Kosztorys do oferty dla Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej GórzePobieranie 92,8 Kb.
Data06.02.2018
Rozmiar92,8 Kb.

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego UKS32DO.261.61.2016.3


pieczęć firmy
Arkusz wyceny do Formularza Ofertowego na:

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowaniado Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie”


  1. Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „Oferowane parametry” (nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK).
  1. Wykonawca ma obowiązek podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.
  1. W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.
Lp.

Nazwa produktu

j.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

1

Notebook

szt.

11
2

Oprogramowanie biurowe

szt.

18Lp.

OPIS pozycja 1 (Notebook) – 11 sztuk

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry
Typ, model
1

Typ

Komputer przenośny do prac biurowych w siedzibie i terenie

 

2

Dysk HDD

min 500GB SATA III 7200RPM
3

Wyświetlacz

Matryca LCD LED. 14’ 1366x 768 matowy
4

Płyta główna

BIOS FLASH EPROM posiadający zaawansowane procedury oszczędzania energii, mechanizm „plug and play”  
5

Pamięć operacyjna

minimum 4GB
6

Napęd RW DVD

Wbudowany lub zewnętrzny nie wymagający dodatkowego zasilacza (zasilanie z USB).
7

Wydajność

Minimum 850 punktów osiągniętych w BAPCo SYSmark 2014. Wynik jest średnią notą z wszystkich testów : Office Productivity, Media Creation oraz Data/Financial Analysis przy trzech iteracjach każdego testu)
8

BIOS

FLASH EPROM posiadający zawansowane procedury oszczędzania energii;
mechanizm „Plug and Play”;
9

Wymagania dotyczące baterii/zasilania

- uniwersalny zasilacz 110-240V,
- akumulator Li-Ion 3-komorowy, mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora
10

Waga

max. 1,8 kg z baterią , bez urządzeń zewnętrznych,
11

Komunikacja przewodowa

Ethernet, obsługująca przepustowość 1000T,

12

Komunikacja bezprzewodowa

Karta sieciowa obsługująca sieci 802.11 b/g/n , Bluetooth
13

Gniazda we/wy

Min 1 x USB 3.0,

2 x USB 2.0,

1 x HDMI

1 x D-Sub


14

System operacyjny

Min Win 7 PRO PL
15

Dodatkowe opcje

touchpad
16

Dodatkowe akcesoria

Torba
17

Cena

Cena musi być mniejsza niż 3500zł brutto.
18

Przykładowy model spełniający w/w parametry

Np. ASUS Biznes PU401LA
Lp.

OPIS pozycja 7 (oprogramowanie biurowe) – 18 sztuk

Minimalne wymagane parametry

Oferowane parametry
Typ, model
1

Typ

Oprogramowanie biurowe


 

2
Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Standard 2016 PL lub równoważne*

* Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny określonemu w SIWZ,

gdy spełni poniższe wymagania:

Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Umożliwiające zainstalowanie dowolnej niższej wersji. Licencja powinna umożliwić swobodne przenoszenie licencji na inny komputer w dowolnym czasie.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta.

Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom.

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.

b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),

c) umożliwia wykorzystanie schematów XML,

d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

a) Edytor tekstów.

b) Arkusz kalkulacyjny.

c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji.

d) Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych.

e) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel.

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.

f) Automatyczne tworzenie spisów treści.

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron.

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim.

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma).

l) Wydruk dokumentów.

m) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.

n) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.

o) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

p) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.

q) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

r) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

a) Tworzenie raportów tabelarycznych.

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).

e) Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych.

f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych.

g) Wyszukiwanie i zamianę danych.

h) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego.

i) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie.

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.

k) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem.

l) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

m) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, skryptów VBS.

n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.

b) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.

c) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.

d) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.

e) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.

f) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.

g) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.

h) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.

i) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.

j) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.

k) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

l) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

10. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych.

b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów.

c) Edycję poszczególnych stron materiałów.

d) Podział treści na kolumny.

e) Umieszczanie elementów graficznych.

f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.

g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.

h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.

i) Wydruk publikacji.

j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną.

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia.

g) Zarządzanie kalendarzem.

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach.

k) Zarządzanie listą zadań.

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom.

m) Zarządzanie listą kontaktów.

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.


UWAGA.

Obowiązek wykazania równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego.

…………….……………..

Miejscowość i data

……………………………………………

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna