Komax zmianyPobieranie 54,54 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar54,54 Kb.


DATACOMP Szczecin, 29 styczeń 2009 r.

Ul Wielka Odrzańska 18/3

70-535 Szczecin

tel . (091) 48-95140 lub 141

Tadeusz Chłap

.


K O M A X zmiany na 2009 r. Część 3

Informacja dla osób obsługujących system Kadrowo – Płacowy KOMAX.FUNKCJE DO WYKONANIA (CZĘŚĆ 3)

 


  1. W związku z tym, że przy wyliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, uległa zmianie tylko podstawa do ubezpieczeń społecznych (1276 od 1 stycznia 2009), natomiast podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego pozostała bez zmian (420 zł ), w zbiorze „Regulaminy”


ścieżka: 2. Płace

2. Dokumenty płacowe7. Regulaminy
należy zmodyfikować regulamin 70 z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych, dopisany wg instrukcji z dnia 07.01.2009 (część 2) i wprowadzić wartość 420 w polu „Symbol I


Uwaga!!!

Do prawidłowego wyliczania składek wymagana jest nowa wersja KOMAX

( Ver. 2009.27 z 2009.01.29 lub nowsza.)
Podstawa emerytalnej i rentowej:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654)

2) w art. 18: b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu:

"5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.",Podstawa zdrowotnej- bez zmian, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1) (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

  1. Jeżeli, listy płac zostały już zarchiwizowane i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla urlopów wychowawczych zostały naliczone ze „ starej podstawy” , możemy dla pracowników z urlopami wychowawczymi przeliczyć składki ponownie:

ścieżka: 4. ZUS

Przeliczenia składek url.wych. i zas.mac.

Program przeliczy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

przy urlopach wychowawczych i zasiłkach macierzyńskich

na listach zarchiwizowanych

Podać numery ewidencyjne do przeliczenia

3. Należy pobrać i wymienić programu KOMAX

(nowa wersja 2009.27 z dnia 2009-01-29 lub późniejsza )


a) Nową wersję programu KOMA.UNL należy pobrać  z ftp://data-comp.eu

 

Nowa wersja programu znajduje się w folderze o nazwie  2009-01-29 lub z późniejszą datąZawiera spakowany program koma.unl - w pliku: .koma.zip 

lub koma_windows.exe(samorozpakowujący się)

Jeżeli pobierzemy wersję spakowaną, należy ją rozpakować do postaci koma.unl
b) Plik koma.unl  skopiować na katalog uaktualnień komaxa:

Uwaga ! Przed wymianą programu wszyscy użytkownicy systemu

powinni zamknąć program KOMAX.
c) Uruchomić program KOMAX  - po uruchomieniu powinien zakomunikować:

Znaleziono uaktualnienie systemu

( koma.unl …………..)

Czy zastosować uaktualnienie do wybranej instancji

Potwierdzić TAK
Czy przeprowadzić aktualizację struktur tabel ……..

Zalecane jest wykonanie tej operacji

Potwierdzić TAK
4. Należy pobrać aktualne formularze deklaracji PIT z FTP-a DATACOMP
ftp://data-comp.eu
z folderu PITY2009 należy pobrać
spakowane formularze deklaracji PIT-ów,

pity2009.exe (samorozpakowujący się)lub pity2009.zip
oraz rozpakować na jakimkolwiek katalogu roboczym

i podmienić na katalogu z systemem KOMAX
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna