Komenda głÓwna policjiPobieranie 415,04 Kb.
Strona4/6
Data24.02.2019
Rozmiar415,04 Kb.
1   2   3   4   5   6


Laptop 14”
………………………………………………………………….

Należy wpisać producenta i model oferowanego sprzętu

68 szt.
CPV: 30213100-6

Parametry minimalne:


Parametr

Wymagania

Wypełnić

Rodzaj

Biznesowy ultrabook

spełnia / nie spełnia*

Matryca:

14” lub 14.1'', LED, IPS, matowa

spełnia / nie spełnia*

Nominalna rozdzielczość:

1920 x 1080 pikseli

spełnia / nie spełnia*

Procesor:

Zaoferowany procesor od dnia publikacji ogłoszenia do dnia otwarcia ofert musi uzyskać w teście PassMark Average CPU Mark wynik 5100 punktów, wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net. (należy dołączyć wydruk do oferty).

………………

Należy wpisać producenta i model oferowanego procesora


Pamięć operacyjna:

16 GB RAM

spełnia / nie spełnia*

Dysk twardy:

1 TB SSD

spełnia / nie spełnia*

Karta graficzna:

Ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.5

spełnia / nie spełnia*

Karta dźwiękowa:

Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo i mikrofon

spełnia / nie spełnia*

Komunikacja:

Bluetooth, Wi-Fi IEEE 802.11ac, modem 4G, Gigabit Ethernet (lub w przypadku braku wbudowanej karty ethernet – karta gigabitowa karta sieciowa podłączana do portu USB)

spełnia / nie spełnia*

Kamera

Wbudowana kamera o rodzielczości 1 Mpix z obsługą technologii Windows Hello

spełnia / nie spełnia*

Typ akumulatora:

Litowo-jonowy lub litowo-polimerowy. Maksymalny czas pracy na baterii wg. dokumentacji producenta maks. 15 godzin.

spełnia / nie spełnia*

Porty/wejścia/wyjścia:

1x złącze cyfrowe video, 4 porty USB (w tym przynajmniej dwa porty 3.0, i 2 porty USB-C), złącze słuchawkowe lub combo

spełnia / nie spełnia*

Napęd optyczny:

Zewnętrzny dołączony napęd optyczny podłączany poprzez interfejs USB, w obudowie typu slim, oferujący zapis nośników BD-R , BD-R DL, DVD±R, DVD±R DL, DVD+RW, DVD±RW DL, CD-R , CD-RW oraz oferujący wsparcie dla płyt BD-XL

spełnia / nie spełnia*

Dodatkowe wyposażenie:

wbudowana w obudowę matrycy kamera video, złącze typu Kensington Lock lub Noble Wedge Lock lub równoważny, TPM, obudowa wzmocniona włóknem węglowym, aluminium, stopem magnezu lub włóknem szklanym. Wbudowany modem 4G

spełnia / nie spełnia*

Klawiatura:

wbudowana, odporna na zalania, podświetlana, układ klawiszy QWERTY.

spełnia / nie spełnia*

Zasilacz:

Zewnętrzny, z kablem zasilającym pasującym do polskich gniazd;

spełnia / nie spełnia*

Mysz:

USB, laserowa, bezprzewodowa, 2 przyciskowa z rolką (scroll). załączona podkładka pod mysz i nadgarstek.

spełnia / nie spełnia*

Torba:

2 komorowa, z paskiem na ramię, kolor czarny

spełnia / nie spełnia*

Pakiet biurowy:

Pakiet biurowy w języku polskim wraz nieograniczoną w czasie oraz przestrzeni licencją producenta. Pakiet biurowy dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji.

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika

- prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności

- możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługa katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

- posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu

- ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)

- umożliwia wykorzystanie schematów XML

- wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766).

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzie umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

- edytor tekstów

- arkusz kalkulacyjny

- narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji

- narzędzie do zarządzania informacją prywatną ( poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami, i zadaniami)

7. Edytor tekstów musi umożliwiać:

- edycję i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokroekty

- wstawianie oraz formatowanie tabel

- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych

- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)

- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków

- automatyczne tworzenie spisów treści

- formatowanie nagłówków i stopek stron

- sprawdzanie pisowni w języku polskim

- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

- wydruk dokumentów

- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

- pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003/2007/2013/2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostepniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwią zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem

- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa

8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:

- tworzenie raportów tabelarycznych

- tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych

- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operację matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu

- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

- obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

- wyszukiwanie i zamianę danych

- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności

- formatowanie czasu, daty wartości finansowych z polskim formatem

- zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

- zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003/2007/2013/2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń

- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:

- przygotowywanie prezentacji multimedialnych – prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego

- drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek

- zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu

- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera

- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego

- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym

- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

- pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft PowerPoint 2003/2007/2013/2016

10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- pobieranie i wysłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

- filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców

- tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną

- automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

- tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy

- oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia

- zarządzanie kalendarzem

- udostępnianie kalendarza innym użytkownikom

- przeglądanie kalendarza innych użytkowników

- zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

- zarządzanie listą zadań

- zlecanie zadań innym użytkownikom

- zarządzanie listą kontaktów

- udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom

- przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników

- możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom

………………


Należy wpisać producenta, nazwę i wersję oferowanego oprogramowania


System operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny zapewniający prawidłową pracę zestawu komputerowego, kompatybilny ze wszystkimi komponentami i technologiami zastosowanymi w powyższym zestawie komputerowym. System operacyjny 64 bitowy w języku polskim do użytku w firmie w wersji profesjonalnej. System dostępny w najnowszej dostępnej wersji przez producenta. Oprogramowanie powinno zawierać certyfikat autentyczności lub etykietę oryginalnego oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów i obecności oprogramowania malware oraz adware.

Oferowany system powinien spełniać poniższe wymagania:

1. System w polskiej wersji językowej.

2. Wbudowany kompleksowy system pomocy w języku polskim.

3. Komunikaty systemowe w języku polskim.

4. Automatyczna aktualizacja systemu operacyjnego z wykorzystaniem technologii internetowej z możliwością wyboru instalowanych poprawek w języku polskim.

5. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez internetową witrynę producenta systemu.

6. Darmowe akutalizacje: niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat.

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

8. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).

10. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie.

11. Praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji.

14. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – poprzez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

18. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

19. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

20. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji i pracy z systemem.

21. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)

22. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

23. Możliwość dołączenia komputera do domeny Windows.

24. Możliwość zarządzania systemem poprzez reguły Group Policy Object.

25. Oferowany system operacyjny powinien być kompatybilnym i zgodnym środowiskiem systemowym umożliwiającym bez zastosowania dodatkowych aplikacji oraz środowisk programistycznych uruchamianie i użytkownie takich aplikacji jak: MS Office 2007/2010/2013/2016, oprogramowanie antywirusowe Checkpoint Endpoint Security, oprogramowanie IBM Tivoli Endpoint Manager for Lifecycle Management (wraz z instalacją agenta IBM TEM).

………………


Należy wpisać producenta, nazwę i wersję oferowanego oprogramowania


Pakiet Antywirusowy:

Pakiet oprogramowania zapewniającego ochronę przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym, posiadający następujące cechy:

1. Wersja 64 bitowa w języku polskim, wsparcie techniczne w języku polskim. Licencja na 36 miesiące.

2. Licencja w wersji elektronicznej.

3. Ochrona stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemów Windows.4. Wbudowana ochrona przed wirusami, rootkitami, robakami i oprogramowaniem szpiegującym i ransomware, exploit.

5. Funkcja Antyphishing, Antyspyware, System zapobiegania włamaniom, 6. System automatycznego pobierania aktualizacji.

7. Wbudowany monitor rezydentny, kontrola nośników wymiennych. Funkcja Skanowania podczas bezczynności.

8. Wbudowany system HIPS
………………


Należy wpisać producenta, nazwę i wersję oferowanego oprogramowania


Certyfikaty

i standardy:

Deklaracja zgodności CE

spełnia / nie spełnia*


UWAGI:

  • Oprogramowanie systemowe, będzie dostarczone przez Wykonawcę na osobnych oryginalnych nośnikach, pochodzących z legalnego źródła, nowe nie używane. (W przypadku gdy producent sprzętu nie dostarcza razem z komputerem płyty CD/DVD z systemem operacyjnym, tylko tworzy na dysku partycję Recovery z poziomu której można przywrócić system operacyjny Zamawiający nie będzie wymagał dostarczenia nośników)

  • System operacyjny będzie preinstalowany przez Wykonawcę na urządzeniach,,

  • Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy notebooka, kable i przewody będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z urządzeniami.


Dysk twardy wewnętrzny 2,5" SATA III 750 GB

………………………………………………………………….Należy wpisać producenta i model oferowanego sprzętu

17 szt.

CPV: 30237100-0

Parametry minimalne:


Parametr

Wymagania

Wypełnić

Rodzaj

Dysk twardy wewnętrzny

spełnia / nie spełnia*

Typ

Magnetyczny

spełnia / nie spełnia*

Format

2,5"

spełnia / nie spełnia*

Interfejs

SATA III

spełnia / nie spełnia*

Pojemność

750 GB

spełnia / nie spełnia*

Pamięć cache

Co najmniej 16 MB

spełnia / nie spełnia*

Prędkość

7200 obrotów/min

spełnia / nie spełnia*

Gwarancja

Co najmniej 5 lat

spełnia / nie spełnia*


1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna