Kto może zostać dawcą?Pobieranie 16,93 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar16,93 Kb.

Kto może zostać dawcą?


 1. Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek po­między 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.
 1. Rejestrację wykluczają następujące schorzenia:
  • przebyta lub czynna choroba nowotworowa (choroby u członków rodziny nie są wykluczeniem),

  • choroba Creutzfeldta-Jacoba,

  • ciężkie choroby układu nerwowego,

  • leczenie hormonem wzrostu w przeszłości – w okresie przed 1985 rokiem – do ustalenia indywidualnego,

  • operacje neurochirurgiczne włącznie z zastosowa­niem materiałów biologicznych, np. biorcy przeszcze­pów rogówki, twardówki, opony twardej,

  • stwierdzona infekcja wirusowa, bakteryjna, grzybicza lub pasożytnicza, trudna do całkowitego wyleczenia,

  • stwierdzone zakażenie HIV, HTLV lub wirusami zapale­nia wątroby typu B i C,

  • choroby autoimmunologiczne nie poddające się do­brej kontroli leczniczej – do indywidualnego ustalenia,

  • leczenia środkami immunosupresyjnymim w trakcie lub w wywiadzie,

  • objawy, które mogą sugerować poważne choroby zakaźne,

  • przebyte zabiegi transplantacji z użyciem materiałów obcego gatunku – ksenogeniczne,

  • choroby dziedziczne szpiku i krwi (t.j. talasemia, sfero­cytoza, itd.) oraz zaburzenia krzepliwości krwi w tym trombofilia, hemofilia,

  • przeszczepienia narządów, np. nerki, serce, skóra, ro­gówka, opona mózgowa, wątroba.

  • Dawcą nie mogą zostać również osoby uzależnione, np. od alkoholu, narkotyków i leków.
 1. Rejestracja polega na pobraniu wymazu z jamy ust­nej. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL
 1. Z pobranej próbki wykonywane są badania antyge­nów zgodności tkankowej HLA.
 1. Dane antygenowe kandydata na dawcę wprowadza­ne są do komputerowej bazy danych i przesyłane do światowego rejestru dawców BMDW. Odtąd dane te są dostępne w trakcie poszukiwania dawcy dla do­wolnego chorego na świecie.
 1. W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodno­ści, przedstawia się kandydatowi na dawcę szczegó­łową procedurę pobrania szpiku oraz wyjaśnia ewen­tualne wątpliwości.
 1. Szpik pobiera się na dwa sposoby:- metodą separacji komórek z krwi obwodowej, po uprzednim podaniu dawcy czynnika wzrostu, - z talerza kości biodrowej. Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym tak, że dawca nie odczuwa bólu, a na ciele nie pozostają wi­doczne żadne trwałe ślady.


POBRANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH NIE PRZYNOSI ŻAD­NYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH!©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna