Lista jednostek I potencjalnych Promotorów dla kierunku FizjoterapiaPobieranie 162,19 Kb.
Strona2/3
Data23.10.2017
Rozmiar162,19 Kb.
1   2   3

3. Dr n. med. Piotr Janusz

Tematy prac licencjackich:

 • Opis przypadku pacjenta ze skoliozą wrodzoną - zastosowanego leczenia, rokowanie. Opis możliwych technik operacyjnych w zależności od rodzaju deformacji.

 • Opis przypadku pacjenta z aplazją strzałki - zastosowanego leczenia, rokowanie. Opis możliwych technik operacyjnych w zależności od rodzaju deformacji.

 • Opis przypadku pacjenta z chorobą Schuermanna - zastosowane leczenie gorsetami gipsowymi.

 • Opis możliwych technik leczenia w zależności od rodzaju deformacji.

 • Opis przypadku pacjenta ze stopą końsko-szpotawą wrodzoną- zastosowanego leczenia, rokowanie. Opis możliwych technik leczniczych w zależności od rodzaju deformacji.

 • Opis przypadku pacjenta ze koślawością kolan - zastosowanego leczenia, rokowanie. Opis możliwych technik leczniczych w zależności od rodzaju deformacji.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena kąta Mehty jako czynnika prognostycznego w idiopatycznych skoliozach dziecięcych.

 • Ocena kąta Mehty jako czynnika prognostycznego w idiopatycznych skoliozach młodzieńczych.

 • Wpływ leczenia operacyjnego w idiopatycznych skolioz dziecięcych z zastosowaniem instrumentarium rosnącego na pojemność życiowej płuc- ocena spirometryczna płuc w kolejnych etapach leczenia operacyjnego.

 • Porównanie wyników leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych dziecięcych z zastosowaniem instrumentarium rosnącego opartego na jednym i na dwóch prętach dystrakcyjnych.

 • Wpływ ćwiczeń oddechowych na wyniki badania spirometrycznego. Ocena wczesna i odległa. (porównanie grupy pacjentów ze skoliozami i grupy kontrolnej).

 • Porównanie wyników wczesnych i odległych leczenia choroby Scheuermanna gorsetami gipsowymi zakładanymi na siedząco i leżąco.


4. Dr n. med. Milud Shadi

Tematy prac licencjackich:

 • Wrodzony brak kości strzałkowej (fibular hemimelia)- opis przypadku.

 • Wrodzony niedorozwój uda –opis przypadku.

 • Wrodzony staw rzekomy goleni – kompleksowe leczenie farmakologiczne i chirurgiczne.

 • Wrodzony brak kości piszczelowej – rekonstrukcja versus amputacja.

Tematy prac magisterskich:

 • Aspekty rehabilitacyjne u dzieci z aplazją strzałki poniżej 4 r.ż. - leczenie metodą Ilizarowa.

 • Ocena nawrotu deformacji piszczeli i stopy po wydłużeniu goleni u dzieci z aplazją strzałki.

 • Ocena ruchomości stawu skokowego po rekonstrukcji stopy u dzieci z aplazją strzałki.

 • Ocena stabilności stawu kolanowego u dzieci po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą „super knee”.KATEDRA I KLINIKA TRAUMATOLOGII, ORTOPEDII I CHIRURGII RĘKI (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Romanowski

Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831 03 46E-mail: kcr@spsk4.am.poznan.pl
1. Prof. dr hab. Leszek Romanowski

Tematy prac licencjackich:

 • Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.

 • Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.

 • Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.


2. Dr hab. Przemysław Lubiatowski

Tematy prac licencjackich:

 • Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.

 • Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.

 • Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.


3. Dr Leszek Kaczmarek

Tematy prac licencjackich:

 • Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.

 • Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.

 • Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.4. Dr Piotr Czarnecki

Tematy prac licencjackich:

 • Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.

 • Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.

 • Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.


5. Dr Maciej Bręborowicz

Tematy prac licencjackich:

 • Postępowanie usprawniające po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Postępowanie usprawniające w zespole Ehlersa-Danlosa.

 • Postępowanie usprawniające po reinsercji mięśnia dwugłowego ramienia.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia splotu ramiennego.

 • Postępowanie usprawniające w przypadku uszkodzenia nerwu promieniowego.

Tematy prac magisterskich:

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po operacyjnym leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena biomechaniczna mięśni barku po leczeniu zachowawczym zespołu ciasnoty podbarkowej.

 • Ocena stanu pacjentów po operacyjnym leczeniu przykurczu Dupuytrena.

 • Ocena stanu pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego.

 • Profil izokinetyczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izometryczny łokcia – badanie populacji 40+.

 • Profil izotoniczny łokcia – badanie populacji 40+.


KATEDRA GERIATRII I GERONTOLOGII (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk, prof. UM

Adres: ul. Święckiego 6, 60-781 Poznań, Tel: (61) 854 65 73E-mail: geriatria@ump.edu.pl
1. Dr n. med. Ewa Zasadzka (ezasad@ump.edu.pl)

 • Analiza potrzeb osób starszych i ich zaspokojenia,

 • Analiza samooceny samopoczucia wśród osób starszych,

 • Analiza zapotrzebowania na opiekę wśród osób starszych i możliwości jej realizacji,

 • Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych z różnymi zaburzeniami funkcjonalnymi,

 • Rola fizjoterapii w leczeniu osób starszych z problemami zaburzeń równowagi,

 • Rola fizjoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami funkcji poznawczych,

 • Rola fizjoterapii w pracy z osobami zamieszkującymi instytucje np. DPS,

 • Efektywność metod neurofizjologicznych w usprawnianiu osoby starszej.


2. Dr Anna Klatkiewicz (annaklat@ump.edu.pl)

 • Techniki arteterapeutyczne a praca nad poprawą dobrostanu,

 • Techniki terapeutyczne w pracy ukierunkowanej na poprawę poczucia własnej wartości,

 • Ogólnie tematyka związana z wykorzystywaniem technik arteterapeutycznych w psychoterapii,

 • Rola terapii zajęciowej we wspomaganiu rehabilitacji pacjentów.3. Dr Sławomir Tobis (stobis@gmail.com)

Studia magisterskie:

 • Analiza potrzeb osób starszych i ich zaspokojenia,

 • Fotografia i metody wizualne w zastosowaniach terapeutycznych,

 • Robot i nowoczesne technologie w opiece nad osobami starszymi,

 • Zagadnienia opieki i terapii w środowisku zamieszkania.


4. Dr Mirosława Cylkowska-Nowak (mcylkowska-nowak@wp.pl)

Studia magisterskie:

 • Dzieci i dzieciństwo z chorobą przewlekłą – aspekty społeczne, edukacyjne, rozwojowe,

 • Edukacja terapeutyczna dziecka z chorobą przewlekłą i jego rodziny,

 • Szpital i leczenie w doświadczeniach dzieci i ich rodzin,

 • Zmęczenie a choroba przewlekła,

 • Arteterapia/muzykoterapia jako terapia wspomagająca pacjentów o wybranej charakterystyce,

 • Samotność w zmaganiu się z chorobą/niepełnosprawnością.


5. Dr Barbara Purandare (barbara.p@ump.edu.pl)

 • Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży/wpływ teratogenów na płód,

 • Fizjoterapeutyczna jazda konna w rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami,

 • Hipoterapia jako naturalna forma rehabilitacji,

 • Hipoterapia jako forma rehabilitacjo psycho-ruchowej,

 • Wiedza na temat hipoterapii jako formy rehabilitacji pacjentów z różnymi schorzeniami.6. Dr Monika Matecka (mmatecka@ump.edu.pl)

 • Aktywność jako jeden z wyznaczników jakości życia w okresie późnej dorosłości,

 • Wspomaganie rozwoju osób w starszym wieku,

 • Usprawnianie rozwoju psychoruchowego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ,

 • Wspomaganie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w domach pomocy społecznej,

 • Problemy w obszarze zdrowia psychicznego u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.


KATEDRA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ (Wydział Lekarski I)
Kierownik: prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Adres: ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, Tel: (061) 831-03-60, Fax: (061) 831-01-73

E-mail: ortopedia.dziecieca@orsk.ump.edu.pl
1. Prof. Maciej Głowacki


 • Skrzywienia kręgosłupa.


2. Dr Maciej Idzior

 • Specyfikacja złamań kości u dzieci (prace licencjackie),

 • Mózgowe porażenie dziecięce (prace magisterskie).


3. Prof. dr hab. Marek Jóźwiak

 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa (prace licencjackie),

 • Zastosowanie łuski typu AFO (prace licencjackie),

 • Rehabilitacja medyczna w chorobach narządu ruchu (prace magisterskie).


4. Dr Aleksander Koch

 • Rozwojowa dysplazja i zwichnięcie stawu biodrowego (prace licencjackie),

 • Wrodzone wady goleni i stóp (prace licencjackie),

 • Stopa płasko koślawa nabyta (prace licencjackie).5. Dr Paweł Koczewski

 • Zaburzenia wzrostu tkanki kostnego (prace licencjackie),

 • Dziecięce biodro szpotawe (prace licencjackie),

 • Wzrost kostny, zaburzenia wzrostu kostnego (prace magisterskie),

 • Zaburzenia osi i nierówność kończyn (prace magisterskie),

 • Wrodzony niedorozwój uda (prace magisterskie),

 • Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej (prace magisterskie).


6. Dr Michał Walczak

 • Ropne zapalenie stawu biodrowego i dzieci (prace licencjackie),

 • Choroba Blounda, piszczel szpotawa u dzieci i młodzieży (prace licencjackie),

 • Przemijające zapalenie stawu biodrowego (prace magisterskie),

 • Choroba Perthesa (prace magisterskie),

 • Stopa płasko koślawa nabyta (prace magisterskie).


KATEDRA I ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ (Wydział Nauk o Zdrowiu)
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

Adres: ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Tel: (061) 854 65 77

E-mail: mstaniew@ump.edu.pl
1. Dr med. Ewelina Wierzejska


 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, profilaktyka, zdrowie międzynarodowe.


2. Dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak

 • Ocena aktywności fizycznej studentów (prace magisterskie).


3. Dr n. med. Jana Krzysztoszek

 • Badanie aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa w zakresie odsetka osób spełniających wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wymiaru prozdrowotnej aktywności fizycznej (prace magisterskie).


ZAKŁAD PRAKTYCZNEJ NAUKI POŁOŻNICTWA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Kierownik: dr hab. Beata Pięta, prof. UM

Adres: ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań, Tel: (061) 854 72 25

E-mail: zpnp@ump.edu.pl


1. Dr n. o zdr. Natalia Smolarek

 • Fizjoterapia w położnictwie – wpływ aktywności na przebieg porodu; aktywność fizyczna w ciąży; profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa podczas ciąży; fizjoterapia dla kobiet w ciąży z różnymi schorzeniami ortopedycznymi; metody fizjoterapii stosowane podczas ciąży u pacjentek z obrzękiem limfatycznym; nietrzymanie moczu w ciąży i po porodzie, dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa po porodzie; wpływ uczestnictwa w szkole rodzenia na przebieg porodu i połogu,

 • Fizjoterapia w ginekologii – fizjoterapia u kobiet leczonych onkologicznie; profilaktyka nietrzymania moczu u kobiet po operacjach ginekologicznych; fizjoterapia po zabiegu operacyjnym.


KATEDRA I KLINIKA MEDYCYNY PALIATYWNEJ (Wydział Lekarski I)

Kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska – Tobis

Adres: ul. Rusa 55, 61 – 245 Poznań, Tel: (061) 873 83 03, (061) 873 83 00

E-mail: paliatywna@ump.edu.pl
  1. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska- Tobis
  1. Dr hab. Arkadiusz Styszyński

 • Ocena sprawności osób starszych,

 • Wielkie Zespoły Geriatryczne.
  1. Dr hab. Maciej Sopata

 • Leczenie objawów w zaawansowanej chorobie nowotworowej,

 • Profilaktyka przeciwodleżynowa,

 • Leczenie odleżyn i ran przewlekłych takich jak owrzodzenia żylne,

 • Leczenie obrzęku limfatycznego,

 • Kompresjoterapia w niewydolności żylnej i/lub obrzęku limfatycznym.
  1. Dr Roma Krzymińska- Siemaszko

 • Ocena siły mięśniowej u osób starszych.


KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Kierownik: prof. dr hab. Michał Musielak

Adres: ul. Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznań, Tel: (061) 854 69 11

E-mail: kns@ump.edu.pl
 1. Dr n. hum Jan Domaradzki

Socjologia medycyny, socjologia niepełnej sprawności:

 • Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niepełnej sprawności,

 • Doświadczenie niepełnej sprawności w opiniach wybranych grup pacjentów,

 • Opiekunowie osób z niepełnosprawnością,

 • Społeczna stygmatyzacja z niepełnosprawnością,

 • Postrzeganie społeczne/postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością,

 • Obrazy niepełnosprawności w mediach.
 1. Dr hab. Adam Czabański

  • Społeczne aspekty usprawniania osób starszych i niepełnosprawnych,

  • Szeroko pojęta komunikacja: fizjoterapeuta – pacjent,

  • Stres w zawodzie fizjoterapeuty.
 1. Dr n. o zdrowiu Piotr Kordel

 • Społeczne aspekty zdrowia i choroby,

 • Fizjoterapia w systemie opieki zdrowotnej.
 1. Dr n. hum Justyna Czekajewska

 • Racjonowanie zasobów zdrowotnych ze względu na wiek pacjenta,

 • Etyka zawodowa.
 1. Dr Stanisław Antczak

 • Społeczne i kulturowe aspekty niepełnosprawności,

 • Społeczne i kulturowe aspekty leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • Wpływ społecznych i/lub kulturowych uwarunkowań na proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • Rola rodziny w procesie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • Postrzeganie niepełnosprawności w mediach i w opinii wybranych grup społecznych lub zawodowych (np. Studentów kierunków medycznych),

 • Rola wolontariatu i wolontariuszy w procesie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 • Społeczno-kulturowe, prawne i etyczne aspekty pracy fizjoterapeutów,

 • Starzenie się populacji we współczesnym świecie a problematyka niepełnosprawności. 1. Dr Jadwiga Wiertlewska – Bielarz

 • Etyczne aspekty w pracy fizjoterapeuty,

 • Dylemat moralny,

 • Komunikacja między personelem medycznym a pacjentem.
 1. Dr n. med. Ewa Baum

Historia medycyny i rehabilitacji, zdrowia i choroby,  etyka, bioetyka, etyka zawodowa (kodeksy zawodowe):

  • Etyczne uwarunkowania i konsekwencje niepełnosprawności,

  • Kodeksy zawodowe dla profesji fizjoterapeutów,

  • Zasady etyki medycznej w zawodzie fizjoterapeuty,

  • Wyzwania etyczne medycyny regeneracyjnej w zawodzie fizjoterapeuty,

  • Bioetyczne konteksty zdrowia,

  • Sytuacje trudne w zawodzie fizjoterapeuty.
 1. Dr Agnieszka Ryczek

  • Wartość życia w ujęciu etyki utylitarystycznej,

  • Dylematy etyczne eutanazji,

  • Medycyna a pojęcie jakości życia,

  • Eugenika wczoraj i dziś.
 1. Dr n. o zdrowiu Katarzyna B. Głodowska

Etyka, bioetyka, historia rehabilitacji, nowoczesne technologie w fizjoterapii, wielokulturowość w fizjoterapii

 • Postawy etyczne personelu medycznego w pracy z pacjentem,

 • Problemy rehabilitacyjne w opiece na pacjentem wielokulturowym,

 • Problemy w komunikacji fizjoterapeuta - pacjent wielokulturowy,

 • Problemy bioetyczne w pracy fizjoterapeuty,

 • Nowoczesne technologie wspomagające prace fizjoterapeuty: tele health, elektroniczna dokumentacja medyczna, aplikacje mobilne.
 1. Dr Agnieszka Żok

Społeczno-etyczne aspekty Nowej Genetyki, myśl antydyskryminacyjna w praktyce fizjoterapeutycznej, kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby, terapie alternatywne:

 • Znaczenie myśli równościowej w pracy z pacjentem niepełnosprawnym,

 • Terapeutyczne wykorzystanie psów,

 • Kulturowe i zdrowotne znaczenie aktywności fizycznej,

 • Kodeks etyczny fizjoterapeuty.


ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII (Wydział Lekarski I)

Kierownik: dr Barbara Stawińska – Witoszyńska

Adres: ul. Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznań, Tel: (061) 854 68 24

E-mail: epidemiologia@ump.edu.pl
 1. Dr n. med. Jerzy Gałęcki

 • Epidemiologia nowotworów złośliwych w Wielkopolsce,

 • Indywidualne tematy z obszaru epidemiologii, w zależności od zainteresowań studentów.
 1. Dr hab. n. med. Barbara Stawińska- Witoszyńska

 • Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w Polsce.
 1. Dr n. med. Małgorzata Krzywińska- Wiewiorowska

 • Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w Polsce.


KATEDRA BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Wiktorowicz

Adres: ul. Rokietnicka 8, 60 – 806 Poznań, Tel: (061) 854 91 78, (061) 853 05 71

E-mail: wnozbiol@ump.edu.pl

1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna