Komax zmianyPobieranie 38,52 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar38,52 Kb.


DATACOMP Szczecin, 29.06.2009 r.

Ul Wielka Odrzańska 18/3

70-535 Szczecin

tel . (091) 48-95140 lub 141

Tadeusz Chłap

.K O M A X zmiany od 1 lipca 2009 r.

Informacja dla osób obsługujących system Kadrowo – Płacowy KOMAX.FUNKCJE DO WYKONANIA

Od 1 lipca 2009 r. pracodawcy za niektórych pracowników nie będą opłacali składek na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wynika to z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).

  1. Czasowe zawieszenie opłacania składek na FP i FGŚP

za bezrobotnych mających ukończony 50 rok życia

przez okres 12 miesięcy, od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

pod warunkiem, że w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali

oni w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy.

Dotyczy to wyłącznie bezrobotnych zatrudnianych po dniu 30.06.2009 r.

np. Pracodawca zatrudni od 1 lipca 2009 r. pracownika w wieku 51 lat, zarejestrowanego

w urzędzie pracy od dwóch miesięcy. W tym przypadku za pracownika, o którym mowa,

pracodawca nie będzie miał obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP

przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę.

Zatem składki na te Fundusze będzie on zobowiązany opłacać za tego pracownika

dopiero od 1 lipca 2010 r.

W związku z tymi zmianami w systemie kadrowo-płacowym KOMAX

dla w/w pracowników:

do zbioru Zawieszenie opłacania FP/FGŚP

należy wprowadzić okres zawieszenia obejmujący 12 miesięcy

począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę,

ścieżka: 2. Płace

2. Dokumenty płacowe

Zawieszenie opłacania FP/FGŚP  1. Stałe zawieszenie opłacania składek na FP i FGŚP

za następujących pracowników:

- kobiety, które ukończyły 55 rok życia,

- mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia

Jeżeli wynagrodzenie za czerwiec zostanie wypłacone w lipcu 2009 r.,

wówczas od tych wynagrodzeń nie należy już opłacać składek na FP i FGŚP.

W związku z tymi zmianami w systemie KOMAX została wprowadzona nowa funkcja:

Grupowa rejestracja zawieszeń FP/FGŚP Kobiet 55 lat, Mężczyzn 60 lat”
ścieżka: 2. Płace

2. Dokumenty płacoweGrupowa rej.zaw.FP/FGŚP Kobiet 55 Męż.60
Uruchomienie tej funkcji spowoduje automatyczną rejestrację zawieszeń w opłacaniu

składek na FP i FGŚP w zbiorze: „Zawieszenie opłacania FP/FGŚP”

za następujących pracowników:

- kobiet, które ukończyły 55 rok życia,

- mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia

Dla wszystkich kobiet, które ukończyły 55 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat

przed 1 lipca 2009 r. zostaną automatycznie wprowadzone zapisy

z okresem zawieszenia opłacania składek na FP i FGŚP

od 2009.07 do ( rok, m-c ukończenia 55 lat kobieta lub 60 lat mężczyzna + 10 lat)

Dla kobiet, które ukończyły 55 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat

w okresie od 1 lipca 2009 r. do końca roku zostaną automatycznie wprowadzone zapisy

z okresem zawieszenia opłacania składek na FP i FGŚP

od następnego miesiąca po ukończeniu wymaganego wieku.
np. kobieta ukończyła 55 lat 10 lipca 2009 r to automatycznie zostanie

jej wprowadzony okres zawieszenia z opłacania składek na FP i FGŚP

od następnego miesiąca po ukończeniu 55 lat

czyli od 2009.08 do ( rok, m-c ukończenia 55 lat + 10 lat)
np. mężczyzna ukończył 60 lat 5 września 2009 r to automatycznie zostanie

jemu wprowadzony okres zawieszenia z opłacania składek na FP i FGŚP

od następnego miesiąca po ukończeniu 60 lat

czyli od 2009.10 do ( rok, m-c ukończenia 60 lat + 10 lat)

Funkcję tą można wykonywać wielokrotnie,

np. przed obliczeniami płac za dany miesiąc, żeby uzupełnić zapisy o zawieszeniu

składek na FP i FGŚP dla pracowników nowo przyjętych spełniających kryteria wiekowew tym zakresie.

3. WYDRUK osób z okresami zawieszeń w opłacaniu składek na FP i FGŚP
Wykaz okresów zawieszeń opłacania składek FP/FGFŚP możemy uzyskać

poprzez sporządzenie wydruku:

Wykaz osób z zawiesz. wpł. FP/FGŚP
ścieżka: 2. Płace

6.Wydruki systemowe

1.OperandyM. Wykaz osób z zawiesz. wpł. FP/FGŚP

Podajemy okres za który drukować zawieszenia np. 2009.01 - 2009.12

4. FUNDUSZ BEZOSOBOWY - stałe zawieszenie opłacania składek na FP i FGŚP

w listach wypłat Funduszu Bezosobowego za następujących zleceniobiorców:

- kobiety, które ukończyły 55 rok życia,

- mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia
Nowa wersja programu nie nalicza składek na FP i FGŚP

dla kobiet, które ukończyły 55 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat przed 1 lipca 2009 r.

w zakładanych listach wypłat, począwszy od okresu podatkowego(okres wypłaty)

2009.07 lub okresu dalszego.
Nowa wersja programu nie nalicza składek na FP i FGŚP

od następnego miesiąca po ukończeniu przez kobietę 55 lat oraz przez mężczyznę 60 lat

w zakładanych listach wypłat.


np. zleceniobiorca-kobieta kończy 55 lat w miesiącu 09.2009 r

to w liście wypłaconej w m-cu 10.2009 r składki na FP i FGŚP nie będą naliczone..


np. zleceniobiorca-mężczyzna kończy 60 lat w miesiącu 11.2009 r

to w liście wypłaconej w m-cu 12.2009 r składki na FP i FGŚP nie będą naliczone..
5. Pobrać i wymienić programu KOMAX (nowa wersja)
a) Nową wersję programu KOMA.UNL należy pobrać  z ftp://data-comp.eu

 

Nowa wersja programu ( Ver. 2009.179 ) znajduje się w folderze o nazwie  2009-06-29lub można pobrać wersję z późniejszą datą

Nowa wersja zawiera spakowany program koma.unl - w pliku: .koma.zip 

lub koma_windows.exe(samorozpakowujący się)

Jeżeli pobierzemy wersję spakowaną, należy ją rozpakować do postaci koma.unl


b) Plik koma.unl  skopiować na katalog uaktualnień komaxa:

Uwaga ! Przed wymianą programu wszyscy użytkownicy systemupowinni zamknąć program KOMAX.
c) Uruchomić program KOMAX  - po uruchomieniu powinien zakomunikować:

Znaleziono uaktualnienie systemu

( koma.unl …………..)

Czy zastosować uaktualnienie do wybranej instancji

Potwierdzić TAK
Czy przeprowadzić aktualizację struktur tabel ……..

Zalecane jest wykonanie tej operacji

Potwierdzić TAK

 ©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna