KomunikatPobieranie 7,24 Kb.
Data03.06.2018
Rozmiar7,24 Kb.

UWAGA ŚWIADCZENIODAWCY!
Biorąc pod uwagę przede wszystkim interes społeczny i wynikającą z niego konieczność zapewnienia wszystkim ubezpieczonym pacjentom bezpieczeństwa w postaci prawidłowego dostępu do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego, jak i zabezpieczenie prawidłowego finansowania zakładów opieki zdrowotnej, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach podjął w dniu 13 lutego 2008 roku decyzję o unieważnieniu konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Opieki Długoterminowej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Decyzja została podyktowana wysokim procentem braków i błędów w składanych przez świadczeniodawców ofertach. W ramach prowadzonego konkursu zostaną rozstrzygnięte procedury konkursowe w rodzajach: badania medycyny nuklearnej, badania angiograficzne narządu wzroku, badania ultrasonograficzne – kwalifikacja do operacji kardiochirurgicznych, świadczenia
w zakresie diabetologii dla dzieci, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – pH-metria, diagnostyka laboratoryjna: badania molekularne (PCR/PFGE), badania radiologiczne (RTG), świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci, badania elektrofizjologiczne, świadczenia
w zakresie kardiochirurgii, badania echokardiograficzne płodu.
Równocześnie informujemy, iż nowy konkurs na unieważnione postępowania zostanie ogłoszony
18 lutego 2008 roku. Pozwoli to na dotrzymanie terminu rozstrzygnięć do końca trwania aneksów,
tj. do końca kwietnia, jak i zniweluje tym samym niebezpieczeństwo ograniczonej dostępności
do świadczeń i nieprawidłowego finansowania zakładów.
W związku z dużą ilością błędów występujących w ofertach, jak i niejednokrotnie niemożliwymi
do spełnienia warunkami szczegółowymi stawianymi przed dotychczas świadczącymi usługi zakładami, ogłoszony kolejny konkurs będzie przeprowadzony na zasadach warunkowych.
Dodatkowo informujemy, że Śląski OW NFZ organizuje szkolenia, które będą dotyczyć najczęściej popełnianych błędów w składanych przez świadczeniodawców ofertach:
19 lutego 2008 r. godzina 15:00 Katowice ul. Grażyńskiego 49

Dom Lekarza”


20 lutego 2008 r. godzina 10:00 Bielsko-Biała ul. Tańskiego 5

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów21 lutego 2008 r. godzina 10:00 Częstochowa ul. Armii Krajowej 23/25

Akademickie Centrum Kultury i Sportu Politechniki
Częstochowskiej

Szkolenia będą przeprowadzone przez pracowników Śląskiego OW NFZ Katowice.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na spotkania, prosząc o oddelegowanie
po jednej osobie z zakładu, ze względu na ograniczoną ilość miejsc.
Równocześnie prosimy o regularne śledzenie informacji na stronie internetowej
www.nfz-katowice.pl

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna