Lista 7 zadanie 1Pobieranie 25,14 Kb.
Data17.12.2017
Rozmiar25,14 Kb.

Rachunkowość

mgr Izabela Kalita-BiałkowskaLISTA 7
ZADANIE 1

Środek trwały o wartości początkowej 60.000 zł został zakupiony w V 2006 roku, przyjęto stawkę amortyzacyjną 20 %.

Określ do kiedy amortyzowany będzie ten środek trwały metodą liniową oraz metodą degresywną (porównaj o ile skróci się okres amortyzacji).

Przedstaw na kontach zapisy dotyczące tego środka trwałego w bieżącym roku – metoda degresywna.

Oblicz jego wartość netto na dzień dzisiejszy.
ZADANIE 2

Zestaw komputerowy o wartości początkowej 30.000 zł, przyjęty do używania w Biurze Rachunkowym „Ratunek” 09.10.2007 r.

Możliwe rozwiązania:


  • amortyzacja liniowa wg stawki podstawowej podst. 30%

  • amortyzacja degresywna

Oblicz miesięczną stawkę amortyzacji przy wybranej metodzie, przedstaw na kontach zapisy w bieżącym roku i podaj wartość netto zestawu komputerowego na dzień dzisiejszy.

Przedstaw na kontach transakcję sprzedaży tego zestawu komputerowego w ostatnim dniu bieżącego miesiąca, wystawiono fakturę VAT na kwotę netto 5.000 zł. Czy transakcja sprzedaży była dla Biura opłacalna?


ZADANIE 3

Maszyna do zagęszczania soków owocowych w Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Paskudztwo” w Koziej Wólce o wartości początkowej 48.000 zł, przyjęta do używania 07.03.2007 r. Stawka podstawowa dla maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 14% (grupa 5). Dla środków trwałych zaliczanych do grupy od 3 do 6 można stosować metodę degresywną.

Porównaj okresy amortyzacji przy metodzie liniowej i degresywnej .

Podaj wysokość miesięcznej stawki amortyzacji w trzecim podatkowym roku używania tej maszyny w obu przypadkach.


ZADANIE 4

Ustal wartość salda początkowego umorzenia środków trwałych na 01-01-2010 roku wiedząc, że: • środek trwały został zakupiony w lipcu 2007 roku,

 • cena zakupu środka trwałego wynosi 39.000 zł,

 • miesięczna stawka amortyzacji 20%,

 • amortyzowany jest metodą degresywną,

 • amortyzacja roczna za 2006 rok wyniosła 6.500 zł,

 • amortyzacja roczna za 2007 rok wyniosła 12.996 zł,

 • amortyzacja roczna za 2008 rok wyniosła 7.800 zł,

 • amortyzacja roczna za 2009 rok wyniosła 7.800 zł.


ZADANIE 5

Korzystając z danych z zadania 5 i wiedząc, że w 2010 roku środek trwały jest już amortyzowany metodą liniową ustal jego wartość na dzień dzisiejszy tzn.: 26-03-2010 rok.


ZADANIE 6

Otwórz następujące konta syntetyczne i zaksięguj operacje gospodarcze: • Środki trwałe 120 000

 • Umorzenie środków trwałych 15 000

 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

  • należności 14 000

  • zobowiązania 8 000

 • Kapitał zakładowy 250 000

 • Kasa 10 000
 1. Otrzymano fakturę VAT i przyjęto do użytkowania maszynę wartość netto faktury 15.000 zł.

 2. Otrzymano od udziałowca jako aport rzeczowy stanowiący równowartość wniesionego kapitału środki trwałe – maszyny o wartości 180 000 zł.

 3. Wystawiono fakturę VAT za sprzedany środek trwały w cenie sprzedaży netto 40.000 zł.

 4. Wyksięgowano z ewidencji sprzedany środek trwały – wartość brutto środka trwałego wynosi 42.000 zł, dotychczasowe umorzenie 5.000 zł.

 5. Wyksięgowano z ewidencji zniszczony podczas pożaru magazyn – wartość początkowa 21.000 zł, dotychczasowe umorzenie 8.000 zł.

 6. Zaksięgowano miesięczna amortyzację środków trwałych – 2.000 zł.

 7. Otrzymano fakturę VAT za oprogramowanie – wartość netto 10.000 zł.

 8. Otrzymano odszkodowanie na rachunek bankowy za zniszczony magazyn – 13.000 zł.

Ustal wynik na sprzedaży środka trwałego ( operacja 3 i 4 )


ZADANIE 7

Otwórz następujące konta syntetyczne: • Środki trwałe 100.000

 • Umorzenie środków trwałych 20.000

 • Wartości niematerialne i prawne 35.000

 • Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18.000

 • Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

  • należności 20.000

  • zobowiązania 25.000

 • Kapitał udziałowy 200.000

 • Rachunek bankowy 20.000

 • Środki trwałe w budowie (magazyn) 121.000

 • Długoterminowe aktywa finansowe - 1000 akcji EXBUD-u w cenie nabycia 20 zł/szt
 1. Otrzymano fakturę VAT i przyjęto do użytkowania maszynę wartość netto faktury 30.000 zł.

 2. Wniesiono do spółki z o.o. Wega w zamian za udziały środek trwały o wartości początkowej 25.000 zł i dotychczasowym umorzeniu 8.000 zł, obejmując udziały o wartości 20.000 zł.

 3. Otrzymano rachunek za transport materiałów na budowę magazynu 9.000 zł.

 4. Wystawiono fakturę VAT za sprzedany środek trwały w cenie sprzedaży netto 15.000 zł.

 5. Wyksięgowano z ewidencji sprzedany środek trwały – wartość brutto środka trwałego wynosi 22.000 zł, dotychczasowe umorzenie 11.000 zł.

 6. WB potwierdził wpływ środków pieniężnych za sprzedane akcje – sprzedano 700 szt. akcji EXBUD-u po 30 zł/szt.

 7. Wyksięgowano z ewidencji sprzedane akcje w cenie zakupu.

 8. Zlikwidowano wskutek zużycia ekonomicznego w pełni umorzone oprogramowanie o wartości początkowej 12.000 zł.

 9. Zakończono budowę i przyjęto magazyn do używania.

 10. Zakupiono z rachunku bankowego obligacje 2-letnie Skarbu Państwa 30.000 zł.

 11. Otrzymano na rachunek bankowy dywidendę od posiadanych akcji 1.500 zł.

Polecenia: 1. Zaksięguj operacje gospodarcze.

 2. Ustal wynik na sprzedaży środków trwałych.

 3. Oblicz w jakiej cenie należy sprzedać pozostałe akcje aby osiągnąć 20% zysk na wszystkich akcjach.

 4. Oblicz wartość netto środków trwałych po zaksięgowaniu operacji.


ZADANIE 8

Otwórz następujące konta syntetyczne i zaksięguj operacje gospodarcze stycznia 2008 r. • Środki trwałe :

  • samochód ciężarowy 48 000

  • dystrybutor 36 000

  • magazyn (kupiony jako używany) 30 000

  • wibromłot 19 200

  • kiosk 10 000

 • umorzenie środków trwałych

  • umorzenie samochodu (amortyzacja liniowa 20 %) 8 000

  • umorzenie dystrybutora (amortyzacja liniowa 10 %) 6 000

  • umorzenie magazynu (amortyzacja liniowa 10 %) 9 000

  • umorzenie wibromłota (amortyzacja liniowa 25%) 6 000

  • umorzenie kiosku 10 000

 • Środki trwałe w budowie (modernizacja magazynu) 3 000

 • Długoterminowe aktywa finansowe – 200 szt. akcji po 500 zł/szt.
 1. Otrzymano fakturę VAT i przyjęto do użytkowania zestaw komputerowy wartość netto faktury 10 000 zł.

 2. Przekazano do spółki z o.o. WEGA w zamian za udziały dystrybutor o wartości początkowej 36 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 6 000 zł, otrzymując udziały równe wartości netto wniesionego środka trwałego .

 3. Wystawiono fakturę VAT za sprzedany samochód ciężarowy w cenie sprzedaży netto 35 000 zł.

 1. Wyksięgowano z ewidencji sprzedany samochód ciężarowy.

 1. Otrzymano fakturę VAT za modernizację magazynu wartość netto 3 000 zł.

 2. Wyksięgowano z ewidencji kiosk ze względu na fizyczne zużycie.

 3. Zaksięgowano amortyzację za styczeń.

 4. WB – wpływ środków za sprzedane 100 szt. akcji w cenie 450 zł/szt.

 5. PK – rozchodu sprzedanych akcji.

Polecenia : 1. Ustal wynik na sprzedaży środka trwałego.

 2. Ustal wartość amortyzacji za luty.

 3. Oblicz kiedy były przyjęte do używania posiadane przez firmę środki trwałe.

 4. Przy jakiej cenie jednostkowej pozostałych akcji firma nie poniesie straty na obrocie akcjami?LISTA 7 STR. /

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna