Konferencja historyczna, Łomża 24-25. 10. 2014Pobieranie 9,36 Kb.
Data06.11.2017
Rozmiar9,36 Kb.
RodzajReferat

Konferencja historyczna, Łomża 24-25.10.2014

Temat: Linia Narwi i Biebrzy w latach 1914 - 1915. Z dziejów I wojny światowej.Część pierwsza: Wybuch wojny i mobilizacja

Referaty

1. Prof. dr hab. Janusz Szczepański (UMCS w Lublinie), Społeczeństwo Mazowsza północno-wschodniego w obliczu działań militarnych i zniszczeń wojennych w 1915 r.

2. Dr hab. prof. UwB Adam Cz. Dobroński, Linia Narwi i Biebrzy w planach wojennych Rosji.

3. Dr hab. prof. UWM Wiesław B. Łach (UWM w Olsztynie), Znaczenie manewru w działaniach wojennych w Prusach Wschodnich w 1914 roku.

4. Dr hab. Halina Łach ( UWM w Olsztynie), Ludność północnego Mazowsza i Prus wschodnich wobec wojny w latach 1914-1915

5. Olga R. Tomaszewska, mgr Norbert D. Tomaszewski (Czyżew), Na Mazowszu, Podlasiu i Grodzieńszczyźnie. Wspomnienia Olgierda Pożerskiego z lat 1914-1915.Komunikaty

1. Dr Jerzy Kijowski (OTN im. A. Chętnika), Garnizon ostrołęcki w 1914 r.

2. Muzeum Fort - ppłk. Ludwik Zalewski, Forty Piątnica - Twierdza Łomża

3. Dr Anatol Wap, Twierdza Osowiec.

4. Krzysztof Skłodowski, Garnizon Suwałki.

5. Doc. dr Sergiusz Sitkiewicz (Medyczny Uniwersytet Grodzieński), Vladimir Orlov (Dyr. Muzeum w Forcie VII), Twierdza Kowno.Część druga: Przebieg wojny

Referaty

1. Dr. hab. prof. UWM Dariusz Radziwiłłowicz (UWM w Olsztynie), Prusy Wschodnie w planach wojennych Cesarstwa Niemieckiego.

2. Dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie), Ofensywa niemiecka latem 1915 r. na kierunku warszawsko-grodzieńskim.

3. Dr Radosław Waleszczak (Przasnysz), Operacja przasnyska.

4. Prof. Siergiej Piwowarczyk (Uniwersytet Grodzieński), Obrona Osowca.

5. Dr hab. prof. UwB Stanisław Czerep, Operacja zimowa (augustowska). 6. mgr Tadeusz Radziwonowicz ( AP w Suwałkach), Na tyłach frontu. O wojennej codzienności w guberni suwalskiej 1914-1915.Komunikaty

1. Dr Wojciech Batura (Muzeum Ziemi Augustowskiej), Materiały ikonograficzne dotyczące I wojny światowej w zbiorach Muzeum Ziemi Augustowskiej 2. Mgr Jarosław Szlaszyński ( Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe), Położenie ludności na Augustowszczyźnie i Suwalszczyźnie w początkach I wojny światowej.

3. Dr Alfons Bobowik (Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku), Walki o Ełk jesienią i zimą 1914 - 1915.

4. Dr Dariusz Budelewski (OTN im. A. Chętnika), I wojna światowa na ziemi makowskiej.

5. Dr Tomasz Dudziński (Grajewska Izba Historyczna), Okupacja niemiecka na terenie powiatu szczuczyńskiego w okresie I wojny światowej.

6. Dr hab. prof. Jan Snopko (UwB), Lipsk nad Biebrzą.

7. Mgr Michał Kaczyński (AP w Białymstoku Oddział w Łomży), Nowogród w latach 1914-1915.

8. Mgr Marcin K. Schirmer (Warszawa), Drozdowo w latach 1914-1915.9. Mgr Marek Niewiadomski ( OTN im. A, Chętnika), Tereny nad Rużem w okresie I wojny światowej.

10. Sławomir Zgrzywa (WUOZ Delegatura w Łomży), Cmentarze z okresu I wojny światowej na terenie dawnego województwa łomżyńskiego.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna