Korzystając z wypełniania seriami wprowadź: do komórek. A12 nazwy kolejnych miesięcyPobieranie 39,51 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar39,51 Kb.

Ćwiczenie 1


Korzystając z wypełniania seriami wprowadź:Ćwiczenie 2


Do komórek A1..Z1 wprowadź liczby od 1 do 26. Do komórek A2..Z2 wprowadź liczby od 26 do 1. W komórkach A3..Z3 oblicz sumę liczb w poszczególnych kolumnach. Skorzystaj z operacji wypełniania przez przeciąganie.

Ćwiczenie 3


Do komórek B2..E2 wprowadź liczby: 6, 15, 7, 71. Do komórek B3..E3 wprowadź liczby: 4791, 123786, 2355, 9819.

  • Komórki w kolumnie B sformatuj tak, aby liczby zostały wyświetlone w formacie wykładniczym (cecha i mantysa)

  • Komórki w kolumnie C sformatuj tak, aby liczby zostały wyświetlone w formacie waluty z dwoma miejscami dziesiętnymi.

  • Komórki w kolumnie D sformatuj tak, aby liczby zostały wyświetlone ze znakiem % i z jednym miejscem dziesiętnym.

  • Dla liczb umieszczonych w kolumnie E użyj formatu daty.Ćwiczenie 4


Do komórki A1 wprowadź tekst „Mikrokomputer”. Do komórki A2 wprowadź tekst „IBM”

Do komórki A3 wprowadź tekst „PC”. Do komórki A4 wprowadź formułę, która spowoduje wyświetlenie napisu „Mikrokomputer IBM PC”Ćwiczenie 5


Wprowadź swoją datę urodzenia w formacie daty. Wprowadź datę bieżącą. Oblicz ile dni żyjesz na świecie.

Ćwiczenie 6


Do komórki A1 wprowadź liczbę 0. Do komórki A2 wprowadź funkcję, która spowoduje wyświetlenie napisu „Dodatnia”, jeśli wartość komórki A1 jest większa lub równa 0, lub napisu „Ujemna” w przeciwnym wypadku.

Zmień zawartość komórki A1 wprowadzając liczbę 8 i sprawdź, czy zmieniła się zawartość komórki, następnie wprowadź –5.Ćwiczenie 7


Do komórek A1..A10 wprowadź liczby od 1 do 10. Grupie komórek A1..A10 nadaj nazwę LICZBY. W komórce C1 oblicz sumę komórek A1..A10 używając nazwy LICZBY a w komórce D1 oblicz wartość średnią komórek A1..A10 używając nazwy LICZBY.

Do komórki E1 wprowadź liczbę 2500. W komórce E2 oblicz sumę komórek A1..A10 i komórki E1 używając nazwy LICZBY.Usuń nazwę LICZBY przyporządkowaną grupie komórek.

Ćwiczenie 8


Utwórz poniższy arkusz a następnie uzupełnij ceny w PLN, sumę w EURO i PLN. Znajdź średnią, najmniejszą i największą cenę w EURO i PLN.


Kurs EURO:

3,85
Towar

Cena w EURO

Cena w PLN

Namiot

150
Rower

220
Peleryna

30
Buty

103
Mapa

2,5
Budzik

15,45
Saperka

6,7
Nóż

25,7
RAZEMŚREDNIANAJMNIEJNAJWIĘCEJ

Ćwiczenie 9


Do komórki A1 wprowadź napis „TABLICZKA MNOŻENIA”. Do komórek B2..K2 wprowadź liczby 1,2, .. 10. Do komórek A3..A12 wprowadź również liczby 1,2 ..10. Umieść w komórkach B3..K12 wyniki mnożenia, wprowadzając odpowiednią formułę w pierwszej komórce (B3), którą następnie przeciągnij na pozostałe komórki.

Ćwiczenie 10


Utwórz następującą listę studentów:


Nazwisko i imię

Windows

Edytor

Arkusz

Zaliczenie

Burek Bogumiła

3

3

2
Dec Izabela

4

4

4
Dziedzic Monika

5

5

3
Feliksiak Małgorzata

4

4

3
Fiedle Małgorzata

3

3

3
Knecht Cezary

5

5

4
Kupiec Anna

3

3

4
Mucha Magdalena

2

2

3
Średnia
Wypełnij puste komórki kolumny Zaliczenie wg następujących zasad:  • jeżeli student ma wszystkie oceny pozytywne, wówczas powinna pojawić się ocena będąca średnią arytmetyczną ocen z 3 tematów (Windows, Edytor, Arkusz)

  • w przeciwnym wypadku powinien pojawić się napis „brak zaliczenia”.

Wyznacz średnią ocen wszystkich studentów z poszczególnych tematów.

Napis o braku zaliczenia powinien być wyświetlany w kolorze czerwonym (formatowanie warunkowe).©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna