Komunika t niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Listonoszy Poczty Polskiej z dnia 11. 2012rPobieranie 11.76 Kb.
Data09.12.2017
Rozmiar11.76 Kb.

K O M U N I K A T
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Listonoszy Poczty Polskiej

z dnia 9.11.2012r.
W dniu 7.11.2012 roku odbyło się w Warszawie spotkanie zakładowych organizacji związkowych z Zarządem PP S.A. Tematem spotkania było:

1. Uruchomienie Centrum Operacji Logistycznych.

2. Program Dobrowolnych Odejść – przedstawienie projektu regulaminu.
Z połączenia Centum Logistyki oraz Biura Operacji powstała nowa struktura organizacyjna w obszarze zarządzania i administracji „Centrum Operacji Logistycznych” z 9 Regionami Dystrybucji: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław.

Zarząd szacuje zmniejszenie liczy zadudnienia w obszarze administracji o około 150 etatów, w tym około 50 etatów menedżerskich.

Wg Zarządu korzyści przewidziane z tej reorganizacji to:


  1. Szybszy proces decyzyjny

  2. Lepsze dopasowanie logistyki do uwarunkowań służby doręczeń i sieci placówek

  3. Poprawa poziomu i struktury kosztów logistyki pocztowej

Reorganizacja obszaru logistyki przewiduje dla klientów poczty:

  1. Poprawę logistyczną obsługi klienta biznesowego

  2. Rozszerzenie oferty produktowej

  3. Poprawę terminowości i bezpieczeństwa realizacji usług

  4. Szybszy proces przygotowania indywidualnej oferty dla klientów.

Nowa struktura poczty ma ruszyć z dniem 1 lutego 2013r.
Zarząd PP S.A. przedstawił projekt Dobrowolnych Odejść dla pracowników Poczty Polskiej S.A.

W odróżnieniu od poprzedniego projektu Zarząd nie podaje terminu zakończenia programu dobrowolnych odejść ani też ilości zakładanej redukcji zatrudnienia. Uzależnia to od potrzeb firmy oraz zainteresowania pracowników poczty. Wszystkie wnioski będą opiniowane w pierwszej kolejności przez bezpośredniego przełożonego tj. naczelnika, kierownika a następnie przez poszczególnych Dyrektorów jednostek organizacyjnych. Program skierowany jest tym razem do wszystkich grup zawodowych a także dla pracowników deklarujących chęć przejścia na zasiłki przedemerytalne lub emerytury. Rozwiązanie umowy o pracę będzie na zasadzie porozumienia stron z adnotacją o przyczynach leżących po stronie pracodawcy co kwalifikuje pracowników do otrzymania zasiłków, emerytur.

W związku z przedstawionym projektem strona związkowa przedstawiła swoje uwagi do tego regulaminu:

1. Zaproponowano zmianę terminu umożliwiająca otrzymanie dodatkowo 2 pensji przynajmniej do końca I kwartału.

2. Zmianę zasad naliczenia odszkodowań tj. pierwsza na zasadzie kodeksowej – wielokrotność wynagrodzenia zasadniczego, pozostałe dwie na zasadzie kwotowej, co miałoby spowodować zmniejszenie rozbieżności wypłaty odszkodowania ze względu na różnice w wynagrodzeniach zasadniczych np. pracowniczych do dyrektorskich.

3. Zaproponowano wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom nabywającym uprawnienia w trakcie roku bądź zgodę na dopracowanie potrzebnego okresu po akceptacji wniosku o dobrowolne odejście.

Strona związkowa poinformowana została, że w sprawie projektu regulaminu wpłynęło wiele zapytań i propozycji, dlatego też Zarząd PP na najbliższym swoim posiedzeniu omówi przedstawiane uwagi i podejmie decyzje o ostatecznej formule Regulaminu Dobrowolnych Odejść.

Ponadto związki zawodowe wniosły o przekazanie przez Zarząd PP informacji na wszystkie UP o wstrzymaniu dodatkowej premii, która miała być wypłacona do 10 listopada br. Przekazano nam tylko, że m-c wrzesień był bardzo słaby i to spowodowało nie osiągnięcie zaplanowanych przychodów przez PP. Poinformowano nas jednak, że w przypadku osiągnięcia zaplanowanego wyniku rocznego premia zostanie wypłacona w całości w miesiącu lutym. Prezes Michalski poinformował również, że w miesiącu listopadzie Zarząd planuje przekazać związkom propozycję planu rzeczowo finansowego na 2013 rok.
Z pozdrowieniem związkowym

Przewodniczący

NSZZ Listonoszy PP

Piotr SaugutPobieranie 11.76 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna