Kolokwium III 8 czerwca 2004Pobieranie 7,17 Kb.
Data22.02.2018
Rozmiar7,17 Kb.

Kolokwium III 8 czerwca 2004


 1. Pamięci półprzewodnikowe

  1. Informacje są pamiętane w strukturze matrycowej.

  2. W pamięciach typu EPROM istnieje możliwość wielokrotnego zapisywania informacji.

  3. Adres przesyłany do pamięci jest dzielony na część określającą numer wiersza matrycy i na część określającą numer kolejnej matrycy.

 2. Pamięć typu S-RAM

  1. Jest pamięcią o dostępie swobodnym.

  2. Wymaga odświeżania.

  3. Utrzymuje zawartość po wyłączeniu zasilania.

 3. Przetwornik AC

  1. W procesie konwersji AC słowo wyjściowe reprezentuje tyko jedną wartość wejściowej wartości analogowej

  2. W przetworniku z aproksymacją krokową długość słowa wyjściowego zależy od wejściowej wartości analogowej.

  3. W przetwornikach całkowych przetwarzana wartość napięcia wejściowego musi być stała w czasie konwersji.

 4. Przetworniki AC i CA

  1. Przetwornik jest monotoniczny jeżeli przy podawaniu na wejście przetwornika kolejnych słów kadrowych na wyjściu uzyskuje się odpowiednio napięcia o wartościach zmieniających się monotonicznie.

  2. Przy konwersji metodą aproksymacji krokowej długość słowa wyjściowego zależy od wejściowej wartości analogowej

  3. Przy konwersji CA można uzyskać dowolną wartość napięcia wyjściowego (w dopuszczalnym zakresie napięć wyjściowych).

 5. Mikroprocesory.

  1. W każdym cyklu rozkazowym korzysta się ze stosu.

  2. Przy adresowaniu natychmiastowym adres argumentu znajduje się w pomocniczym rejestrze.

  3. Wyróżnia się skoki bezwarunkowe i warunkowe.

 6. Mikroprocesory.

  1. Operacja MOVE (R3), R2 polega na przesłaniu słowa z rejestru R3 do rejestru R2.

  2. Operacja DEC R1 polega na zmniejszeniu zawartości rejestru o 2

  3. Przerwania od urządzeń zewnętrznych mogą przychodzić w dowolnym czasie

 7. Różne

  1. Efekt hazardu pojawia się w postaci występowania krótkich niepożądanych impulsów powstających na skutek propagacji sygnału ścieżkami o różnej długości

  2. Multiwibrator jest to układ generujący po pobudzeniu ciąg impulsów.

  3. W sumatorze równoległym wynik dodawania uzyskuje się po czasie propagacji równym czasowi propagacji przez pojedynczy sumator jednobitowy.
 1. Od czego zależy minimalna wartość okresu T sygnału zegarowego w układach synchronicznych.

 2. Dostępne są kostki pamięci o pojemności 2k słów czterobitowych. Zaprojektować układ pamięci o pojemności 4k słów ośmiobitowych.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna