Korekcja uszuPobieranie 45,3 Kb.
Data11.11.2017
Rozmiar45,3 Kb.

PowerPlusWaterMarkObject3


KOREKCJA USZU

I. INFORMACJA DLA PACJENTA
ISTOTA I CEL ZABIEGU:
Odstające małżowiny uszne są częstym powodem niezadowolenia i kompleksów, zarówno
w przypadku dzieci jak i dorosłych. Mogą narażać na wyśmiewanie i wszelkiego rodzaju przezwiska i być powodem problemów psychicznych. Korekcję można wykonywać już od 6 roku życia.
Pierwsza konsultacja

W czasie rozmowy z chirurgiem plastykiem, mają państwo możliwość określenia swoich życzeń i oczekiwań. Specjalista opowie o możliwościach wykonania zabiegu, omówi sprawy medyczne i zdrowotne, poinformuje o możliwych komplikacjach związanych z zabiegiem.


Przed zabiegiem

Tydzień przed zabiegiem zaleca się odstawienie preparatów rozrzedzających krew


np. Aspiryna, Acard itp., nie spożywanie alkoholu i nie palenie papierosów. Wszystko to może zwiększyć ryzyko powikłań po zabiegu jak krwawienie, infekcje, przedłużone gojenie ran oraz wpłynąć w negatywny sposób na oczekiwany przez państwa rezultat.

Dodatkowo należy przyjmować witaminę C.


Zabieg

Korekcja małżowin usznych u dzieci w wieku od 6 do 14 lat jest wykonywana


w znieczuleniu ogólnym. Natomiast powyżej tego wieku jest wykonywana w znieczuleniu miejscowym. Pacjent przychodzi w luźnym, niekrępującym ruchów ubraniu. Chirurg plastyk zaznacza dokładnie pole operacyjne, gdzie będą przeprowadzone cięcia, następnie podaje znieczulenie miejscowe, usuwa skrawek skóry na tylnej części małżowiny i formuje chrząstkę uszną. Rany zostają zszyte szwami wchłanialnymi, następnie zakłada się opatrunek i bandaż.
SKUTKI ZABIEGU

Korekcja małżowin usznych.


MOGĄCE WYSTĄPIĆ POWIKŁANIA W TRAKCIE I PO ZABIEGU

Ból, utrzymujący się przez okres kilku dni po zabiegu - może istnieć potrzeba zażycia środka przeciwbólowego np. Paracetamolu 1000 mg co 6 godzin. Jeśli ból nie ustępuje należy bezwzględnie skontaktować się z kliniką.

Opuchlizna, która może utrzymywać się do kilku tygodni po zabiegu

Korekta uszu jest rodzajem operacji i niesie ze sobą takie samo ryzyko jak ma to miejsce


w przypadku innych operacji. Możliwe jest wystąpienie krwawienia lub może dojść do zaburzeń w procesie gojenia ran i wystąpić infekcja skutkiem czego jest przedłużone gojenie lub asymetria. Opuchlizna, przebarwienia utrzymują się przez kilka tygodni. Komplikacje jednak występują stosunkowo rzadko.

ZASTRZEŻENIA MEDYCZNE

Chirurg plastyczny przeprowadza operację zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą


i umiejętnościami, nie może jednak zostać udzielona gwarancja w zakresie osiągnięcia perfekcji, kształtu i symetrii oraz doskonałego wyniku korekcji. Powikłania pooperacyjne mogą przyczynić się do negatywnego obrazu oczekiwań pacjenta. Świadomość spodziewanego rezultatu jest sprawą niezwykle istotną, dlatego tak ważna jest konsultacja ze specjalistą, podczas której zostaną omówione wszelkie wady, zalety i oczekiwania przewidzianej korekcji.
ZALECENIA PO ZABIEGU:

Pacjent przechodzi w asyście pielęgniarki do pomieszczenia, gdzie przez kilkadziesiąt minut odpoczywa. Po przeprowadzeniu kontroli przez specjalistę, pacjent może udać się do domu w towarzystwie drugiej osoby. Pacjent, ma na głowie bandaż w którym ma chodzić przez tydzień aż do wizyty kontrolnej w klinice. W razie gdy bandaż jest za ciasny można go delikatnie poluzować, ale nie za luźno - ponieważ pod bandażem znajduje się specjalny opatrunek formujący małżowinę uszną. Po 7 dniach od zabiegu pacjent powinien zgłosić się do klinki celem zmiany opatrunku. Rany za uszami są zaszyte szwami śródskórnymi, które po pewnym czasie zostaną wchłonięte przez tkanki. Za uszy zakłada się opatrunek z gazy, aby uniknąć maceracji skóry. Na kolejne dwa tygodnie zaleca się nosić opaskę w ciągu dnia, opaska nie może uciskać uszu jedynie chronić przed ewentualnym urazem. Po zdjęciu bandaża wskazane jest umycie głowy-uszu mydłem lub szamponem. Natomiast na noc bandażować uszy. Po okresie 2-3 tygodni noszenie opaski i bandażowanie nie jest już przeważnie potrzebne. Po 4 -6 tygodniach od zabiegu można uprawiać sport. W razie bólu należy zażyć lek przeciwbólowy np. Paracetamol 1g co 8 godzin. Tydzień po zabiegu przeprowadzona jest kontrola w klinice i zmieniony opatrunek. Pacjent dostaje dalsze instrukcje. W razie niepokojących pacjenta sytuacjach po zabiegu operacyjnym tak jak krwawienie, temperatura lub innych pacjent powinien skontaktować się z Kliniką.II. ANKIETA ZDROWIA

Czy jest Pani/Panu wiadomo , że chorował(a) lub choruje Pani/Pan na którąś z podanych poniżej chorób :

□ choroby serca (zawał, choroba wieńcowa, zapalenia mięśnia sercowego)

□ choroby płuc ( gruźlica, zapalenie płuc, astma )

□ choroby wątroby ( żółtaczka, marskość )

□ choroby nerek ( stany zapalne, kamica )

□ cukrzyca

□ choroby tarczycy

□ choroby ginekologiczne ( stany zapalne narządów rodnych )

□ choroby układu kostnego ( kręgosłupa, stawów )

□ choroba reumatyczna

□ choroby krwi i zaburzenia krzepnięcia

choroby nowotworowe

□ inne, nie wymienione powyżej – jaka? ……………………………………………………………………………….

□ tak □ nie czy znajdowała się Pani/Pan w ciągu ostatnich 10 lat pod specjalistyczną opieką lekarską ?

jeśli „tak” to jaką _____________________________________________________

□ tak □ nie czy przebyła Pani/Pan jakieś operacje ?

□ tak □ nie czy jest Pani w ciąży ?

□ tak □ nie czy przyjmuje Pani/Pan stale jakieś leki ? (w tym leki nasenne, uspokajające, antydepresyjne

jeśli „tak” to jakie? ____________________________________________________

□ tak □ nie czy przyjmowane są jakieś preparaty hormonalne ?

jeśli „tak” to jakie? ____________________________________________________

□ tak □ nie czy była przetaczana krew ?

tak □ nie czy robione były testy na wirus HIV (AIDS)

wynik : dodatni ujemny

□ tak □ nie czy wykonywane były naświetlania lub/i podawane leki cytostatyczne ?

□ tak □ nie czy wykonany lub planowany jest przeszczep narządów ?

□ tak □ nie czy podawane były leki immunosupresyjne ?

□ tak □ nie czy pali Pani/Pan regularnie papierosy ?ile średnio dziennie ? _____
III. OŚWIADCZENIA PACJENTA – ZGODA NA ZABIEG własna/zastępcza/równoległa*
Oświadczam, że: zapoznałem/am się z niniejszą informacją dotyczącą opisu zabiegu operacyjnego, sposobem jego przeprowadzenia, bezpośrednich skutkach zabiegu oraz mogących wystąpić komplikacjach.

Oświadczam, że przed podjęciem decyzji o poddaniu się operacji przeprowadziłem/am rozmowę z lekarzem, w trakcie której mogłem/am przedstawić swój problem estetyczny/zdrowotny i otrzymać propozycje jego rozwiązania.

Oświadczam, że w trakcie rozmowy z lekarzem zostałem/am poinformowany/a o możliwych do osiągnięcia w moim przypadku efektach zabiegu oraz o tym, że istnieje ryzyko, iż efekt wykonanej operacji może odbiegać od oczekiwanego. Wiem, że lekarz nie może zagwarantować i zapewnić oczekiwanego efektu operacji.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż brak oczekiwanego efektu estetycznego przy prawidłowo wykonanym zabiegu operacyjnym mieści się w granicach ryzyka związanego z zabiegiem i nie podlega roszczeniom odszkodowawczym.

Oświadczam, że zdaje sobie sprawę, że ostateczny efekt estetyczny zabiegu uzależniony jest od licznych czynników, w tym prawidłowego gojenia ran pooperacyjnych, należytego przestrzegania przeze mnie zaleceń pooperacyjnych zamieszczonych w niniejszej informacji oraz odpowiedniego upływu czasu.

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń pooperacyjnych,

Oświadczam, że zgadzam się na ewentualną zmianę sposobu przeprowadzonego zabiegu jeśli potrzeba dokonania zmiany wyniknie w trakcie operacji i będzie konieczna z uwagi na mój stan zdrowia, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.

Oświadczam, że mam świadomość, że każdy zabieg operacyjny wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych powikłań wymagających natychmiastowego przewiezienia do stacjonarnego oddziału szpitalnego. W sytuacji jak opisana w razie wystąpienia zagrożenia mego życia lub zdrowia wyrażam zgodę na przewiezienie mnie do stacjonarnego oddziału szpitalnego.

Oświadczam, że lekarz anestezjolog omówił ze mną szczegółowo możliwości, skutki i ryzyko zastosowania znieczulenia koniecznego do zabiegu, w tym sposób zastosowania znieczulenia. Wiem, że może zaistnieć nagła i nieprzewidziana potrzeba zmiany ustalonego przeze mnie wcześniej z lekarzem sposobu/procedury znieczulenia, na co się godzę.
UZYSKAŁEM/AM WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE ZADAWANE PRZEZ MNIE PYTANIA DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO W ZWIĄZKU Z CZYM ŚWIADOMIE DECYDUJĘ SIĘ NA WYKONANIE U MNIE ZABIEGU _______________________________________________ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM/MIEJSCOWYM W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z POBYTEM NA SALI POOPERACYJNEJ.
Powyższe oświadczenie spełnia warunki świadomej zgody pacjenta za zabieg medyczny w rozumieniu art. 31-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 226 poz.1943 z późniejszymi zmianami).

Dane Pacjenta: Dane Rodziców
Imię i Nazwisko:_____________________________ Imię i Nazwisko:________________________________

Adres:_______________________________________ Adres:_______________________________________

__________________________________________ ___________________________________________

PESEL:__________________ Tel.: _______________ PESEL:___________________ Tel.:________________

czytelny podpis Pacjenta czytelne podpisy obojga Rodziców
___________________________ lub/oraz _____________________ _________________________

Podpis i pieczątka lekarza


Nota prawna*:

Niepotrzebne skreślić;

Zgoda własna: podpisuje sam pacjent pełnoletni ew. zamężna 16 letnia pacjentka ,

Zgoda zastępcza: za pacjenta małoletniego do lat 16, oboje rodzice niepozbawieni władzy rodzicielskiej. W razie gdy nie ma porozumienia między rodzicami konieczne jest uzyskanie zgody Sądu opiekuńczego.

Zgoda równoległa - podpisuje Pacjent oraz przedstawiciel ustawowy (jak wyżej), jeśli niepełnoletni pacjent ma ukończone 16 lat,
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna