Konstancin-JeziornaPobieranie 14,37 Kb.
Data09.05.2018
Rozmiar14,37 Kb.


Konstancin-Jeziorna dn.10.04.2015 r.

Do wszystkich uczestników postepowania

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawu stabilizującego do operacji palucha koślawego oraz płyty do stabilizacji osteotomii klinowej kości piszczelowej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: PN-19/2015.

W związku z wystąpieniem przesłanki wskazanej w art. 93 ust. 1 pkt 1 tj. „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz 907 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie.

Z poważaniem

Otrzymują:

-adresat

-a/a.
Sprawę prowadzi:

Katarzyna Wróblewska

Tel. (22) 711 90 48Fax (22) 711 90 37

e-mail: handlowy@stocer.pl


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna