Korekcja powiek górnych I dolnychPobieranie 45.28 Kb.
Data26.10.2017
Rozmiar45.28 Kb.

PowerPlusWaterMarkObject3


KOREKCJA POWIEK GÓRNYCH I DOLNYCH


I. INFORMACJA DLA PACJENTA

ISTOTA I CEL ZABIEGU:

Wiele kobiet i mężczyzn odczuwa dyskomfort z powodu opadających powiek górnych lub fałdów, obrzęków i zmarszczek powiek dolnych. To wszystko składa się na zmęczony, mniej atrakcyjny wygląd twarzy. U młodych kobiet występują problemy z makijażem, u starszych ograniczenie pola widzenia, bóle głowy, ucisk na gałki oczne. Objawy te mogą być związane ze stylem życia lub też uwarunkowane genetycznie procesem starzenia się.

W czasie zabiegu chirurg plastyk usuwa nadmiar tkanek powieki - takich jak skóra, mięsień, czy tłuszcz, a po operacji pozostają niewielkie blizny, które z czasem stają się prawie niewidoczne. Oczy wyglądają młodziej i atrakcyjniej.

Pierwsza konsultacja:


W czasie rozmowy z chirurgiem plastykiem mają państwo możliwość określenia swoich życzeń i oczekiwań. Specjalista omawia możliwości wykonania zabiegu, sprawy medyczne i zdrowotne, informuje również o możliwych komplikacjach związanych z zabiegiem.

Przed zabiegiem:

Tydzień przed zabiegiem zaleca się odstawienie preparatów rozrzedzających krew


np. Aspiryna, Acard itp., nie spożywanie alkoholu i nie palenie papierosów. Wszystko to może zwiększyć ryzyko powikłań po zabiegu jak krwawienie, infekcje, przedłużone gojenie ran i wpłynąć w negatywny sposób na oczekiwany przez państwa rezultat.

Dodatkowo należy przyjmować witaminę C, przygotować w domu czyste gaziki, kupić np. mrożony groszek lub Borasol do okładów na powieki po zabiegu.
Zabieg


Pacjent przychodzi bez makijażu, bez biżuterii, w luźnym, niekrępującym ruchów ubraniu.
W klinice robione są zdjęcia, które stanowią dokumentację pacjenta. Chirurg plastyk zaznacza dokładnie pole operacyjne, gdzie będą przeprowadzone cięcia, następnie podaje znieczulenie miejscowe i usuwa nadmiar tkanek powiek. Rana zostaje zszyta cienkimi szwami i oklejona plasterkami.


SKUTKI ZABIEGU

Podniesienie powiek górnych, redukcja tkanek powiek dolnych. Atrakcyjny, młodszy wygląd oczu.MOGĄCE WYSTĄPIĆ POWIKŁANIA W TRAKCIE I PO ZABIEGU

Ból, utrzymujący się przez okres kilu dni po zabiegu - może istnieć potrzeba zażycia środka przeciwbólowego

np. Paracetamolu 1000 mg co 6 godzin. Jeśli ból nie ustępuje należy bezwzględnie skontaktować się z Kliniką.

Opuchlizna oczu, która może utrzymywać się do kilku tygodni po zabiegu.

Obrzęki i zasinienia twarzy.

Całkowite wygojenie operowanych miejsc trwa do 2-3 tygodni.

Przez pierwszych 6-8 tygodni brzegi rzęs mogą być bez czucia, a blizny widoczne, co z czasem mija i wraca do normy.

ZASTRZEŻENIA MEDYCZNE:

Chirurg plastyk przeprowadza operacje zgodnie ze sztuką medyczną i ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, nie może jednak dać gwarancji w zakresie osiągnięcia doskonałego wyniku korekcji. Powikłania pooperacyjne mogą się przyczyniać do negatywnego obrazu oczekiwań pacjenta. Świadomość spodziewanego rezultatu jest sprawą niezwykle istotną, dlatego tak ważna jest wcześniejsza konsultacja ze specjalistą, podczas której zostaną omówione wszelkie wady, zalety i oczekiwania przewidzianej korekcji.ZALECENIA PO ZABIEGU:

Celem złagodzenia występującej opuchlizny oraz zapobiegawczo przed obrzękami i zasinieniami w pierwszej dobie po zabiegu należy przykładać do oczu chłodzące okłady. W warunkach domowych okłady takie można wykonywać przykładowo z mrożonego groszku wkładając porcję luźnych ziaren ok. 200 gram do niewielkich woreczków plastikowych. Na oczy należy nałożyć gazę, a na to woreczek z groszkiem. Pierwszą noc po zabiegu należy spać na 2 poduszkach. Nie wolno palić papierosów ani pić alkoholu. Następnego dnia przemyć oczy watką nasączoną wodą. Zimne kompresy zastąpić okładami z gazików nasączonych schłodzonym naparem rumianku. Napar przygotować z 2 torebek rumianku na szklankę wrzątku. Okłady należy ponawiać regularnie, co godzinę ok. 5 min każdy. Kompresy kłaść przede wszystkim na policzki celem zmniejszenia obrzęków.

W razie potrzeby wyjścia z domu należy założyć okulary przeciwsłoneczne. Przyklejonych plasterków nie wolno zdejmować aż do momentu usunięcia szwów. W 4-5 dniu po operacji zostają usunięte szwy. W razie potrzeby zostają naklejone nowe plasterki na kolejne 2-3 dni. Po 7-10 dniach można wykonać lekki makijaż. Po 2 tygodniach należy zacząć masować delikatnie poprzez przyciskanie wewnętrzne i zewnętrzne kąciki oczu, co ma przyśpieszyć gojenie się blizn. Przy masażu nie naciągać skóry!.

Po 4 tygodniach od zabiegu można prowadzić normalny tryb życia, uprawiać sport itp.

Bezwzględny zakaz przyjmowania leków rozrzedzających krew jak Aspirina, Acard


II . ANKIETA ZDROWIA

Czy jest Pani/Panu wiadomo , że chorował(a) lub choruje Pani/Pan na którąś z podanych poniżej chorób :

□ choroby serca (zawał, choroba wieńcowa, zapalenia mięśnia sercowego)

□ choroby płuc ( gruźlica, zapalenie płuc, astma )

□ choroby wątroby ( żółtaczka, marskość )

□ choroby nerek ( stany zapalne, kamica )

□ cukrzyca

□ choroby tarczycy

□ choroby ginekologiczne ( stany zapalne narządów rodnych )

□ choroby układu kostnego ( kręgosłupa, stawów )

□ choroba reumatyczna

□ choroby krwi i zaburzenia krzepnięcia

□ choroby nowotworowe

□ inne, nie wymienione powyżej – jaka? ……………………………………………………………………………….

□ tak □ nie czy znajdowała się Pani/Pan w ciągu ostatnich 10 lat pod specjalistyczną opieką lekarską ?

jeśli „tak” to jaką _____________________________________________________

□ tak □ nie czy przebyła Pani/Pan jakieś operacje ?

□ tak □ nie czy jest Pani w ciąży ?

□ tak □ nie czy przyjmuje Pani/Pan stale jakieś leki ? (w tym leki nasenne, uspokajające, antydepresyjne

jeśli „tak” to jakie? ____________________________________________________

□ tak □ nie czy przyjmowane są jakieś preparaty hormonalne ?

jeśli „tak” to jakie? ____________________________________________________

□ tak □ nie czy była przetaczana krew ?

tak □ nie czy robione były testy na wirus HIV (AIDS)

wynik : dodatni ujemny

□ tak □ nie czy wykonywane były naświetlania lub/i podawane leki cytostatyczne ?

□ tak □ nie czy wykonany lub planowany jest przeszczep narządów ?

□ tak □ nie czy podawane były leki immunosupresyjne ?

□ tak □ nie czy pali Pani/Pan regularnie papierosy ?

ile średnio dziennie ? _____
III. OŚWIADCZENIA PACJENTA – ZGODA NA ZABIEG własna/zastępcza/równoległa*
Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszą informacją dotyczącą opisu zabiegu operacyjnego, sposobem jego przeprowadzenia, bezpośrednich skutkach zabiegu oraz mogących wystąpić komplikacjach.

Oświadczam, że przed podjęciem decyzji o poddaniu się operacji przeprowadziłem/am rozmowę z lekarzem, w trakcie której mogłem/am przedstawić swój problem estetyczny/zdrowotny i otrzymać propozycje jego rozwiązania.

Oświadczam, że w trakcie rozmowy z lekarzem zostałem/am poinformowany/a o możliwych do osiągnięcia w moim przypadku efektach zabiegu oraz o tym, że istnieje ryzyko, że efekt wykonanej operacji może odbiegać od oczekiwanego. Wiem, że lekarz nie może zagwarantować i zapewnić oczekiwanego efektu operacji.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż brak oczekiwanego efektu estetycznego przy prawidłowo wykonanym zabiegu operacyjnym mieści się w granicach ryzyka związanego z zabiegiem i nie podlega roszczeniom odszkodowawczym.

Oświadczam, że zdaje sobie sprawę, że ostateczny efekt estetyczny zabiegu uzależniony jest od licznych czynników, w tym prawidłowego gojenia ran pooperacyjnych, należytego przestrzegania przez mnie zaleceń pooperacyjnych zamieszczonych w niniejszej informacji oraz odpowiedniego upływu czasu.

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń pooperacyjnych,

Oświadczam, że zgadzam się na ewentualną zmianę sposobu przeprowadzonego zabiegu jeśli potrzeba dokonania zmiany wyniknie w trakcie operacji i będzie konieczna z uwagi na mój stan zdrowia, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.

Oświadczam, że mam świadomość, że każdy zabieg operacyjny wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych powikłań wymagających natychmiastowego przewiezienia do stacjonarnego oddziału szpitalnego. W sytuacji jak opisana w razie wystąpienia zagrożenia mego życia lub zdrowia wyrażam zgodę na przewiezienie mnie do stacjonarnego oddziału szpitalnego.

Oświadczam, że lekarz anestezjolog omówił ze mną szczegółowo możliwości, skutki i ryzyko zastosowania znieczulenia koniecznego do zabiegu, w tym sposób zastosowania znieczulenia. Wiem, że może zaistnieć nagła i nieprzewidziana potrzeba zmiany ustalonego wcześniej z lekarzem sposobu/procedury znieczulenia, na co się godzę.
UZYSKAŁEM/AM WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE ZADAWANE PRZEZ MNIE PYTANIA DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO W ZWIĄZKU Z CZYM ŚWIADOMIE DECYDUJĘ SIĘ NA WYKONANIE U MNIE ZABIEGU _______________________________________________ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM/PRZEWODOWYM W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z POBYTEM NA SALI POOPERACYJNEJ.
Powyższe oświadczenie spełnia warunki świadomej zgody pacjenta za zabieg medyczny w rozumieniu art. 31-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 226 poz.1943 z późniejszymi zmianami).
Dane Pacjenta: Dane Rodziców
Imię i Nazwisko:____________________________ Imię i Nazwisko:______________________________________

Adres: ___________________________________ Adres:_______________________________________________

_________________________________________ ___________________________________________________

PESEL:__________________ Tel.: ____________ PESEL:_________________ Tel.:________________________

czytelny podpis Pacjenta czytelne podpisy obojga Rodziców
___________________________ lub/oraz ______________________ ____________________________

Podpis i pieczątka lekarza

Nota prawna*:

Niepotrzebne skreślić;

Zgoda własna: podpisuje sam pacjent pełnoletni ew. zamężna 16 letnia pacjentka ,

Zgoda zastępcza: za pacjenta małoletniego do lat 16, oboje rodzice nie pozbawieni władzy rodzicielskiej. W razie gdy nie ma porozumienia między rodzicami konieczne jest uzyskanie zgody Sądu opiekuńczego.Zgoda równoległa - podpisuje Pacjent oraz przedstawiciel ustawowy (jak wyżej), jeśli niepełnoletni pacjent ma ukończone 16 lat,Pobieranie 45.28 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna