Korekcja nosaPobieranie 45,7 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar45,7 Kb.

PowerPlusWaterMarkObject3


KOREKCJA NOSA

I. INFORMACJA DLA PACJENTA
ISTOTA I CEL ZABIEGU:
Nos jest najbardziej wyeksponowaną częścią twarzy i w znacznym stopniu decyduje o jej wyglądzie. Garbaty, duży, mały, krzywy, nieproporcjonalny nos może, szpecić twarz co w wielu przypadkach prowadzi do problemów psychicznych i kompleksów. Zniekształcenia nosa mogą być wrodzone lub pourazowe, mogą też powodować zaburzenia oddychania. Korekcja kształtu nosa może być w tym przypadku rozwiązaniem i daje to zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
Pierwsza konsultacja

W czasie rozmowy z chirurgiem plastykiem, mają państwo możliwość określenia swoich życzeń i oczekiwań w stosunku do kształtu i wielkości nosa. Specjalista określi możliwości wykonania zabiegu, omówi sprawy medyczne i zdrowotne, informuje o możliwych komplikacjach związanych z zabiegiem.


Przed zabiegiem

Tydzień przed zabiegiem zaleca się odstawienie preparatów rozrzedzających krew


np. Aspiryna, Acard itp., nie spożywanie alkoholu oraz nie palenie papierosów. Wszystko to może zwiększyć ryzyko powikłań po zabiegu jak krwawienie, infekcje, przedłużone gojenie ran i wpłynąć w negatywny sposób na oczekiwany przez państwa rezultat. Dodatkowo należy przyjmować witaminę C, przygotować w domu czyste gaziki i plastry opatrunkowe.
Zabieg

Pacjent przychodzi bez makijażu, bez biżuterii, w luźnym, niekrępującym ruchów ubraniu.


W klinice robione są zdjęcia, które stanowią dokumentację pacjenta. Po ostatecznym ustaleniu planu operacji podane jest znieczulenie w większości przypadków ogólne. Chirurg plastyk przystępuje do wykonania zabiegu. Wykonywane są cięcia wewnątrz nosa, przez które szkielet chrzęstno-kostny zostaje zmieniony. Rany pooperacyjne zostają zszyte szwami wchłanialnymi, wprowadzone małe tampony, a na nos założony opatrunek modelujący.
Po zabiegu

Pacjent przechodzi w asyście pielęgniarki do pomieszczenia, gdzie przez kilka godzin odpoczywa z zimnym okładem na twarzy, celem zapobiegnięcia siniaków i krwawienia. Po przeprowadzeniu kontroli przez specjalistę, pacjent może udać się do domu w towarzystwie drugiej osoby. Tego samego dnia w domu wskazane jest kontynuowanie zimnych okładów na policzki. Następnego dnia pacjent przychodzi do kliniki na usunięcie tamponów i dostaje dalsze instrukcje. W razie bólu można zażyć lek przeciwbólowy np. Paracetamol 1g co 8 godzin, ale zwykle nie jest to konieczne.

W kolejnych dniach okłady nie są już potrzebne, można poruszać się swobodnie. Między 7-10 dniem, opatrunek modelujący zostaje zdjęty. Czasem niewielkie zasinienia i obrzęki utrzymują się nieco dłużej. W przypadku niepokojących pacjenta sytuacjach po zabiegu operacyjnym, tak jak krwawienie, temperatura lub innych, pacjent powinien skontaktować się z Kliniką.

MOGĄCE WYSTĄPIĆ POWIKŁANIA W TRAKCIE I PO ZABIEGU

Ból, utrzymujący się przez okres kilu dni po zabiegu - może istnieć potrzeba zażycia środka przeciwbólowego np. Paracetamolu 1000 mg co 6 godzin. Jeśli ból nie ustępuje należy bezwzględnie skontaktować się z kliniką.

Opuchlizna oczu, która może utrzymywać się do kilku tygodni po zabiegu.

Obrzęki i zasinienia twarzy (między oczami).

Po zdjęciu opatrunku gipsowego skóra na nosie będzie lekko zaczerwieniona, czubek nosa mniej czuły na dotyk. Nos będzie bolesny przy dotyku.

Po zabiegu przez około 6 miesięcy nos może czasami puchnąć i być bolesny ale są to dolegliwości przemijające.

Operacja nosa jest operacją i jak każda inna niesie ryzyko powikłań takich jak krwawienie, infekcja, co z kolei wpływa na przedłużone gojenie. Proces gojenia może doprowadzić w niektórych przypadkach do powstania narośli kostnych lub chrzestnych, lub skrzywień co może być powodem wystąpienia po jakimś czasie pewnych nierówności. W takich przypadkach o ile jest to możliwe można wykonać korekcje. Ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych komplikacji jest małe. Wtórne korekcje zdążają się rzadko.

ZASTRZEŻENIA MEDYCZNE

Chirurg plastyk przeprowadza operacje zgodnie ze sztuką medyczną i ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami, nie może jednak dać gwarancji w zakresie osiągnięcia doskonałego wyniku korekcji. Powikłania pooperacyjne mogą się przyczyniać

do negatywnego obrazu oczekiwań pacjenta. Świadomość spodziewanego rezultatu jest sprawą niezwykle istotną, dlatego tak ważna jest wcześniejsza konsultacja ze specjalistą, podczas której zostaną omówione wszelkie wady, zalety i oczekiwania przewidzianej korekcji.ZALECENIA PO ZABIEGU:

Celem złagodzenia występującej opuchlizny oraz zapobiegawczo przed obrzękami i zasinieniami należy przykładać do policzków oraz oczu chłodzące okłady. W warunkach domowych okłady takie można wykonywać przykładowo z mrożonego groszku wkładając porcję luźnych ziaren ok. 200 gram do niewielkich woreczków plastikowych. Zimne okłady można zastąpić okładami z gazików nasączonych schłodzonym naparem rumianku. Napar przygotować z 2 torebek rumianku na szklankę wrzątku. Okłady należy ponawiać regularnie.

Pierwsza noc po zabiegu należy spać na 2 poduszkach, oddychać przez usta oraz bezwzględnie wykonywać zimne okłady (jak wyżej) na oczy i policzki.

Należy dwa razy dziennie delikatnie czyścić wnętrze nosa sięgając głęboko wacikami do uszu zwilżonymi wazeliną. Czynność ta przyśpiesza gojenie się ran i zapobiega powstawaniu strupów. Po 7-10 dniach pacjent powinien przyjść do kliniki na zdjęcie opatrunku gipsowego. Kolejne 7 dni po zdjęciu opatrunku gipsowego należy uważać przy spaniu aby nie uciskać nosa, gdyż może spowodować to jego skrzywienie.

Po 2 tygodniach można wrócić do normalnych zajęć, a po 4 tygodniach uprawiać sport.

Bezwzględny zakaz przyjmowania leków rozrzedzających krew jak Aspirina, Acard


II. ANKIETA ZDROWIA

Czy jest Pani/Panu wiadomo , że chorował(a) lub choruje Pani/Pan na którąś z podanych poniżej chorób :

□ choroby serca (zawał, choroba wieńcowa, zapalenia mięśnia sercowego)

□ choroby płuc ( gruźlica, zapalenie płuc, astma )

□ choroby wątroby ( żółtaczka, marskość )

□ choroby nerek ( stany zapalne, kamica )

cukrzyca

□ choroby tarczycy

□ choroby ginekologiczne ( stany zapalne narządów rodnych )

□ choroby układu kostnego ( kręgosłupa, stawów )

□ choroba reumatyczna

□ choroby krwi i zaburzenia krzepnięcia

□ choroby nowotworowe

□ inne, nie wymienione powyżej – jaka? ……………………………………………………………………………….

□ tak □ nie czy znajdowała się Pani/Pan w ciągu ostatnich 10 lat pod specjalistyczną opieką lekarską ?

jeśli „tak” to jaką _____________________________________________________

□ tak □ nie czy przebyła Pani/Pan jakieś operacje ?

□ tak □ nie czy jest Pani w ciąży ?

□ tak □ nie czy przyjmuje Pani/Pan stale jakieś leki ? (w tym leki nasenne, uspokajające, antydepresyjne

jeśli „tak” to jakie? ____________________________________________________

□ tak □ nie czy przyjmowane są jakieś preparaty hormonalne ?

jeśli „tak” to jakie? ____________________________________________________

□ tak □ nie czy była przetaczana krew ?

tak □ nie czy robione były testy na wirus HIV (AIDS)

wynik : dodatni ujemny

□ tak □ nie czy wykonywane były naświetlania lub/i podawane leki cytostatyczne ?

□ tak □ nie czy wykonany lub planowany jest przeszczep narządów ?

□ tak □ nie czy podawane były leki immunosupresyjne ?

□ tak □ nie czy pali Pani/Pan regularnie papierosy ?

ile średnio dziennie ? _____
III. OŚWIADCZENIA PACJENTA – ZGODA NA ZABIEG własna/zastępcza/równoległa*
Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszą informacją dotyczącą opisu zabiegu operacyjnego, sposobem jego przeprowadzenia, bezpośrednich skutkach zabiegu oraz mogących wystąpić komplikacjach.

Oświadczam, że przed podjęciem decyzji o poddaniu się operacji przeprowadziłem/am rozmowę z lekarzem, w trakcie której mogłem/am przedstawić swój problem estetyczny/zdrowotny i otrzymać propozycje jego rozwiązania.

Oświadczam, że w trakcie rozmowy z lekarzem zostałem/am poinformowany/a o możliwych do osiągnięcia w moim przypadku efektach zabiegu oraz o tym, że istnieje ryzyko, że efekt wykonanej operacji może odbiegać od oczekiwanego. Wiem, że lekarz nie może zagwarantować i zapewnić oczekiwanego efektu operacji.

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż brak oczekiwanego efektu estetycznego przy prawidłowo wykonanym zabiegu operacyjnym mieści się w granicach ryzyka związanego z zabiegiem i nie podlega roszczeniom odszkodowawczym.

Oświadczam, że zdaje sobie sprawę, że ostateczny efekt estetyczny zabiegu uzależniony jest od licznych czynników, w tym prawidłowego gojenia ran pooperacyjnych, należytego przestrzegania przeze mnie zaleceń pooperacyjnych zamieszczonych w niniejszej informacji oraz odpowiedniego upływu czasu.

Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń pooperacyjnych,

Oświadczam, że zgadzam się na ewentualną zmianę sposobu przeprowadzonego zabiegu jeśli potrzeba dokonania zmiany wyniknie w trakcie operacji i będzie konieczna z uwagi na mój stan zdrowia, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.

Oświadczam, że mam świadomość, że każdy zabieg operacyjny wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieprzewidzianych powikłań wymagających natychmiastowego przewiezienia do stacjonarnego oddziału szpitalnego. W sytuacji jak opisana powyżej w razie wystąpienia zagrożenia mego życia lub zdrowia wyrażam zgodę na przewiezienie mnie do stacjonarnego oddziału szpitalnego.

Oświadczam, że lekarz anestezjolog omówił ze mną szczegółowo możliwości, skutki i ryzyko zastosowania znieczulenia koniecznego do zabiegu, w tym sposób zastosowania znieczulenia. Wiem, że może zaistnieć nagła i nieprzewidziana potrzeba zmiany ustalonego przeze mnie wcześniej z lekarzem sposobu/procedury znieczulenia, na co się godzę.
UZYSKAŁEM/AM WYCZERPUJĄCE ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE ZADAWANE PRZEZ MNIE PYTANIA DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZABIEGU OPERACYJNEGO W ZWIĄZKU Z CZYM ŚWIADOMIE DECYDUJĘ SIĘ NA WYKONANIE U MNIE ZABIEGU _________________________________ W ZNIECZULENIU OGÓLNYM/PRZEWODOWYM W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z POBYTEM NA SALI POOPERACYJNEJ.
Powyższe oświadczenie spełnia warunki świadomej zgody pacjenta za zabieg medyczny w rozumieniu art. 31-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 226 poz.1943 z późniejszymi zmianami).

Dane Pacjenta: Dane Rodziców
Imię i Nazwisko:_____________________________ Imię i Nazwisko:_____________________________________

Adres: _____________________________________ Adres:__________________________________________

___________________________________________ __________________________________________________

PESEL:__________________ Tel.: _______________ PESEL:___________________ Tel.:________________

czytelny podpis Pacjenta czytelne podpisy obojga Rodziców
___________________________ lub/oraz __________________________ ____________________________

Podpis i pieczątka lekarza

Nota prawna*:

Niepotrzebne skreślić;

Zgoda własna: podpisuje sam pacjent pełnoletni ew. zamężna 16 letnia pacjentka ,

Zgoda zastępcza: za pacjenta małoletniego do lat 16, oboje rodzice niepozbawieni władzy rodzicielskiej. W razie gdy nie ma porozumienia między rodzicami konieczne jest uzyskanie zgody Sądu opiekuńczego.Zgoda równoległa - podpisuje Pacjent oraz przedstawiciel ustawowy (jak wyżej),jeśli niepełnoletni pacjent ma ukończone16 lat,


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna