Kompleksowa analiza rentownościPobieranie 37,23 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar37,23 Kb.

Praktyczne wykorzystanie MS Excel w finansach
i controllingu. Warsztaty komputerowe.

Planowanie finansowe, analizy scenariuszowe i wrażliwości, tabele przestawne.

Termin szkolenia:

26-27 listopad 2009 r.

Czas trwania:

2 dni

Cena:

1 450 zł.


Opis szkolenia:

Szkolenie ma dwa podstawowe cele: pogłębienie znajomości arkusza kalkulacyjnego oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianych finansów i controllingu, przydatnej w różnych aspektach codziennej pracy. W czasie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość wykorzystania licznych narzędzi arkusza kalkulacyjnego umożliwiających rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu m. in. planowania finansowego, oceny projektów inwestycyjnych, analizy zmian wartości pieniądza w czasie i wyboru źródeł finansowania. Rozwiązywane przykłady staną się także punktem wyjścia do poruszenia zagadnień technicznych, np.: współpracy arkusza kalkulacyjnego z edytorem tekstów, blokowania komórek, tworzenia hiperłącz i formatowania warunkowego. Oddzielna część szkolenia poświęcona zostanie pracy z danymi, np. zagadnieniom konsolidacji arkuszy, wymiany informacji miedzy programami i tabelom przestawnym.

Udział w szkoleniu wymaga podstawowych umiejętności pracy z arkuszem kalkulacyjnym. W warsztatach wykorzystywana będzie Excel 2007.
Adresaci:

Wszystkie osoby zainteresowane powiększeniem znajomości arkusza kalkulacyjnego, poznaniem jego możliwości i szukające inspiracji do wykorzystania dostępnych narzędzi.


Wiedza i umiejętności nabyte w efekcie udziału w szkoleniu:

 • Modelowanie i konsolidacja danych

 • Ustalanie rzeczywistego kosztu kredytu i innych źródeł finansowania

 • Posługiwanie się formułami uwzględniającymi zmianę wartości pieniądza w czasie

 • Przeprowadzanie analiz wrażliwości i scenariuszowych

 • Tworzenie planów pokazujących efekty systematycznego oszczędzania

 • Zastosowanie regresji liniowej w analizie kosztów i prognozowaniu sprzedaży

 • Wykorzystanie funkcji logarytmicznych, wykładniczych i potęgowych w budżetowaniu

 • Wykorzystanie narzędzi optymalizujących pracę z arkuszem kalkulacyjnych

 • Wykorzystanie tabeli przestawnych i raportów


Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym


 • Blokowanie komórek,

 • Zastosowanie funkcji Jeżeli

 • Rejestrowanie prostych makr

 • Funkcja w funkcji (funkcje zagnieżdżone)

 • Funkcje czasu

 • Formatowanie warunkowe

 • Tabele danych


Wprowadzenie obejmować będzie rozwiązanie trzech przykładów. W pierwszym wykorzystując różne opcje arkusza rozwiązane zostanie zagadnienia związane z progiem rentowności, poszukiwaniem wielkości granicznych i szukaniem danych dających określony przychód. Drugi przykład polegać będzie na stworzeniu tabeli ułatwiającej dzięki formatowaniu warunkowemu i zastosowaniu zagnieżdżonej funkcji Jeżeli automatyczną kontrolę należności. Trzeci z przykładów polegać będzie na stworzeniu arkusza umożliwiającego kontrolę czasu pracy osób pracujących w trybie zmianowym, co stanie się pretekstem do pokazania sposobu posługiwania się funkcjami związanymi z czasem.

 1. Planowanie i budżetowanie z arkuszem


 • Tworzenie elastycznych budżetów i planów finansowych

 • Zastosowania analizy regresji do prognozowania i optymalizacji budżetów

 • Wykorzystanie funkcji finansowych NPV i IRR

 • Modelowanie danych. Narzędzia Szukaj wyniku i Solver

 • Analizy wrażliwości

 • Analizy scenariuszowe

 • Funkcje losowe i wprowadzenie do metody Monte Carlo


W tej części szkolenia rozwiązany zostanie kompleksowy przykład planowania finansowego, w którym dzięki odpowiedniemu zaprogramowaniu danych wejściowych można będzie pracować z danymi: optymalizować dane wejściowe, przeprowadzać analizy scenariuszowe i wrażliwości, etc. Dodatkowo pokazane zostanie, jak metody związane z regresją wykorzystać do szacowania sprzedaży i kosztów oraz optymalizacji nakładów.

 1. Wykorzystanie funkcji finansowych


 • Wartość bieżąca i przyszła pieniądza

 • Plany systematycznego oszczędzania

 • Harmonogramy spłaty kredytów i koszt kredytu

 • Szablony w MS Excel

W trzeciej części szkolenia pokazane zostanie zastosowanie najważniejszych finansowych funkcji arkusza kalkulacyjnego: PV, FV, PMT, RATE, NPER i innych. Poszczególne przykłady dotyczyć będą planów systematycznego oszczędzania, kredytów i oceny skutków inwestycji. Dla osób szukających gotowych rozwiązań pokazane zostaną ciekawe szablony wbudowane w arkusz kalkulacyjny.

 1. Listy


 • sortowanie i filtrowanie,

 • formatowanie danych tabeli,

 • wstawianie oraz usuwanie wierszy i kolumn tabeli,

 • używanie kolumny obliczeniowej,

 • wyświetlanie i obliczanie sum danych tabeli,

 • używanie odwołań strukturalnych.

 • zapewnianie integralności danych,

 • konwertowanie tabeli na zakres. 1. Tworzenie konspektów i autokonspektów


 • tworzenie konspektu wierszy,

 • pokazywanie lub ukrywanie danych konspektu,

 • dostosowywanie konspektu przy użyciu stylów,

 • kopiowanie danych konspektu,

 • ukrywanie i usuwanie konspektu,

 • tworzenie raportu podsumowującego z wykresem 1. Reguły poprawności


 • wprowadzanie dodatnich liczb całkowitych,

 • wprowadzanie określonej ilości znaków,

 • wpisywanie dat z określonego przedziału czasu,

 • lista wartości do wyboru,

 • definiowanie komunikatów wejściowych, komunikatów o błędzie. 1. Tabele przestawne


 • stosowanie funkcji wyszukaj.pionowo do pracy z dużą ilością danych,

 • funkcje bazodanowe

 • organizowanie danych w tabeli przestawnej (pola tabeli przestawnej, ustawienia pól, opcje tabeli przestawnej),

 • praca z tabelą przestawną (sortowanie danych, filtrowanie, wyświetlanie ograniczonej liczby rekordów, sumy końcowe kolumn, wierszy, błędne wartości, zapisywanie danych z układem tabeli, schodzenie do szczegółów, grupowanie, sumy pośrednie, odświeżanie tabeli i zmiana zakresu danych),

 • formuła weź.dane.tabeli,

 • formuły wbudowane tabeli przestawnej (dynamika i struktura danych),

 • pisanie własnych formuł w tabeli przestawnej (analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych),

 • wykresy przestawne,

 • import danych z programu Access do tabeli przestawnejProwadzący:
Bartłomiej Cegłowski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wiceprezes i dyrektor ekonomiczny DCF Consulting sp. z o.o.. Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich, podyplomowych i typu MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Współautor książek "Controlling w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem" (IPiS, Warszawa 2000) „Skuteczny biznes plan” (IPiS, Warszawa 2002) oraz „Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału” (Helion, Gliwice 2005). Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw i projektów doradczych, w dorobku posiada wiele publikacji z zakresu finansów, w tym między innymi z analizy finansowej i planowania finansowego. Publikował między innymi w periodykach: Controlling – wiedza i narzędzia praktyczne, Doradca Dyrektora Finansowego oraz Analiza finansowa i kontrola
w praktyce
.
Sławomir Gadomski – Wiceprezes firmy consultingowej. Wieloletni praktyk z zakresu sporządzania studiów wykonalności, analiz finansowych, itd. Specjalizacja: opracowywanie projektów finansowanych z funduszy europejskich, analiza finansowa, controlling, sporządzanie wniosków kredytowych, biznes planów oraz przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw. Trener szkoleń z zakresu wykorzystania MS Excel w finansach.


Strona z

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna