Komunikator imPobieranie 23,89 Kb.
Data14.01.2018
Rozmiar23,89 Kb.

Komunikator IM


  1. Rejestracja.

  2. Wybór użytkownika.

  3. Logowanie do sieci.

  4. Lista kontaktów.

  5. Wysyłanie wiadomości.

  6. Eksport bazy kontaktów na serwer.

  7. Import bazy kontaktów z serwera.

  8. Wysyłanie plików.

  9. Odbieranie plików.

  10. Zmiana statusu.


UC1: Rejestracja

Warunki początkowe:

Połączenie z internetem, zainstalowany programGłówny scenariusz:

1. Użytkownik otrzymuje swój unikalny numer wybierając z menu pozycje rozpoczynającą rejestrację;

2. Użytkownik podaje swoje hasło i adres email;

3. Na podany adres email zostaje wysłana wiadomość z adresem potwierdzającym aktywację konta;

4. Po przejściu na stronę podaną w wiadomości proces rejestracji jest kończony i wyświetlone na stronie dane mogą być użyte podczas procesu logowania;

Rozszerzenia:

1.A. Program zwraca błąd.

1.A.1 Należy ponowić próbę po jakimś czasie, gdyż serwer jest zbyt obciążony lub został tymczasowo wyłączony;

2.A. Program zwraca komunikat błędu.

2.A.1 Protokół komunikatora wymaga, by wprowadzane hasła miały długość co najmniej 6 znaków. Wyświetlany jest komunikat z prośbą o podanie hasła o prawidłowym formacie.

2.A.2. Próba przejścia do dalszej części rejestracji bez podania jakiegokolwiek adresu email (lub niezawierającego znaku „@”) kończy się porażką. Program wyświetli komunikat o podanie adresu o poprawnej postaci.

3.A. Na podany adres email nie została wysłana żadna wiadomość.

3.A.1. Wiadomość nie dotarła z powodu podania innego adresu. Należy wrócić do punktu 2. i podać poprawny adres.

3.A.2. Wiadomość nie dotarła mimo podania właściwego adresu. Może być to spowodowane przeciążeniem lub wyłączeniem serwera rejestracyjnego. Należy odczekać do 24h (tyle czasu jest przeznaczone na aktywację konta) i w razie potrzeby wrócić do punktu 1.

4.A. Przeglądarka internetowa wyświetla komunikat o niemożności połączenia ze stroną internetową.

4.A.1. Może to być spowodowane przeciążeniem serwera lub jego niedostępnością. Należy ponowić punkt 4.

UC2: Wybór użytkownika (na początku założenie lokalnego profilu)

Warunek początkowy:

Zainstalowany komunikatorGłówny scenariusz:

1. Użytkownik podaje unikatową nazwę użytkownika;

2. Użytkownik podaje hasło, chroniące dostęp do jego profilu;

3. Osoba podaje swój unikalny numer użytkownika;

4. Osoba podaje swoje hasło wpisane podczas procesu rejestracji;

5. Użytkownik loguje się na swój profil podając nazwę profilu i hasło;Rozszerzenia:

1.A. Przy próbie przejścia do kroku 2. program wyświetla komunikat błędu.

1.A.1. Profil musi posiadać swoją unikatową, składającą się przynajmniej z 1 znaku nazwę. W razie niepowodzenia użytkownik jest proszony o powtórzenie kroku nr 1.

2.A. Program wyświetla błąd.

2.A.1. Użytkownik musi podać hasło składające się przynajmniej z 1 znaku. W razie niepowodzenia wymagane jest powtórzenie punktu 2.

3.A. Program wyświetla komunikat o błędnym numerze.

3.A.1. Protokół komunikatora przydziela 7-cyfrowe numery. Próba podania jakiegokolwiek innego znaku lub wpisania dłuższego (lub krótszego) ciągu znaków kończy się niepowodzeniem. W takim wypadku należy podać numer we właściwym formacie.

4.A. Wyświetlony zostaje komunikat o niepoprawnym haśle.

4.A.1. Użytkownik podał hasło krótsze niż 6 znaków lub zostawił puste pole. W takim przypadku wymagane jest powtórzenie kroku nr 3.

5.A. Użytkownik otrzymuje jeden z komunikatów opisujących błędy.

5.A.1. Numer podany przez użytkownika ma zły format lub nie znajduje się w bazie danych. Użytkownik proszony jest o powtórzenie kroku 3.

5.A.2. Podane przez użytkownika hasło nie jest identyczne z podanym w czasie rejestracji konta. Użytkownik jest proszony o powtórzenie punktu 4.

5.A.3. Program nie może się połączyć z serwerem z powodu jego przeciążenia (lub wyłączenia). Należy ponowić punkt 5.

UC3 Logowanie do sieci

Warunki początkowe:

Zainstalowany program, połączenie z internetem, istniejące konto użytkownikaGłówny scenariusz:

1. Użytkownik loguje się do swojego profilu;

2. Program automatycznie łączy się z serwerem komunikatora;

3. Użytkownik ustawia swój status (opcja opisana później).Rozszerzenia:

1.A. Program wyświetla monit z błędem.

1.A.1 Jeśli profil nie został utworzony należy powtórzyć przypadek 2.

2.A. Wyświetlony zostaje błąd połączenia.

2.A.1 Należy ponowić punkt po chwili, ponieważ serwer dostępowy może mieć problemy.
UC4 Lista kontaktów

Warunki początkowe:

Zainstalowany program, utworzony profil użytkownika.Główny scenariusz:

1. Osoba chce dodać użytkownika do listy kontaktów wybierając odpowiednia opcję;

2. Osoba chce usunąć użytkownika do listy kontaktów wybierając odpowiednią opcję;

3. Osoba chce zignorować/wyłączyć ignorowanie użytkownika wybierając opcję z menu kontekstowego;Rozszerzenia:

1.A. Podano numer użytkownika o niewłaściwym formacie;

1.A.1. Należy podać numer we właściwej formie.

UC5 Wysyłanie wiadomości

Warunki początkowe:

Zainstalowany program, połączenie z internetem, przynajmniej jedna pozycja podana na liście kontaktów.Główny scenariusz:

1. Należy kliknąć na dany kontakt i wybrać odpowiednią pozycję lub dwukrotnie kliknąć na dany kontakt.

2. Pojawia się nowe okienko, w którym można rozpocząć rozmowę.

3. Program pozwala na dodawanie do okienka wiadomości informacji metodą kopiuj-wklej oraz przeciągnij i upuść;Rozszerzenia:

2.A. Pojawia się komunikat informujący o niemożności wysyłania informacji

2.A.1. Jeśli występują błędy z połączeniem ze strony użytkownika lub wewnętrzne kłopoty serwera program zwróci błąd. Należy ponowić krok 2.

UC6 Eksport bazy kontaktów na serwer

Warunki początkowe:

Zainstalowany program, połączenie z internetem, istniejące konto użytkownikaGłówny scenariusz:

1. Osoba chce zrobić kopię zapasową listy kontaktów, umieszczając ją na serwerze programu.

2. Użytkownik wybiera stosowną opcję z menu programu.

3. Pojawia się okienko, w którym należy podać plik do wysłania.Rozszerzenia:

2.A. Pojawia się komunikat o niemożności wykonania operacji.

2.A.1. Serwer komunikatora jest przeciążony lub został wyłączony. Należy ponowić po chwili pozycję nr 2.

UC7 Import bazy kontaktów z serwera

Warunki początkowe:

Zainstalowany komunikator, połączenie z internetem, użytkownik zalogowany na istniejące konto, przynajmniej raz wyeksportowana lista kontaktów.Główny scenariusz:

1. Użytkownik chce przywrócić listę kontaktów.

2. Osoba wybiera stosowną opcję z menu programu.

3. W nowo uruchomionym okienku pokazywany jest status operacji. Po pozytywnym jej przebiegu zostaje wyświetlony komunikat o pozytywnym zakończeniu operacji.Rozszerzenia:

3.A. Pojawia się komunikat o niemożności wykonania operacji.

3.A.1. Serwer komunikatora jest przeciążony lub został wyłączony. Należy ponowić po chwili pozycję nr 2.

UC8 Wysyłanie plików

Warunki początkowe:

Połączenie z internetem, użytkownik i osoba docelowa są zalogowane.Główny scenariusz:

1. Użytkownik chce wysłać innemu użytkownikowi plik.

2. Osoba, mając otwarte okienko wiadomości, wybiera stosowną opcję.

3. Należy wybrać plik i kliknąć na przycisk wysyłania.Rozszerzenia:

3.A. Pojawia się jeden z komunikatów błędu.

3.A.1. Plik nie może mieć rozmiaru większego niż 5MB. Należy powtórzyć krok 3, wybierając mniejszy plik.

3.A.2. Jeśli serwer komunikatora nie odpowiada należy ponowić po chwili krok 3.

3.A.3. Jeśli użytkownik docelowy nie jest połączony – punkt 3 nie powiedzie się i należy ewentualnie ponowić go później.

UC9 Odbieranie plików

Warunki początkowe:

Połączenie z internetem, użytkownik i osoba docelowa są zalogowane, wysyłanie pliku po stronie użytkownika źródłowego powiodło się.Główny scenariusz:

1. Użytkownik pragnie odebrać plik.

2. Pojawia się monit o wybranie miejsca dla zapisywanego pliku.

3. Wyświetlane jest okienko transferu i po zakończeniu operacji – informacja o pozytywnym jej zakończeniu.Rozszerzenia:

2.A. Nastąpiło przerwanie pobierania pliku.

2.A.1. Należy ponowić operację wysyłania i odbierania pliku.

2.B. Pojawił się komunikat o niewystarczającej ilości wolnego miejsca.

2.B.1. Należy oczyścić dany dysk i spróbować ponownie.

UC10 Zmiana statusu

Warunki początkowe:

Połączenie z internetem, istniejący profil użytkownikaGłówny scenariusz:

1. Użytkownik pragnie zmienić swój status na jeden z 3 dostępnych.

2. Wybór statusu może nastąpić przy logowaniu się na konto programu lub w dowolnym momencie jego użytkowania.

3. Do wyboru są zawsze te same typy statusów – nie można wprowadzać nazw ręcznie.Rozszerzenia:

Brak©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna