Krew darem życia głosi od dawna hasło reklamowe Polskiego Czerwonego KrzyżaPobieranie 455,35 Kb.
Strona1/8
Data24.02.2019
Rozmiar455,35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Krew darem życia głosi od dawna hasło

Polskiego Czerwonego Krzyża.

"Na Twoją krew czekają tysiące chorych".

"Nie czekaj! Przyjdź choćby jutro!"
Postanowiłyśmy zacząć zachęcanie od prelekcji na temat krwiodawstwa. W ramach działań promocyjnych uczniom przedstawiałyśmy ogólnopolską stronę internetową - www.oddajkrew.pl .Starałyśmy się wyświetlać film „Dostałem krew żyję”

DOSTAŁEM KREW ŻYJĘ to film o charakterze edukacyjno-wychowawczym, adresowany w szczególności do młodego pokolenia odbiorców. Film porusza problem honorowego oddawania krwi, obala mity związane z tym tematem, podkreśla walory wychowawcze idei oraz znaczenie oddawania krwi dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego.Ważnym atutem filmu jest udział znanego i lubianego aktora Radosława Pazury, który po ciężkim wypadku samochodowym otrzymał kilkanaście litrów krwi, które uratowały mu życie. Kolejnym bohaterem filmu jest Marcin Vielinov, mistrz aikido, zajmujący się od kilku lat promocją tej szczytnej idei w Polsce
WSZYSTKO O KRWI DAWCÓW

W Polsce jest grupa honorowych dawców krwi. Dawcą może być każda dorosła osoba pomiędzy 18 i 60 rokiem życia. Dawca musi być zdrowy.

Od dawcy pobierana jest każdorazowo próbka krwi do badań laboratoryjnych. Mają one ustalić, czy kandydat na dawcę lub dawca odpowiada wymaganiom zdrowotnym i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub też dla stanu zdrowia przyszłego biorcy. Tak stanowi Ustawa o publicznej służbie krwi.

Dawca wypełnia też ankietę w której między innymi ma obowiązek przyznać się do przebytych chorób (np. żółtaczka, gruźlica, kiła, malaria), lub zabiegów operacyjnych (w ciągu roku po operacji nie można oddawać krwi). PCK uczula, że dawcą nie może być osoba zwolniona z zakładu karnego, chory na AIDS, czy alkoholik.

Oświadczam, że w zgodzie z moim sumieniem i posiadaną wiedzą, podane wyżej informacje o przebytych chorobach i obecnym stanie zdrowia są prawdziwe i dokładne. Rozumiem, że mają one na celu ochronę mojego zdrowia jako dawcy i bezpieczeństwa biorcy krwi i jej składników. Uważam, że moja krew nadaje się do celów leczniczych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o rodzaju i sposobie przeprowadzenia zabiegu pobrania krwi (w czasie zabiegu stosowany jest wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku), jego częstotliwości, dających się przewidzieć następstwach dla mojego stanu zdrowia oraz o tym, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę na oddanie i przetoczenie mojej krwi. Poinformowano mnie o konieczności przeprowadzeniu wywiadu i badania lekarskiego, badań laboratoryjnych oraz o możliwości czasowej lub stałej dyskwalifikacji.
W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od zakończenia donacji krwi jakichkolwiek objawów chorobowych, zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia lekarza, który zakwalifikował mnie do oddania krwi. Zobowiązuję się zawiadomić RCKiK lub OT w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (adresu), która nastąpiła w ciągu 3 miesięcy od oddania krwi.


–– Nie można być dawcą po tłustej kolacji ––Taka krew robi się jak maślanka.
Innych ograniczeń nie wymienia. Uważa, że palenie papierosów nie dyskwalifikuje dawcy, picie alkoholu też nie. No, chyba, że pijaństwo.


Każdy dawca musi ważyć powyżej 50 kilogramów, aby pobrana objętość krwi nie przekroczyła zdolności kompensacyjnej ustroju

Rutynowo pobiera się 450 ml krwi = 1 jednostka !!!

Jakie są sposoby pobierania krwi?


  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna