Koordynatorzy zespołÓw zamiejscowychPobieranie 35,37 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar35,37 Kb.


REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

w RZESZOWIE

35 - 064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 10WA – 0730/3/1/2007

Rzeszów, dnia 13 lutego 2007 r.
Pani, Pan

Marszałek Województwa,

Starosta, Prezydent,

Burmistrz, Wójt

w sprawie:

sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych dotyczących należności, państwowego długu publicznego, poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 roku


w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 113, poz. 770), jednostki zobowiązane do sporządzania tych sprawozdań (m. in. instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) przekazują za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego oprócz sprawozdań kwartalnych Rb-Z i Rb-N także sprawozdania roczne Rb-UZ i Rb-UN zawierające dane uzupełniające w zakresie zobowiązań i należności osób prawnych.

Wzory formularzy sprawozdawczych do przesyłania sprawozdań za IV kwartał są od dnia dzisiejszego do pobrania na stronie internetowej www.rio.gov.pl.

Sprawozdania Rb-UZ i Rb-UN podobnie jak Rb-Z, Rb-N, powinny być sporządzone w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej. Sprawozdania powinny być sporządzone w pełnych złotych, a wypełniając sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN nie należy wpisywać miejsc po przecinku.

Termin przekazywania sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN, za rok budżetowy oraz sprawozdań Rb-Z i Rb-N za IV kwartał do regionalnych izb obrachunkowych upływa 25 lutego 2007 r.Prezes
Dr Zbigniew K. Wójcik

ASz/ASz
: images -> news
news -> Pytania I udzielone na nie odpowiedzi przez Ministerstwo Finansów do wiadomości I wykorzystania
news -> I informacje o ubezpieczającm I ubezpieczonych oraz okres ubezpieczenia 1 ubezpieczająCY
news -> Oatzp. 72. 13. 2016 Załącznik nr do siwz załącznik nr do formularza oferty oferowane warunki ubezpieczenia przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
news -> Ministerstwo Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego
news -> Pani, Pan Marszałek, Starosta, Wójt, Burmistrz, Prezydent, Przewodniczący Związku Międzygminnego
news -> Uchwała Nr vi/1/09
news -> Karta uczestnika obozu w swinoujściu
news -> Departament nale
news -> I informacje o ubezpieczającm I ubezpieczonych oraz okres ubezpieczenia 1 ubezpieczająCY
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna