Lekcja 11 wklejanie specjalnePobieranie 28,41 Kb.
Data26.02.2018
Rozmiar28,41 Kb.

Lekcja 11 - wklejanie specjalne

 

Zadanie 18

Dodaj do skoroszytu Kurs arkusz Kurs4. Następnie zakres A1:K1 wypełnij na żółto, a zakres A2:A11 na zielono. Skopiuj tabliczkę mnożenia z arkusza Kurs3 do arkusza Kurs4 tak, aby wiersze stały się kolumnami i odwrotnie (także kolory).

 

Zadanie 19

Poprzez przeciąganie, wypełnij zakres A12:A21 w arkuszach Kurs3 i Kurs4 liczbami 11-20. Następnie w arkuszu Kurs3 skopiuj zakres B2:K11 do zakresu B12:K21. Po kopiowaniu powstanie tabliczka mnożenia od 1 do 200. W arkuszu Kurs4 skopiuj ten sam zakres do tego samego miejsca, ale skopiowane mają być tylko wartości. W ten sposób tabliczka zdubluje się.

 

Zadanie 20

W Kurs3 do komórki A22 wpisz 21. Teraz skopiuj komórkę A21 do A22 tak, aby w A22 pojawiła się suma komórek A21 i A22 czyli 41. Następnie do komórki K22 wpisz liczbę 201. Przez kopiowanie i wklejanie specjalne dodaj do liczby 201 formułę z K21 tak aby 611 było wynikiem.

 

Opis wykonania

Wykonanie wszystkich zadań tej lekcji oparte jest o wklejanie specjalne. Polecenie to znajduje się

w menu Edycja, Wklej specjalnie. Wklejane są zawsze ostatnio kopiowane rzeczy. Różnica pomiędzy wklejaniem zwykłym, a specjalnym polega na tym, że zwykle wkleja dokładnie to samo co było kopiowane, a specjalne pozwala na operowanie danymi kopiowanymi. Wybranie polecenia Wklej specjalnie powoduje pojawienie się okna opcji wklejania. 

 

Jak widać mamy do wyboru szereg opcji podzielonych na trzy grupy. Pierwsza z nich pozwala na wybranie które elementy chcemy wkleić. Druga grupa to operacje na kopiowanych danych. Trzecia, dodatkowa pozwala na pomijanie pustych komórek i transpozycję (zamianę wierszy na kolumny i odwrotnie). Do wykonania zadania 18 użyć należy wklejania specjalnego z zaznaczonym polem Transpozycja. Jak to działa? Zaznacz zakres A1:K11, wybierz kopiowanie i przejdź do arkusza Kurs4. Następnie ustaw się w A1, wybierz Wklej specjalnie, zaznacz Transpozycja i OK. W ten sposób powstała pozornie identyczna tabliczka mnożenia. Faktycznie Excel zamienił kolumny na wiersze i odwrotnie. Widać to po kolorach. To co było zielone jest żółte i odwrotnie. Trzeba pamiętać, że przed wybraniem polecenia Wklej specjalnie trzeba ustawić się w komórce docelowej.Zadanie 19 ma pokazać różnicę między zwykłym kopiowaniem i wklejaniem, a wklejaniem specjalnym. W Kurs3 używamy znanego nam kopiowania co tworzy tabliczkę mnożenia 1-200.

W arkuszu Kurs4 używamy wklejania specjalnego wybierając w grupie Wklej opcję Wartości. W pasku formuły możemy sprawdzić co się skopiowało. Mimo kopiowania formuł powinny się tam znaleźć jedynie liczby. Inne opcje tej grupy pozwalają na wklejenie tylko formuł, formatów itd. Jeśli zaznaczymy Wszystkie to wkleimy wszystkie pozostałe elementy tej grupy. Zadziała to jak zwykłe wklejenie. Chyba, że oprócz wybrania opcji Wszystkie zaznaczymy opcje z innych grup. Można na przykład wybrać operacje. Dzięki tej grupie możemy wykonywać operacje matematyczne na kopiowanych danych. Zadanie 20 pokazuje wklejanie wartości do wartości (20 do 21 co daje 41) oraz formuły do wartości (po wklejeniu formuła wygląda następująco =201+($A22*K$1) ). Wykonanie zadania polega na wybraniu operacji dodaj przy wklejaniu specjalnym.

 

Podsumowanie 

Ta lekcja miała na celu nauczyć cię obsługi polecenia Wklej specjalnie, która pozwala na operowanie kopiowanymi danymi. 
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna