Lekarskie Badanie KwalifikacyjnePobieranie 35,68 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar35,68 Kb.


Przychodnia Sportowo-Lekarska

15-354 BIAŁYSTOK, ul. Sienkiewicza 79A lok. 309-308, tel./fax. (85) 7422224

BADANIE PODMIOTOWE

Imię
Data (RR-MM-DD)

Nazwisko
Płeć

K

M

Adres
Nr telefonue-mail:

W nagłych przypadkach należy kontaktować się z: (imię, nazwisko, nr telefonu)

PESEL


Dyscyplina

DANE O RODZINIE
Wysokość

Ciała w cm

Waga

w kg

Uprawiali lub

uprawiają sport

Stan zdrowia

(choroby przewlekłe)

OJCIEC

MATKA


1. Czy u rodziców lub dziadków stwierdzono przed 50 rokiem życia*: zawał, chorobę wieńcową, wylew krwi do mózgu, nagły zgon …...................... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Czy w rodzinie występują choroby dziedziczne: …………………………………………………………………………………………………………

3. Czy w rodzinie występują choroby społeczne*: cukrzyca, gruźlica, nadciśnienie, nadwaga…………………………………………………………….

4. Rodzeństwo* TAK, NIE – w jakim wieku…………………............choroby występujące u rodzeństwa …………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJA O ZDROWIU SPORTOWCA

 1. Urodził się jako*: donoszony, wcześniak. Wady (choroby) wrodzone TAK – NIE ……………………………………………………………

 2. Po porodzie wystąpiły*: sinica, drgawki, zaburzenia oddychania, inne powikłania……………………………………....................................

 3. Rozwój ruchowy dziecka w pierwszym roku życia był*: prawidłowy, opóźniony …………………………………. …………………………

 4. Rozwój psychiczny dziecka*: prawidłowy, opóźniony, trudności w nauce (TAK - NIE) ………………………………………………….....

 5. Była (nie była) stwierdzona i leczona dysplazja stawów biodrowych……………………………………………………………………………

 6. Przebył choroby zakaźne wieku dziecięcego*: różyczka, ospa wietrzna, świnka, angina (rzadko, często)…………………………………...

 7. Przebył* (rok życia): zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ……., ropne zapalenie zatok ……., ropne zapalenie uszu ……., zapalenie oskrzeli ……., zapalenie płuc ……., częste infekcje górnych dróg oddechowych …….., wirusowe zapalenie wątroby ……., choroby nerek i pęcherza moczowego ……., choroba reumatyczna ……., inne choroby (wpisać jakie i w którym roku życia): ………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 8. Ma alergię na ……………………………………………………………………………. ………., która objawia się: dusznością, łzawieniem, katarem siennym, inne objawy……………………………………………………………………………………………………………………..

 9. Przebył omdlenie, utratę przytomności, drgawki ………………………………………………………………………………………………...

 10. Otrzymuje przewlekle leki: ………………………………………………………………………………………………………………………...

 11. Przebył urazy (wypadki): złamania, zwichnięcia, skręcenia (rok i sposób leczenia)…………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 12. Przebył operacje (rok i rodzaj operacji) ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 13. Leczenie szpitalne (z jakiego powodu, w którym roku życia): ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 14. Czy jest (lub był) pod opieką poradni specjalistycznej – TAK, NIE – jakiej, kiedy….……………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 15. Czy stwierdzano w przeszłości*: szmery w sercu, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bóle w klatce piersiowej, omdlenia w czasie wysiłku, bicie serca, inne zaburzenia – jakie ……..……………………………………………………………………………………………….

 16. Czy obecnie występują: problemy ze wzrokiem – jakie …………………………………………………., słuchem – jakie ………………….. ……………….., choroby skóry – jakie……………………………………………………………, inne problemy zdrowotne – jakie ……….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 17. Dodatkowe informacje …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 18. TYLKO KOBIETY. Pierwsza miesiączka w ………….(rok życia). Czy miesiączki regularne: TAK, NIE. Leczenie ginekologiczne…….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

* Właściwe podkreślić

Stwierdzam niniejszym, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, odpowiedzi na powyższe pytania są wyczerpujące i prawdziwe.

Wyrażam zgodę na badania, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.Wyrażam zgodę na anonimowe wykorzystanie wyników badań do celów statystycznych i naukowych.1_____________________________________________

______________________________________________

Podpis zawodnika

Podpis opiekuna2


1 Skreślić sentencję w przypadku braku zgody

2 Podpis wymagany w przypadku osoby niepełnoletniej
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna