Komputerowy Pomocnik SędziegoPobieranie 1,48 Mb.
Strona1/6
Data25.06.2018
Rozmiar1,48 Mb.
  1   2   3   4   5   6


-- KOPS ver.12.0

K o P S


Komputerowy
Pomocnik
Sędziego
Instrukcja użytkowania programu

Wersja dla Windows

R0 ZACZYNAMY.
KOPS wersja 12.x
AUTOR :

Jan Romański

02-777 Warszawa

ul.Kulczyńskiego 1 m 15

tel. kom.(0) 601403308

E-mail: jfr@post.pl


SPIS TREŚCI

1. Wymagania sprzętowe, instalacja KOPSa, Windows.

2. Nawigacja wśród opcji menu, klawisze specjalne.

3. Sterowniki drukarek.

4. Turniej par.

5. Turniej indywidualny.

6. Turniej teamów.

7. Punktacja długofalowa i ewidencja PKLi.

8. Programy pomocnicze.

9. Wspólna lista nazwisk, programy BAZA i BAZAI.

Dodatek A. Zasady obliczania wyników w turnieju par i indywidualnym.

Dodatek B. Formaty plików KOPSa.

Dodatek C. Małe turnieje indywidualne.

Dodatek D. Plik INR=inne numery rozdań

UWAGA
KOMPUTEROWY POMOCNIK SĘDZIEGO obrósł w wiele dodatkowych możliwości związanych z systemem Windows i Centralną Ewidencją Zawodników i rozgrywek PZBS (CEZAR). Tematy te nie są poruszane w niniejszej instrukcji, ze szczegółami można zapoznać się w KoPSowym dziale mojej strony http://www.icl.com.pl/Romanski .

ZAWARTOŚĆ DYSKIETKI
KOMPUTEROWY POMOCNIK SĘDZIEGO zajmuje jedną dyskietkę 1440kB, a na niej pliki:

INSTAL.EXE program instalujący

KOPS_ZIP.EXE samo-rozpakowywujące się archiwum.

POMOC.EXE archiwum z instrukcją obsługi i innymi plikami pomocniczymi

CZYTAJ.TO informacje z ostatniej minuty
Standardowo dołączam także archiwum o nazwie WINZIP.EXE - w Excelu (wszystkie nowsze wersje) arkusze do wydruku protokołów i pilotek.
KOPS_ZIP.EXE zawiera:

KOPS.EXE właściwy program.

BAZA.EXE program do obsługi bazy z nazwiskami.

BAZAI.EXE program do obsługi bazy z nazwiskami i imionami.

KOLORY.EXE zmiana kolorów w KOPSie.

DODZ.EXE program do zbijania zapisów, które były wprowadzane na kilku komputerach.

DODL.EXE program do zbijania list startowych, które były wprowadzane na kilku komputerach.
POMOC.EXE zawiera:

CONFIG.KPS przykładowy plik systemowy

AUTOEXEC.KPS jw.

KOPS.HLP plik z tekstami pomocy

KOPS.ICO ikona,

KOPS.PIF oraz PIF, jeśli chcemy uruchamiać KOPSa w Windows.

R0,..,RC pliki z instrukcją, polskie litery w kodzie LATIN2

TLUMACZ.EXE filtr służący do tłumaczenia na inne polskie litery

*.STR różne sterowniki drukarek.

*.DRK pliki pomocnicze dla drukarek.

*.VP różne tabele VP.

*.3 tabele do obliczania turniejów na trzech stołach.

*.NTP przykładowe schematy Howelli.

*.NTI schematy dla małych indywidueli.

HOWELL.DAT pliki ze schematami Howella zaszytymi w KOPSie.

HOWELL.AW pliki ze schematami Howella wg A. Wachowskiego.

HOWELL.INN pliki ze schematami Howella z możliwie dużą ilością zbiornic.

KOPSEGA.CPI opis zmodyfikowanej strony kodowej 852 dla monitorów EGA i VGA

INDAPP.EXE program przygotowujący dane dla sektora typu Appendix w turnieju indywidualnym.

BAN2BAI.EXE konwerter starych baz z nazwiskami na format bazy z imionami

BAI2BAN.EXE i na odwrót;

H_ZJAZD.EXE programy do tworzenia plików sterujących dla dziwnych sektorów

SUMANTP.EXE w turnieju par.

MITNTP.EXE

DUP2KOPS.EXE programy konwersji plików KOPSA i maszyny do rozdawania kart

DLM2KOPS.EXE

KOPS2DUP.EXE

KOPS2DLM.EXE

KOPS2CDS.EXE

CDS2KOPS.EXE


Wszelkiego rodzaju pytania, uwagi i reklamacje proszę kierować pod adresem podanym powyżej.
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU.
Jeśli masz dostęp do komputera klasy IBM XT/AT/386/486/Pentium z drukarką i twardym dyskiem, jeśli zajmujesz się sędziowaniem i / lub organizacją zawodów brydża porównawczego, jeśli parasz się trenerką - to ten program jest dla Ciebie.

KOPS w założeniu ma obsłużyć działalność sędziowską - prywatną, w klubie lub w okręgu. W związku z tym KOPS:


- policzy dowolny turniej par, także z dodawaniem handicapów.

- policzy dowolny turniej indywidualny.

- turnieje można liczyć na maksy, na impy z przeliczeniem na VP lub bez, jedno- i wielosesyjne. Liczenie na maksy

odbywa się zgodnie z obowiązującym od 1.1.1994 przepisem o maksowaniu proporcjonalnym. Sposobem liczenia

można w szerokim zakresie sterować, używając parametrów przy uruchamianiu KOPSa lub stosując odpowiedni

plik.


- pomoże w przeprowadzeniu na sali włoskiego turnieju teamów liczonego systemem Pattona lub na impy/VP -

pomoc ta obejmuje rozstawianie do kolejnych rund zgodnie z wybranym algorytmem, wydruk kartek na oddawanie

rezultatów, ciągłą prezentację aktualnych wyników itp.

- wyniki turnieju każdego typu można drukować w sposób standardowy, podając dla każdego zawodnika jego inicjał,

nazwisko, WK i okręg.

- Dołączony program BAZAI.EXE pozwala utworzyć bazę danych zawierającą pełne imiona i przynależność klubową.

Jeśli taka baza powstanie, to każde wyniki można wydrukować w sposób podający te informacje.

- poprowadzi dokumentację rozgrywek ligowych.

- poprowadzi klasyfikację długofalową dla cyklu turniejów, przy czym może być kilka takich cyklów, parami lub

indywidualnych, w szczególności może to być zestawienie zdobywanych PKLi, które KOPS potrafi dla każdej imprezy

policzyć zgodnie z obowiązującym regulaminem.

- przygotuje i wydrukuje rozkłady brydżowe z możliwością układania własnych rozdań i poprawiania

generowanych komputerowo. Rozkłady można drukować na kilka sposobów - same główki, całe protokoły,

przeglądówki lub ręce oddzielnie dla celów treningowych. Dla powstałych kompletów rozdań można policzyć proste

testy statystyczne.

- na kilka sposobów wydrukuje schematy Howella zaszyte w swoim wnętrzu lub dostarczone przez użytkownika.

- wbudowane w KOPSa schematy Howella są również w oddzielnym pliku i można zamiast nich używać własnych poprawiając ten plik. Dostarczam także dwa dodatkowe pliki ze schematami: w jednym są te, które znajdują się w podręczniku Andrzeja Wachowskiego, a w drugim przygotowany specjalnie zestaw praktyczny dla turniejów jednosekcyjnych (taki, że karty rozdaje się tylko w dwóch pierwszych rundach).- plik KOPS.INI (rezydujący w tej samej kartotece co KOPS.EXE) zastąpił stary KOPS.KNF. KOPS.INI można poprawiać jakimś edytorem dla zmiany parametrów programu.

- można policzyć wielosekcyjny turniej, w którym są same Mitchelle, ale o różnej długości (+-1).

- można zamiast wprowadzania zapisów wpisywać kontrakt, rękę rozgrywającego, wist i ilość lew. Zapis zostanie wyliczony automatycznie na podstawie wprowadzonych danych i numeru rozdania. Informacje te są drukowane w protokołach i historii pary zawodnika).

Klawisz F1 zawsze służy do wywołania pomocy, która jest kontekstowa, co oznacza że to, co pojawia się na ekranie dotyczy tego, co aktualnie robimy. Jeśli po wywołaniu pomocy naciśniemy drugi raz klawisz F1, to pojawi się spis rozdziałów instrukcji i można ją przeczytać na ekranie.

W dalszych rozdziałach przy opisie działania klawiatury stosuję następujące konwencje:

napis typu Alt-T (Ctrl-T) oznacza: naciśnij klawisz Alt (Ctrl) i, trzymając go, T. Zamiast Ctrl używany jest niekiedy znaczek ^.

Napisy Ctrl-C i ^C są równoważne.

Jeśli w opisie podawany jest szablon nazwy tworzonego przez KOPSa pliku, to:

- NazwaTurnieju oznacza maximum 8-mio znakową nazwę wybraną przez użytkownika

- nawiasy [] tak naprawdę nie występują, a tekst między nimi jest opcjonalny.R1 ROZDZIAŁ 1

WYMAGANIA SPRZĘTOWE,

INSTALACJA KOPSA, KOPS.INI, WINDOWS.

UWAGA: Przed przystąpieniem do instalacji KOPSa zrób kopię dyskietki i dobrze schowaj oryginał - na wszelki wypadek. Jeśli instalkę KoPSa dostałeś pocztą elektroniczną, jako plik .ZIP, to rozpakuj ten plik do specjalnie utworzonej kartoteki, np. InstKOPS, a w instrukcjach poniżej odwołania do dyskietki A: zastąp przez \InstKOPS\.

Potrzebny jest dowolny IBM-PC kompatybilny komputer pracujący pod kontrolą DOS 4.0 lub nowszą. Wcześniejsze wersje DOSu są wykluczone. KoPS pracuje także w każdym systemie Windows.

Bardzo potrzebna jest drukarka, bez której KOPS wiele traci (więcej o drukarce w rozdziale 3).

KOPSa można zainstalować ręcznie, tworząc dla niego kartotekę i uruchamiając w niej program KOPS_ZIP. Spowoduje to rozpakowanie wszystkich plików, ale bez tworzenia poleceń .BAT. Zalecane jest więc użycie specjalnego programu instalacyjnego INSTAL.EXE

Włóż dyskietkę do napędu, np. A: i wyślij polecenie INSTAL. :C> A:INSTAL

Polecenie to :

- zapyta o nazwę dysku i kartoteki, w której chcesz zainstalować program.

Naciśnięcie ENTER bez wpisywania nazwy oznacza instalację na dysku C: w standardowej kartotece KOPS, wpisanie pojedynczej litery, nawet bez dwukropka oznacza utworzenie kartoteki \KOPS na wskazanym dysku.

- utworzy tę kartotekę, a w niej podkartoteki

EXE na programy i pliki związane z obsługą drukarki

VP na tabele służące do obliczeń

NTP na dane sektorów nietypowych

POMOC na instrukcję obsługi

Nazw tych kartotek lepiej nie zmieniać.

Powstaną też przykładowe puste kartoteki:PDF na punktację długofalową

PKL na ewidencję PKLi

RZD na dane o generowanych rozdaniach

- do kartoteki \EXE skopiuje programy : KOPS.EXE, BAZA.EXE, BAZAI.EXE, KOLORY.EXE, ikonę KOPS.ICO oraz plik z pomocą KOPS.HLP. W tej wersji KOPSa są jeszcze dodatkowe programy: KONWDGF, BAN2BAI i BAI2BAN do konwersji danych oraz H_ZJAZD, MITNTP, SUMANTP i INDAPP do obsługi sektorów nietypowych.Wszystkie te pliki z założenia powinny znajdować się zawsze w jednej kartotece.

- do VP\ skopiuje wszystkie tabele VP i tabelki do obliczania wyników z trzech stołów.

- w NTP\ umieści kilkanaście przykładowych plików z danymi dla podwójnych Howelli oraz schematy małych (12-36 uczestników) indywidueli.

- do EXE\ skopiuje wszystkie pliki do obsługi drukarki. Po przeczytaniu Rozdziału 3 będziesz wiedział co masz zrobić, aby efektywnie korzystać ze swojej. Standardowa instalacja drukarką się nie zajmuje.

- zapyta o możliwość korzystania z RAM dysku (patrz dalej)

- utworzy polecenia KOPS.BAT, BAZA.BAT i KOLORY.BAT.

Polecenia te potrzebują kilku słów komentarza. Otóż :

- w każdym może być kilka poleceń SET. Wskazują one programowi gdzie szukać danych:

dla sekcji nietypowych - SET NTP= kartoteka

dla generowanych rozdań - SET RZD= kartoteka

tabelek VP - SET VP= kartoteka

bazy nazwis - SET NAZW= pełna nazwa pliku

pomocy - SET KOPSHLP= kartoteka

Wskazania te zgodne są ze strukturą kartotek utworzoną przez INSTAL (i później przez użytkownika).

Brak każdego z tych poleceń oznacza, że odpowiednie dane będą wyszukiwane i tworzone w kartotece, w której KOPS aktualnie operuje.Gdy KOPS zainstalowany jest w Windows, trzeba ustawić opcje następująco:

W folderze \KOPS\EXE – kliknąć plik programu KOPS.EXE prawym przyciskiem myszy i we Właściwościach ustawić zakładkę „Pamieć” – tak jak pokazano na rysunku.Windows XP: w tym systemie zainstalowanie poprawki ServicePack 2 usuwa z kartoteki systemowej pliki AUTOEXEC.NT i CONFIG.NT. KoPS przestaje się wtedy uruchamiać, a komunikat na ekranie wspomina o tych plikach. W takim przypadku należy je skopiować z kartoteki \KOPS do kartoteki systemowej:

\WINDOWS\SYSTEM32.

Po zainstalowaniu uruchom KOPSa :

C:KOPS> KOPS

pojawi się krótka informacja o programie (pojawia się tylko wtedy, gdy nie istnieje plik KOPS.INI). Naciśnij ESC a następnie literę O , przechodząc w ten sposób z głównego menu do sekcji z opcjami programu:Pierwsze dwie dotyczą kartotek używanych do długofalówek i ewidencji PKLi, trzecia podaje nazwę wspólnej listy startowej. W starych DOSowych systemach naciskanie podświetlonej litery lub klawisza ENTER z wybraną opcją powodowało cyklicznie zgaszenie nazwy, potem pytanie o nową, zgaszenie nazwy itd. Zgaszenie nazwy oznacza rezygnację z tworzenia i korzystania z określonych danych. Poczynione tu ustalenia będą zapisane do pliku KOPS.INI i odtwarzane przy kolejnych uruchomieniach programu.

Pod Windows ten sposób wyboru przestał działać (dyski są zbyt duże i mają zbyt skomplikowaną strukturę. Odpowienie ustawienia należy robić edytując ręcznie KOPS.INI lub umieszczając w wywołującym KoPSa pliku .BAT wskazania na odpowiednie kartoteki poleceniami SET:  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna