Koncern energetyczny energa saPobieranie 2.74 Mb.
Strona1/16
Data09.12.2017
Rozmiar2.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

(Nazwa spółki dystrybucyjnej) Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej


KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ


Data wejścia w życie:

01.01.2007

Podpisy osób zatwierdzających instrukcję:

.............................................................


.............................................................

Daty wejścia w życie aktualizacji:

.............................................................

..........................................................................................................................


Komórka organizacyjna odpowiedzialna za aktualizację:

DD/DM i DD/DP


KONCERN ENERGETYCZNY ENERGA SA
INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

SPIS TREŚCII.

Postanowienia ogólne .................................................................................................................

5

II.

Przyłączanie do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzystemowych oraz linii bezpośrednich ...........................................

10

II.1. Zasady przyłączania ............................................................................................................

10
II.2. Zasady wzajemnego przyłączania sieci dystrybucyjnych różnych operatorów systemów dystrybucyjnych .................................................................................................................

14

II.3. Zasady odłączania oraz wstrzymywania i wznowienia dostarczania energii elektrycznej

16
II.4. Wymagania techniczne dla urządzeń wytwórczych, sieci, urządzeń odbiorców, połączeń międzystemowych oraz linii bezpośrednich ......................................................................

18

II.5. Dane przekazywane do operatora systemu dystrybucyjnego przez podmioty przyłączone i przyłączane do sieci dystrybucyjnej ................................................................................

27


III.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci .....................................................................................

32
III.1. Zasady i standardy techniczne eksploatacji .......................................................................

32
III.2. Zasady dokonywania oględzin, przeglądów, oceny stanu technicznego oraz konserwacji i remontów ....................................................................................................

38


IV.

Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ............................................

43
IV.1. Stan zagrożenia KSE, awaria sieciowa i awaria w systemie ............................................

43
IV.2. Bezpieczeństwo pracy sieci dystrybucyjnej ......................................................................

44
IV.3. Zasady postępowania przy wystąpieniu zagrożeń ciągłości dostaw lub wystąpieniu awarii .................................................................................................................................

44


V.

Współpraca operatora systemu dystrybucyjnego z innymi operatorami i przekazywanie informacji pomiędzy operatorami oraz operatorami a użytkownikami systemu .......................

48


VI.

Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnej ....................................................................................

49
VI.1. Obowiązki operatora systemu dystrybucyjnego ...............................................................

49
VI.2. Struktura i podział kompetencji służb dyspozytorskich operatora systemu dystrybucyjnego ................................................................................................................

50

VI.3. Planowanie produkcji energii elektrycznej .......................................................................

52
VI.4. Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz plany wymiany międzysystemowej ............................................................................................................

53

VI.5. Programy pracy sieci dystrybucyjnej ................................................................................

53
VI.6. Plany wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej ..............................................................

54
VI.7. Programy łączeniowe ........................................................................................................

56
VI.8. Zasady dysponowania mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ...................................................................................................................

57

VI.9. Dane przekazywane przez podmioty operatorowi systemu dystrybucyjnego ...................

57
VI.10. Wymagania związane z systemami teletransmisyjnymi ………………………..

58

VII.

Standardy techniczne pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi użytkowników systemu .......................................

59

VII.1. Standardy techniczne pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakościowe energii elektrycznej ......................................................................................................................

59

VII.2. Poziomy zaburzeń parametrów jakościowych energii elektrycznej ................................

62
VII.3. Standardy jakościowe obsługi użytkowników systemu ...................................................

65
Załącznik nr 1

Wykaz elementów koordynowanej sieci 110 kV oraz jednostek wytwórczych dysponowanych przez operatora systemu przesyłowego.

67


Załącznik nr 2

Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych urządzeń sieci elektroenergetycznych oraz terminy ich wykonania.

80


Załącznik nr 3

Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej.

91


Załącznik nr 4

Karty aktualizacji.

107
Directory: upload -> wysiwyg -> gdansk -> dopobraniaMarket -> indywidualni
upload -> Opis 5 nominacji do Oscara, w tym w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny I najlepsza aktorka pierwszoplanowa
upload -> W Tarnowie Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka
upload -> Szkoła podstawowa klasy IV vi cykl Profilaktyczno-Społeczny „Filmowe Drogowskazy”
upload -> Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „prawo międzynarodowe publiczne”; drugi rok studiów dziennych w Instytucie Stosunków Międz
upload -> Power rangers premiera: 24. 03. 2017
upload -> W jaki sposób można w js utworzyć obiekt? Co to jest ajax, json I jQuery?
upload -> Znaczenie kliniczne przerzutów raka prostaty do regionalnych węzłów chłonnych
indywidualni -> Koncern energetyczny energa sa

Pobieranie 2.74 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna