Kształtowanie pojęcia liczby I liczeniaPobieranie 102,81 Kb.
Strona1/2
Data27.01.2018
Rozmiar102,81 Kb.
  1   2

Kształtowanie pojęcia liczby i liczenia
Jednym z podstawowych zadań nauczania matematyki w klasie pierwszej szkoły specjalnej jest zapoznanie z pojęciem liczby naturalnej. Zrozumienie pojęcia liczby jest poprzedzone oswojeniem uczniów z pojęciem zbioru. Opracowanie każdej liczby polega na zapoznaniu się z jej powstawaniem, a więc – przez doliczanie i odliczanie jedności.

Zanim przystąpi się do wprowadzenia liczby, dziecko musi umieć przyporządkowywać daną liczbę do zbiory. Porównywanie zbiorów równolicznych przygotowuje dzieci do zetknięcia się z aspektem ilościowym (kardynalnym) liczby. Zbiorom, które składają się z różnych elementów i w różnym układzie, przyporządkowujemy tą samą liczbę.Pokazując poniższy rysunek dzieciom nauczyciel może zapytać: ile jest jabłek? ile gruszek? czy jest tyle samo jabłek i grusze?


Na etapie nauczania początkowego matematyki rozpatrujemy tylko zbiory konkretnych przedmiotów, a dopiero w następnej kolejności zajmujemy się ich przedstawieniami graficznymi. Respektuje się drogę od konkretu do abstrakcji matematycznej.Zbiory równoliczne konkretnych przedmiotów przedstawione za pomocą różnych symboli graficznych.

Stosowanie takich znaków (kółek, kresek) stanowi ważny krok w przygotowaniu do używania cyfr.

Następnie przechodzimy do porównywania zbiorów. Dzieci przyporządkują elementy jednego zbioru elementom drugiego zbioru, by mogły się przekonać naocznie, czego jest więcej.


Porównanie liczebności zbiorów nierównolicznych prowadzi do pojęcia relacji mniejszości

i większości w zbiorze liczb naturalnych.

Dla ułatwienia porównania dzieci mogą połączyć w pary małe kółka z dużymi, biorąc po jednym elemencie z każdego zbioru

    

  


  

Po przerobieniu kilku tego rodzaju ćwiczeń na różnych zbiorach przedmiotów wprowadzamy znaki większości i mniejszości, co pozwoli dzieciom zapisać wynik porównania za pomocą symboli matematycznych, np. 5 > 3 lub 3< 5.

Klasyfikacja przedmiotów daje pojęcie nierówności. Dla utrwalenia tych pojęć uczniowie porównują zbiory o parzystej i nieparzystej liczbie elementów i zauważają, że liczby elementów w tych zbiorach różnią się o jeden. Zadania te wykonują najpierw czynnościowo, np. wyjmując patyczki z pudełka i układając je czwórkami i piątkami, trójkami i piątkami itp.

Liczenie ma duże znaczenie w opanowaniu techniki dodawania i odejmowania.Poniższe przykłady mogą być wykorzystane do nauki liczenia w zakresie 10 i liczenia w różnych kierunkach.

Umiejętność liczenia ma istotne znaczenie w dalszym nauczaniu matematyki i nie jest rzeczą łatwą dla dzieci upośledzonych umysłowo i dlatego na opanowanie różnorodnych sposobów liczenia należy zwracać szczególną uwagę. Nauczyciel może także zmieniać rodzaj liczonych przedmiotów, co przyczyni się w dużym stopniu do oderwania pojęcia liczby od zbioru.

Nauczyciel opracowując z dziećmi tworzenie się nowych liczb przez dodawanie lub zabieranie jedności stosuje najczęściej dodawanie lub odejmowanie, opierając się na konkretach. Opracowując dodawanie np. w toku liczenia jabłek, używa słów: „dodać” lub „dołożyć” i wykonując odpowiednie czynności mówi: „3 dodać jeden jest4”.

Rola nauczyciela polega na stwarzaniu sytuacji zadaniowych, dostarczających bogatych doświadczeń logicznych. Na przykład zabawa w sklepik pozwala na manipulowanie wszystkimi liczbami w zakresie realizowanego programu. Organizując zabawę w kupno

i sprzedaż wprowadzamy zapisywanie tego, co dzieci kupiły i po ile zapłaciły za poszczególne przedmioty.Dokładne zapisywanie tego, co się mówi i co się robi, jest w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo ważne, gdyż nie tylko pogłębia zrozumienie, lecz i uczy ścisłości w mówieniu.
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna