Lista jednostek I potencjalnych Promotorów dla kierunku FizjoterapiaPobieranie 162,19 Kb.
Strona3/3
Data23.10.2017
Rozmiar162,19 Kb.
1   2   3

Dr hab. med. Paweł Burchardt

 • Gospodarka lipidowa,

 • Kardiologia,

 • Monitorowanie badań klinicznych.
 1. Dr med. Michał Chojnicki

  • Choroby zakaźne,

  • Medycyna paliatywna.
 1. Dr hab. med. Jacek Mackiewicz

  • Onkologia.
 1. Dr hab. n. o zdr. Jakub Żurawski

  • Histologia.


KATEDRA I ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Marciniak

Adres: ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Tel: (061) 854 69 01, (061) 854 69 00E-mail: zpm@ump.edu.pl


   1. Dr n. med. Małgorzata Kampioni

Obszary tematyczne prac magisterskich:

 • Ginekologia i położnictwo.
   1. Dr n. hum. Urszula Kluczyńska

 • Starość,

 • Ojcostwo i macierzyństwo,

 • Macierzyństwo i niepełnosprawność,

 • Seksualność osób starszych,

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością,

 • Edukacja seksualna,

 • Sport i aktywność fizyczna,

 • Kulturystyka kobiet i mężczyzn,

 • Sport osób niepełnosprawnych,

 • Tai chi,

 • Cielesność,

 • Zaburzenia postrzegania własnego ciała,

 • Medykalizacja (czyli proces określania pewnych problemów, które wcześniej takie nie były medycznymi jako medyczne i szukanie medycznych sposobów ich rozwiązań),

 • Medykalizacja porodu,

 • Medykalizacja śmierci,

 • Równość miedzy kobietami i mężczyznami,

 • Kobiety w zmaskulinizowanych zawodach i mężczyźni w sfeminizowanych zawodach.


Propozycje tematów prac:

 • Seksualność osób starszych. Pomiędzy potrzebami a stereotypami.

 • Zaburzenia postrzegania ciał wśród mężczyzn. Problem społeczny i zdrowotny.

 • Seksualność kobiet w ciąży. Mity i fakty.

 • Seksualność osób z niepełnosprawnością.

 • Macierzyństwo i niepełnosprawność.

 • Medykalizacja porodu. Poród oczami personelu medycznego i kobiety.

 • Modyfikowanie ciał, granice ciał. Od tatuażu po korektę płci.

 • Sport jako obszar konstruowania męskości. Znaczenia aktywności fizycznej dla chłopców.

 • Mężczyźni niepełnosprawnie fizycznie. Konstruowanie męskości i seksualności.

 • Orientacja seksualna a relacja pacjent-personel medyczny.

 • Zdrowie osób LGBT. Analiza zjawiska.

 • Seksualność kobiety a seksualność mężczyzny. Stereotypy, potrzeby, kultura.

 • Osoba starsza jako opiekun współmałżonka. Potrzeby i oczekiwania.

 • Konstruowanie roli opiekuna przez dzieci opiekujące się swoimi starszymi rodzicami.

 • Osoba starsza i opieka instytucjonalna.

 • Definiowanie kobiecości przez stare kobiety/Definiowanie męskości przez starych mężczyzn.

 • Kobiety w zmaskulinizowanych zawodach i mężczyźni w sfeminizowanych zawodach. Analiza zjawiska.
 • Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zdrowia, zdrowego stylu życia i zachowań zdrowotnych,

 • Obszar moich badań koncentruje się również na czynnikach determinujących zdrowie. Dużą uwagę skupiam na czynnikach warunkujących zdrowie dzieci i młodzieży i zmianach w ich postrzeganiu wraz ze zmianą modelu zdrowia,

 • Moje zainteresowania badawcze koncentrują się także wokół problematyki związanej z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, sensoryczną oraz diagnozą i terapią zaburzeń mowy oraz komunikacji słownej.
   1. Dr n. o zdrowiu Anna Maria Stanek

 • Relacje edukacyjne pomiędzy pielęgniarką, położną a pacjentem i jego rodziną,

 • Komunikacja w procesie opieki nad pacjentem i jego rodziną,

 • Pedagogika specjalna - elementy dotyczące opieki, terapii, wychowania,

 • Wiedza medyczna i prozdrowotna jako element wychowawczy w grupie dzieci i młodzieży,

 • Elementy zarządzania w opiece zdrowotnej.
   1. Dr n. hum. Karolina Szczeszek

 • Określenie mechanizmów edukacyjnych ukierunkowanych na ukształtowanie zdrowego stylu życia jednostki,

 • Analiza potrzeb edukacyjnych pacjentów względem wiedzy z zakresu medycyny i nauk medycznych,

 • Kształtowanie/ reedukacja wzorców zachowań prozdrowotnych pacjentów,

 • Wyznaczniki prawidłowej komunikacji w relacji pacjent a przedstawiciel zawodów medycznych,

 • Komunikowanie alternatywne i wspomagające z osobami z zaburzeniami w komunikowaniu się,

 • Analiza zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej: z pacjentem, jego rodziną oraz  z zespołem terapeutycznym,

 • Zasady efektywnego komunikowania się z pacjentem w różnego typu sytuacjach zawodowych,

 • Stosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych w medycynie,

 • Zastosowania współczesnej telemedycyny w pracy pielęgniarki/położnej/ratownika medycznego/ fizjoterapeuty/elektroradiologa/ menedżera służby zdrowia/lekarza,

 • Rola i znaczenie technologii komunikacyjno-informacyjnych w edukacji z zakresu nauk medycznych,

 • Kształcenie zdalne jako forma wspomagająca edukacje studenta medycyny,

 • Wolontariat i jego wartość edukacyjna w budowaniu doświadczenia zawodowego studentów medycyny/kierunków medycznych,

 • Samokształcenie jako element rozwoju profesjonalizmu pracowników ochrony zdrowia,

 • Praca pielęgniarki/położnej/fizjoterapeuty w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej,

 • Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego pacjenta poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką,

 • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy z dziećmi/ młodzieżą/osobami dorosłymi/seniorami/osobami niepełnosprawnymi,

 • Plastykostymulacja - metody i techniki plastyczne w terapii pacjenta.


ZAKŁAD DERMATOLOGII I WENEROLOGII (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Żaba

Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, Tel: (061) 869 12 82, (061) 869 12 85

E-mail: diw@ump.edu.pl
  1. Prof. dr hab. Ryszard Żaba

  2. Dr n. med. Adriana Polańska

  3. Dr n. med. Michał Kowalczyk


Przykładowe tematy prac:

 • Epidemiologia HIV i AIDS w Polsce w latach 1990-2000.

 • Uzależnienie od solarium wśród klientów gabinetów odnowy biologicznej.

 • Świadomość zagrożeń wynikających z opalania wśród studentów środowiska poznańskiego.

 • Analiza negatywnych aspektów pracy w solarium.

 • Słońce w łuszczycy – przyjaciel czy wróg?

 • Jak fizjoterapeuci odbierają chorych z dermatozami?

 • Ryzyka podczas wykonywania laseroterapii.

 • Rozwój organizacji zwalczających HIV/AIDS w Polsce od roku 1980.

 • Balneoterapia i helioterapia w leczeniu chorób skóry.

 • Analiza chorych leczonych fototerapią w Poradni Fizykoterapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 2008-2012.

 • Krioterapia – współczesne wskazania i przeciwwskazania, metody w dermatologii i rehabilitacji.

 • Pielęgnacja skóry u chorych leczonych doustnymi retinoidami.

 • Metody fizjoterapeutyczne łuszczycy.

 • Balneoklimatologia w profilaktyce i leczeniu chorób skórnych.

 • Rola fizjoterapeuty w procesie diagnostycznym i leczniczym chorób stóp.

 • Jontoforeza w leczeniu nadmiernej potliwości dłoni i stóp.

 • Wpływ promieniowania ultrafioletowego na jakość życia pacjentów z łuszczycą.

 • Analiza rodzaju ekspozycji na słońce u pacjentów z nowotworami skóry.

 • Znaczenie aktywności fizycznej w łuszczycy.

 • Analiza uzdrowisk w Polsce pod kątem leczenia łuszczycy pospolitej. Zabiegi balneoklimatoterapeutyczne w leczeniu łuszczycy.

 • Krioterapia w wybranych chorobach skóry.


ZAKŁAD PATOFIZJLOGII NARZĄDU RUCHU (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, Tel: (061) 831 02 33

E-mail: zpnr@wp.pl
Tematy prac magisterskich:


 1. Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

 • Algorytm parametrów elektrostymulacji mięśni określany nieinwazyjnymi badaniami neurofizjologii klinicznej u chorych z uszkodzeniami neurogennymi (studia stacjonarne).

 • Weryfikacja leczenia zachowawczego u chorych z niecałkowity uszkodzeniem rdzenia kręgowego z wykorzystaniem badań neurofizjologii klinicznej (studia niestacjonarne).
 1. Dr n. Med. Magdalena Wojtysiak

 • Znaczenie ruchowych korzeniowych potencjałów wywołanych MEP w diagnostyce chorych z rwą kulszową dla potrzeb fizjoterapii (studia stacjonarne).

 • Wykorzystanie stymulacji magnetycznej w diagnostyce i terapii chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa (studia niestacjonarne).
 1. Dr n. med. Agnieszka Wiertel- Krawczuk

 • Ocena przewodnictwa eferentnego nerwu twarzowego metodą ruchowych potencjałów wywołanych. Ustalenie wartości referencyjnych oraz aplikacja metody w fizjoterapii (studia stacjonarne).

 • Planowanie postępowania rehabilitacyjnego w przypadku wybranych zespołów z ucisku kończyn górnych w oparciu o wyniki badań neurofizjologii klinicznej (studia niestacjonarne).


ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. med. Tomasz Siminiak

Adres: Centrum medyczne HCP, ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 61-485 Poznań

E-mail: tsiminia@ump.edu.pl


 1. Prof. dr hab. Ryszard Kalawski

 • Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
 1. Dr hab. Paweł Bugajski

 • Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
 1. Dr Krzysztof Greberski

 • Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.
 1. Dr Piotr Kałmucki

 • Rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.


KATEDRA KARDIOLOGII I KLINIKA KARDIOLOGII (Wydział Lekarski II)
Kierownik: prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Adres: ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań, Tel: (061) 854 91 46

E-mail: estraburzynskamigaj@ump.edu.pl
1. Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Proponowany temat pracy licencjackiej:


  • Znaczenie wysiłku fizycznego w rehabilitacji pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych,

  • Rola wysiłku fizycznego w rehabilitacji kardiologicznej pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.


Proponowany temat pracy magisterskiej:

 • Analiza procesu leczniczego z uwzględnieniem rehabilitacji w prowadzeniu pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (analiza dokumentacji medycznej, ankiety przeprowadzone z pacjentami- na bazie pacjentów Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.


2. Dr n. med. Marta Kałużny-Oleksy

Proponowany temat pracy licencjackiej:

Proponowany temat pracy magisterskiej:

 • Analiza procesu rehabilitacji z oceną sprawności fizycznej przy użyciu testu Fullerton Fitness Test u pacjentów z przewlekłą niewydolnością hospitalizowanych z powodu zaostrzenia choroby na bazie pacjentów Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.


Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnych tematów prac w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kardiologicznej.

ZAKŁAD SPONDYLOORTOPEDII I BIOMECHANIKI KRĘGOSŁUPA (Wydział

Nauk o Zdrowiu)

Kierownik: dr hab. Łukasz Kubaszewski

Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 01 76

E-mail: zakład.sbk@ump.edu.pl


 1. Dr hab. Łukasz Kubaszewski
 1. Dr Adam Sulewski

 • Zależności pomiędzy choroba zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów kończyn dolnych,

 • Jakość życia u pacjentów w wieku podeszłym z choroba zwyrodnieniową,

 • Rola rehabilitacji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa,

 • Systemy informatyczne w opiece medycznej.
 1. Dr Mikołaj Dąbrowski

 • Zależności pomiędzy choroba zwyrodnieniową kręgosłupa i stawów kończyn dolnych,

 • Jakość życia u pacjentów w wieku podeszłym z choroba zwyrodnieniową,

 • Rola rehabilitacji w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa,

 • Systemy informatyczne w opiece medycznej.


KATEDRA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. Danuta Pupek-Musialik

Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, Tel: (61) 854 93 77


E-mail: dmusial@ump.edu.pl


 1. Prof. Dr hab. n. med. Bryl Wiesław

  • Wysiłek fizyczny u osób z nadmierną masą ciała.
 1. Dr Monika Szulińska

  • Zaburzenia funkcji śródbłonka naczyń tętniczych u otyłych chorych z nadciśnieniem tętniczym.
 1. Dr Magdalena Kujawska- Łuczak

  • Ocena poziomu deklarowanej i rzeczywistej aktywności fizycznej w cukrzycy typu 2 (w zespole metabolicznym, otyłości).
 1. Dr hab. Bogdański Paweł, prof. UM

  • Ocena wybranych zachowań prozdrowotnych mieszkańców Wielkopolski.
 1. Dr hab. Maciej Cymerys

  • Wpływ wysiłku fizycznego na wartości ciśnienia tętniczego.
 1. Dr Katarzyna Musialik

  • Porównanie diet stosowanych w otyłości.
 1. Dr Anna Miczke

  • Leczenie zespołu metabolicznego i jego skuteczność.


KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, NACZYNIOWEJ I ANGIOLOGII (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Chęciński

Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, Tel: (061) 846 45 31, (061) 846 45 30

E-mail: chirurgia@szpitalmsw.poznan.pl


1. Dr n. med. Tomasz Synowiec

Proponowane tematy pracy magisterskiej:

 • Fizjoterapia w przewlekłym niedokrwieniu kończyn.

 • Porównanie treningu marszowego nadzorowanego i nienadzorowanego w leczeniu chromania przestankowego.

 • Fizjoterapia u chorych po rozległych zabiegach naczyniowych.

 • Porównanie metod fizjoterapii u pacjentów leczonych z powodu tętniaka aorty brzusznej metodą klasyczną i metodą wewnątrznaczyniową.


2. Dr n. med. Marcin Warot

Proponowane tematy pracy magisterskiej:

 • Fizjoterapia u pacjentów z zakrzepicą żył głębokich.

 • Rola kompresjo terapii w leczeniu chorób żył.

 • Fizjoterapia u pacjentów po zabiegu udrożnienia tętnicy szyjnej.

 • Porównanie metod fizjoterapii u pacjentów leczonych z powodu miażdżycy tętnic metodami otwartymi a metodami wewnątrznaczyniowymi.

 • Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych.

 • Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich w życiu codziennym.


3. Dr n. med. Maciej Micker

Proponowane tematy pracy magisterskiej:

 • Trening marszowy w leczeniu chorych z miażdżycą tętnic.

 • Fizjoterapia u pacjentów z owrzodzeniami żylnymi.

 • Przyczyny powstawania oraz możliwości zapobiegania i leczenia owrzodzeń żylnych.

 • Fizjoterapia w obrzęku limfatycznym.

 • Rola kompresjo terapii w obrzęku limfatycznym.


4. Dr n. med. Wojciech Zieliński

Proponowane tematy pracy magisterskiej:

 • Usprawnianie chorych po rozległych zabiegach operacyjnych na jamie brzusznej.

 • Usprawnianie pacjentów po amputacjach kończyn dolnych.

 • Powikłania u chorych unieruchomionych.

 • Rehabilitacja pacjentów po operacji przepukliny pachwinowej.

 • Chromanie przestankowe – metody leczenia fizjoterapeutycznego.

Opracowała: Anna Pawlaczyk

Nr telefonu: (061) 8612-233

Adres e-mail: annapaw@ump.edu.pl
1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna