LiteraturaPobieranie 6,73 Kb.
Data15.02.2018
Rozmiar6,73 Kb.

LITERATURA

Konkurs pt. „ Udział żołnierzy polskich w misjach zagranicznych

w l. 1953-2013 ‘’.
1./ Janusz Rydzkowski – „ Słownik ONZ „ W-wa , Wyd. Wiedza Powszechna , 2./Grzegorz Ciechanowski – „ Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych

poza granicami kraju w l. 1953-1989 „ Toruń 2007 , Wyd. Adam Marszałek

3/. Przegląd historyczno-wojskowy – Wojsko Polskie w służbie pokoju

Warszawa, 2011 / kwartalnik /.

4./ Album „ Polacy w służbie pokoju „ W-wa 2006 , Wyd. SKMP ONZ

5./ Album „ Wojsko Polskie w służbie pokoju „ W-wa 2007 , Wyd. SKMP ONZ

6./ Broszura „ Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach pokojowych ‘’

7./ Broszura „ Polacy w międzynarodowych misjach pokojowych ‘’

8./ Pismo SKMP ONZ / kwartalnik / „ Błękitne berety ‘’

9./ Strony internetowe :

- www. unic.un.org.pl/misje pokojowe

- www. mon.gov.pl

- www. skmponz.pl

- www. skmponz.opole.pl

- www. army,mil.pl

- www. zolnierz-polski.pl

- www. wojsko-polskie.mil.pl

10./ Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie / adres e-mail : unic.pl@undp.org /11./ Album „ Polacy w służbie pokoju ( 1953-2003 ) „ W-wa , 2003©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna