Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona6/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Powiązania kodów CPT–4 z kodami ICD-10

Jako kolejny z elementów analizy zastosowania CPT-4 w praktyce polskiej dokonano oceny powiązań kodów CPT-4 z kodami stosowanej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).


Podobnie jak w przypadku oceny powiązań z kodami procedury ICD-9-CM, ocena niniejsza przeprowadzona została w stosunku do obu zbiorów kodów CPT, tak tych z zakresu E/M jak
i FGS. Znaczenie powiązań kodów ICD-10 z kodami E/M jest jednak niewielkie z punktu widzenia niniejszej analizy, ponieważ przyczyny wizyt i hospitalizacji mogą być różnorodne
i z ich rozkładu niewiele wynika wniosków dla stosowania CPT.
Przeciwnie rzecz się ma w przypadku kodów z rozdziału FGS. W tym rozdziale powiązanie diagnozy, a zatem przyczyny usługi, kodowanej przy pomocy ICD-10 i samej usługi, kodowanej przy pomocy CPT-4 ma istotne znaczenie z punktu widzenia praktyki.

Powiązania kodów z rozdziału FGS CPT–4 z kodami ICD-10

Dla celów niniejszej analizy kody ICD-10 stosowane przez koderów zawężono do kategorii 3-znakowych, mimo, że część koderów stosowało kody 4-znakowe. Spośród 92 wykorzystywanych kodów CPT z rozdziału GP do analizy wybrano jedynie 6 najczęściej używanych. A były to: 59410, 58120, 58100, 59025, 59409, 59515.

 

Częstość

Procent

Procent skumulowany

nazwa

59410

280

23,2

23,2

Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

58120

153

12,7

35,9

Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne i/lub terapeutyczne (z przyczyn pozapołożnicznych)

58100

111

9,2

45,1

Biopsja endometrium z lub bez pobrania materiału z kanału szyjki macicy (biopsji), bez rozszerzania kanału szyjki macicy, każda metoda (jako osobna procedura)

59025

95

7,9

53

Płodowy test niestresowy

59409

60

5

58

Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)

59515

57

4,7

62,7

Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowejKod 59410 Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową.
Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

O80

252

90,0

90,0O60

9

3,2

93,2O81

9

3,2

96,4O82

7

2,5

98,9O24

2

,7

99,6O84

1

,4

100,0Ogółem

280

100,0Na 280 kodów 59410, 252 było związanych z kodem O80 – Poród siłami natury, kolejne pozycje O60 Poród przedwczesny, O81 Poród przy pomocy kleszczy lub próżniociągu.


7 pozycji zostało powiązanych z kodem O82 Poród przez cięcie cesarskie, co należy uznać za błąd, przy czym część dotyczy błędnego kodowania ICD-10, część natomiast błędnego kodowania świadczenia CPT.
Można stwierdzić, że trafność i spójność kodowania w tym przypadku jest wysoka.

Kod 58120 Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne i/lub terapeutyczne (z przyczyn pozapołożnicznych).
Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

N92

37

24,2

24,2N93

35

22,9

47,1N95

32

20,9

68,0N84

19

12,4

80,4D25

13

8,5

88,9N85

10

6,5

95,4N87

3

2,0

97,4D62

1

,7

98,0N88

1

,7

98,7N91

1

,7

99,3O03

1

,7

100,0Ogółem

153

100,0
Diagnozy skojarzone z kodem 58120 są znacznie bardziej zróżnicowane. Na 153 kody związane z wyłyżeczkowaniem macicy, wystąpiło: • 37 kodów N92 - Obfite, częste i nieregularne miesiączki

 • 35 kodów N93 - Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe

 • 32 kodów N95 - Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego

 • 19 kodów N84 - Polip żeńskiego narządu rodnego i inne.

Generalnie można uznać, że powiązania te nie budzą istotnych zastrzeżeń, z tym, że wśród 32 kodów N95 - Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego, znalazła się pewna liczba przypadków kobiet w wieku od 19 do 40 lat, które raczej nie powinny zostać zakwalifikowane do tej kategorii schorzenia. Zagadnienie to jednak nie ma znaczenia


z punktu widzenia niniejszych testów, a wskazuje na braki jakościowe w kodowaniu jednostek chorobowych.

Kod 58100 Biopsja endometrium z lub bez pobrania materiału z kanału szyjki macicy (biopsji), bez rozszerzania kanału szyjki macicy, każda metoda (jako osobna procedura).
Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

N95

33

29,7

29,7N92

16

14,4

44,1N91

13

11,7

55,9N93

13

11,7

67,6D25

7

6,3

73,9N84

7

6,3

80,2E28

3

2,7

82,9N41

3

2,7

85,6N60

3

2,7

88,3N87

3

2,7

91,0N97

2

1,8

92,8O02

2

1,8

94,6O03

2

1,8

96,4E22

1

,9

97,3N81

1

,9

98,2N94

1

,9

99,1O90

1

,9

100,0Ogółem

111

100,0
Wraz z 111 kodami 58100 najczęściej kodowano następujące rozpoznania: • N95 Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego – 33 razy

 • N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki – 16 razy

 • N90 Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza – 13 razy

 • N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe – 13 razy.

Podobnie jak w poprzednim przypadku, trudno kwestionować kodowanie rozpoznań


w zestawieniu z niniejszym kodem świadczenia.


Kod 59025 Płodowy test niestresowyCzęstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

O48

25

26,3

26,3O24

24

25,3

51,6O26

24

25,3

76,8O80

5

5,3

82,1O36

4

4,2

86,3O10

2

2,1

88,4O13

2

2,1

90,5O82

2

2,1

92,6O12

1

1,1

93,7O22

1

1,1

94,7O28

1

1,1

95,8O30

1

1,1

96,8O34

1

1,1

97,9O84

1

1,1

98,9O99

1

1,1

100,0Ogółem

95

100,0
Spośród 95 kodów świadczenia 59025 najczęściej kodowano je wspólnie z: • O48 Ciąża przenoszona – 25 razy

 • O24 Cukrzyca w ciąży – 24 razy

 • O26 Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą – 24 razy

Inne rozpoznania, zawsze związane z ciążą, występowały rzadziej i także nie budziły wątpliwości.


Kod 59409 Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

O80

58

96,7

96,7O81

1

1,7

98,3O84

1

1,7

100,0Ogółem

60

100,0Kod ten zastosowano 60 razy i co już zostało wcześniej zaznaczone, wykonał to kodowanie jeden koder, prawdopodobnie błędnie. Tym niemniej powiązanie tego kodu z kodami porodów (O80, O81, O84) nie budzi wątpliwości. Prawdopodobnie błędem było użycie kodu CPT, który sugeruje, że opieka poporodowa odbywała się w innym ośrodku, ale jest możliwe, że w ten sposób wykazywano przejęcie opieki po porodzie przez innego lekarza.Kod 59515 Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej
Częstość

Procent

Procent skumulowany

Kody

O82

37

64,9

64,9O60

10

17,5

82,5O80

7

12,3

94,7O68

2

3,5

98,2O42

1

1,8

100,0Ogółem

57

100,0Kod porodu z zastosowaniem cięcia cesarskiego (59515), który wystąpił 57 razy, połączono z: • O82 Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie – 37 razy, co jest jak najbardziej prawidłowym zestawieniem,

 • O60 Poród przedwczesny – 10 razy, co się nie wyklucza, lecz z uwagi na zasady kodowania ICD-10 jest nie do końca prawidłowe,

 • O80 Poród samoistny pojedynczy (siłami natury) – 7 razy, co jest już błędem,

a także O68 i O42, co jest logiczne, ale podobnie jak w przypadku O60 błędne, z uwagi na zasady kodowania ICD-10.Podsumowanie

Podsumowując powiązania kodów CPT-4 z kodami ICD-10 należy stwierdzić co następuje: • powiązanie kodów świadczenia z diagnozą często może wskazać błędy kodowania, wynikające z nieznajomości poszczególnych systemów kodowych lub zasad ich stosowania,

 • proste mechanizmy walidacyjne na poziomie kodowania umożliwiłyby wychwytywanie i korektę tych błędów,

 • powiązanie ICD-10 z poszczególnymi kodami CPT bywa z reguły bardziej jednoznaczne, niż ICD-10 z kodami ICD-9-CM, ze względu na to, że w CPT często zawarta jest informacja, z jakiego powodu wykonuje się dane świadczenie,

 • zbiory danych wyposażone w te dwa rodzaje kodów niosą bardzo ciekawy
  i wartościowy ładunek informacji.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna