Komercja w SieciPobieranie 85.5 Kb.
Data31.01.2020
Rozmiar85.5 Kb.

Komercja w Sieci. Cz. 10

UbezpieczeniaPozornie ubezpieczenia wydają się szczególnie łatwą do wprowadzenia do Sieci usługą. W praktyce okazują się najbardziej konserwatywne ze wszystkich finansowych usług i są nadzwyczaj skomplikowane. W 1999 roku zaledwie 37% firm ubezpieczeniowych wykorzystywało Internet w swojej działalności1.

Bezpośrednie przełożenie operacji związanych z dokonywaniem ubezpieczeń w sposób tradycyjny na usługę Internetową jest mało atrakcyjne dla potencjalnych klientów. Okazuje się, że na przykład ubezpieczany w sposób tradycyjny, podczas operacji ubezpieczania samochodu (najpopularniejszy przedmiot ubezpieczeń online), musi odpowiedzieć na 16 pytań, aby osiągnąć ten sam cel online - należy odpowiedzieć na 72 pytania2. Dotychczas operacje onlinowe w ubezpieczeniach osiągają znacznie mniej niż jeden procent obrotów w tej branży.
Procent Internautów pamiętających nazwy Stron w różnych branżach usług i towarów ( Źródło: Harris Interactive, za: A survey of online finance, The Economist, May 2000 r.)
Przeglądając Strony najpopularniejszych firm ubezpieczeniowych wyróżniają się dwa obszary intensywnej obecności tych firm. Głównie Strony służą do wszechstronnej promocji, także informacji o świadczonych usługach. Zazwyczaj owe informacje przedstawiane są w postaci czytelnych wyjaśnień powiązanych stosownymi linkami. Cennym uzupełnieniem jest możliwość zadawania indywidualnych pytań za pomocą poczty elektronicznej. Drugim obszarem są symulacje pozwalające na zdalne, na bieżąco, wyliczanie kosztów ubezpieczenia zależnie od przyjętych warunków tej usługi. (np.: insurance.yahoo.com).

Aby zachęcić klientów do korzystania z onlinowych usług, w tym z ubezpieczeń, tworzone są wirtualne supermarkety. Można tam będzie wkrótce wykonać jednocześnie wszystkie operacje finansowe związane z ubezpieczeniami, bankowością i operacjami na giełdach. Ponadto dostępne narzędzia umożliwią szybki, wiarygodny wybór tych wirtualnych firm finansowych, które oferują najkorzystniejsze warunki.

Polskie Strony firm ubezpieczeniowych są zazwyczaj profesjonalnym odbiciem doświadczeń firm zachodnich w zakresie ubezpieczeń online. Przykładem owej obecności mogą być: www.pzu.pl, www.compensa.pl, www.samopomoc.pl, www.amplico.com.pl, www.allianz.pl, www.cignastu.pl, www.heros.com.pl, www.tupbk.com.pl i wyróżniająca się Hestia, która jako pierwsza stworzyła nad Wisłą możliwość zawierania ubezpieczeń online - www.hestia.pl.

Zwróćmy uwagę na konstrukcję Strony Hestii, jako dobrego przykładu onlinowych usług ubezpieczeniowych w Polsce. Pierwsza Stronica zawiera jednoznaczne odnośniki (linki) do kolejnych Stronic, które zawierają komplet informacji o firmie oraz do Stronic umożliwiających dokonanie operacji zdalnego ubezpieczenia. Dotyczy to dotychczas trzech ubezpieczeń: odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, mieszkania oraz odpowiedzialności cywilnej oraz indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty dokonuje się przy pomocy karty kredytowej. Dotychczas ta forma sprzedaży ubezpieczeń nie cieszy się jednak popularnością - dokonano ich bowiem zaledwie kilkaset.

Podsumowując obecność firm ubezpieczeniowych w Internecie celowe wydaje się wyróżnienie następujących spostrzeżeń:

- Coraz większe efekty Internetowej reklamy produktów firm ubezpieczeniowych, bez ograniczeń czasowych, 14 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia, przy znacznie niższych kosztach,

- Zacieranie różnic między wielkościami firm ubezpieczeniowych - Strony nie oddają wielkości, często budowanej wielkością i luksusem biurowca. Firma ubezpieczeniowa może być instytucją wirtualną,

- Możliwość zdalnego dokonywania transakcji ubezpieczenia. Ta forma sprzedaży jest znacznie tańsza, jednak dotychczas mało popularna. W tym kontekście dziwi niemal całkowity brak ofert na rynku polskim dotyczących przedłużania, zawartych już wcześniej, ubezpieczeń. Tego rodzaju usługa praktycznie nie wymaga w żadnym etapie procesu ubezpieczenia osobistej obecności agenta,

- Możliwość precyzyjnej oceny atrakcyjności Strony firmy i zainteresowania zawartymi tam informacjami poprzez zliczanie liczby odwiedzin,

- Kłopoty w zakresie bezpieczeństwa komputerów obsługujących Strony firmy ze względu na włamania (niszczenie zasobów i umieszczanie fałszywych informacji) oraz wprowadzania szeroko rozumianych wirusów,

- Kłopoty wynikające z jeszcze słabego przygotowania potencjalnych onlinowych klientów firm ubezpieczeniowych,

- Brak tradycji onlinowych ubezpieczeń i jeszcze niska popularność nazw towarzystw ubezpieczeniowych (w Polsce zaledwie 10 lat temu pojawiły się inne, od tradycyjnych, firmy ubezpieczeniowe).


Za oceanem 25% prowizja agentów stwarza istotną barierę w upowszechnianiu Internetowych ubezpieczeń. Ta forma świadczenia usług ubezpieczeniowych stanowi bowiem realne zagrożenie znaczącego ograniczania miejsc pracy dla dużej rzeszy pracowników.

Innym ważnym powodem kłopotów we wprowadzaniu usług ubezpieczeniowych do Sieci są istotne różnice pomiędzy krajami, a za oceanem pomiędzy stanami w prawnych regulacjach rynku ubezpieczeniowego.


Kończąc należy jednak podkreślić nieuchronność procesu upowszechniania się zastosowań Internetu w działalności firm ubezpieczeniowych. Przewiduje się, że w Wielkiej Brytanii do 2005 roku rynek ubezpieczeń online będzie wart 3,1 mld USD, na co składa się 20% wszystkich indywidualnych ubezpieczeń na Wyspie.

Warszawa 23 sierpień 2000


Włodzimierz Gogołek

1 Jorge Martin-Luengo, The staid world of insurance tiptoes around the internet, Connectis, Finacial Times, marzec 2000.

2 A survey of online finance, The Economist, May 2000 r.

Pobieranie 85.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna