Komunikat prasowy bei/11/139Pobieranie 12,16 Kb.
Data22.12.2017
Rozmiar12,16 Kb.KOMUNIKAT PRASOWY

BEI/11/139

Luksemburg/Warszawa, 29 września 2011 r.Na warszawskim szczycie Partnerstwa Wschodniego Polska ogłasza, że wniesie wkład do Funduszu Powierniczego na rzecz Pomocy Technicznej w ramach Partnerstwa Wschodniego

Z okazji szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniach 29-30 września 2011 roku w Warszawie Polska ogłosiła, że wniesie wkład w wysokości 1 mln euro do Funduszu Powierniczego na rzecz Pomocy Technicznej w ramach Partnerstwa Wschodniego (EPTATF).

EPTATF to fundusz powierniczy zapoczątkowany przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w grudniu 2010 roku. Jego celem jest zwiększenie jakości i oddziaływania na rozwój operacji w ramach Partnerstwa Wschodniego poprzez udostępnianie bardzo potrzebnej pomocy technicznej; chodzi tu o przyśpieszenie i zapewnienie bardziej udanej realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś1, Gruzja, Mołdawia i Ukraina).

Na szczycie Partnerstwa Wschodniego wiceprezes EBI Wilhem Molterer, który jest odpowiedzialny za koordynację kredytów dla krajów Partnerstwa Wschodniego, powiedział: „W dobie kryzysu gospodarczego jesteśmy niezwykle wdzięczni Polsce za tę inicjatywę: ustanowienie bardziej ścisłego stowarzyszenia politycznego i budowanie pogłębionej integracji gospodarczej pomiędzy UE i regionem Partnerstwa Wschodniego jest naszym wspólnym priorytetem. Ten wkład przyczyni się bezpośrednio do finansowania bardzo potrzebnych projektów.

Informacje ogólne:

Zadaniem EBI - banku Unii Europejskiej, którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich UE - jest przyczynianie się do integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej państw członkowskich UE poprzez finansowanie solidnych inwestycji. W krajach Partnerstwa Wschodniego EBI wspiera europejską politykę sąsiedztwa poprzez finansowanie projektów o ważnym znaczeniu dla UE.

W ramach aktualnego mandatu EBI może pożyczyć do 3, 7 mld EUR na projekty w Europie Wschodniej, na Kaukazie Południowym i w Rosji w okresie 2007–2013. W tym kontekście EBI jest gotów rozważyć finansowanie solidnych projektów w zakresie transportu, energii, telekomunikacji i infrastruktury środowiskowej. Poza tym EBI może wspierać MSP w krajach Partnerstwa Wschodniego kredytami udzielanymi za pośrednictwem banków.

Z myślą o uzupełnieniu tego mandatu EBI ustanowił, na własne ryzyko, Instrument Partnerstwa Wschodniego o alokacji 1, 5 mld EUR, z czego 500 mln EUR przeznaczono na projekty w Rosji. Ten instrument pozwala bankowi na wspieranie projektów o stopniu inwestycyjnym, przede wszystkim bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE w tym regionie.

EPTATF jest zarządzany przez Komitet Udziałowców; wkład doń mogą wnosić państwa członkowskie UE, Komisja Europejska, kraje beneficjenci i zainteresowane strony trzecie. EBI administruje tym funduszem w imieniu udziałowców.

-------------------------------W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z panem Dušanem Ondrejičką, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352-4379-83334 lub odwiedzenie strony internetowej EBI: http://www.eib.org.


1 Białoruś – z zastrzeżeniem przyszłej zgody Rady i Parlamentu Europejskiego.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna