Lcd monitor User ManualPobieranie 1.17 Mb.
Strona8/9
Data22.01.2018
Rozmiar1.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Uwaga: Zwróć uwage na nacięcie na DIMM. Nacięcia powinny pasować do gniazdka.

7. Włóż klawiaturę na miejsce. Upewnij się, że krańce klawiatury znajdują się pod zatrzaskami ze sprężynkami.


9. Dokręć śruby D.

Gratulacje! Właśnie zakończyłeś rozbudowę pojemności pamięci twojego notebooka. Po włączeniu systemu, zobaczysz zmianę w pojemności DRAM.
Uwaga: Twój notebook został przetestowany pod kątem możliwości współpracy z pamięciami różnych producentów, jednak nie wszystkie są kompatybilne z tym modelem komputera. Sprawdź w wykazie producenta twojego systemu, które pamięci będą współpracować z twoim komputerem.
Dodanie Karty Mini-PCI-E (Opcjonalnie)

Twój komputer jest wyposażony w unikalną kieszeń na mini kartę, która umożliwia podłączenie sieci bezprzewodowej WLAN (IEEE802.11x). Zapytaj sprzedawcę o zakres działania karty.


Ostrzeżenie: Instalowanie mini karty jest bardzo delikatną czynnością. Postępuj zgodnie z instrukcją lub poproś o pomoc serwis. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją nie są objęte gwarancją.
Ostrzeżenie: Instalowanie mini karty podczas trybu wstrzymania może uszkodzić sprzęt. Wyłącz komputer i odłącz zasilanie zanim rozpoczniesz instalację karty.

Instalowanie Mini Karty do systemu

Aby zainstalować mini kartę:

1. Postępuj zgodnie z poprzednim opisem, Dodanie modułu pamięci (DIMM) do systemu, aby dostać się do Mini karty PCI-E.


2. Mini kartę można umieścić w kieszeni tylko jedną stroną. Znajdź małą szparę w module z gniazdem i wsuń kartę pod kątem 30 stopni. Popchnij lekko, aby brzeg karty zaskoczył do gniazda. Następnie dociśnij. Poruszaj mini kartą do momentu, kiedy obie jej strony zaskoczą na miejsce.


Uwaga: Jeżeli chcesz wyjąć kartę, naciśnij jednocześnie na przyciski znajdujące się po obu stronach. Karta powinna wyskoczyć pod kątem 30 stopni.

3. Podłącz kabel antenowy do złotego złącza karty. (Wskazówka: Złącza są bardzo małe, co może utrudnić podłączenie kabelka. Możesz to zrobić, zanim umieścisz kartę w kieszeni.)


4. Zamknij przykrywę i dokręć 9 śrub A.

Gratulacje! Właśnie zakończyłeś instalację mini karty. W trakcie uruchamiania systemu Windows program przeprowadzi cię przez instalację sterownika. Włóż fabryczny CD-ROM do napędu optycznego i znajdź katalog, w którym znajduje się sterownik WLAN. Poza zainstalowaniem sterownika możesz także potrzebować uruchomić program Setup.exe, aby zainstalować aplikacje.

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale dowiesz się jak rozwiązywać problemy ze sprzętem i oprogramowaniem.


Twój komputer został przetestowany pod kątem działania sprzętu i oprogramowania, jednak niewłaściwe użytkowanie może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie.
Ten rozdział opisuje rozwiązanie podstawowych problemów ze sprzętem i oprogramowaniem.
Jeśli pojawi się problem, przede wszystkim zapoznaj się z treścią tego rozdziału, gdyż może się okazać, że zawiera przykładowy opis podobnej awarii oraz jej naprawy. Jeśli jednak nie poradzisz sobie w ten sposób z problemem, skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.
Przed podjęciem dalszych kroków, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami:

Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne.

Sprawdź czy zielony sygnalizator zasilacza jest aktywny

Sprawdź czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazda i komputera.

Sprawdź czy sygnalizator Power jest aktywny.

Sprawdź przez naciśnięcie dowolnego klawisza czy działa klawiatura.

Sprawdź wszystkie połączenia kabli. Upewnij się, że zabezpieczenia są prawidłowo dokręcone.

Upewnij się, że nie dokonałeś nieprawidłowych ustawień sprzętowych w konfiguracji BIOS. Wadliwe ustawienie może powodować złe działanie. Jeżeli nie jesteś pewien dokonanych zmian, postaraj się wrócić do ustawień fabrycznych.

Upewnij się, że wszystkie sterowniki zostały zainstalowane prawidłowo. Na przykład głośniki i mikrofon nie będą działały, jeśli sterowniki audio nie zostały poprawnie zainstalowane.

Jeśli urządzenia peryferyjne takie jak kamera USB, skaner, drukarka nie zostały podłączone prawidłowo do systemu, jest to problem z urządzeniem zewnętrznym. Skontaktuj się z producentem urządzenia.

Niektóre aplikacje mogą powodować problemy w trakcie korzystania z nich. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się ze sprzedawcą.

Legacy peripherals nie mają funkcji plug-and-play. Musisz ponownie uruchomić system zawierający te urządzenia podłączając je przed ponownym uruchomieniem.

Upewnij się, żeby wejść do ustawień BIOS i załadować DEFAULT SETTINGS (ustawienia fabryczne) po załączeniu BIOSa.

Upewnij się, że przycisk Quick Key Lokout znajdujący się na górze komputera nie jest wciśnięty; w takim przypadku, skróty klawiatury nie będą działały.


Problemy z dźwiękiem

Brak dźwięku -

Głośność jest obniżona lub wyłączona całkowicie w aplikacji Microsoft Sound System. Kliknij dwukrotnie na ikonę z głośnikiem w dolnym prawym rogu paska zadań, aby sprawdzić ustawienie poziomu dźwięku.

Większość problemów z dźwiękiem jest związana z oprogramowaniem, Jeśli komputer działał prawidłowo wcześniej, ustawienia aplikacji mogą być nieprawidłowe.

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę Dźwięki i urządzenia audio. W zakładce Audio sprawdź czy Realtek HD Audio jest ustawione jako urządzenie domyślne.
System nie rejestruje dźwięku -

Aby nagrywać dźwięk, podłącz mikrofon zewnętrzny do portu audio.

Kliknij dwukrotnie na ikonę z głośnikiem w dolnym prawym rogu paska zadań, aby sprawdzić czy mikrofon nie został wyłączony

1. Kliknij Opcje i wybierz Właściwości

2. Wybierz Nagrywanie i kliknij OK

3. Następnie pojawi się panel poziomu głośności nagrywania dźwięku

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę Multimedia (lub Dźwięk i urządzenia audio). W zakładce Dźwięk lub Audio, upewnij się że Realtek HD Audio jest ustawione jako domyślne urządzenie nagrywające.
Problemy z dyskiem twardym

Dysk twardy nie działa lub nie jest wykryty -

Jeśli wykonywałeś operację rozbudowy, sprawdź czy dysk twardy został osadzony w kieszeni prawidłowo. Wyjmij i włóż urządzenie ponownie, następnie zrestartuj komputer. (Szczegóły patrz rozdział 4).

Nowy dysk twardy wymaga wykonania partycji i sformatowania. Oprogramowanie i sterowniki należy zainstalować ponownie.

Sprawdź lampkę LED. W trakcie otwierania dowolnego pliku, światełko powinno się zapalić na chwilę.

Nowy dysk twardy jest uszkodzony lub niekompatybilny

Jeżeli Twój komputer był narażony na elektryczność statyczną lub uszkodzenie mechaniczne, dysk twardy mógł ulec uszkodzeniu.
Dysk twardy emituje nietypowe dźwięki -

Wykonaj szybko kopie zapasowe plików.

Sprawdź czy dźwięk rzeczywiście jest emitowany przez dysk twardy, a nie przez wentylator lub inne urządzenie.
Brak miejsca na dysku -

Uruchom Oczyszczanie dysku w Windows. [Star > Programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Oczyszczanie dysku]. System poprowadzi cię krok po kroku przez całą operację.

Zarchiwizuj programy lub pliki których nie używasz przenosząc je do zapasowego nośnika pamięci (dyskietka, dysk optyczny, itp.) lub wykasuj z dysku twardego.

Wiele przeglądarek przechowuje pliki na dysku twardym jako pamięć podręczną, aby przyśpieszyć ich odtwarzanie. Sprawdź w pomocy Online jak zmniejszyć rozmiar pamięci buforowej lub usunąć tymczasowe pliki internetowe.

Opróżnij Kosz, aby zwiększyć ilość miejsca na dysku. W trakcie usuwania plików, system Windows przenosi je do Kosza.
Operacje na dysku twardym przebiegają bardzo powoli -

Jeżeli używałeś dysku przez jakiś czas, dane na nim mogą być pofragmentowane. Użyj defragmentacji, aby usunąć problem [Start > Programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe > Defragmentator dysków]. Operacja ta może zająć jakiś czas.

Przerywanie zapytań lub problemów z innymi urządzeniami może dodatkowo obciążać procesor, zmniejszając wydajność systemu.
Pliki są uszkodzone -

Uruchom wykrywanie błędów w Windows w celu sprawdzenia dysku. Prawym przyciskiem myszy kliknij i wybierz dysk C, następnie Właściwości. Kliknij na Sprawdzanie błędów w zakładce Narzędzia.

Problemy z napędem optycznym.

Napęd nie działa -

Zrestartuj system

Płyta jest uszkodzona lub napęd nie obsługuje tego formatu zapisu płyt.

Odczekaj chwilę po włożeniu płyty do napędu. System potrzebuje czasu na odczytanie zawartości płyty.
Napęd nie czyta płyt -

Płyta została nieprawidłowo włożona do napędu. Wsuń delikatnie dysk do kieszeni.

Płyta jest uszkodzona.
Nie można otworzyć napędu -

Normalnie napęd wysuwa dysk po kilku sekundach.

Jeśli płyta nie zostaje uwolniona automatycznie, nastąpiło jej zatrzaśnięcie. Umieść cienki drut w otworze do ręcznego otwierania napędu. Gdy tacka wysunie się, wyciągnij ją do końca i wyjmij płytę.

Jeżeli to się nie uda, zanieś komputer do naprawy. Nie próbuj otwierać napędu na siłę.


Napęd Combo lub DVD Dual lub Supermulti drive (opcja) nie nagrywa plików -

Musisz dokupić i zainstalować program do zapisu plików na płytach DVD i CD

Problemy z wyświetlaczem

Wyświetlacz nie działa po włączeniu systemu -

Sprawdź czy komputer nie jest w trybie czuwania lub hibernacji, gdyż wówczas wyświetlacz zostaje wyłączony w celu oszczędności energii.
Obraz na wyświetlaczu jest nieczytelny -

Rozdzielczość powinna być ustawiona na 1024x768

1. Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę Ekranu.

2. W zakładce Ustawienia, ustaw rozdzielczość na 1024x768 i przynajmniej 256 kolorów.


Obraz na wyświetlaczu drga -

Migotanie jest normalną reakcją podczas wyłączania lub włączania systemu.

Problemy z klawiaturą i myszą

Touch pad nie działa lub sterowanie kursorem wykazuje brak koordynacji.

Sprawdź czy powierzchnia podkładki jest czysta, a twoje palce są suche.

Nie opieraj dłoni i nadgarstka na powierzchni podkładki w trakcie używania.


Klawiatura nie działa -

Klawiatura nie działa w trakcie podłączenia klawiatury zewnętrznej.

Zrestartuj system.
Znaki na ekranie się powtarzają podczas pisania.

Przyciskasz klawisze zbyt długo.

Utrzymuj klawiaturę w czystości. Kurz i zanieczyszczenia pod klawiszami powodują ich blokowanie.

Zmień ustawienia klawiatury dotyczące automatycznego powtarzania znaków. Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania] i kliknij dwukrotnie na ikonę klawiatury. Pojawi się okienko umożliwiające dostosowanie ustawień do klawiatury.

Problem z układem CMOS baterii

Komunikat "CMOS Checksum Failure" pojawia się podczas uruchamiania się systemu lub występuje zerowania zegara.

Uruchom ponownie system.

Jeśli komunikat nadal się pojawia, może to oznaczać uszkodzenie baterii CMOS. Należy wymienić baterię na nową. Czas zużycia baterii wynosi od 2 do 5 lat. Typ baterii to CR2032 (3V). Wymiany możesz dokonać samodzielnie. Bateria znajduje się pod pokrywą na spodzie notebooka. Szczegóły patrz rozdział 4.

Problemy z pamięcią

Test POST nie pokazuje wzrostu pojemności pamięci po zainstalowaniu dodatkowej pamięci

Pamięci niektórych producentów są niekompatybilne z komputerem. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dostać listę kompatybilnych DIMM.

Pamięć została zainstalowana nieprawidłowo. Przejdź do rozdziału 4, aby przejrzeć szczegóły tej operacji.

Pamięć jest uszkodzona.
Informacja o niewystarczającej ilości pamięci -

Może to być problem związany z oprogramowaniem lub systemem Windows. Program może zajmować zbyt dużo pamięci.

Zamknij aplikację, której nie używasz i zrestartuj system.

Należy zainstalować dodatkową pamięć. Zobacz instrukcje w rozdziale 4 Rozbudowa komputera.

Problemy z modemem

Modem nie działa

Upewnij się, że sterowniki są zainstalowane poprawnie

Przejdź [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Opcje telefonu i modemu] i przejdź do zakładki Modemy. Upewnij się, że na liście jest modem Motorola SM56 Data Fax. Jeżeli nie, kliknij Dodaj, aby zainstalować sterownik modemu z listy umieszczonej na płycie CD.

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania > System] i kliknij w zakładce Sprzęt przycisk Menadżer urządzeń, aby sprawdzić ewentualny problem ze sterownikami. W pomocy Windows znajdziesz wskazówki jak rozwiązywać takie problemy.

Upewnij się, że linia telefoniczna działa prawidłowo


Problemy z połączeniem -

Upewnij się, że linia jest wolna.

Upewnij się, że masz prawidłowe ustawienia dla kraju, w którym używany jest komputer. [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Ustawienia modemu > Konfiguracja]. Wybierz prawidłowe ustawienia w menu Kraj/Region.

Zakłócenia na linii mogą być przyczyną zerwania połączenia. Aby to sprawdzić, użyj telefonu do normalnej rozmowy. Jeżeli usłyszysz nienaturalne dźwięki, spróbuj połączyć modem z inną linią lub skontaktuj się z lokalnym dostawcą.

Upewnij się, że kabel jest właściwie podłączony.

Spróbuj innego numeru i sprawdź, czy problem się powtarza.

Problemy z Adapterem sieciowym / Ethernetem

Ethernet nie działa -

Przejdź do [Start > Ustawienia > Panel sterowania > Sprzęt > Menedżer urządzenia]. Kliknij dwukrotnie na Network Adapters i znajdź Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC. Jeśli nie ma, to oznacza, że system Windows nie wykrył karty sieciowej lub sterownik został niewłaściwie zainstalowany. Żółty znak lub czerwony krzyżyk obok karty sieciowej oznacza konflikt sprzętowy. Zainstaluj zaktualizowany sterownik lub sprawdź w pomocy Windows jak rozwiązać ten problem.

Sprawdź czy kabel sieciowy jest właściwie podłączony.

Hub lub koncentrator może być wadliwy. Sprawdź inne urządzenia podłączone do huba.
Adapter sieciowy Ethernet nie działa w trybie 1000Mbps –

Upewnij się, że Twój hub obsługuje taki tryb

Upewnij się, że przewód RJ-45 zgodny jest ze standardem 1000Base-TX.

Upewnij się, że podłączyłeś sie do portu w Hub-ie, który obsługuje 1000Base-TX. Czasami Hub-y maja porty 100 i 1000M.

Problemy z działaniem notebooka

Notebook się nagrzał -

W temperaturze 35C pewne części komputera mogą nagrzewać się do temperatury 50C

Sprawdź czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane

Jeśli wentylator nie działa w temperaturze powyżej 50C, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem.

Niektóre aplikacje powodują wzmożoną pracę procesora i podwyższają temperaturę do poziomu, na którym komputer zwalnia pracę, aby nie doprowadzić do przegrzania się obwodów wewnętrznych.


Program się zatrzymał lub znacznie zwolnił pracę -

Wciśnij CTRL+ALT+DEL, aby sprawdzić czy aplikacja jest aktywna.

Zrestartuj komputer.

Jest to normalna reakcja systemu Windows podczas pracy z aplikacjami, które obciążają procesor lub gdy podłączono urządzenie pracujące z mniejszą prędkością, np. dyskietkę.

Masz otwarte zbyt wiele aplikacji. Zamknij pliki lub wykonaj upgrade pamięci, aby uzyskać większą wydajność komputera.

Procesor jest przegrzany. Sprawdź czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane.


Problemy Firewire (IEEE1394) oraz USB2.0

USB nie działa

Windows NT 4.0 nie współdziała z protokołami USB

Sprawdź ustawienia w Panelu starowania

Upewnij się, że zainstalowałeś właściwe sterowniki

Skontakuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dodatkowej pomocy


Nie działa port IEEE1394 -

Idź do [Start > Ustawienia > Panel Sterowania > System > Sprzęt > Menedżer Urządzeń] Powinieneś widzieć wpis “OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controllers”. Jeśli go nie widzisz, system operacyjny nie wykrył urządzenia lub sterowniki od urządzenie zostały zainstalowane niepoprawnie. Jeśli przy urządzeniu wyświetlają się żółty lub czerwony znak, to może być konflikt urządzeń. Odinstaluj urządzenie i zainstaluj je ponownie. W przypadku gdy problem nadal występuje sprawdź w instrukcji systemu operacyjnego jak rozwiązać problem.

Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony.

Upewnij się, że zainstalowałeś właściwe sterowniki.

Skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dodatkowej pomocy
Pobieranie 1.17 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna