Krystyna KuczmaPobieranie 15,03 Kb.
Data10.02.2018
Rozmiar15,03 Kb.

Krystyna Kuczma

Zespół Szkól Ekonomicznych w Brzozowie


Przykład zadania praktycznego do egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista.

ROZRACHUNKI
Przedsiębiorstwo Handlowe ALZA sp.z o.o. w Brzozowie zajmuje się sprzedażą detaliczną

odzieży dziecięcej. Spółka zatrudnia na pełny etat między innymi niżej wymienionych pracowników:

- Anna Kowalska – zatrudniona w dziale księgowości z wynagrodzeniem zasadniczym

1.800,- zł. W m-cu marcu przebywała na zwolnieniu lekarskim od 3.03 do 7.03.0Xr.

Jej średnie wynagrodzenie z ostatnich 12-tu miesięcy pomniejszone o składki

ubezpieczeń społecznych wyniosło 1.620,- zł. Otrzymuje także zasiłek rodzinny na

dwoje dzieci w wysokości 86,-zł.

- Maria Antosz – zatrudniona na stanowisku sprzedawcy z wynagrodzeniem zasadniczym

1.100,-zł. Ma przyznaną premię uzależnioną od wysokości obrotów – w miesiącu

marcu wynosi 20% .

W marcu 200Xr. miały miejsce między innymi następujące zdarzenia gospodarcze:

- 28.03.0Xr. sporządzono listę płac nr 3 dla w/w pracowników

- 30.03.0X r. wypłacono p. Annie Kowalskiej wynagrodzenie gotówką z kasy

-30.03.0Xr. sporządzono przelew wynagrodzenia p. Marii Antosz na jej konto

w PKO BP nr 10 2040 4563 3457 9900 0070 0000. Otrzymano potwierdzenie

przelewu w postaci wyciągu bankowego (zał. Nr 3 )

- 30.03.0Xr. sporządzono PIT 4 i deklarację rozliczeniową ZUS DRA
Opracuj projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujący sporządzenie dokumentów, ewidencję operacji gospodarczych, które miały miejsce w marcu 200ź r. w

PH ALZA.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:

- wykaz kolejnych czynności ekonomiczno-biurowych związanych ze sporządzeniem

dowodów i deklaracji w m-cu marcu 200X r.

- wykaz dokumentów dotyczących zdarzeń gosp. i deklaracji rozliczeniowych za marzec

- wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z marca 200X r.

- ustalenie wysokości zobowiązań jednostki z podaniem ich tytułów.
Wykonaj prace obejmujące:

- sporządzenie dowodów: lista płac; PK listy płac; RK; polecenie przelewu; PK składek

ubezpieczenia społecznego pracodawcy, FP i FGŚP.

- sporządzenie deklaracji PIT 4 i ZUS DRA

- ewidencję operacji gospodarczych.
Do opracowania i wykonania projektu wykorzystaj:
Załącznik nr 1

Dane identyfikacyjne spółki ALZA:

Przedsiębiorstwo Handlowe ALZA sp. z o.o., ul. Podwale 13, 36-200 Brzozów

NIP 686-349-21-01 REGON 349020076

Konto: BPH SA O/Krosno 42 0032 8099 5300 2233 1210 1000

Urząd Skarbowy w Brzozowie, ul. Kazimierzowska 1

Osoba upoważniona do wystawiania dowodów płacowych jest Ewa Guzik.

Kasjerem jest Jan Nowak Głównym księgowym jest osoba zdająca egzamin.Załącznik nr 2

Stany wybranych kont:

„Kasa” 2.000,-

„Rachunek bieżący” 12.000,-


Załącznik nr 3


Bank Przemysłowo-Handlowy PH ALZA sp. z o.o.

Oddział w Krośnie 36-200 Brzozów, ul. Podwale 13

Ul. Bieszczadzka 3, 38-400 Krosno

WYCIĄG BANKOWY NR 3 z r-ku 42 0032 8099 5300 2233 1210 1000
Saldo początkowe z dnia 30.03.200Xr. 12.000,00

Lp data operacji opis operacji kwota operacji

1. 30.03.0Xr. przelew wynagrodzenia

dla Marii Antosz -921,94

2. 30.03.0Xr. pobranie prowizji za przelew -3,00

Saldo końcowe z dnia 30.03.0Xr. 11.075,06


Załącznik nr 4

Wykaz kont księgi głównej:

Zespół 1 Zespół 4


  1. Kasa 404 Wynagrodzenia

131 Rachunek bieżący 405 Ubezpieczenia społ.i inne świad.

Zespół 2 Zespół 7

221 Rozrachunki pp z ZUS 751 Koszty finansowe

223 Rozrachunki pp z US

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Załącznik nr 5

Formularze: Lista płac, PK, RK, PIT 4, ZUS DRA


Załącznik nr 6

Dane niezbędne do wystawienia listy płac:

Koszt uzyskania przychodu dla pracownika 102,25

Kwota wolna od podatku 44,17Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,93%
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna