Kurs e-learningowyPobieranie 43,93 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar43,93 Kb.

KURS E-LEARNINGOWY

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI”

cel kursu

Informacje Techniczne

Wstęp


 1. wprowadzenie do zarządzania projektami

definicje podstawowych pojęć zarządzania projektami

 • czym jest projekt?

 • cechy projektu

 • projekty vs. operacje

 • czym jest zarządzanie projektem?

 • grupy procesów w zarządzaniu projektami

 • obszary zarządzania projektem

 • mapa zarządzania projektem

zarządzanie cyklem życia projektu

 • czym jest cykl życia projektu?

 • przydatność cyklu życia projektu

 • fazy projektu wg pmbok

 • fazy projektu – inicjacja

 • fazy projektu – planowanie

 • fazy projektu – realizacja i kontrola

 • fazy projektu – zamknięcie

podstawowe elementy projektu

 • parametry projektu

 • zmiany parametrów projektu

czynniki sukcesu projektu

 • czynniki sukcesu projektu

 • niezbędne umiejętności kierownika projektu
 1. Inicjacja Projektu

Wprowadzenie do analizy przypadku

 • wyzwanie dla ciebie! – tło przypadku

 • biuro zarządzania projektami (pmo)

 • inicjacja twojego projektu

Definiowanie Celów Projektu

 • Dlaczego cele w projekcie?

 • Cechy celów w Projekcie

 • Jak określić cele projektu?

 • twój projekt - definiowanie celów

Interesariusze Projektu

 • kim są interesariusze projektu?

 • identyfikowanie interesariuszy projektu

 • narzędzia analizy interesariuszy

 • TWÓJ projekt – Analiza interesariuszy

Organizacja Projektu

 • Struktura organizacyjna projektu

podstawowe typy struktur

czym jest zespół projektowy?

struktury zespołu projektowegozespół projektowy - podsumowanie


 1. Planowanie Projektu

cel planowania

odpowiedzialności podczas planowania

komponenty planu projektu

opracowanie planu przedsięwzięcia


 • czym jest plan projektu

 • elementy planu projektu

prawo murphiego w planowaniu


 1. Zarządzanie Zakresem projektu

dlaczego identyfikujemy zakres projektu?

czym jest zakres projektu?

definiowanie zakresu w projekcie

struktura podziału prac (wbs)

opracowanie struktury podziału prac


 • techniki tworzenia wbs

 • do jakiego momentu rozbijamy zadania?

 • rodzaje wbs

 • czym są pakiety prac?

 • kodowanie wbs

 • wskazówki do tworzenia wbs

zastosowanie wbs

zalety wbs

TWÓJ projekt – definiowanie zakresu projektu


 1. Zarządzanie Czasem w Projekcie

Elementy zarządzania czasem

Proces 1 -definiowanie zadań

Proces 2 –identyfikowanie kolejności zadań

Proces 3 –szacowanie czasu trwania zadańProces 4 – tworzenie harmonogramu

 • harmonogram - mapa dla projektu

 • czym jest harmonogram

 • rodzaje harmonogramów

 • harmonogram Gantta

wykres gantta – elementy

wykres gantta – kamienie milowe • metoda ścieżki krytycznej

metoda ścieżki krytycznej - definicje

ścieżka krytycznazasady konstruowania sieci

elementy sieciprzykład obliczeń

metody przyspieszania projektu

Proces 5 - kontrola harmonogramu

TWÓJ projekt – tworzenie harmonogramu
 1. Zarządzanie zasobami w Projekcie

zasoby w projekcie – główne zasady

ograniczenia projektu

typy zasobów w projekcie

planowanie zasobów - zasoby ludzkie i rzeczowe • alokacja zasobów

 • proces alokacji zasobów

 • Konflikty zasobów

 • wyrównywanie zasobów

zarządzanie kosztami

 • czego potrzebujemy do szacowania kosztów?

 • rodzaje kosztów

 • kategorie kosztów

 • rodzaje estymacji kosztów

 • budżetowanie kosztów projektu

 • narzędzia: histogram kosztów

 • kontrola kosztów

TWÓJ projekt – zasoby


 1. Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

zespół projektowy w projekciebudowanie zespołu projektowego

 • etapy rozwoju zespołu projektowego

 • korzyści oraz wady pracy zespołowej...

 • czynniki ograniczające skuteczność zespołu

 • proces budowania zespołu projektowego

 • różnorodność w zespole

 • dobór pracowników

 • typy osobowości – disc

 • budowanie tożsamości zespołu

rola kierownika projektu

komunikacja w projekcie

przypisywanie odpowiedzialności


 • macierz ram

 • kody w macierzy ram

TWÓJ projekt – budowanie zespołu projektowego


 1. Zarządzanie ryzykiem

ryzyko w projektach

proces zarządzania ryzykiem

Planowanie zarządzania ryzykiem

rodzaje ryzyka w projekcie

identyfikacja ryzyka

jakościowa i ilościowa analiza ryzyka

planowanie reakcji na ryzyko

monitorowanie i kontrola ryzyka
 1. Realizacja projektu i monitorowanie

rozpoczęcie realizacji projektu • zarządzanie zmianami w fazie realizacji

 • procesy w fazie realizacji projektu

monitorowanie postępu i kontrola

 • ocena postępu

 • obszary kontroli projektu

 • metoda wartości uzyskanej (earned value analysis)

główne pytania na które odpowiada ev

słownik terminów ev • wartość planowana pv

 • koszt rzeczywisty ac

 • wartość uzyskana ev

zależności

mierzenie odchyleń harmonogramu

mierzenie odchyleń kosztu

mierzenie stopnia realizacji harmonogramu

mierzenie stopnia realizacji budżetu

prognoza budżetu końcowego

wykorzystanie ev do podejmowania decyzji

zalety i wady metody ev

przykład


 1. Zamknięcie projektu

Proces zamykania projektu

działania wykonywane przy zamykaniu projektu • uzyskanie akceptacji

 • Przeprowadzenie oceny

 • dokumentowanie doświadczeń

 • Raport doświadczeń

 • uwolnienie zespołu
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna