Komunikat prasowy 3011. posiedzenie Rady Sprawy zagranicznePobieranie 91,02 Kb.
Data27.11.2017
Rozmiar91,02 Kb.

10.V.2010


RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

9597/10
(OR. en)
PRESSE 109
KOMUNIKAT PRASOWY

3011. posiedzenie RadySprawy zagraniczne

Bruksela, 10 maja 2010 r.


Przewodnicząca Catherine Ashton
wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada omawiała kwestię postawienia przed sądem – przed wizytą wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, w Afryce, w szczególności w Kenii –podejrzanych o piractwo osób ujętych przez statki uczestniczące w operacji EU NAVFOR Atalanta u wybrzeży Somalii; należy to uczynić jeszcze.

Rada zatwierdziła sprawozdanie UE na temat praw człowieka za rok 2009. W sprawozdaniu tym udokumentowano zakres działań UE realizowanych za pomocą jej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka. Obejmuje ono zagadnienia tematyczne, a także działania UE w zakresie praw człowieka w różnych krajach. Wysoka przedstawiciel, Catherine Ashton, podkreśliła, że „prawa człowieka, demokracja i praworządność są podstawowymi wartościami, na których oparta jest polityka zagraniczna UE. Są one drogocenną nicią przewodnią wszystkich naszych działań.”

Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania umowy ramowej między UE a Republiką Korei. Umowa została podpisana przy okazji posiedzenia Rady.

Rada przyjęła również decyzję w sprawie porozumień między UE a krajami Ameryki Łacińskiej mającymi klauzulę najwyższego uprzywilejowania oraz między UE a Stanami Zjednoczonymi regulujących rozstrzyganie sporów dotyczących handlu bananami z tymi krajami.

W posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych wzięli udział ministrowie ds. rozwoju i przeprowadzili pierwszą dyskusję w sprawie stanowiska, jakie ma zająć UE na szczycie ONZ we wrześniu 2010 r., na którym zostanie dokonany przegląd milenijnych celów rozwoju.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 5

OMAWIANE PUNKTY

Somalia i piractwo 7

NIEROZPRZESTRZENIANIE BRONI JĄDROWEJ 8

Iran 9

Szczyt UE–Rosja 10

Stosunki UE z partnerami strategicznymi 10

Współpraca na rzecz rozwoju 11

Haiti 11


Milenijne cele rozwoju 11

Równość płci i rozwój 12

Postępy w zakresie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 12

POSIEDZENIA I wydarzenia Przy okazji posiedzenia Rady 13INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

Sprawy zagraniczne

  • Sprawozdanie UE na temat praw człowieka za rok 2009 14

  • Stosunki z Koreą* 14

  • Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania 15

  • Rada Stowarzyszenia UE–Tunezja 15

POLITYKA HANDLOWA

  • Spór dotyczący handlu bananami – podpisanie i tymczasowe stosowanie porozumień 15

ROZWÓJ

  • Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się – konkluzje Rady 16

  • Działania UE w dziedzinie towarów – konkluzje Rady 16

  • Program rozwojowy w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym – konkluzje Rady 16

  • Humanitarna pomoc żywnościowa – konkluzje Rady 16

  • Rola UE w kontekście zdrowia na świecie – konkluzje Rady 16

UCZESTNICY

Posiedzeniu przewodniczyła wysoka przedstawiciel, Catherine Ashton. Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Steven VANACKERE wicepremier oraz minister spraw zagranicznych i reform instytucjonalnych

Jean DE RUYT stały przedstawiciel

Bułgaria:

Konstantin DIMITROW wiceminister spraw zagranicznych

Bojko KOCEW stały przedstawiciel

Republika Czeska:

Jan KOHOUT wicepremier, minister spraw zagranicznych

Helena BAMBASOVÁ wiceminister, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dania:

Lene ESPERSEN minister spraw zagranicznych

Søren PIND minister ds. rozwoju i współpracy

Ib PETERSEN dyrektor ds. rozwojuNiemcy:

Werner HOYER minister stanu, federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dirk NIEBEL minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju

Estonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznych

Raul MÄLK stały przedstawiciel

Irlandia:

Dick ROCHE wiceminister w Kancelarii Premiera oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych szczególnie odpowiedzialny za sprawy europejskie

Rory MONTGOMERY stały przedstawiciel

Grecja:

Dimitris DROUTSAS wiceminister spraw zagranicznych

Theodoros N. SOTIROPOULOS stały przedstawiciel

Hiszpania:

Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ minister spraw zagranicznych i współpracy

Diego LÓPEZ GARRIDO sekretarz stanu ds. europejskich

Soraya RODRÍGUEZ RAMOS minister ds. rozwoju międzynarodowegoFrancja:

Bernard KOUCHNER minister spraw zagranicznych i europejskich

Alain JOYANDET sekretarz stanu

Włochy:

Franco FRATTINI minister spraw zagranicznych

Mario SAMMARTINO zastępca dyrektora generalnego ds. współpracy rozwojowej

Cypr:

Markos KYPRIANOU minister spraw zagranicznych

Leonidas MARKIDES ambasador, odpowiedzialny za sprawy rozwoju

Łotwa:

Aivis RONIS minister spraw zagranicznych

Elita KUZMA ambasador, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Litwa:

Audronius AŽUBALIS minister spraw zagranicznych

Rytis MARTIKONIS stały przedstawiciel

Luksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych i do spraw imigracji

Marie-Josée JACOBS

Węgry:

Péter BALÁZS minister spraw zagranicznych

László VÁRKONYI sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Malta:

Richard CACHIA CARUANA stały przedstawicielHolandia:

Maxime VERHAGEN minister spraw zagranicznych

Tom de BRUIJN stały przedstawiciel

Austria:

Michael SPINDELEGGER federalny minister ds. europejskich i międzynarodowych

Irene FREUDENSCHUSS-REICHL ambasador, Federalne Ministerstwo ds. Europejskich i Międzynarodowych

Polska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznych

Paweł WOJCIECHOWSKI zastępca sekretarza stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Portugalia:

Manuel LOBO ANTUNES stały przedstawicielRumunia:

Teodor BACONSCHI minister spraw zagranicznych

Doru COSTEA sekretarz stanu do spraw globalnych

Słowenia:

Dragoljuba BENČINA sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Igor SENČAR stały przedstawiciel

Słowacja:

Miroslav LAJČÁK minister spraw zagranicznych

Olga ALGAYEROVÁ sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Finlandia:

Alexander STUBB minister spraw zagranicznych

Jan STORE stały przedstawiciel

Szwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznych

Joakim STYMNE sekretarz stanu ds. międzynarodowej współpracy rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Zjednoczone Królestwo:

Kim DARROCH stały przedstawicielWysoki Przedstawiciel

Catherine ASHTON wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwaKomisja:

Andris PIEBALGS członekOMAWIANE PUNKTY

Somalia i piractwo

Rada omówiła sytuację w Somalii, koncentrując się na piractwie i kwestii stawiania w stan oskarżenia osób podejrzanych o piractwo ujętych przez statki uczestniczące w operacji EU NAVFOR Atlanta. Wysoka przedstawiciel poinformowała ministrów o aktualnych kontaktach z władzami Kenii. Zaznaczyła, że niedługo złoży w tym regionie wizytę, rozpoczynając od Kenii.

UE zawarła z Kenią i Seszelami umowy o przekazywaniu. Omawiane są umowy z innymi państwami w tym regionie. UE podtrzymuje podejście regionalne, oparte na odpowiedzialności podmiotów w regionie oraz wspieraniu przez UE krajów tego regionu w wysiłkach w celu stawiania w stan oskarżenia i pozbawiania wolności osób podejrzanych o piractwo.

Operacja EUNAVFOR Atlanta w Somalii rozpoczęła się w grudniu 2008 r., a jej celem było przyczynienie się do ochrony statków Światowego Programu Żywnościowego przywożących pomoc żywnościową dla wysiedleńców w Somalii, ochrony podatnych na zagrożenia jednostek pływających w Zatoce Adeńskiej i u wybrzeży Somalii oraz do odstraszania, prewencji i represjonowania aktów piractwa i rozboju z użyciem broni. W ramach działań na rzecz wspierania stabilności i bezpieczeństwa w Somalii UE zapoczątkowała właśnie misję szkoleniową (EUTM) w Ugandzie, której celem jest szkolenie żołnierzy somalijskich.

NIEROZPRZESTRZENIANIE BRONI JĄDROWEJ

Rada przeprowadziła wymianę poglądów na temat kwestii jądrowych na tle zwiększonego światowego zainteresowania, którego przykładami są: nowy traktat START, kwietniowy szczyt bezpieczeństwa jądrowego w Waszyngtonie oraz konferencja przeglądowa Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej odbywająca się obecnie w Nowym Jorku (3–28 maja). Wysoka przedstawiciel, która uczestniczyła w sesji inauguracyjnej konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, poinformowała Radę o konferencji i o spotkaniach, które miały miejsce przy tej okazji.

W roku 2003 szefowie państw i rządów UE przyjęli strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia. UE udziela znacznego wsparcia politycznego i finansowego organizacjom międzynarodowym takim jak MAEA oraz instrumentom międzynarodowym takim jak Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych.

Iran

Rada omówiła sytuację w Iranie, w szczególności w odniesieniu do praw człowieka, irańskiego programu jądrowego oraz niewypełnienia przez Iran międzynarodowych zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i MAEA. Wysoka przedstawiciel złożyła sprawozdanie z przeprowadzonych przez siebie rozmów w tej sprawie z różnymi ministrami spraw zagranicznych podczas wizyty w ONZ w Nowym Jorku. Ministrowie potwierdzili dwutorowe podejście UE. UE popiera Radę Bezpieczeństwa ONZ w kwestii nowych środków ograniczających wobec Iranu. Będzie jednocześnie w dalszym ciągu gotowa do negocjacji, jeżeli Iran wykaże rzeczywistą chęć podjęcia konstruktywnych negocjacji dotyczących jego programu jądrowego.

Szczyt UE–Rosja

Rada omówiła przygotowania do 25. szczytu UE–Rosja, który odbędzie się w Rostowie nad Donem w dniach 31 maja i 1 czerwca. Ministrowie skupili się przede wszystkim na priorytetach partnerstwa na rzecz modernizacji zaproponowanego podczas szczytu sztokholmskiego w listopadzie. W tym względzie UE będzie się opowiadać za szerokim podejściem, obejmującym praworządność i prawa obywateli. Rada omówiła również kwestię wiz, w której UE popiera wspólny długoterminowy cel, jakim jest ruch bezwizowy, który ma być osiągnięty drogą stopniowych kroków skupiających się na zagadnieniach merytorycznych. Na szczycie podjęte zostaną również kwestie światowego kryzysu gospodarczego, zmiany klimatu, energetyki, przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także kwestie regionalne i międzynarodowe.

Stosunki UE z partnerami strategicznymi

Podczas obiadu ministrowie kontynuowali dyskusję, którą rozpoczęli na nieformalnym posiedzeniu w marcu i na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 26 kwietnia, dotyczącą stosunków UE z partnerami strategicznymi, koncentrując się tym razem w szczególności na Chinach i Japonii.

Współpraca na rzecz rozwoju

Haiti

Rada omówiła sytuację na Haiti, w szczególności sytuację po konferencji darczyńców w Nowym Jorku oraz perspektywy wspólnego programowania pomocy na rzecz rozwoju.

Podczas konferencji darczyńców w dniu 31 marca UE zobowiązała się przeznaczyć ponad 1,2 mld EUR na odbudowę i rozwój Haiti po trzęsieniu ziemi o magnitudzie wynoszącej 7, które nawiedziło ten kraj w styczniu.

Milenijne cele rozwoju

Rada przeprowadziła debatę orientacyjną w celu przygotowania stanowiska UE na szczyt przeglądowy ONZ poświęcony milenijnym celom rozwoju, który odbędzie się we wrześniu w Nowym Jorku.

Celem tej dyskusji było określenie głównych postulatów do zawarcia w konkluzjach, które zostaną przyjęte na posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w czerwcu. W konkluzjach tych znajdą się stanowisko UE oraz postulaty polityczne opracowane z myślą o szczycie ONZ w Nowym Jorku.

Milenijne cele rozwoju stanowią pierwszy w historii zestaw wspólnych celów rozwojowych przyjętych na szczeblu międzynarodowym. W roku 2000 światowi przywódcy uzgodnili podjęcie do roku 2015 zdecydowanych działań w walce ze światowym ubóstwem w jego różnych postaciach i przyjęli wymierne i określone w czasie cele. Ponieważ do upływu terminu wyznaczonego na rok 2015 pozostaje jeszcze tylko pięć lat, przywódcy ci spotkają się w Nowym Jorku na wrześniowym szczycie ONZ poświęconym przeglądowi milenijnych celów rozwoju, który będzie spotkaniem plenarnym na wysokim szczeblu.

Równość płci i rozwój

Podczas kolacji ministrowie omawiali kwestie równości płci i rozwoju, aby określić, jak UE może w najlepszy sposób wykorzystać swoje instrumenty polityki do celów promowania praw kobiet.

Równość kobiet i mężczyzn oraz promowanie praw kobiet są nie tylko częścią milenijnych celów rozwoju, ale również fundamentalną wartością i zasadą UE. Mimo znacznego postępu w ciągu ostatnich dziesięcioleci kobiety i dziewczęta w dalszym ciągu stanowią większość najbiedniejszych osób na świecie. Są niedostatecznie reprezentowane w rządach i organach decyzyjnych, mają mniejsze szanse na rynku pracy i rynku finansowym oraz uzyskują znacznie niższe wynagrodzenia niż tacy sami pracownicy płci męskiej.

Postępy w zakresie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

Podczas kolacji wysoka przedstawiciel poinformowała ministrów ds. rozwoju o postępie w zakresie tworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, zwracając szczególną uwagę na miejsce rozwoju w działaniach zewnętrznych UE.

POSIEDZENIA I wydarzenia Przy okazji posiedzenia Rady

Przy okazji posiedzenia Rady miały miejsce następujące posiedzenia i wydarzenia:

Podpisanie umowy ramowej UE – Republika Korei (9662/10)

posiedzenie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEE 1605/10)

– Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Republiką Albanii

– Dialog polityczny z Republiką Południową Afryki

– Rada Stowarzyszenia z Republiką TunezyjskąPOZOSTAŁE ZATWIERDZONE PUNKTY

Sprawy zagraniczne

Sprawozdanie UE na temat praw człowieka za rok 2009

Rada zatwierdziła sprawozdanie na temat praw człowieka obejmujące okres 18 miesięcy od lipca 2008 r. do grudnia 2009 r.

Celem tego sprawozdania jest przedstawienie przeglądu polityk i działań UE w dziedzinie praw człowieka. Obejmuje ono działania w dziedzinie praw człowieka w odniesieniu do państw trzecich, podmiotów wielostronnych oraz w zakresie pewnych zagadnień tematycznych.

Sprawozdanie będzie dostępne na stronie internetowej Rady: http://www.consilium.europa.eu/Human-Rights oraz na stronie poświęconej działaniom zewnętrznym http://www.eeas.europa.eu.

Szczegółowe informacje – zob. dok. 9598/10.

Stosunki z Koreą*

Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (8934/1/10 REV 1 + 6149/10 + 6151/10). Na mocy tej decyzji umowa ta będzie stosowana tymczasowo w oczekiwaniu na finalizację procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.

Umowa ta jest oparta na wspólnych zasadach i wartościach i ma na celu zacieśnienie partnerstwa między stronami i rozwinięcie obszarów współpracy na szczeblach dwustronnym, regionalnym i globalnym.

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania

Rada przyjęła stanowisko UE oraz wstępny porządek obrad drugiego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Albania, które odbędzie się w Brukseli w dniu 11 maja 2010 r.

Rada Stowarzyszenia UE–Tunezja

Rada zatwierdziła stanowisko UE na ósme posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE–Tunezja, które odbędzie się w Brukseli w dniu 11 maja 2010 r.

POLITYKA HANDLOWA

Spór dotyczący handlu bananami – podpisanie i tymczasowe stosowanie porozumień

Rada przyjęła decyzję (7778/10) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania następujących dwóch porozumień w sprawie handlu bananami:

porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a dostarczającymi bananów krajami Ameryki Łacińskiej mającymi klauzulę najwyższego uprzywilejowania (Brazylią, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Kolumbią, Kostaryką, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą) (7968/10) oraz

porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (7970/10).

Porozumienie genewskie przewiduje obniżenie stawek celnych na przywóz bananów do UE i umożliwia formalne rozstrzygnięcie obecnych sporów z dostarczającymi bananów krajami Ameryki Łacińskiej mającymi klauzulę najwyższego uprzywilejowania. Gwarantuje również, że ostateczne zobowiązania UE w kwestii dostępu do rynku w odniesieniu do bananów w następnych negocjacjach w ramach WTO dotyczących wielostronnego dostępu do rynku w odniesieniu do produktów rolnych nie będą przewyższały zobowiązań przewidzianych w porozumieniach dotyczących traktowania taryfowego bananów.

Porozumienie pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi reguluje rozstrzygnięcie sporu między tymi stronami w sprawie bananów.

ROZWÓJ

Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się – konkluzje Rady

W ramach przygotowań do szczytu przeglądowego ONZ poświęconego milenijnym celom rozwoju, który odbędzie się we wrześniu 2010 r., Rada przyjęła konkluzje ustanawiające strategiczne zasady ramowe UE dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, zawarte w dok. 9653/10. Rada zwróciła się do Komisji o zaproponowanie do końca roku 2010 planu realizacji tych zasad.

Działania UE w dziedzinie towarów – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje w sprawie działań UE w dziedzinie towarów zawarte w dok. 9648/10.

Program rozwojowy w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje w sprawie programu rozwojowego w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym dla regionu Afryki Zachodniej zawarte w dok. 8950/10.

Humanitarna pomoc żywnościowa – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje w sprawie humanitarnej pomocy żywnościowej zawarte w dokumencie 9133/10.

Rola UE w kontekście zdrowia na świecie – konkluzje Rady

W ramach przygotowań do szczytu ONZ poświęconego przeglądowi milenijnych celów rozwoju, który odbędzie się we wrześniu 2010 r., Rada przyjęła konkluzje w sprawie roli UE w kontekście zdrowia na świecie zawarte w dok. 9644/10.

9597/10


PL
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna