Konkurs plastyczny Bitwa o polskę Powstanie WarszawskiePobieranie 15,43 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar15,43 Kb.

Konkurs plastyczny "Bitwa O Polskę - Powstanie Warszawskie

4 stycznia 1944 r. Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę polsko-radziecką na Wołyniu. Był to sygnał do rozpoczęcia przez Armię Krajową Akcji „Burza” – operacji wojskowej i politycznej, pozwalającej objąć władzę na terenie Polski przez prawowity rząd Rzeczypospolitej.


Prace powinny przedstawiać jeden z poniższych tematów:


1) Akcja Armii Krajowej „Burza” – motyw przewodni dla Słuchaczy Radia Merkury.


2) Charakterystyczny element Powstania Warszawskiego – motyw przewodni dla Słuchaczy Radia Merkury.

Powstanie Warszawskie - cele konkursu:

- propagowanie wiedzy o Powstaniu Warszawskim,
- przedstawienie oczami Słuchaczy, Powstania Warszawskiego,
- nauka historii,

Dla zwycięzców konkursu organizator przygotował trzy artykuły przypominające o akcji „Burza” oraz Powstaniu Warszawskim. Są to:  1. Filcowa naklejka przedstawiająca symbol Polski Walczącej, którą można nakleić na ramię, czapkę, plecak etc.

  2. Trwała i odporna na warunki atmosferyczne naklejka na samochód.

  3. Biało-czerwona opaska odblaskowa.

Organizatorem konkursu jest Radio Merkury.

Regulamin konkursu

"Bitwa O Polskę - Powstanie Warszawskie”

§1
Organizatorem konkursu jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury SA , 60-765 Poznań, ul. Berwińskiego 5 REGON: 630158101 NIP: 777-00-06-551 KRS: 0000097316 Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Akcyjny 821.900 PLN, raport spółki 689.700 PLN.

§2
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Słuchacze Radia odbierający program w Wielkopolsce poprzez sieć nadajników naziemnych oraz na całym świecie poprzez Internet.

§3
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia i ich rodziny oraz osoby (i ich rodziny) związane z Radiem stałą współpracą.

§5
Prace powinny przedstawiać:


1) Akcja Armii Krajowej „Burza” – motyw przewodni dla Słuchaczy Radia Merkury.


2) Charakterystyczny element Powstania Warszawskiego – motyw przewodni dla Słuchaczy Radia Merkury.

§6
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 samodzielnie wykonane prace.


§7
Każde zgłoszenie musi zawierać:

- temat pracy
- imię i nazwisko
- dane kontaktowe (numer telefonu oraz e-mail)
Zgłoszenia, które będą nieprawidłowo i nieczytelnie podpisane zostaną zdyskwalifikowane i nie będą podlegać ocenie.

§8
Konkurs trwa do 7 sierpnia 2016r.


§9
Prace powinny być przesłane pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowy RADIO24 - www.radiomerkury.pl/radio24 w terminie do 07.08.2016r. 

§10
Wyboru 3 najlepszych zdjęć dokonuje komisja złożona z przedstawicieli Radia Merkury.

 

§11


Ocenie pracy będzie podlegać kreatywność oraz pomysłowość Słuchaczy.

§12
Ogłoszenie wyników nastąpi 08.08.2016r. poprzez informację na stronie www.radiomerkury.pl. Autorzy zwycięskich prac zostaną dodatkowo poinformowani mailowo i telefonicznie.

§13
Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.radiomerkury.pl .

 

§14


Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: Zestaw Powstańczy – w skład którego wchodzi:

  1. Filcowa naklejka przedstawiająca symbol Polski Walczącej, którą można nakleić na ramię, czapkę, plecak etc.

  2. Trwała i odporna na warunki atmosferyczne naklejka na samochód.

  3. Biało-czerwona opaska odblaskowa.

 

§19
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

 

§20
Niniejszy regulamin oraz publikacje na temat konkursu będą dostępne na stronie: www.radiomerkury.pl 

§21
Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: §22
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć konkursowych w celach reklamowych (w Internecie, prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach).©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna