Krwiak podtorebkowy śledziony o wymiarach cm to wg klasyfikacji Moora stopieńPobieranie 90,42 Kb.
Data13.11.2017
Rozmiar90,42 Kb.

1) Krwiak podtorebkowy śledziony o wymiarach 2 cm to wg klasyfikacji Moora stopień

A. I B. II C. III D. IV E. V


2) II stopień w klasyfikacji Moora uszkodzenia jelita to:

A) Niepełnościenne uszkodzenie 30% obwodu

B) Krwiaki

C) Niepełnościenn uszkodzenia ok. 50% Obwodu.


3) Ogon Spencea to

A) dotyczy tarczycy

B) sutka

C)
4) W GIST-ach z przerzutami do otrzewnej zalecanym postępowaniem jest:

A. laparotomia z wycinkiem i chemia

B. operacja cytoredukcyjna z chemioterapią

C. inhibitory kinazy tyrozynowej, a następnie resekcja

D. resekcja guza a następnie terapia inhibitorami kinazy tyrozynowej

E. chemioterapia jakiś innym lekiem

5) 50-letni chory przyjęty bólami brzucha i temp do 39˚C. W TK stwierdza się zbiornik płynowy z pęcherzykami gazu ok. 5 cm wokól esicy, tkliwość w lewym dole biodrowym. Co zrobisz?

A. resekcja z zespoleniem pierwotnym
B. resekcja z wyłonieniem stomii na zstępnicy

C. antybiotyki

D. drenaż przezskórny ropnia
6) Do kości dają przerzuty raki

A. sutek B. Płuco C. jelito grube D. nerka E. stercze

7) 3 cm guz w głowie trzustki. Cechy w TK świadczące o nierekcyjności guza to:

A. naciekanie tętnicy wątrobowej

B. przyleganie guza do żyły wrotnej na odcinku 5 mm

C. powiększone węzły chłonne w więzadle wątrobowo-dwunastniczym

D. prawdziwe A i B

E. prawdziwe A i C


8) We wnęce nerki co jest najbardziej od przodu

A) obustronnie tętnica nerkowa

B) obustronnie żyła nerkowa

C) i inne warianty


9) U 39-letniego chory z PZT z powiększoną głowę trzustki ze zwapnieniami. Trzon i ogon trzustki nie są powiększone, a przewód Wirsunga jest wąski ( chyba 3-4mm) Ze względu na ból u tego chorego powinno się wykonać:

A. laparotomię zwiadowczą w celu pobrania wycinków z guza

B. operację Duvala

C. operację Puestowa

D. operację Begera

E. operację Freya


10) Zabieg Hellera to:

A) miotomia

B)

C)
11) młody człowiek ze złamaniem miednicy VC wg junga i uszkodzeniem pęcherza moczowego, bez uszkodzenia jelit co robisz1 stabilizacja wewnętrzna

2 stabilizacja zewnętrzna

3 wyłonienie kolostomii

4) laparotomia i zeszycie pęcherza

Mix odpowiedzi

12) Replantacja kończyny

1 zepolenie kości

2 zespolenie tętnicy

3 zespolenie żył

4zeszycie ściegień i nerwów

5 fasciotomia

6 wypełnienie tętnicy zimnym dekstranem
 1. 512364 B) 612354 C) 612345 D)

13) Radykalna resekcja żołądka to 1. gastrektomia z limfadenektomią przynajmniej D2

 2. częściowe wycięcie żołądka bez limfadenektomii

 3. wycięcie guza z limfadenektomią D1

 4. biopsję guza z limfadenektomią D3

 5. częściowe wycięcie żołądka z limfadenektomią D1

14) Inwersja służy do o obejrzenia

A) dwunastnicy

B) dna i wpustu

C) krzywizny mniejszej

D)
15) Czynniki ryzyka rozwoju żylaków 1. genetyczne

 2. Otyłość

 3. Aktywność fizyczna

 4. Ciąża

 5. Praca w wysokich temperaturach

A 1,2,3,4 B 1,2,4,5 C 2,3,4,5 D 1,2,3,5 E Wszystkie
16) Chory około 40 lat hospitalizowany z powodu tępego urazu jamy brzusznej. Po 2 tygodniach zgłosił się ze stanami podgorączkowymi. W TK zbiornik płynowy podtorebkowy w śledzionie o średnicy 2-3 cm z pęcherzykami gazu. CO trzeba zrobić

A) pilna laparotomia z powodu krwiaka śledziony

B) laparoskopowy drenaż torbieli

C) laparotomia i drenaż krwiaka

D) Laparoskopowa splenektomia

E) Nie da się na podstawie powyższych danych określić sposoby postępowania


17) Do CABG można uzyć

A) Tętnica promieniowa

B) Tętnica piersiowa lewa

C) Tętnica piersiowa prawa

D) T żołądkowo sieciowa lewa

E) T krezkowa górna

19) Do objawów klinicznych zespołu Zollingera i Ellisona należą:


 1. Biegunka

 2. Zaczerwienienie skóry twarzy

 3. Owrzodzenie jelita

 4. Rumień wędrujący

 5. Wrzód żołądka lub dwunastnicy

A 1,2,3 B 1,3,4 C 1,3,5 D 2,3,4 E 2,4,5

20) Skala Foresta służy do oceny:

A. zaawansowania raka żołądka

B. ciężkości stanu chorego po urazie głowy

C. zaawansowania raka odbytnicy

D. krwawienia z żołądka i dwunastnicy


21) Górną ścianę kanału pachwinowego stanowi

A) rozcięgno mięsnia skośnego zewnętrznego

B) rozcięgno mięśnia skośnego wewnętrznego

C) rozcięgno mięśnia skośnego wewnętrznego i mięśnia prostego

D)

22) Późne powikłania po operacji tarczycy z powodu wola nadczynnego nie należyA) Porażenie nerwu krtaniowego wstecznego

B) niedoczynność przytarczyc

C) krwiak

D) przełom tarczycowy

E) nawrót nadczynności
23) Triada Virchowa to:

A. najczęstsza przyczyna zapalenia otrzewnej

B. uszkodzenie ściany naczynia, zwolnienie przepływu krwi, zaburzenia krzepnięcia krwi

C. pęcherzyk żółciowy, tętniczka pęcherzykowa, przewód pęcherzykowy

D. uszkodzenie ściany naczynia, zwolnienie przepływu krwi, spadek liczby płytek krwi

24) Najczęstszym złośliwym guzem serca jest:  1. Chłoniak

  2. Myxoma

  3. Lipoma

  4. Mięsak

  5. W sercu nigdy nie ma nowotworów

25) Śledziony dodatkowe

A) Zawsze wycinamy

B) W trakcie splenektomii z powodu małopłytkowości zostawiasz a w urazowej wycinasz

C) W trakcie splenektomii z powodu małopłytkowości usuwasz a w urazowej zostawiasz

D)


26) Według zaleceń z 2008 roku zalecaną operacją jest

A) Lichtensteina

B) TEP i TAPP

C) Kinchera

D) A i B
27) W chorobie Crohna wskaż prawidłowe

A) Zajęte są wszystkie warstwy jelita

B) równo chorują M i K

C)


28) Wg klasyfikacji Bismutha uszkodzenie dróg żółciowych mniejszej niż 2 cm od ostrogi to stopień:

A) I


B) II

C) III


D) IV
29) Co zrobisz gdy z OZT współistnieje żołtaczka

A) ERCP z usunięciem złogów i z protezowaniem

B) leczenie zachowawcze

C) Operacja i drenaż

D) Nie wolno nigdy w tej sytuacji zakładać protezy

30) Wrzód stresowy Curlinga: 1. powstaje po urazach mózgu

 2. powstaje w przebiegu posocznicy

 3. towarzyszy rozległym urazom i urazom wielonarządowym

 4. jest równoznaczny z wrzodem Cushinga

E. powstaje po rozległych oparzeniach
31) Żołądek jest ukrwiony przez

1) T. wątrobową

2) T. śledzionową

3) T. krezkową górną

4) T. żołądkową lewą

A) warianty odpowiedzi


32) Do Izby po urazie głowy. Otwierał oczy na ból , używał niewłaściwych słów, lokalizował ból ile GCS

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E ) 10


33) Z jakiego powodu najczęściej wykonuje się przeszczepy serca:

1) choroba wieńcowa

2) kardiomiopatia pozapalna

3) wrodzone wady serca


Kombinacje odpowiedzi:
34) W zwichnięciu zasłonowym stawu biodrowego noga jest w pozycji

A) Przywiedzenie, zgięcie, rotacja zewnętrzna

B) Odwiedzenie zgięcie rotacja zewnętrzna

35) Skrzep widoczny w endoskopii to wg Foresta st

A) Ia B) Ib C) IIa D) IIb E) IIc

40) Odruchowe porażenie jelit występuje w: 1. Kolce żółciowej

 2. Kolce nerkowej

 3. Mocznicy

 4. Rozwarstwieniu aorty

 5. Po operacji skrzywienia kręgosłupa

Mix (w tym odpowiedź: wszystkie wymienione)
41) Na przeżycie po oparzeniach wpływ mają

1) wiek powyżej 60

2) głębokość oparzenia i ponad 40% pow ciała

3) oparzenia dróg oddechowych

4)

5)


Mix odpowiedzi

43) Pacjentka lat 85 z niedrożnością przewodu pokarmowego po zastosowaniu leczenia ustąpienie dolegliwości. Poza tym osłabienie, niedokrwistość i blizna w podbrzuszu. Statystycznie najbardziej prawdopodobną przyczyną niedrożności były:

A) zrosty wewnątrzotrzewnowe

B) rak jelita grubego

C) wgłobienie

D)
44) Ryzyko zezłośliwienia polipa jelita grubego zależy głównie od: 1. Stopnia dysplazji

 2. Typu histologicznego

 3. Wielkości

 4. Umiejscowienia

 5. Wieku chorego

Mix 3
45) Gdzie najczęściej dochodzi do rozerwania aorty w trakcie urazów

A) wstępująca

B) łuk

C) zstępujacaD) zstępująca w okolicy przepony
46) U 60 letniej pacjentki w usg wykryto przypadkowo 4,5 cm guza nadnerczy, nie naciekającego okolicznych narządów i bez przerzutów. Wykonano TK które potwierdziło obecność guza nie wnosząc innych informacji. Co robisz

 1. za 6 miesięcy kontrolne usg a w razie nie powiększania się zmiany

 2. usuwasz guz [najlepiej laparoskopowo] i dalsze postępowanie uzależniasz od wyniku badania hist-pat

 3. badania labolatoryjne

 4. biopsję guza

 5. laparotomia, badanie narządów w czasie operacji i dalsze postępowanie uzależniasz od tego

47) wrzód żołądka

A. występuje równie często u mężczyzn jak i u kobiet

B. najczęściej lokalizuje się na krzywiźnie większej

C. do perforacji dochodzi 10 razy częściej we wrzodzie żołądka niż

dwunastnicy


48) Dziedziczny rak żołądka

 1. związany jest z mutacjami genów APC i BRCA 1

 2. związany z mutacją genu E-kadheryny

 3. najczęściej jest to typ rozlany

 4. rak występuje w młodym wieku

49) amputacja gilotynowa zdanie nieprawdziwe 1. ma znaczenie historyczne

 2. używa się metody Wolszczana

 3. kikut trudny do zaprotezowania

 4. podwiesza się brzegi skóry żeby się zbliżyły do siebie

50) Hipokalcemia 1. występuje w 1-3 godz po strumektomii

 2. 1-3 dni po strumektomii

 3. c. Występuje mrowienie wokół ust

 4. bradykardia zatokowa

 5. tachykardia zatokowa

kombinacje odpowiedzi
51) pyllodes tumor wskaż zdanie prawdziwe

A. występuje w około 15% przypadków raków sutka

B. Może zesłiśliwieć

C. Wymaga zawsze mastektomii z węzłami chłonnymi

52) Co oznacza skrót „SCHOLA

A) Siła urazu, choroby przewlekłe, ostatni posiłek, leki, alergie

B) Siła urazu, choroby przewlekłe, operacje przebyte, leki, alergie
53) Uraz wielomiejscowy


 1. MOC obejmuje dwie okolice ciała z których każda z osobna jest wskazaniem do hospitalizacji

 2. Najczęściej urazom ulega miednica i kończyna dolna

 3. ....

 4. kombinacje odpowiedzi

54) Torbiel trzustki >15 cm bez względu na lokalizację z czym zespalasz w drenażu wewnętrznym:

A. tylna ścian żołądka,

B. dwunastnica,

C. jelito czcze
55) Facet nieprzytomny spadł z wysokości ma ranę okolicy skroniowej. Podczas obserwacji w szpitalu zaczerwienieni ramienia zaczęło się powiększać pojawiła się strefa martwiczej skóry-przyczyna


 1. oparzenie termiczne

 2. oparzenie kwasem

 3. oparzenie zasadą

 4. oparzenie elektryczne

 5. odmrożenie ciekłym azotem

56) Złamanie podstawy czaszki –

A. odma

B. płynotok,C. zaburzenia widzenia

D. wytrzeszcz tętniacy

E. coś jeszcze –

miks odpowiedzi


57) krwawienie podtwardówkowe

A) krew jest między oponą twardą a pajęczą

B) krew w jest w komorach mózgu

C) krew jest pomiędzy opona twardą a pajęczą

58) pacjent po przeszczepie nerki przed 6 miesiącami obecnie objawy perforacji p. pokarmwoego

A. podajesz iv. steryd i odsyłasz do ośrodka transplantacyjnego 1. podajesz iv steryd i operujesz

 2. odstawiasz leki imunosupresyjne i operujesz

59) Pęknięty tętniak aorty. Jako pierwszą czynność nie wykonujesz!! 1. zakładasz cewnik z balonem przez tętnicę ramienną i zatrzymujesz krwawienie

 2. przecinasz więzadło żołądkowo-okrężnicze przesuwasz żołądek i klemujesz aortę

 3. asysta dociska aortę do kręgosłupa

 4. wkładasz palec do aorty by od środka zatrzymać krwawienie

 5. wykonujesz torakotomię i klemujesz aortę

60) węzły Rottera – 1. 1-4 węzły

 2. uchodzą do węzłów centralnych lub podobojczykowych

 3. leżą między mięśniami piersiowymi

 4. wszystkie prawidłowe

61) Okrągły cień w płucu 3 cm – co to jest najczęściej

A) przerzut

B) rak pierwotny płuca,

C) gruźliczak
62) Wskazania do leczenia bariatrycznego

A) BMI>35

B) BMI>40

C) BMI> 35 ze współistniejącymi chorobami

D) B i C

E) A, B, C


63) Krwawienie do gopp tzn

A) proksymalnie od odźwiernika

B) proksymalnie od więzadła Treitza

C) proksymalnie od zastawki Bauchina

64) co jest najczęstszą przyczyną niedrożności jelita cienkiego – w kolejności


 1. uwięźnięta przepuklina

 2. zrosty

 3. guzy

65) Pacjentka zgłosiła się na SOR po 16 godzinach od zranienia nożem z powodu bólu rany ramienia. Rana została zeszyta przed 8 godzinami [po 8 godzinach od zranienia]. Rana długości 10 cm, brzegi dobrze zaadaptowane, bez krwiaka, bez zaczerwienienia rany, bez wydzieliny 1. rana nie powinna być zszyta – puszczasz szwy, opatrunek

 2. dopuszczalne było zszycie rany – dajesz NLPZ, kontrola za 12 godzin

 3. jest to początek infekcji – przepisujesz antybiotyk

 4. dopuszczalne było zszycie rany ale z powodu zaczynającej się infekcji puszczasz szwy .....


66) Endoskopia dwubalonowa 1. krwawienie z żylaków przełyku

 2. krwawienie z dolnego odcinka chyba odbytnicy

 3. krwawienie z jelita cienkiego

 4. coś z brodawką Vatera

67) Co jest najczęstszą przyczyną PNP 1. przerost

 2. pojedynczy gruczolak

 3. ekotopowe wydzielanie pth


68) . który tętniak tętnic trzewnych jest najczęstszy ?

A. T śledzionowej

B. T. krezkowej górnej

C. T. krezkowej dolnej

D. T żołądkowo dwunastniczej

E. T. wątrobowej
69. czynniki ryzyka raka dróg żółciowych

A. kamica żółciowa 1. płeć

 2. wiek

 3. torbiele dróg żółciowych

 4. zwężenie dróg żółciowych

70. jakie jest najczęstsze powikłanie po operacji trzustki 1. krwawienie

 2. zakażenie rany

 3. przetoka trzustkowa

71. Która operacja jest najbardziej radykalna w żylakach kończyn dolnych: 1. babcock

 2. fale radiowe

 3. kriochirurgia

 4. skleroterapia

72. Czynniki ryzyka raka jelita grubego: 1. picie piwa

 2. dieta bogatotłuszczowa


 1. Bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego

 1. predysponuje zastój żółci

 2. dochodzi w nim do przekrwienia ściany

 3. częściej występuje u kobiet 1. Przyczyną napadów padaczki po urazie oun mogą być:

 1. krwiak śródmózgowy

 2. wgłobienie

 3. rana kłuta mózgu


75). Co wpływa na wynik operacji czy jakoś tak: 1. doświadczenie zespołu

 2. prawidłowa kwalifikacja

 3. prawidłowe przygotowanie

 4. wszystkie powyższe76) leczeniem z wyboru raka drobnokomórkowego płuca jest:

 1. resekcja

 2. chth

 3. rth


77) złoty standard w diagnostyce kardiochirurgicznej to:

78) Jakieś o niedrożność jelita cienkiego

79) Pytanie co to jest metaanaliza?

80) Pytanie co to znaczy ryzyka względne

81) Coś o pheochromocytoma

82) Staw rzekomy hipertoficzny powstaje gdy

83) pytanie o rozwarstwienie aorty – który typ

84) przeszczep ksenogeniczny lub homogeniczny – co to jest

85) wad serca – która z nich jest wadą siniczą

86) pytanie o zespół Lyncha

87) ginekomastia 1. wstępuje u niemowląt, w czasie pokwitania i w starszym wieku

 2. coś tam – odpowiedź prawidłowa – nie jest uznawany za czynnik predysponujący do raka sutka

88) Rak sutka u męższczyzn

89). leczenie oszczędzające raka sutka – [BCT] – przeciwwskazania

90). wskazania do laparotomii u obrazie TK jak w szmidtcie

91). pytanie o FAST

92) zespół cieśni nadgarstka

93) operacja Smitha – kiedy stosujesz

94) choroba Carolego i co się z zrobi z torbielami czy zespoli czy wytnie

95). jałowa martwica głowy kości udowej po jakim czasie od operacji szyjki

96) igła Veresa – do czego służy

97) unieruchomienie przy złamaniu kości nadgarstka i śródręcza

98) TIPS – zespolenie pomiędzy jakimi naczyniami

99) konikotomia – na czym polega100) raki trzustki torbielowato-śluzotwórcze©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna