Komenda głÓwna policjiPobieranie 415,04 Kb.
Strona1/6
Data24.02.2019
Rozmiar415,04 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Załącznik nr 1 do SIWZ

spr. nr 209/BŁiI/18/JSz/PMP

(pieczęć Wykonawcy)


FORMULARZ OFERTOWY

do przetargu 209/BŁiI/18/JSz/PMP


  1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa.............................................................................................................................................................................……………………………………………………………….………………………………

Adres:……………………………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

nr telefonu:………………………………………………………………………………………………

nr faksu:………………………………………………………………………………………………….

email:……………………………………………………………………………………………………

hasło dostępowe do podpisanego dokumentu elektronicznego JEDZ…………………………….....…..

nr konta bankowego, na które dokonywany będzie zwrot wadium:

..............................................................................................................................................................

My niżej podpisani, oświadczamy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Zawarcie umowy ramowej na zakup stanowisk badawczych z zakresu badań informatycznych na potrzeby laboratorium kryminalistycznych Policji 209/BŁiI/18/JSz/PMP

składam(y) niniejszą ofertę.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach, zwaną dalej SIWZ.


  1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. dostawę 17 kompletów sprzętu komputerowego przeznaczonego dla laboratoriów kryminalistycznych, skład którego wymieniony został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ za:

łączną cenę oferty brutto ………………………………. zł (słownie złotych:…………………………………………………………………………………………………………….)

wynikającą z wartości wskazanych w kolumnie 5 poniższej Tabeli.

VAT …………….%Lp.

Opis

Szacunkowa ilość urządzeń

Należy wpisać: Cena jednostkowa brutto 1

Należy wpisać: Wartość brutto

(iloczyn kolumny 3


i kolumny 4)

1

2

3

4

5

1

Jednostka centralna

51 szt.2

Monitor LED

153 szt.3

Hub USB

51 szt.4

Laptop 14”

68 szt.5

Dysk twardy wewnętrzny 2,5” SATA III 750 GB

17 szt.6

Dysk twardy wewnętrzny 3,5” SATA III 1 GB

17 szt.7

Dysk twardy wewnętrzny 3,5” SATA III 5 GB

17 szt.8

Dysk twardy wewnętrzny 3,5” SATA III 10 GB

170 szt.9

Dysk twardy wewnętrzny 2,5” SATA III 500 GB

17 szt.10

Dysk twardy wewnętrzny 2,5” SATA III 1 GB

17 szt.11

Specjalistyczne urządzenia do kopii binarnych (duplikator) wraz z zestawem rozszerzeń i kabli

17 szt.12

Specjalistyczne urządzenie do odzysku danych uszkodzonych nośników

17 szt.13

Ładowarka sieciowa z technologią Quick Charge 3.0

51 szt.14

Dysk zewnętrzny 2,5” USB 3.0 1 TB

68 szt.15

Pokrowiec Faraday blokujący sygnał

34 szt.16

Oprogramowanie pozwalające na akwizycję fizyczną oraz logiczną urządzeń mobilnych oraz ich analizę

17 szt.17

Oprogramowanie specjalistyczne pozwalające na analizę artefaktów systemowych, komunikatorów oraz historii odwiedzanych stron internetowych

17 szt.18

Oprogramowanie specjalistyczne do odczytywania zawartości zaszyfrowanych plików oraz dysków

17 szt.19

Oprogramowanie specjalistyczne do odczytywania zawartości dysków twardych rejestratorów telewizji przemysłowej oraz specyficznych własnościowych systemów plików

17 szt.20

Oprogramowanie pozwalające na resetowanie / omijanie haseł użytkowników systemów Windows

17 szt.
  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna