Kuźnictwo-dział przeróbki plastycznejPobieranie 174,96 Kb.
Strona1/3
Data01.12.2017
Rozmiar174,96 Kb.
  1   2   3

KUŹNICTWO-dział przeróbki plastycznej.

Produkty kuźni:

-półwyroby kute- kęsy, kęsiska przeznaczone do dalszej przeróbki plastycznej.

-wyroby kute- odkuwki swobodnie kute, odkuwki pół-swobodnie kute, odkuwki matrycowe, odkuwki o złożonym sposobie wykonania, odkuwki specjalne.

Zalety technologii kucia:

-możliwości otrzymania elementów konstrukcyjnych różnego rodzaju i wielkości

-możliwości osiągnięcia wysokiego stopnia odwzorowania kształtu wyrobu finalnego

-wyroby wysokiej jakości i użyteczności

-możliwości oddziaływania poprzez kucie na strukturę i własności

-niski koszt produkcji w porównaniu z innymi technologiami i bezproblemowy recykling wytworzonych produktów.

Odkuwki matrycowe 52%- do 300 ton.

Odkuwki swobodne 48%- do kilkuset ton.


SCHEMAT PROCESU KUCIA:

-przygotowanie materiału wsadowego: oczyszczanie, cięcie

-grzanie materiału wstępnego

-kucie swobodne lub matrycowe

-studzenie

-obróbka cieplna

-operacje wykańczające: oczyszczanie chemiczne lub mechaniczne, prostowanie, kontrola techniczna

Kucie swobodne - narzędzie wywiera nacisk tylko na część powierzchni metalu i nie ogranicza innych powierzchni, a odkształcalny metal może płynąć w kilku dowolnych kierunkach.

Zastosowanie: produkcja wyrobów w małych seriach, odkuwki duże i ciężkie.

Wady: mała wydajność, niska jakość, znaczne straty materiału (duże naddatki na obróbkę).

Kucie pół-swobodne- częściowe ograniczenie swobodnego płynięcia metalu, przy jednoczesnym wywieraniu nacisku narzędziem na część powierzchni materiału.

Zastosowanie: produkcje małoseryjne, jednostkowe.

Zalety: wykonywanie złożonych odkuwek na uniwersalnych przyrządach, dowolne wymiary odkuwek, naddatki materiału na obróbkę skrawaniem są mniejsze niż przy odkuwkach swobodnych.

Kucie matrycowe- całkowite ograniczenie płynięcia materiału przy jednoczesnym wywieraniu nacisku na metal wszystkimi powierzchniami roboczymi, w wyniku czego materiał przybiera kształt wykroju roboczego narzędzia.

Zastosowanie: produkcja seryjna i masowa

Zalety: wysoka jakość odkuwek, dokładność wymiarów i czystość powierzchni, znaczna wydajność urządzeń, wysoki stopień wykorzystania materiału.
CZYNNIKI DECYDUJĄCE O SPOSOBIE WYKONANIA ODKÓWKI

- wielkość serii i wielkość roboczej produkcji odkuwek

- kształt geometryczny i wymiary odkuwek

- gatunek stali

- zakres koniecznej obróbki wykończającej

- rodzaj obróbki cieplnej po kuciu

- wymagania odbiorcze

- warunki termiczne wykonania

-dokładność podstawowych maszyn kuźniczych, ich koszt eksploatacji, stopień zmechanizowania, warunki bhp.

KUCIE SWOBODNE:

Kucie pół-swobodne

Podstawowe operacje kucia:

- spęczanie

- wydłużanie

- przebijanie i wgłębianie

- przesadzanie

- gięcie


- cięcie sposobami kuźniczymi

- skręcanie

- operacje pomocnicze i kontrolne

Spęczanie stosuje się gdy:

1) Przekrój gotowej odkuwki lub jej części jest większy od przekroju materiału wyjściowego.

2) Jednorodność struktury.

3) Kuje się odkuwki kształtów: krążków, kostek, itp.

4) Przebieg włókien

Polega na zwiększaniu przekroju poprzecznego materiału wsadowego przy jednoczesnym zmniejszeniu jego wysokości lub długości.

Sposoby:

- spęczanie całej objętości: kęsiska lub kęsa

- spęczanie określonej części odkuwki

Spęczanie:

- między płaskimi kowadłami

- między płytami sferycznymi

- w dwóch pierścieniach ograniczająca sferę spęczania

- za pomocą stępora

Zasady przy spęczaniu:

- materiał oczyszczony i równomiernie nagrzany

- płaszczyzny czołowe powinny być równoległe i prostopadłe do osi kęsiska

- oś kęsiska powinna się pokrywać z osią młota lub prasy

- krótkie przerwy- rekrystalizacja

- silne uderzenia

- przy mało-plastycznej stali- skuwa się krawędzie

- obracanie (równomierność odkształceń)Wydłużanie- materiał kuty zwiększa swą długość (zmniejsza się przekrój)

Mała masa: gniot, obrót, gniot i przesuw

duża masa: gnioty i dopiero obrót

Wydłuża się kowadłami: np. płaskie, kształtowe mogą być pary takich samych lub mieszane.

Dobierając kowadła trzeba pamiętać aby miały tę samą szerokość. Szerokość powinna być dobrana do wysokości materiału kutego. Najlepiej jak szerokość jest równa wysokości.

Pierścienie rozkuwamy, aby zwiększyć średnice i zmniejszyć grubość.Poszerzanie- następuje przemieszanie się materiału na szerokości- jest większe niż w kierunku długości.  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna