Kwestionariusz ankietyPobieranie 19,73 Kb.
Data22.04.2018
Rozmiar19,73 Kb.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach


ANKIETA BADANIA SATYSFAKCJI PACJENTA

Szanowni Państwo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie tej ankiety. Badanie jest całkowicie anonimowe. Wyniki służyć będą poprawie poziomu świadczeń udzielanych w naszym zakładzie.

Z góry serdecznie dziękuję

Dyrektor

Oddział…………………………….
1.Wiek………

2.Płeć


a) kobieta

b) mężczyzna

3.Miejsce zamieszkania

a) miasto

b) wieś

4. Z jakiego powodu trafił(a) Pan(i) do szpitala?a) planowane przyjęcie na zabieg, badania ………………………………………………..

b) nagle z powodu…………………………………………………………………………

Uwagi………………………………………………………………………………………..

5.Czy przyjęcie do szpitala wiązało się z :

a) gratyfikacją pieniężną

b) wizytą w gabinecie prywatnym

c) skierowaniem z przychodni

Uwagi………………………………………………………………………………

6.Jak przebiegało przyjęcie w Izbie przyjęć ?

a) wydłużało się z powodu……………………………………………………………….

b) sprawnie i rzeczowo

c) inne………………………………………………………………………………………

Uwagi…………………………………………………………………………….

7. Czy podczas przyjęcia na oddział został(a) Pan(i) poinformowana o :

a) prawach pacjenta a)Tak b)Nie

b) pełnomocniku d/s praw pacjenta na terenie szpitala a) Tak b) Nie

c) regulaminie w oddziale a)Tak b) Nie

d) lekarzu prowadzącym a)Tak b) Nie

8.Jak ocenia Pan(i) poziom uzyskanej informacji od lekarza na temat stanu zdrowia i stosowanej terapii ?

a)bardzo dobrze b) dobrze c) dostatecznie d)niedostatecznie

Uwagi……………………………………………………………………………..

9.Czy jest Pan(i) zadowolona z poziomu świadczonych usług przez lekarza(operacja, trafność diagnozy, dobór leków i.t.d.)?

a) Tak

b) Nie


Uwagi………………………………………………………………………………
10. Jak Pan(i) ocenia dyspozycyjność lekarza będącego na dyżurze?

a) bardzo dobrze b)dobrze c)dostatecznie d) niedostatecznie

Uwagi……………………………………………………………………………………………

11. Czy podczas hospitalizacji oczekuje Pan(i) wsparcie księdza, psychologa, rehabilitanta?

a) Tak b) Nie

Uwagi…………………………………………………………………………………………..

12. Jak ocenia Pan(i) pracę pielęgniarek na oddziale ?

a) bardzo dobrze b) dobrze c)dostatecznie d)niedostatecznie

Uwagi……………………………………………………………………………………………

13. Jak ocenia Pan(i) pracę personelu pomocniczego na oddziale ?

a) bardzo dobrze b) dobrze c)dostatecznie d)niedostatecznie

Uwagi……………………………………………………………………………………………

14. Czy personel medyczny przestrzega zasad aseptyki(mycie i dezynfekcja)?

a)tak b)nie

Uwagi …………………………………………………………………………………………...

15. Czy ma Pan(i) zaufanie do metod leczenia, opieki i czy czują się Państwo bezpieczni?

a) Tak b) Nie

Uwagi……………………………………………………………………………………………

15. Jak ocenia Pan(i) wyżywienie w szpitalu ?

a) bardzo dobrze b) dobrze c)dostatecznie d)niedostatecznie

Uwagi……………………………………………………………………………………………

16.Czy w czasie hospitalizacji wymagano od Pana(i) dodatkowych opłat za badania, zabiegi, czynności higieniczne ?

a) Tak b) Nie

Uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Jak ocenia Pan(i) stan czystości w szpitalu ?

a) bardzo czysto b) średnio czysto c) brudno

Uwagi……………………………………………………………………………………………

18. Co by Pan(i) zmienił(a) w szpitalu na lepsze ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Czy chciałby Pan(i) Kogoś wyróżnić ? i dlaczego ? Lekarz……………………………………………………………………………………………

Pielęgniarka……………………………………………………………………………………

Rehabilitant……………………………………………………………………………………

Psycholog………………………………………………………………………………………

Salowa…………………………………………………………………………………………

Inni………………………………………………………………………………………………

20.Czy szpital jest godny polecenia?

a)tak b)nie
SPZOZ MSW w Kielcach, wydanie II z dnia 09.04.2014 , Rejestr formularzy – poz. 48
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna