Laboratorium z aproksymacjiPobieranie 231,05 Kb.
Strona1/4
Data03.02.2018
Rozmiar231,05 Kb.
  1   2   3   4

LABORATORIUM Z APROKSYMACJI

Funcje wpisane w MATLAB-ie
Operacje

Operacje macierzowe według algebry liniowej +, * mnożenie macierzy przez liczbę


Operacje tablicowe - .*, ./, .^, ./, .\

transpozycja macierzy

Poprzedzenie operatora powoduje zamianę operacji macierzowej na tablicową

Przykład


x=[1 2 3] ; y=[4 5 6], y’ - kolumna, wykonać operację x*y’

A\B lewe dzielenie (A-1B)

A/B – prawe dzielenie (A B-1)

A.\B lewe dzielenie tablicowe ([B(i,j)/ A(i,j)])

A./B prawe dzielenie tablicowe ([A(i,j)/ B(i,j)])

Przykład wykonać powyższe operacje na wektorach


x=[2 -5 3] ; y=[4 -7 6]

Funcje definiowane przez użytkownika

function c=pitagoras(a,b)

c2=a^2+b^2;

c=sqrt(c2);

end

Przykład funkcji bibliotecznej

X=linspace(a,b,n) – generowanie n+1 równooddalonych punktów w przedziale [a,b]Zapisywanie i pobieranie danych z pliku
save a  zapisuje zmienną a na matlaba

load a  wczytuje do zmiennej a z pliku matlaba


Ogólna postać fukcji
Function[par-wyj]=nazwa_fun(parametry wejściowe)
Instrukcja warunowa
if (isempty(zn)) disp (‘koniec’), return, end
Instrukcja pętli
while wyrażenie

ciąg poleceńend
Przykład

while x>0, i=i+1;

y(i)=rem(x,10); (mod(x,10))

x=fix(x/10);

end
for end

postać (for-end)
for zmienna sterująca=wyrażenie1: wyrażenie2: wyrażenie3

ciąg poleceńend

Interpretacja poszczególnych wyrażeń jest następująca:


wyrazenie1 – wartość początkowa

wyrazenie2 – krok (jeśli nie ma tego wyrażenia to krok przyjmujemy równy 1)

wyrazenie3 – wartość końcowa
Przykład
lw=6; zn=’0’; for i=1:lw ; for j=1:i ; a(i,j)=zn; end; end
M-pliki - przykład
function examp1()

x=0:0001:2*pi

y=sin(x)

y1=cos(x)

y2=1./(1+x.*x)

plot(x,y,x,y1,x,y2)

end

Zadanie: wykorzystując komendę help zapoznać się z funkcją subplotFunkcja gtext(‘tekst’) – umieszcza tekst w dowolnym miejscu rysunku za pomocą myszki.
Funkcje uzupelniające wykresy
(po plot)

axis(xmin,xmax, ymin,ymax) – ustalenie skali osi

xlabel(‘opis osi x’)

ylabel(‘opis osi y’)

title(‘tytuł’) – ustalenie tytułu

text(x,y,’tekst’) – umieszczenie tekstu w punkcie (x,y)


Przykłady
ylabel(‘PRĘDKOŚĆ’)

xlabel(‘CZAS’)


ezplot(‚t-cos(t)’,’sin(t)’,[0,4*pi])
hold on – daje możliwość rysowania na rysunku poprzednim

Zadanie

Opisać wykres funkcji z poprzedniego przykładu.


Grafika
help plot, help graph3d

Przykłady w folderze: \matlab\toolbox\matlab\demos

help demos

plot(y)


plot(x,y) – gdzie (xi ,yi) punkty wykresu

plot(x,y,’red’) – rysowanie linii określonego koloru

plot(x1,y1,’typ_linii_1’, x2,y2,’typ_linii_2’,..)
Rysowanie funkcji dwóch zmiennych za pomocą wyrażeń matematycznych
f = ‘wyrażenie’
ezplot(f,[xmin,xmax]) – rysowanie linii y=f(x)

ezplot(f,xmin,xmax,ymin,ymax) – rysowanie linii y=f(x,y)ezplot(x,y,[tmin,tmax]) – rysowanie krzywej x=x(t), y=y(t), t[tmin,tmax]
Zadanie


  1. Napisać program w MATLABIE wykonujący wykres funkcji w przedziale [a,b].
  1. Wykonać program w MATLABIE wykonujący wykresy funkcji na jednym układzie współrzędnych w przedziale [a,b].
  1. Wykonać program w MATLABIE wykonujący wykresy funkcji na jednym układzie współrzędnych w przedziale [a,b].


  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna