Konspekt Przedmiotu „Informatyka w Kryminalistyce” prowadzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa WiejskiegoPobieranie 15,3 Kb.
Data23.10.2017
Rozmiar15,3 Kb.

ZATWIERDZAM ………………….., dnia……………

Konspekt

Przedmiotu „Informatyka w Kryminalistyce”
prowadzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego


 1. Nazwa przedmiotu

Informatyka w Kryminalistyce

 • 30 godz. wykładów, 1 wykład w tygodniu (2 godziny lekcyjne)

 • 15 godz. ćwiczeń (przewidzianych dla jednej grupy)

 1. Temat zajęć

Metody informatyczne stosowane w kryminalistyce, w szczególności w zakresie informatyki śledczej oraz analizy dźwięku i obrazu.

 1. Wykładowcy

 1. mjr Michał Jastrzębski, Ekspert Biura Badań Kryminalistycznych ABW z zakresu badań elektronicznych nośników informacji

 2. kpt. Łukasz Oleszkiewicz, Ekspert Biura Badań Kryminalistycznych ABW z zakresu badań elektronicznych nośników informacji

 3. por. Rafał Korycki, Ekspert Biura Badań Kryminalistycznych ABW z zakresu inżynierii dźwięku i obrazu

 1. Forma zajęć

Wykłady, ćwiczenia.

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu (prezentacja multimedialna) oraz ćwiczeń. Ćwiczenia będą realizowane w pracowni komputerowej na stanowiskach z zainstalowanym oprogramowaniem MATLAB.Przewiduje się pełną interakcję ze słuchaczami w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, doprecyzowania omawianych zagadnień oraz dostosowania tematyki do potrzeb odbiorców.

 1. Cel zajęć

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami informatycznymi wykorzystywanymi w kryminalistyce, w szczególności w zakresie informatyki śledczej oraz analizy dźwięku i obrazu. Studenci zapoznają się z najlepszymi praktykami związanymi z informatyką śledczą, technikami analizy danych multimedialnych i przetwarzania sygnałów, w szczególności z metodami kompresji stratnej, analizy czasowo-częstotliwościowej, oraz wykorzystaniem metod statystycznych do analizy i klasyfikacji sygnałów fonicznych, obrazów i sekwencji wideo. Poznają metody analizy danych utrwalonych na różnych nośnikach cyfrowych, badania autentyczności nagrań, metody kryminalistycznej identyfikacji osób na podstawie ich głosu i wizerunku oraz metody poprawy jakości nagrań. Ponadto zapoznają się z technikami znakowania wodnego sygnałów multimedialnych oraz metodami odnajdywania ukrytych informacji w plikach multimedialnych.

 1. Tematyka wykładów (30 godz.)

 1. Wprowadzenie (1 g.) Omówienie podstawowych pojęć związanych z kryminalistyką. Uregulowania prawne dotyczące biegłego i specjalisty. Prawa i obowiązki biegłego w procedurze karnej. Wartość dowodowa opinii biegłego w procesie karnym.

 2. Organizacja danych, odzyskiwanie i kasowanie danych (4 g.) Sposoby zapisu danych na nośnikach, wykorzystywane formaty, techniki odzyskiwania danych, metody bezpiecznego kasowanie danych.

 3. Informatyka śledcza (8 g.) Czym jest informatyka śledcza i do czego jest wykorzystywana? Obszary zainteresowań. Procedury i najlepsze praktyki związane z informatyką śledczą.

 4. Łańcuch zdarzeń (4 g.) Odtwarzanie łańcucha zdarzeń na podstawie analizy danych.

 5. Systemy foniczne i wizyjne (1 g.) Sygnały foniczne oraz ich reprezentacje w dziedzinach czasu i częstotliwości. Tor foniczny i typowe operacje na sygnale. Rejestracja obrazów monochromatycznych i obrazów barwnych.

 6. Wybrane zagadnienia związane ze stratną kompresją dźwięku i obrazu (2 g.) Standardy telefonii klasycznej, ruchomej oraz wideotelefonii. Techniki kodowania dźwięku. Psychoakustyka i jej zastosowanie w kompresji sygnałów fonicznych. Kodowanie obrazu nieruchomego i ruchomego.

 7. Badanie autentyczności nagrań (8 g.) Autentyczność a ciągłość i oryginalność zapisów. Badanie nagrań fonicznych utrwalonych na taśmie magnetycznej. Analiza wahań częstotliwości prądu sieci elektroenergetycznej. Analiza czasowa, widmowa i czasowo-częstotliwościowa. Ujawnianie śladów podwójnej kompresji oraz wykrywanie nieciągłości w nagraniach poddanych stratnej kompresji. Wykrywanie rodzaju użytego kodera. Techniki wykrywania edycji w obrazach. Analiza plików multimedialnych.

 8. Identyfikacja kryminalistyczna (2 g.) Charakterystyka sygnału mowy. Budowa traktu głosowego. Analiza wysokości, dynamiki i barwa głosu. Pomiar parametrów fizycznych głosu. Modelowanie cech osobniczych mówcy. Punkty antropometryczne twarzy. Parametryzacja składowych twarzy i relacje geometryczne.

 1. Tematyka ćwiczeń (15 godz.)

 1. Odzyskiwanie i kasowanie danych

 2. Odtwarzanie łańcucha zdarzeń na podstawie analizy danych

 3. Analiza plików utrwalonych w pamięci dyktafonów cyfrowych (analiza formatu pliku, i struktury danych zapisywanych w pamięci, analiza kontenera i formatu pliku dźwiękowego,

 4. Badanie ciągłości nagrania – metody czasowo-częstotliwościowe, analiza sygnału sieci elektroenergetycznej (metody pomiaru częstotliwości, techniki wyszukiwania i porównywania serii danych)

 5. Analiza statystyczna cech wyznaczanych na podstawie badanych nagrań – modelowanie statystyczne, metody uczenia maszynowego z nadzorem

 6. Ćwiczenie – projekt, polegające na rejestracji rozmowy przez kilka grup studentów, fałszowaniu zapisu oraz próbie identyfikacji wykonanych operacji

/
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna