Koszty klasowej wycieczki – praca w arkuszu kalkulacyjnym ms excel Cele lekcjiPobieranie 93.83 Kb.
Data07.12.2017
Rozmiar93.83 Kb.
 1. Koszty klasowej wycieczki – praca w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel

  1. 1. Cele lekcji

   1. a) Wiadomości


Uczeń zna:

- pojęcia związane z programem MS Excel: arkusz, komórka, wiersz, kolumna,

- podstawowe możliwości programu MS Excel,

- podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym,

- sposoby wprowadzania danych do arkusza.

   1. b) Umiejętności


Uczeń:

- potrafi wprowadzać do arkusza liczby, tekst,

- potrafi tworzyć samodzielnie opracować i zrealizować w arkuszu prosty przykład obliczeń z matematyki,

- potrafi zapisywać swoje dokumenty we wskazanym miejscu na dysku,

- rozumie zastosowanie metod arkusza do rozwiązywania problemów z różnych przedmiotów szkolnych.

  1. 2. Metoda i forma pracy


- objaśnienie,

- ćwiczenia,

- praca z całą klasą,

- praca indywidualna.


  1. 3. Środki dydaktyczne


- komputer (z programem MS Excel i dostępem do Internetu),

- drukarka,

- karty pracy dla uczniów,

- tablica,

- zeszyty.

  1. 4. Przebieg lekcji

   1. a) Faza przygotowawcza


1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia uczniom cele zajęć.

2. Nauczyciel prosi uczniów o włączenie komputerów.
   1. b) Faza realizacyjna


1. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, na czym będzie polegało ich ćwiczenie. Zadaniem uczniów jest obliczenie kosztorysu klasowej wycieczki do Gdańska. Uczeń opracowuje wszystkie dane w arkuszu kalkulacyjnym. W wykazie musi uwzględnić koszt przypadający na jednego ucznia.

2. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z ćwiczeniem (załącznik a). Korzystając ze źródeł internetowych, uczeń powinien odnaleźć przykładowe koszty, m.in. biletów miejskich, noclegów, posiłków, wycieczki statkiem, zwiedzania, pożywienia.

Gdy nauczyciel nie ma możliwości udostępnienia uczniom Internetu, może podać przykładowe koszty.

3. W trakcie rozwiązywania zadania, nauczyciel dokonuje korekty pracy uczniów.


   1. c) Faza podsumowująca


1. Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń i ich omówienie. Wydrukowanie jednej z prac.

(Przykładowe rozwiązanie ćwiczeń – załącznik c)

2. Nauczyciel podaje pracę domową (załącznik b).
  1. 5. Bibliografia


1. G. Koba, Informatyka – podstawowe tematy, nie tylko dla gimnazjum. Podręcznik dla gimnazjum, PWN, Warszawa 2000.

2. G. Koba, J. Bock, Program nauczania informatyki dla gimnazjum, PWN, Warszawa 2001.


  1. 6. Załączniki

   1. a) Karta pracy ucznia


Ćwiczenie 1.

Twoja klasa wybiera się na wycieczkę do Gdańska, przygotuj wykaz kosztów wycieczki. W wykazie uwzględnij koszt przypadający na jednego ucznia.

W arkuszu kalkulacyjnym umieść:

- ilość uczniów,

- ilość opiekunów,

- koszty podróży i zniżki na bilety (w obie strony),

- koszty biletów miejscowych,

- dwa noclegi,

- zwiedzanie,

- wycieczkę statkiem,

- koszt wyżywienia (śniadanie, drugie śniadanie, obiadokolacja).

Wszystkich informacji dotyczących kosztów wycieczki szukaj na stronach internetowych. Dokument zapisz pod nazwą „rachunki.xls”.   1. b) Zadanie domoweZadanie 1.

Korzystając z edytora tekstu MS Word, przygotuj listę osób – uczniów, którzy wyjadą na wycieczkę. Lista powinna zawierać: imię i nazwisko, numer legitymacji, adres zamieszkania. Dokument zapisz pod nazwą „wycieczka.doc”.
Zadanie 2.

Korzystając z edytora tekstu MS Word, sporządź pismo do dyrektora szkoły z prośbą o zezwolenie na wyjazd. Dokument zapisz pod nazwą „dyrektor.doc”.
Zadanie 3.

Korzystając z edytora tekstu MS Word, sporządź wzór zezwolenia na wyjazd syna (córki) na wycieczkę.
   1. c) Notatki dla nauczyciela


Wskazówki do rozwiązania ćwiczenia:

B2 = „ilość osób w klasie”

B3 = „ilość opiekunów”

B4 = „razem”

B8 = „podróż”

B9 = „bilet 100%”

B10 = „zniżka”

B11 = „cena dla opiekunów”

B12 = „miejscówka”

B14 = „w obie strony”

B15 = „koszt biletów”

B16 = „koszt miejscówek”

B18 = „podróż razem”

B20 = „koszt na jednego ucznia”


C2 = „26”

C3 = „2”


C4 = „=suma(C2:C3)” czyli 28

C9 = np. „63,50 zł”

C10 = np. „50%”

C11 = „bezpłatnie”

C12 = np. „9 zł”

C15 = „=C2*C9*C10*2”  1651,00 zł

C16 = „=C4*C12*2”  504,00zł

C18 = „=suma(c15:c16)”  2155,00 zł

C20 = „=C18/C2”  82,88
E2 = „noclegi (2 noce)”

E4 = „koszt na jednego ucznia”

F2 = „29*C4*2” 1624 zł (1 nocleg = 29 zł)

F4 = „F2/C2”  62,46 zł


E10 = „zwiedzanie”

E11 = „6 obiektów”

E12 = „wycieczka statkiem”

E14 = „razem”

F11 = „230”

F12 = „ =7*C2+9*C3”  bilet dla ucznia 7 zł, dla opiekuna 9 zł

F14 = „suma(F11:F13)”

F16 = „=F14/26“ 16,54 zł


H2 = „jedzenie”

H3 = „śniadania (2)”

H4 = „obiadokolacje(3)”

H5 = „drugie śniadania (2)”

H6 = „razem”

H8 = „koszt na jednego ucznia”


I3 = „=c4*2*9” 504 zł (jedno śniadanie 9 zł)

I4 = „14*3*c4” 1176 zł (jedna obiadokolacja 14 zł)

I5 = „c4*2*5” 280 zł (jedno drugie śniadanie 5 zł)

I6 = „=suma (I3:I5) 1960 zł

I8 = „=I6/C2” 75,38 zł
E22 = „cała wycieczka”

E23 = „koszt na ucznia”F23 = „C20+F4+I8+F16” 237,27 zł


Tabele z obliczeniami kosztów wycieczki

  1. 7. Czas trwania lekcji


45 minut

  1. 8. Uwagi do scenariusza


brak

Pobieranie 93.83 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna