Lista rankingowa operacji ocenionych I wybranych do finansowania w ramach lsrPobieranie 14,11 Kb.
Data28.03.2018
Rozmiar14,11 Kb.Lista rankingowa operacji ocenionych i wybranych do finansowania w ramach LSR, przez Radę LGD w dniu 01.02.2014 r.,

które zostały zatwierdzone jako zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów w ocenie
i mieszczą się w posiadanym limicie środków podanym w informacji o naborze.


Lista dotyczy naboru wniosków o dofinansowanie operacji z zakresu działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

nabór w terminie 13.01.2014 – 27.01.2014 za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

LP

Indywidualne oznaczenie wniosku w LGD

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

Nr identyfikacyjny z ARiMR

Tytuł

Wnioskowana kwota pomocy

Informacja o zgodności z LSR

Uzyskana liczba punktów

Wynik w %

Nr uchwały Rady

1

III-R.1.SRSiO.2014

Kuchta Józef

Ul. Glinik 8

Kacwin


34-441 Niedzica

041715063

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej objętej wsparciem oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup maszyn i urządzeń budowlanych

41 211,00 zł

TAK

45

75 %

XXXV /248 / 14


Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego naboru dotyczącego działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w terminie 13.01.2014 – 27.01.2014 r. wynosi 41 211,00 zł.

Łapsze Niżne , 01.02.2014 r. Maciej PłachtaPrzewodniczący Rady Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna