Komunikat prasowyPobieranie 217,38 Kb.
Strona1/2
Data30.10.2017
Rozmiar217,38 Kb.
  1   2

19.-20.XI.2007


RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

C/07/262

15240/07 (Presse 262)

(OR. en)

KOMUNIKAT PRASOWY

2831. posiedzenie Rady


Sprawy ogólne i stosunki zewnętrzne
Stosunki Zewnętrzne

Bruksela, 19-20 listopada 2007 r.

Przewodniczący Luis Amado
minister stanu, minister spraw zagranicznych Portugalii


* Niektóre punkty dotyczące stosunków zewnętrznych zostały przyjęte bez omówienia w trakcie 2830. posiedzenia poświęconego sprawom ogólnym (15240/07).
Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada skoncentrowała się przede wszystkim na kwestiach bezpieczeństwa i obrony oraz rozwoju, poruszając przy tym głównie sprawy Afryki. Ministrowie ocenili zwłaszcza przygotowania do lizbońskiego szczytu UE – Afryka.

Rada dokonała półrocznego przeglądu europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO). Przy tej okazji:

  • zapoznała się ze stanem przygotowań do przyszłej operacji EUFOR Tchad/RCA we wschodnim Czadzie i północno-wschodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej;

  • przedłużyła obowiązywanie mandatu misji policyjnej UE w Bośni i Hercegowinie o kolejne dwa lata – do końca roku 2009;

  • z zadowoleniem odnotowała postępy w dziedzinie zdolności wojskowych i zatwierdziła katalog postępu 2007;

  • z zadowoleniem przyjęła fakt, że państwa członkowskie zadeklarowały zapewnienie wymaganych modułów grup bojowych do pierwszego półrocza 2010 roku włącznie;

  • zatwierdziła deklarację ministerialną z konferencji, która dotyczyła poprawy zdolności cywilnych i która odbyła się przy okazji posiedzenia Rady; z zadowoleniem odebrała przyjęcie cywilnego celu podstawowego 2010.

Po raz pierwszy podczas posiedzenia Rady spotkali się ministrowie obrony i ministrowie rozwoju; dyskutowali o tym, w jaki sposób osiągnąć spójność polityki w dziedzinie bezpieczeństwa i w dziedzinie rozwoju. Przypomniawszy, że bez pokoju i bezpieczeństwa nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju, a bez rozwoju i likwidacji ubóstwa – o trwałym pokoju, Rada zwróciła się do państw członkowskich, Komisji i Sekretariatu Rady o kontynuowanie prac nad bezpieczeństwem i rozwojem pod kierunkiem kolejnych prezydencji.

Jeżeli chodzi o Kosowo, Rada potwierdziła pełne poparcie dla trojki i dla ambasadora Wolfganga Ischingera. Ponieważ na 10 grudnia przewidziano zakończenie działań trojki, wyraziła oczekiwanie, że negocjacje nabiorą tempa; zaapelowała także do obu stron o większą elastyczność oraz o pozytywną i konstruktywną reakcję na inicjatywy trojki, tak by dołożono wszelkich starań w celu wynegocjowania porozumienia w sprawie statusu Kosowa. Rada potwierdziła, że UE jest gotowa odegrać w przyszłości istotną rolę w Kosowie i że prowadzi w tym celu odpowiednie przygotowania.

Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, Rada po raz kolejny zdecydowanie poparła zbliżające się międzynarodowe spotkanie w Annapolis oraz starania podejmowane przez prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa i premiera Izraela Ehuda Olmerta. Oczekuje osiągnięcia konkretnych rezultatów pozwalających przeprowadzić konstruktywne negocjacje w sprawie ostatecznego statusu Autonomii Palestyńskiej. Z zadowoleniem przyjęła strategię działań UE przedłożoną przez wysokiego przedstawiciela UE w pełnym porozumieniu z Komisją; stanie się ona podstawą do dalszych prac UE uwzględniających wyniki spotkania w Annapolis.

Dokonując półrocznego przeglądu kwestii związanych z rozwojem, Rada przyjęła konkluzje w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym, które są przedmiotem negocjacji z krajami i regionami AKP; termin podpisania tych umów upływa w dniu 31 grudnia 2007 r.

Rada przyjęła dodatkowe, zwiększone środki ograniczające przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar w związku z tym, że władze tego kraju brutalnie stłumiły pokojowe protesty i stale dopuszczają się naruszania praw człowieka. Środki te polegają m.in. na rozszerzeniu wykazu osób, do których stosuje się zakaz wjazdu i zamrożenie mienia, oraz na podtrzymaniu zakazu inwestowania w birmańskie przedsiębiorstwa państwowe. Dodatkowe środki dotyczą sektorów, z których przedstawiciele reżimu czerpią dochód, m.in. sektora pozyskiwania drewna, sektora drewna oraz przemysłu wydobywczego (zob. komunikat prasowy z posiedzenia Rady dotyczącego spraw ogólnych, dok. 15238/07).

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 6

OMAWIANE PUNKTY

STOSUNKI Z CHINAMI 8

STOSUNKI Z INDIAMI 9

PRZYGOTOWANIA DO SZCZYTU UE – AFRYKA 10

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY – konkluzje Rady 11

PAKISTAN 26

BLISKI WSCHÓD 27

Proces pokojowy na Bliskim Wschodzie – konkluzje Rady 27

Liban – konkluzje Rady 28

IRAN 29


IRAK 30

BAŁKANY ZACHODNIE – konkluzje Rady 32

GRUZJA 34

BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ – konkluzje Rady 35

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH – WSPÓLNA STRATEGIA UE – AFRYKA 41

REAGOWANIE PRZEZ UE NA SYTUACJE NIESTABILNOŚCI 42

SPÓJNOŚĆ POLITYKI NA RZECZ ROZWOJU 49

Spójność polityki na rzecz rozwoju – konkluzje Rady 49

Migracja i rozwój – konkluzje Rady 51

Sojusz z krajami rozwijającymi się na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym – konkluzje Rady 52

UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM – konkluzje Rady 53

WSPIERANIE ROZWOJU ROLNICTWA W AFRYCE - konkluzje Rady 58

SPRAWY RÓŻNE 59

Ratyfikowanie zmienionej umowy o partnerstwie AKP – UE 59INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

none

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:

Belgia:

André FLAHAUT minister obronyBułgaria:

Iwajło KAŁFIN wicepremier, minister spraw zagranicznych

Weselin BLIZNAKOW minister obrony

Czechy:

Alexandr VONDRA wicepremier odpowiedzialny za sprawy europejskie

Vlasta PARKANOVÁ minister obrony

Dania:

Per Stig MØLLER minister spraw zagranicznych

Søren Gade JENSEN minister obrony

Niemcy:

Frank-Walter STEINMEIER federalny minister spraw zagranicznych

Franz-Josef JUNG federalny minister obrony

Estonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznych

Jaak AAVIKSOO minister obrony

Irlandia:

Dermot AHERN minister spraw zagranicznych

Willie O’DEA minister obrony

Grecja:

Dora BAKOYANNI minister spraw zagranicznych

Evangelos MEIMARAKIS minister obrony

Hiszpania:

Miguel Ángel MORATINOS minister spraw zagranicznych i współpracy

José Antonio ALONSO SUÁREZ minister obrony

Francja:

Jean-Pierre JOUYET sekretarz stanu ds. europejskich

Hervé MORIN minister obrony

Włochy:

Massimo D’ALEMA wicepremier, minister spraw zagranicznych

Arturo PARISI minister obrony

Cypr:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS minister spraw zagranicznych

Christodoulos PASIARDES minister obrony

Łotwa:

Maris RIEKSTINS minister spraw zagranicznychLitwa:

Petras VAITIEKŪNAS minister spraw zagranicznych

Antanas VALYS wiceminister obrony

Luksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych i imigracji

Jean-Louis SCHILTZ minister ds. współpracy i pomocy humanitarnej, minister do kontaktów z mediami

Węgry:

Kinga GÖNCZ minister spraw zagranicznych

József BALI podsekretarz stanu, Ministerstwo Obrony

Malta:

Anthony ABELA sekretarz stanu w Kancelarii PremieraHolandia:

Maxime VERHAGEN minister spraw zagranicznych

Eimert van MIDDELKOOP minister obrony

Franciscus Cornelis Gerardus Maria TIMMERMANS minister do spraw europejskichAustria:

Ursula PLASSNIK federalna minister do spraw europejskich i międzynarodowych

Norbert DARABOS federalny minister obrony

Polska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznych

Bogdan KLICH minister obrony

Portugalia:

Luís AMADO minister stanu, minister spraw zagranicznych

Nuno SEVERIANO TEIXEIRA minister obrony

Manuel LOBO ANTUNES sekretarz stanu przy Ministrze do Spraw Europejskich

João MIRA GOMES sekretarz stanu ds. obrony i morza

João GOMES CRAVINHO sekretarz stanu do spraw zagranicznych i rozwojuRumunia:

Adrian CIOROIANU minister spraw zagranicznych

Teodor MELEŞCANU minister obrony

Słowenia:

Dimitrij RUPEL minister spraw zagranicznych

Karl Viktor ERJAVEC minister obrony

Janez LENARČIČ sekretarz stanu w Rządowym Biurze do Spraw EuropejskichSłowacja:

Ján KUBIŠ minister spraw zagranicznych

František KAŠICKÝ minister obrony

Finlandia:

Ilkka KANERVA minister spraw zagranicznych

Jyri HÄKÄMIES minister obrony

Pan Paavo VÄYRYNEN minister ds. handlu zagranicznego i rozwojuSzwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznych

Cecilia MALMSTRÖM minister do spraw europejskich

Sten TOLGFORS minister handluZjednoczone Królestwo:

Des BROWNE minister obrony i minister ds. Szkocji

Jim MURPHY wiceminister do spraw europejskich

Komisja:

Olli REHN członek Komisji

Louis MICHEL członek Komisji

Benita FERRERO-WALDNER członek Komisji

Peter MANDELSON członek Komisji

Sekretariat Generalny Rady:

Javier SOLANA sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwaOMAWIANE PUNKTY

STOSUNKI Z CHINAMI

Rada wysłuchała informacji na temat przygotowań do 10. szczytu UE – Chiny, który odbędzie się w dniu 28 listopada w Pekinie.

Podczas szczytu najprawdopodobniej omówione zostaną następujące kwestie: stosunki UE – Chiny, w tym negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy, zmiany klimatu i współpraca w dziedzinie energetyki, bezpieczeństwo wyrobów, prawa człowieka i problem Tajwanu, a także kwestie międzynarodowe i regionalne, m.in. sprawy Afryki, Birmy/Związku Myanmar, Korei Północnej, Bliskiego Wschodu, Kosowa, irańskiego programu jądrowego oraz szczytu Azja – Europa (ASEM) zaplanowanego na 2008 r.

STOSUNKI Z INDIAMI

Rada wysłuchała informacji na temat przygotowań do 8. szczytu UE – Indie, który odbędzie się w dniu 30 listopada w Nowym Delhi.

Podczas szczytu najprawdopodobniej omówione zostaną następujące kwestie: stosunki UE – Indie, w tym partnerstwo strategiczne, wspólny plan działań oraz stosunki handlowe i gospodarcze, a także kwestie globalne, m.in. energetyka, rozwój i zmiany klimatu, dauhańska agenda rozwoju, rozbrojenie, nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia, zwalczanie terroryzmu, a także kwestie międzynarodowe, m.in. sprawy Południowoazjatyckiego Stowarzyszenia na rzecz Współpracy Regionalnej, sprawy regionu Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Azji Zachodniej.

PRZYGOTOWANIA DO SZCZYTU UE – AFRYKA

Rada dokonała oceny przygotowań do szczytu UE – Afryka, który odbędzie się w dniach 8–9 grudnia w Lizbonie.

Szczyt zostanie zwołany w celu przyjęcia wspólnej strategii i planu działań UE – Afryka na lata 2008–2010. Rada przyjęła do wiadomości projekty tych dokumentów, których ostateczna wersja powstanie podczas posiedzenia ministrów w Szarm el-Szejk w dniu 5 grudnia.

Strategia opiera się na założeniu, że Afrykę i Europę łączy historia, kultura, geografia i wspólna przyszłość, a także wspólnota wartości. Starano się w niej uwzględnić istotne zmiany, które zaszły na obu kontynentach od czasu pierwszego szczytu UE – Afryka w Kairze w 2000 r., a mianowicie demokratyzację i procesy reformatorskie zarówno w Afryce, jak i w Europie oraz przyspieszenie integracji na obu kontynentach. Strategia ma się stać wszechstronną podstawą stosunków UE – Afryka.

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY – konkluzje Rady

Rada przy udziale ministrów obrony dokonała półrocznego przeglądu wydarzeń z dziedziny europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Przyjęła następujące konkluzje:

Operacje i misje EPBiO

EUFOR Tchad/RCA

1. UE postanowiła podjąć stosowne działania w następstwie jednogłośnego przyjęcia rezolucji nr 1778 (2007) Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zatwierdziła rozmieszczenie w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej wielowymiarowych sił i upoważniła UE do zapewnienia elementu militarnego tych sił. Operacja EUFOR Tchad/RCA prowadzona jest w ramach wszechstronnych działań UE na rzecz ułatwienia osiągnięcia długoterminowego rozwiązania konfliktu w Darfurze i propagowania stabilności w tym regionie.

2. Rozmieszenie sił EUFOR Tchad/RCA jest konkretnym wyrazem wszechstronnego zaangażowania UE w aktywne działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie Republiki Środkowoafrykańskiej przez udział w zapewnieniu ochrony uchodźcom i osobom wewnętrznie przesiedlonym, ułatwianie dostaw pomocy humanitarnej, pomoc w tworzeniu warunków pozwalających wysiedleńcom dobrowolnie wrócić do miejsca pochodzenia, a także udział w zapewnianiu misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie (MINURCAT) bezpieczeństwa i swobody działania.

3. Rada przypomina mianowanie generała Patricka Nasha dowódcą operacji i popiera jego działania na rzecz zakończenia etapu planowania operacyjnego dotyczącego połączenia operacji wojskowej we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie Republiki Środkowoafrykańskiej (EUFOR Tchad/RCA) w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony; generał Nash będzie pełnić tę funkcję przez jeden rok od daty ogłoszenia wstępnej zdolności operacyjnej przedmiotowej operacji. EUFOR Tchad/RCA jest operacją neutralną, wielonarodowościową i niezależną; rozpoczęcie jej działalności zostało przyjęte z zadowoleniem zarówno przez rząd Czadu, jak i rząd Republiki Środkowoafrykańskiej.

4. Rada podkreśliła fakt, że planowanie tej operacji jest w pełnym zakresie koordynowane z ONZ i konsultowane z afrykańskimi partnerami.

5. Europejscy członkowskie NATO nienależący do UE i inne państwa, które kandydują do przystąpienia do UE, są od najwcześniejszego etapu dyskusji w Radzie informowani za pośrednictwem pism SG/WP oraz wymian poglądów na forum KPiB o zamiarach UE dotyczących tej operacji. Inne państwa trzecie, w tym partnerzy europejscy, otrzymywali, w stosownych przypadkach, informacje od Sekretariatu Rady. Rada oczekuje wkładu państw trzecich w tę operację.

6. Rada przyjęła z zadowoleniem zamiar Komisji przyczynienia się w znacznym stopniu do realizacji programu ONZ dotyczącego utworzenia sił policyjnych ONZ oraz, na wniosek rządu Czadu i rządu Republiki Środkowoafrykańskiej, wprowadzenia w życie tymczasowych programów odbudowy i odnowy, które to programy polegają na działaniach na rzecz pojednania, wspieraniu dobrowolnych powrotów osób wewnętrznie przesiedlonych oraz odbudowy miejsc, z których one pochodzą, a także na wspieraniu samorządów.

Cywilno-wojskowe działanie wspierające misję AMIS w Sudanie/Darfurze

7. UE potwierdziła swoje zdecydowane poparcie dla podejmowanych nieustannie przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i Unię Afrykańską (UA) działań zmierzających do rozwiązania konfliktu w Darfurze w ramach wszechstronnego i regionalnego podejścia, a także przyjęła z zadowoleniem utworzenie w Darfurze operacji połączonej ONZ/UA (UNAMID).

8. Rada zauważyła, że otrzymanie przez AMIS wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej, które umożliwiłoby tej misji wypełnianie zadań w okresie przekształcania się w UNAMID, ma zasadnicze znaczenie. Wobec powyższego Rada potwierdziła zamiar UE zapewnienia kontynuacji obecnie udzielanego wsparcia dla AMIS do chwili przeniesienia uprawnień na UNAMID.

DR Konga


9. Rada odnotowała, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie wznowiono procesu rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji, który od grudnia 2006 roku znajduje się w impasie. Rada zachęciła zatem wszystkie zainteresowane strony do dołożenia wszelkich starań, aby pokonać obecne przeszkody i znaleźć rozwiązanie umożliwiające w szczególności zakończenie procesu demobilizacji.

10. Aby doprowadzić do trwałej stabilności sytuacji w Demokratycznej Republice Konga, nadal niezbędne jest osiągnięcie dalszego postępu w realizacji reformy sektora bezpieczeństwa (SSR). Problemy budzące niepokój istniejące na wschodzie kraju wymagają natychmiastowego działania, niemniej jednak głębokie reformy obejmujące cały sektor bezpieczeństwa (obronę, policję, system wymiaru sprawiedliwości) powinny pozostać kwestią priorytetową, po to aby umożliwić osiągnięcie długoterminowej stabilności i powrót do normalności. Poprawa warunków bezpieczeństwa oraz realizacja krajowych strategii rozwoju nadal mają zasadnicze znaczenie dla przywrócenia poczucia pewności wśród podmiotów gospodarczych i inwestorów

11. Jeśli chodzi o reformę sektora obronnego, Rada podkreśliła znaczenie opracowania szczegółowej koncepcji przyszłych sił zbrojnych o trwałym charakterze. W dziedzinie krótkoterminowej odbudowy sektora obronnego należy realizować krótkoterminowe priorytety z uwzględnieniem szerszych wymogów w zakresie reformy sektora obronnego określone przez władze Konga wspierane przez ich partnerów, a zwłaszcza misję EUSEC DR Konga w ramach EPBiO.

12. Rada przypomniała swoje poparcie dla działań prowadzonych przez EUSEC DR Konga.

13. Po zakończeniu z powodzeniem 30 czerwca 2007 r. misji EUPOL Kinshasa rozpoczęła się nowa misja policyjna EPBiO powiązana z sektorem wymiaru sprawiedliwości – EUPOL DR Konga. Rada odnotowała, że misja ta wspomaga kongijskie władze w reformie i restrukturyzacji Police Nationale Congolaise (PNC), a także w doskonaleniu ogólnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, za pośrednictwem jednostki ds. współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Rada wyraziła uznanie dla faktu, że misja ta uczestniczy również w ogólnych działaniach na rzecz wsparcia reformy sektora bezpieczeństwa (SSR) w DRK, w ścisłej koordynacji z innymi podmiotami biorącymi udział w tej reformie, szczególnie z inną misją w ramach EPBiO, EUSEC DR Konga, jak również z działalnością Wspólnoty Europejskiej. Rada wezwała ponadto władze kongijskie do dokonywania postępów w reformie policji i systemu wymiaru sprawiedliwości.

Gwinea Bissau

14. Rada odnotowała, że w następstwie przeprowadzenia w maju 2007 roku w Gwinei Bissau wstępnej wspólnej misji Rady i Komisji mającej za zadanie gromadzenie informacji rozważa się opcję uruchomienia misji doradczej i pomocowej prowadzonej w ramach EPBiO; w skład takiej misji wchodziliby nieliczni cywilni i wojskowi eksperci techniczni wspierający reformę sektora bezpieczeństwa. Rada była zdania, że działanie w ramach EPBiO w dziedzinie reformy sektora bezpieczeństwa w Gwinei Bissau będzie właściwe, zgodne z działaniami Europejskiego Funduszu Rozwoju i inną działalnością Wspólnoty oraz będzie te działania uzupełniać. Rada z zadowoleniem przyjęła postęp dokonany w zakresie planowania, w tym opracowanie projektu ogólnej koncepcji w następstwie misji rozpoznawczej przeprowadzonej w połowie października.

EUPOL AFGHANISTAN

15. Misja EUPOL AFGANISTAN, rozpoczęta 15 czerwca 2007 r., ma na celu przyczynienie się do ustanowienia, przy zachowaniu odpowiedzialności decyzyjnej Afganistanu, trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących cywilnych sił policyjnych, które gwarantują odpowiednie powiązanie z szerzej rozumianym systemem wymiaru sprawiedliwości. Misja wspiera ponadto proces reform na rzecz ustanowienia cieszącej się zaufaniem obywateli i skutecznej policji, która działa zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w ramach państwa prawnego, i szanuje prawa człowieka. Rada odnotowała, że misja jest obecnie w fazie przygotowawczej i że osiągnie pełną zdolność operacyjną do marca 2008 roku.

BiH (operacja ALTHEA)

16. Rada z zadowoleniem przyjęła udaną rekonfigurację operacji Althea w Bośni i Hercegowinie (BiH). Siły misji liczą obecnie około 2 500 żołnierzy rozmieszczonych na miejscu, wspieranych przez oddziały spoza obszaru operacji. Rada z zadowoleniem przyjęła udział Europejskich Sił Żandarmerii w działaniach zintegrowanej jednostki policji w ramach operacji Althea. Rada zauważa, że w BiH utrzymuje się stabilna sytuacja pod względem bezpieczeństwa, jednocześnie jednak z niepokojem śledzi rozwój aktualnej sytuacji politycznej w tym kraju. Rada powtórzyła, że siły EUFOR nadal przyczyniają się do tworzenia atmosfery pewności i spokoju oraz pozostają gotowe do reagowania na możliwe zagrożenie bezpieczeństwa na obszarze całego kraju. Rada przyjęła z zadowoleniem trwającą nadal znakomitą współpracę między różnymi podmiotami UE działającymi na tym terenie. Zauważyła, że współpraca z NATO w ramach operacji ALTHEA wciąż układa się dobrze.

17. Rada potwierdziła, że UE utrzyma – jako część ogólnego zaangażowania w Bośni i Hercegowinie – obecność wojskową w tym kraju dopóki, dopóty będzie to konieczne, aby dalej przyczyniać się do utrzymania bezpieczeństwa.

Misja policyjna Unii Europejskiej (EUPM)

18. Misja policyjna UE w Bośni i Hercegowinie (EUPM) dokonała w ostatnich latach postępów w opracowywaniu trwałych rozwiązań w zakresie sił policyjnych przy zachowaniu odpowiedzialności decyzyjnej BiH. Celem misji jest ustanowienie w BiH, dzięki działaniom w zakresie szkoleń, monitorowania i inspekcji, trwałych, profesjonalnych i wieloetnicznych sił policyjnych działających zgodnie ze standardami europejskimi i międzynarodowymi. Z uwagi na to, że pod koniec obowiązywania drugiego mandatu EUPM oczekiwane rezultaty końcowe nie zostaną jeszcze osiągnięte, Rada postanowiła przedłożyć okres trwania misji do 31 grudnia 2009 r.

ZPUE dla Kosowa

19. Rada przyjęła z zadowoleniem postępy w planowaniu ewentualnej misji EPBiO w zakresie praworządności w Kosowie. Rada postanowiła przedłużyć mandat ZPUE do 31 marca 2008 r.

EUPOL COPPS

20. Rada potwierdziła swoje poparcie dla cywilnej policji palestyńskiej (PCP) przez wznowienie działań misji EUPOL COPPS. Głównym celem tej misji jest przyczynienie się do ustanowienia trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych, przy zachowaniu palestyńskiej odpowiedzialności decyzyjnej i zgodnie z najlepszymi standardami międzynarodowymi. Rada wzywa Izrael do bezzwłocznego udzielenia akredytacji tej misji.

EUBAM Rafah

21. Rada ponowiła swoje zobowiązania w zakresie misji szkoleniowo-kontrolnej UE na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah) i w zakresie zawartych porozumień oraz zobowiązania wobec tego regionu, zwłaszcza ludności zamieszkującej Strefę Gazy. Podkreśliła także znaczenie wykonywania postanowień porozumienia o przemieszczaniu się osób i dostępie do Strefy Gazy przez wszystkie strony porozumienia. Rada odnotowała, że pomimo zamknięcia przejścia granicznego w Rafah od 14 czerwca 2007 r. misja zachowuje zdolność operacyjną w zakresie ponownego podjęcia działania w krótkim terminie.

EUJUST LEX

22. Od lipca 2005 roku UE uczestniczy w procesie wzmacniania państwa prawnego w Iraku i propagowania praw człowieka za pośrednictwem swej zintegrowanej misji dotyczącej państwa prawnego (EUJUST LEX), zapewniając szkolenia wysokim rangą irackim oficerom policji oraz pracownikom sądownictwa i służby więziennej oraz delegowania ich do państw członkowskich UE w celu nabycia doświadczenia zawodowego. Rada przyjęła z zadowoleniem przedłużenie mandatu misji EUJUST LEX, która będzie w dalszym ciągu współpracować z władzami irackimi i organami międzynarodowymi, do 30 czerwca 2009 r.Zdolności wojskowe

23. Rada z wielkim zadowoleniem odnotowała postępy w realizacji podejścia jakościowego do procesu rozwoju zdolności wojskowych UE w ramach celu podstawowego 2010.

24. Rada zatwierdziła katalog postępów 2007 (PC07). Katalog ten jest oparty na potrzebach określonych w katalogu potrzeb 2005 (RC05) i na zweryfikowanych wkładach państw członkowskich na rok 2010 zebranych w katalogu sił 2007 (FC07). Poza ogólnym potwierdzeniem ustaleń zawartych w katalogu postępów z Helsinek (HPC03) zawiera on uporządkowaną ocenę zdolności i systematyczną ocenę stwierdzonych braków w zdolnościach. Najpoważniejsze braki występują w obszarze ochrony sił, zdolności przemieszczania i przewagi informacyjnej. Ponadto w PC07 wyrażono potencjalne rodzaje ryzyka operacyjnego dla operacji EPBiO, opierając wstępne ustalenia na wpływie braków w zdolnościach na takie ryzyko. We wnioskach końcowych stwierdzono, że UE może prowadzić pełen zakres operacji wojskowych EPBiO w ramach parametrów określonych w założeniach planowania strategicznego, przy różnych poziomach ryzyka spowodowanego stwierdzonymi brakami.

25. Rada wezwała do prowadzenia dalszych prac zaleconych w PC07, w tym związanych z potrzebą dodatkowych informacji na temat realizowanych planów i inicjatyw. Zachęciła państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w odpowiedzi na stwierdzone braki w zdolnościach, w tym przez wykorzystanie okazji współpracy w celu poprawy zdolności działania UE, oraz do dalszego aktywnego zaangażowania Europejskiej Agencji Obrony w rozwój zdolności, w ścisłej współpracy z Komitetem Wojskowym UE (EUMC).

26. Rada odnotowała, że PC07 i będące jego kontynuacją prace nad ustaleniem priorytetów zostaną wykorzystane jako istotny wkład w plan rozwoju zdolności (CDP) opracowywany przez uczestniczące państwa członkowskie za pośrednictwem Europejskiej Agencji Obrony i Komitetu Wojskowego UE. Rada wyraziła zadowolenie z aktywnej współpracy między EUMC a EDA, zwłaszcza ich wspólnych wysiłków na rzecz opracowywania planu rozwoju zdolności, który ma pomóc państwom członkowskim w ukierunkowaniu ich inwestycji na rzecz poprawy zdolności wojskowych.

27. Rada oczekuje na ewentualny dalszy ciąg tej inicjatywy, który ma być uzgodniony do końca 2007 roku dla pozostałych grup projektowych planu działania na rzecz zdolności europejskich, w tym na spodziewane rezultaty.

28. Rada uznała ciągłą potrzebę współpracy UE i NATO na różnych poziomach, w tym w kwestiach rozwoju zdolności wojskowych. Grupa UE – NATO na rzecz zdolności nadal działała jako forum wymiany informacji dotyczących rozwoju zdolności wojskowych w UE i w NATO w dziedzinach, w których wymogi się pokrywają. O zagadnieniach tych informowane były wszystkie państwa członkowskie. Rada wyraziła zadowolenie z faktu, że KPiB, z inicjatywy prezydencji, zakończył prace dotyczące sposobów ulepszenia zasad funkcjonowania grupy ds. zdolności, zauważając przy tym, że udział wszystkich państw członkowskich UE w tej grupie ułatwiłby jeszcze bardziej wymianę informacji między obiema organizacjami w dziedzinie zdolności wojskowych.

29. Rada odnotowała prace prowadzone nad wymogami w zakresie wymiany informacji, w tym nad globalnym przeglądem i harmonogramem, z którymi KPiB zapoznał się w lipcu 2007 roku; ich celem jest określenie wymogów operacyjnych dla wymiany informacji pomiędzy wszystkimi jednostkami, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi, które – mając na uwadze kompleksowe podejście – mogą współdziałać we wspieraniu operacji EPBiO. Wszystkie zainteresowane podmioty zachęca się do kontynuacji prac nad uzgodnieniem zestawu wymogów w zakresie wymiany informacji, w ścisłej koordynacji z pracami prowadzonymi nad rozwiązaniami sieciowych UE (NEC), i przedstawienia ich organom Rady, w tym KPiB, do rozważenia.

Zdolność planowania przez EUMS na poziomie strategicznym

30. Rada z zadowoleniem przyjęła sprawozdanie SG/WP na temat zdolności Sztabu Wojskowego UE w zakresie planowania na poziomie strategicznym operacji prowadzonych przez UE, zgodnie z wnioskiem Rady z maja 2007 roku, i zatwierdziła zalecenia dotyczące realizacji jako pakietu czterech środków, wraz z działaniami określonymi w opinii wojskowej.

31. Rada powróci do tego zagadnienia w możliwie krótkim terminie w 2008 roku, w tym w przypadku potrzeby dodatkowego personelu, na podstawie oceny skuteczności i wydajności realizacji środków i działań w odpowiedzi na wniosek Rady skierowany do SG/WP.

Centrum Operacyjne UE

32. Rada odnotowała z zadowoleniem, że Centrum Operacyjne UE, które osiągnęło zdolność operacyjną 1 stycznia 2007 r., zostało z powodzeniem aktywowane po raz pierwszy w trakcie ćwiczenia MILEX 07 w czerwcu 2007 roku. Wyraziła zadowolenie ze wstępnych doświadczeń i stwierdziła, że oczekuje dalszego określania możliwych działań, które można podjąć w celu poprawy tych zdolności, z uwzględnieniem wpływu aktywacji Centrum Operacyjnego na codzienne funkcjonowanie EUMS, słabych punktów modelu obsadzania stanowisk w Centrum Operacyjnym UE i sprawozdania SG/WP na temat zdolności EUMS w zakresie wojskowego planowania strategicznego, stosownie do sytuacji.

Szybkie reagowanie

33. Rada odnotowała prace nad ewentualnym przeglądem koncepcji wojskowych sił szybkiego reagowania UE ze wspólnego punktu widzenia i na podstawie kompleksowego podejścia do zarządzania kryzysowego, biorąc pod uwagę poziom ambicji UE ustalony w ramach procesu celu podstawowego 2010. Przegląd ten zostanie zakończony w 2008 roku. W ramach tego przeglądu zostanie należycie uwzględniona koncepcja grup bojowych oraz trwające prace nad koncepcją morskich sił szybkiego reagowania i koncepcją szybkiego reagowania z powietrza. Wyżej wymienione koncepcje muszą być spójne z nadrzędną koncepcją wojskowych sił szybkiego reagowania UE. Zmieniona koncepcja wojskowych sił szybkiego reagowania UE powinna zostać przetestowana i przećwiczona.

34. Rada z zadowoleniem przyjęła wynik konferencji poświęconej koordynacji grup bojowych (BGCC), która odbyła się 11 października i podczas której państwa członkowskie zobowiązały się do przedstawienia wymaganych pakietów dotyczących grup bojowych do pierwszego półrocza 2010 roku włącznie. Kolejnym osiągnięciem w tym okresie jest potwierdzenie grupy bojowej EL-BG-RO-CY. Rada zachęciła państwa członkowskie do przedstawienia nowych ofert na zasadzie dobrowolności podczas kolejnej BGCC w kwietniu 2008 roku, a w szczególności wypełnienia luki w drugim półroczu 2010 roku. Rada oznajmiła, że oczekuje na sugestie dotyczące standaryzacji, mające wesprzeć działania przygotowawcze prowadzone przez państwa członkowskie, na podstawie metodologii i harmonogramu uzgodnionych przez Komitet Wojskowy UE w październiku.Zdolności cywilne

35. Rada z zadowoleniem przyjęła zatwierdzenie cywilnego celu podstawowego 2010 i podkreśliła wagę przywiązywaną do dalszego rozwijania zdolności w zakresie cywilnego zarządzania kryzysowego, a szczególnie wzmacniania wewnętrznej koordynacji UE. Wyraziła satysfakcję w związku z udanym zakończeniem cywilnego celu podstawowego 2008 jako części dalszego rozwoju operacyjnego EPBiO. Zatwierdziła Dokument programowy dotyczący procesu planowania zdolności cywilnych w ramach EPBiO. Rada zatwierdziła również deklarację ministerialną na konferencję dotycząca poprawy zdolności cywilnych 2007.

36. Rada wyraziła satysfakcję w związku z postępami dokonanymi we wdrażaniu Wytycznych w zakresie struktury dowodzenia i kontroli dotyczących operacji cywilnych UE w dziedzinie zarządzania kryzysowego, a w szczególności w związku z ustanowieniem zdolności w zakresie cywilnego planowania i prowadzenia operacji.

EDA

37. Rada odnotowała sprawozdanie szefa agencji na temat jej działalności i wyraziła zadowolenie z osiągniętych wyników, w szczególności w obszarach wyznaczonych w wytycznych Rady dotyczących prac EDA w 2007 roku. Rada zatwierdziła wytyczne dotyczące prac agencji w 2008 roku.

38. Rada z satysfakcją odnotowała wyniki osiągnięte w ramach opracowywania strategii długoterminowych:


 • stałe postępy w opracowywaniu planu rozwoju zdolności, wraz z uzgodnieniem w tym celu metodologii i harmonogramu. Celem planu rozwoju zdolności będzie określenie priorytetów poprawy zdolności i przedstawienie okazji do połączenia zasobów i do współpracy. Mówiąc konkretniej, pod kierunkiem agencji dokonano zdecydowanych postępów w dwóch dziedzinach działalności: w pracach nad określeniem tendencji w dłuższym okresie, wykraczającym poza cel podstawowy 2010, oraz w gromadzeniu krajowych planów i programów uczestniczących państw członkowskich we wspólnej bazie danych w celu rozpoznania na wczesnym etapie okazji do współpracy;

 • realizacja strategii na rzecz europejskiej technologicznej i przemysłowej bazy obronnej (EDTIB), wraz z uzgodnieniem harmonogramów obejmujących wyraźne etapy (związane z kwestiami, takimi jak zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, zwiększenie konkurencji i współpracy, określenie kluczowego potencjału przemysłowego, jaki należy rozwinąć lub utrzymać w Europie itd.);

 • przyjęcie ram w celu opracowania strategii na rzecz europejskich badań i technologii obronnych (EDRT) przez Radę Sterującą 19 listopada;

 • porozumienie w sprawie narzędzi wzmacniania współpracy będące podstawą strategii dotyczącej uzbrojenia, która ma zostać opracowana w 2008 roku.

39. Ponadto Rada zachęciła EDA do rozważenia możliwości przedstawienia propozycji dotyczących ustanowienia programów współpracy w dziedzinie uzbrojenia.

40. Rada wyraziła również zadowolenie z postępów dokonanych w wielu obszarach polityki, programach/projektach i inicjatywach: • na ogół skuteczne funkcjonowanie systemu zamówień w dziedzinie obronności zarządzanego przy pomocy elektronicznej tablicy ogłoszeń, przy wysokim poziomie przejrzystości wśród uczestniczących w tym systemie państw członkowskich; Rada podkreśliła znaczenie udzielania większej liczby zamówień transgranicznych;

 • przyjęcie przez Radę Sterującą, w składzie Narodowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia, kodeksu postępowania na rzecz propagowania przejrzystości i koordynacji inwestycji w obiekty zajmujące się testami i ocenami w dziedzinie obronności, aby poprawić współpracę między uczestniczącymi państwami członkowskimi i ograniczyć nadwyżki potencjału;

 • udana realizacja pierwszego programu wspólnych inwestycji w badania i technologie obronne w dziedzinie ochrony sił, w ramach którego wnoszące wkład państwa członkowskie wybrały już pięć wniosków do zawarcia umów;

 • stałe postępy w kierunku określenia wspólnych potrzeb w zakresie zdolności obronnych w powiązaniu z właściwymi organami Rady, szczególnie w obszarze rozwiązań sieciowych (NEC); wywiadu operacyjnego (zainstalowanie wersji demonstracyjnej stacji obróbki taktycznych danych obrazowych (Tactical Imagery Exploitation Station – TIES) w Centrum Satelitarnym UE); systemów „żołnierz XXI wieku”; (porozumienie w sprawie nowego programu kategorii B dotyczącego wyposażenia indywidualnego spieszonego żołnierza (Combat Equipment Dismounted Soldier)); transportu strategicznego (rozpoczęto prace nad ustaleniem rozwiązań służących poprawie przyszłych zdolności UE);

 • - zatwierdzenie przez Radę Sterującą wspólnych wartości referencyjnych dotyczących wydatków na zamówienia w zakresie sprzętu oraz na badania i technologie obronne, w tym wspólnych wydatków europejskich. Wartości te mogą być wykorzystywane do ustalania docelowych wartości krajowych, na zasadzie dobrowolności i bez ograniczeń czasowych.

41. Rada odnotowała z zainteresowaniem wysiłki agencji na rzecz znalezienia synergii między działaniami wojskowymi i cywilnymi, w porozumieniu i koordynacji z Komisją Europejską (w odniesieniu do jej działalności badawczej), zwłaszcza w dziedzinie radiostacji programowalnych (SDR) (trwające prace nad rozwojem systemu SDR nowej generacji), bezzałogowych statków powietrznych (w tym inicjatywa agencji dotycząca włączenia bezzałogowych statków powietrznych do ogólnego ruchu lotniczego) oraz obserwacji morza.

42. Rada wezwała agencję do kontynuowania wsparcia w opracowywaniu wymogów w zakresie wymiany informacji (IER) dla operacji EPBiO.Ćwiczenia

43. Rada wyraziła zadowolenie z prac przygotowawczych do ćwiczenia UE w zakresie zarządzania kryzysowego, które ma się odbyć w 2008 roku (CME 08); prace te stwarzają dobrą okazję do przeprowadzenia ćwiczeń i oceny w zakresie całego zakresu ustaleń dotyczących struktur, procedur i konsultacji w zarządzaniu kryzysowym UE w kontekście operacji zarządzania kryzysowego bez korzystania ze wspólnych zasobów i zdolności NATO. Ćwiczenie to jest przeprowadzane z myślą o poprawie potencjału UE, w tym procesu decyzyjnego UE, w zakresie zarządzania kryzysowego z wykorzystaniem instrumentów cywilnych i wojskowych, łącznie z ich koordynacją w ramach UE. Kwatera główna operacji UE dla tego ćwiczenia będzie znajdować się w Mont Valérien i będzie zapewniona przez Francję. Będzie to pierwsze ćwiczenie z udziałem zdolności w zakresie cywilnego planowania i prowadzenia operacji.

44. Rada wyraziła zadowolenie z udanego ćwiczenia wojskowego UE 2007 (MILEX 07). Drugie ćwiczenie wojskowe UE odbyło się w dniach 7–15 czerwca 2007 r. i skupiono się w nim głównie na interakcji między centrum operacji UE w Brukseli a kwaterą główną sił UE w Enköping, zapewnioną przez Szwecję.

45. Rada wyraziła zadowolenie z prac przygotowawczych do ćwiczenia wojskowego UE, które ma się odbyć w 2008 roku (MILEX 08) i które będzie dotyczyć głównie wojskowych aspektów zarządzania kryzysowego na wojskowym poziomie strategicznym i operacyjnym na potrzeby planowanej operacji zarządzania kryzysowego dowodzonej przez UE, bez korzystania ze wspólnych zasobów i zdolności NATO. Kwatera główna operacji dla tego ćwiczenia będzie znajdować się w Rzymie i będzie zapewniona przez Włochy.Kwestie dotyczące praw człowieka i problematyka płci

46. Rada z satysfakcją przyjęła fakt, że kwestie dotyczące praw człowieka i problematyka płci są nadal systematycznie włączane w planowanie i przeprowadzanie wszystkich operacji EPBiO, a następnie oceniane w ramach procesów zdobywania doświadczeń. Przypomniała o znaczeniu uwzględniania problematyki praw człowieka i płci we wszystkich kierunkach polityki i wezwała do wzmożenia wysiłków na rzecz wdrożenia rezolucji RB ONZ nr 1325 i RB ONZ nr 1612 i oraz stosownych dokumentów UE na temat kwestii dotyczących praw człowieka i problematyki płci w EPBiO, w szczególności z myślą o osiągnięciu bardziej widocznych postępów w tej dziedzinie na obszarze prowadzenia operacji.

47. Rada wezwała również do ścisłej współpracy w tych kwestiach ze specjalnymi przedstawicielami Unii Europejskiej (SPUE), których mandaty zawierają obecnie specjalne postanowienia dotyczące zajmowania się zagadnieniami praw człowieka oraz płci. Rada przypomniała, że zwróciła się do państw członkowskich o wyznaczanie większej liczby kobiet na wyższe stanowiska w ramach WPZiB/EPBiO, w tym na stanowiska specjalnych przedstawicieli UE i oraz ogólnie, na stanowiska w ramach misji i operacji EPBiO.

UE – ONZ

48. Rada z satysfakcją przyjęła podjęte niedawno kroki na rzecz poprawy wzajemnego zrozumienia procesów decyzyjnych i procesów planowania UE i ONZ, w szczególności stałego wdrażania wspólnego oświadczenia o współpracy ONZ i UE w dziedzinie zarządzania kryzysowego, podpisanego 7 czerwca 2007 r.

49. Rada z zadowoleniem przyjęła ponadto dalszą ścisłą współpracę pomiędzy UE a ONZ dotyczącą wsparcia dla misji UA w Darfurze, w Sudanie (AMIS), w tym trwające obecnie wdrażanie pakietu wsparcia ONZ dla misji AMIS oraz przekształcenie jej w misję połączoną (UNAMID). Rada potwierdziła, że ta ścisła współpraca będzie miała również podstawowe znaczenie w kontekście operacji EUFOR TCHAD/RCA.

50. Rada powtórzyła, że UE jest zdecydowana nadal wzmacniać współpracę z ONZ w dziedzinie zarządzania kryzysowego, w szczególności opierając się na zdobytym do tej pory doświadczeniu, i wyraziła w tym kontekście zadowolenie z przeprowadzonego ostatnio dialogu na wysokim szczeblu. Rada wyraziła zamiar dalszego pogłębiania dialogu politycznego i wymiany poglądów między wyższymi urzędnikami i ekspertami, w tym w obszarze reformy sektora bezpieczeństwa.Współpraca UE – UA: wzmacnianie zdolności Afryki

51. Rada potwierdziła wagę, jaką przywiązuje do współpracy z partnerami z Afryki w ramach partnerstwa strategicznego UE – Afryka i podkreśliła swoje pragnienie dalszego rozwoju tej współpracy w kontekście nadchodzącego szczytu UE – Afryka, który odbędzie się w Lizbonie w dniach 8–9 grudnia. Jednym z głównych celów tej strategii będzie promowanie pokoju, bezpieczeństwa, trwałego rozwoju, rządów demokratycznych i praw człowieka oraz regionalnej i kontynentalnej integracji w Afryce. Rada wyraziła zadowolenie w związku ze zbliżającym się otwarciem delegacji UE przy Unii Afrykańskiej, które będzie ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia wszechstronnych celów politycznych UE w stosunkach z UA.

52. Rada zachęciła wszystkie zainteresowane strony zaangażowane w plan działania na rzecz wzmocnienia partnerstwa między Afryką a UE w dziedzinie zdolności Afryki w zakresie z zapobiegania konfliktom, zarządzania nimi i rozwiązywania ich, przyjęty przez Radę w maju 2007 roku, do podjęcia wszelkich niezbędnych starań na rzecz jego skutecznej i terminowej realizacji. Plan ten obejmuje stworzenie EURO RECAMP, który będzie odgrywał kluczową rolę w realizacji planu szkoleniowego afrykańskich sił szybkiego reagowania (ASF). Cykl EURO RECAMP będzie ukierunkowany na rozwój potencjału służb UA ds. operacji wspierania pokoju i będzie obejmował ćwiczenie dowódczo-sztabowe w 2010 roku na poziomie kontynentalnym w celu wsparcia procesu przeglądu ASF przez UA.

Partnerzy z regionu Morza Śródziemnego

53. Rada wyraziła zadowolenie z dalszego pogłębiania dialogu i współpracy wśród partnerów euro-śródziemnomorskich w dziedzinie EPBiO. Na nieformalnym posiedzeniu w Évora w dniach 28–29 września ministrowie obrony omówili współpracę z partnerami śródziemnomorskimi w dziedzinie EPBiO i wysłuchali informacji na temat wielostronnej współpracy w ramach „Inicjatywy 5+5” przedstawionych im na sesji z udziałem ministrów obrony Algierii, Libii, Maroka, Mauretanii i Tunezji. W dniach 5–9 listopada w Brukseli, pod egidą Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Portugalia, i Słowenia, przy wsparciu Włoch, zorganizowały specjalną edycję kursu wprowadzającego EPBiO z udziałem przedstawicieli śródziemnomorskich krajów partnerskich, poświęconą EPBiO i bezpieczeństwu w basenie Morza Śródziemnego (nowe wyzwania w ramach procesu barcelońskiego, niestabilność i zagrożenia dla bezpieczeństwa w basenie Morza Śródziemnego, społeczności ponadnarodowe i bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego)”.
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna