Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona11/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
. Pełna lista użytych kategorii z rozdziału E/M wraz z kodami błędnymi i przypadkowymi (zaznaczone na żółto).

l.p.

kod CPT-4

Częstość

Procent

Procent skumulowany

Nazwa

1

99212

3746

43,5

43,5

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

2

99213

1502

17,5

61

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

3

99211

1002

11,6

72,7

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna podczas której zapewniane jest świadczenie, które nie musi wiązać się z obecnością lekarza. Zwykle przedstawiany problem ma charakter drobny, a samo świadczenie nie wymaga nakładu czasu przekraczającego 5 minut.

4

99214

536

6,2

78,9

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

5

99238

296

3,4

82,3

Świadczenia wykonywane w dniu wypisu po okresie hospitalizacji - do 30 minut

6

99231

260

3

85,4

Świadczenia w trakcie kontynuacji opieki szpitalnej (za każdy dzień) mające na celu badanie i ustalenie postępowania z chorym spełniające warunki w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

7

99221

172

2

87,4

Świadczenia wstępne podczas hospitalizacji (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny lub szczegółowy, badanie dokładne lub szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

8

99203

138

1,6

89

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

9

99222

112

1,3

90,3

Świadczenia wstępne podczas hospitalizacji (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

10

99204

103

1,2

91,5

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

11

99215

77

0,9

92,4

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

12

99202

72

0,8

93,2

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

13

99235

66

0,8

94

Obserwacja szpitalna lub hospitalizacja obejmująca badanie i ustalenie postępowania względem chorego przyjętego i wypisanego w tym samym dniu. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

14

99217

61

0,7

94,7

Świadczenia wypisowe kończące obserwację szpitalną

15

99218

60

0,7

95,4

Etap wstępny obserwacji szpitalnej - rozpoczęcie obserwacji szpitalnej (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny lub szczegółowy, badanie dokładne lub szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

16

99239

50

0,6

95,9

Świadczenia wykonywane w dniu wypisu po okresie hospitalizacji - powyżej 30 minut

17

99232

38

0,4

96,4

Świadczenia w trakcie kontynuacji opieki szpitalnej (za każdy dzień) mające na celu badanie i ustalenie postępowania z chorym spełniające warunki w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

18

99223

34

0,4

96,8

Świadczenia wstępne podczas hospitalizacji (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

19

76830

29

0,3

97,1

USG, przezpochwowe

20

99219

24

0,3

97,4

Etap wstępny obserwacji szpitalnej - rozpoczęcie obserwacji szpitalnej (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

21

99395

22

0,3

97,7

18-39 lat

22

99233

18

0,2

97,9

Świadczenia w trakcie kontynuacji opieki szpitalnej (za każdy dzień) mające na celu badanie i ustalenie postępowania z chorym spełniające warunki w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

23

99251

12

0,1

98

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

24

99254

11

0,1

98,1

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

25

99261

11

0,1

98,3

Kontynuacja konsultacji chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką w trakcie hospitalizacji - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

26

99396

11

0,1

98,4

40-64 lata

27

99234

9

0,1

98,5

Obserwacja szpitalna lub hospitalizacja obejmująca badanie i ustalenie postępowania względem chorego przyjętego i wypisanego w tym samym dniu. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny lub szczegółowy, badanie dokładne lub szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

28

99201

8

0,1

98,6

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

29

99282

8

0,1

98,7

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

30

99402

8

0,1

98,8

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone indywidualnie (procedura niezależna); czas trwania: Około 30 minut

31

74740

7

0,1

98,8

Hysterosalpingografia, radiologiczne badanie i opis

32

99252

6

0,1

98,9

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

33

99262

6

0,1

99

Kontynuacja konsultacji chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką w trakcie hospitalizacji - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

34

76818

5

0,1

99

Profil biofizyczny płodu, z testem niestersowym

35

99205

5

0,1

99,1

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

36

99220

5

0,1

99,2

Etap wstępny obserwacji szpitalnej - rozpoczęcie obserwacji szpitalnej (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

37

99245

4

0

99,2

Konsultacja ambulatoryjna chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

38

99255

4

0

99,3

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

39

99361

4

0

99,3

Narady zespołowe lekarza z interdyscyplinarnym zespołem pracowników służby zdrowia lub przedstawicielami innych placówek mające na celu koordynację opieki nad chorym (bez obecności chorego); czas około 30 minut.

40

99450

4

0

99,3

Przeprowadzenie podstawowej oceny stanu zdrowia lub oceny stopnia inwalidztwa obejmujące: pomiary wzrostu, masy ciała i wartości ciśnienia tętniczego, założenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami polisy ubezpieczeniowej na życie, pobranie krwi lub/i moczu zgodnie z istniejącymi protokołami, wypełnienie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń

41

76856

3

0

99,4

USG, miednicy (niepołożnicze)

42

99281

3

0

99,4

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

43

99371

3

0

99,5

Rozmowa telefoniczna z pacjentem lub w celu skonsultowania pacjenta, lub mająca na celu omówienie postępowania z pacjentem z innymi pracownikami służby zdrowia (np. pielęgniarki, terapeuci, pracownicy opieki społecznej, dietetycy, farmaceuci) - prosta lub krótkotrwała (np. przekazanie wyników badań laboratoryjnych, wyjaśnienie bądź zmiana poleceń, włączenie nowych danych zaczerpniętych od innych pracowników służby zdrowia do planu postępowania, dostosowanie postępowania do zmian stanu chorego).

44

99401

3

0

99,5

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone indywidualnie (procedura niezależna); czas trwania: około 15 minut

45

49200

2

0

99,5

Wycięcie lu zniszczenie, otwarte, guzów jamy brzusznej lub przestrzeni zaotrzewnowej, torbieli lub

46

49320

2

0

99,5

laparoskopia, jamy brzusznej, otrzewnej, sieci większej, diagnostyczne, z lub bez pobrania materiału przy pomocy szczoteczek lub wypłukiwania

47

76181

2

0

99,6

błąd

48

86091

2

0

99,6

błąd

49

99242

2

0

99,6

Konsultacja ambulatoryjna chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

50

99273

2

0

99,6

Konsultacja potwierdzająca dotycząca chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

51

99312

2

0

99,7

Świadczenia związane z dalszą opieką nad chorym pierwszorazowym lub objętym stałą opieką przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych (za dzień) wymagające spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

52

99315

2

0

99,7

Świadczenia związane z wypisem chorego z oddziału dla przewlekle chorych; 30 minut lub mniej.

53

99321

2

0

99,7

Wizyta u pacjenta przebywającego w domu opieki obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

54

99403

2

0

99,7

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone indywidualnie (procedura niezależna); czas trwania: Około 45 minut

55

12001

1

0

99,7

Proste szycie powierzchownej rany głowy, szyi, pachy, organów płciowych zewnętrznych, tułowia i/lub kończyn; 2,5 cm lub mniej

56

49321

1

0

99,7

laparoskopia, chirurgiczna, z biopsją (pojedynczą lub wielu miejsc)

57

49410

1

0

99,8

błąd

58

76770

1

0

99,8

USG, zaotrzewnowe

59

76801

1

0

99,8

USG, ciężarnej macicy, pierwszy trymestr,

60

76815

1

0

99,8

USG, cieżarnej macicy, follow-up,

61

77740

1

0

99,8

błąd

62

88238

1

0

99,8

błąd

63

96316

1

0

99,8

błąd

64

99025

1

0

99,8

błąd

65

99100

1

0

99,8

Znieczulenie pacjenta w skrajnym wieku (poniżej 1 r.ż. Lub powyżej 70 r.ż.)

66

99230

1

0

99,9

błąd

67

99253

1

0

99,9

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

68

99263

1

0

99,9

Kontynuacja konsultacji chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką w trakcie hospitalizacji - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

69

99275

1

0

99,9

Konsultacja potwierdzająca dotycząca chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

70

99283

1

0

99,9

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

71

99291

1

0

99,9

Opieka nad chorym w stanie krytycznym - ocena i ustalenie postępowania z chorym w stanie krytycznym z powodu zachorowania lub urazu; pierwsze 30-74 minut

72

99348

1

0

99,9

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem (pod kątem zmian od ostatniej wizyty), badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

73

99359

1

0

99,9

Przedłużające się świadczenia o charakterze badania i leczenia zapewniane przed i/lub po sprawowaniu opieki wymagającej bezpośredniego kontaktu z pacjentem (np. analiza rozległej dokumentacji medycznej /lub wyników badań, porozumiewanie się z innymi pracownikami służby zdrowia i/lub rodziną chorego) w warunkach ambulatoryjnych lub podczas hospitalizacji) zgłaszane w połączeniu z kodami dla świadczeń z zakresu postępowanie/leczenie; (każde następne 30 minut).

74

99362

1

0

100

Narady zespołowe lekarza z interdyscyplinarnym zespołem pracowników służby zdrowia lub przedstawicielami innych placówek mające na celu koordynację opieki nad chorym (bez obecności chorego); czas około 60 minut.

75

99392

1

0

100

Okres wczesnodziecięcy (1-4 lata)

76

99393

1

0

100

Okres późnodziecięcy (5-11 lat)

77

99430

1

0

100

błąd

78

99515

1

0

100

błądOgółem

8602

100 

Tabela IV. Pełna lista kategorii rozdziału OOP. Na żółto zaznaczone kategorie, których w ramach testowania nie użyto ani razu.L.p.

CPT-4

Nazwa

1

99201

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

2

99202

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

3

99203

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

4

99204

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

5

99205

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

6

99211

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna podczas której zapewniane jest świadczenie, które nie musi wiązać się z obecnością lekarza. Zwykle przedstawiany problem ma charakter drobny, a samo świadczenie nie wymaga nakładu czasu przekraczającego 5 minut.

7

99212

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

8

99213

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

9

99214

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

10

99215

Wizyta w gabinecie lekarskim lub inna wizyta ambulatoryjna obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

11

99217

Świadczenia wypisowe kończące obserwację szpitalną

12

99218

Etap wstępny obserwacji szpitalnej - rozpoczęcie obserwacji szpitalnej (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny lub szczegółowy, badanie dokładne lub szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

13

99219

Etap wstępny obserwacji szpitalnej - rozpoczęcie obserwacji szpitalnej (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

14

99220

Etap wstępny obserwacji szpitalnej - rozpoczęcie obserwacji szpitalnej (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

15

99221

Świadczenia wstępne podczas hospitalizacji (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny lub szczegółowy, badanie dokładne lub szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

16

99222

Świadczenia wstępne podczas hospitalizacji (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

17

99223

Świadczenia wstępne podczas hospitalizacji (dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z chorym. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

18

99231

Świadczenia w trakcie kontynuacji opieki szpitalnej (za każdy dzień) mające na celu badanie i ustalenie postępowania z chorym spełniające warunki w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

19

99232

Świadczenia w trakcie kontynuacji opieki szpitalnej (za każdy dzień) mające na celu badanie i ustalenie postępowania z chorym spełniające warunki w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

20

99233

Świadczenia w trakcie kontynuacji opieki szpitalnej (za każdy dzień) mające na celu badanie i ustalenie postępowania z chorym spełniające warunki w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

21

99234

Obserwacja szpitalna lub hospitalizacja obejmująca badanie i ustalenie postępowania względem chorego przyjętego i wypisanego w tym samym dniu. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny lub szczegółowy, badanie dokładne lub szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

22

99235

Obserwacja szpitalna lub hospitalizacja obejmująca badanie i ustalenie postępowania względem chorego przyjętego i wypisanego w tym samym dniu. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

23

99236

Obserwacja szpitalna lub hospitalizacja obejmująca badanie i ustalenie postępowania względem chorego przyjętego i wypisanego w tym samym dniu. Wymagane jest spełnienie warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

24

99238

Świadczenia wykonywane w dniu wypisu po okresie hospitalizacji - do 30 minut

25

99239

Świadczenia wykonywane w dniu wypisu po okresie hospitalizacji - powyżej 30 minut

26

99241

Konsultacja ambulatoryjna chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

27

99242

Konsultacja ambulatoryjna chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

28

99243

Konsultacja ambulatoryjna chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

29

99244

Konsultacja ambulatoryjna chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

30

99245

Konsultacja ambulatoryjna chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

31

99251

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

32

99252

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

33

99253

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

34

99254

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

35

99255

Konsultacja chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką przy przyjęciu do szpitala - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych: wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

36

99261

Kontynuacja konsultacji chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką w trakcie hospitalizacji - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

37

99262

Kontynuacja konsultacji chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką w trakcie hospitalizacji - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

38

99263

Kontynuacja konsultacji chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką w trakcie hospitalizacji - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

39

99271

Konsultacja potwierdzająca dotycząca chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

40

99272

Konsultacja potwierdzająca dotycząca chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

41

99273

Konsultacja potwierdzająca dotycząca chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

42

99274

Konsultacja potwierdzająca dotycząca chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

43

99275

Konsultacja potwierdzająca dotycząca chorego pierwszorazowego lub objętego stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

44

99281

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

45

99282

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

46

99283

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

47

99284

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

48

99285

Świadczenie w oddziale pomocy nagłej związane ze świadczeniami z zakresu badania i postępowania - wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

49

99288

Nadzór lekarski nad zespołem prowadzącym działania mających na celu podtrzymanie czynności życiowych w sytuacji, gdy nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu lekarza z chorym.

50

99289

Świadczenia wynikające ze sprawowania przez lekarza bezpośredniej opieki nad chorym w czasie transportu krytycznie chorych lub krytycznie rannych chorych pediatrycznych pomiędzy różnymi placówkami służby zdrowia. Wiek chorego nie może przekraczać 24 miesięcy; kod dotyczy opieki podczas transportu trwającej 30-74 minut.

51

99290

Każde dodatkowe 30 minut opieki (zgłaszać osobno, jako dodatek do kodu świadczenia wyjściowego).

52

99291

Opieka nad chorym w stanie krytycznym - ocena i ustalenie postępowania z chorym w stanie krytycznym z powodu zachorowania lub urazu; pierwsze 30-74 minut

53

99292

Każde dodatkowe 30 minut opieki ad chorym w stanie krytycznym - ocena i ustalenie postępowania z chorym w stanie krytycznym z powodu zachorowania lub urazu.

54

99293

Opieka wstępna nad hospitalizowanym chorym pediatrycznym będącym w stanie krytycznym; wiek 31 dni do 24 miesięcy; wykazana za jeden dzień - w celu badania i ustalenia postępowania z niemowlęciem lub małym dzieckiem będącym w stanie krytycznym

55

99294

Kontynuacja opieki nad hospitalizowanym chorym pediatrycznym będącym w stanie krytycznym; wiek 31 dni do 24 miesięcy; wykazana za jeden dzień - w celu badania i ustalenia postępowania z niemowlęciem lub małym dzieckiem będącym w stanie krytycznym

56

99295

Opieka wstępna nad hospitalizowanym noworodkiem będącym w stanie krytycznym; wiek do 30 dni; wykazana za jeden dzień - w celu badania i ustalenia postępowania z noworodkiem będącym w stanie krytycznym

57

99296

Kontynuacja opieki nad hospitalizowanym noworodkiem będącym w stanie krytycznym; wiek do 30 dni; wykazana za jeden dzień - w celu badania i ustalenia postępowania z noworodkiem będącym w stanie krytycznym

58

99298

Kontynuacja intensywnej opieki medycznej (za dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z niemowlęciem o bardzo niskiej urodzeniowej masie ciała, którego stan ulega poprawie (aktualna masa ciała nie przekracza 1500 gramów).

59

99299

Kontynuacja intensywnej opieki medycznej (za dzień) w celu badania i ustalenia postępowania z niemowlęciem o niskiej urodzeniowej masie ciała, którego stan ulega poprawie (aktualna masa ciała wynosi od 1500 do 2500 gramów).

60

99301

Świadczenia związane z badaniem i ustaleniem postępowania z chorym pierwszorazowym lub objętym stałą opieką, przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych obejmujące coroczną dokładną ocenę stanu chorego, wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny, badanie szczegółowe, podjęcie oczywistej decyzji medycznej lub decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

61

99302

Świadczenia związane z badaniem i ustaleniem postępowania z chorym pierwszorazowym lub objętym stałą opieką przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych obejmujące coroczną dokładną ocenę stanu chorego, wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim lub wysokim stopniu złożoności

62

99303

Świadczenia związane z badaniem i ustaleniem postępowania z chorym pierwszorazowym lub objętym stałą opieką związane z przyjęciem chorego do oddziału dla przewlekle chorych, obejmujące coroczną dokładną ocenę stanu chorego, wymagające spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim lub wysokim stopniu złożoności

63

99311

Świadczenia związane z dalszą opieką nad chorym pierwszorazowym lub objętym stałą opieką przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych (za dzień) wymagające spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej lub decyzji medycznej o niskim poziomie złożoności

64

99312

Świadczenia związane z dalszą opieką nad chorym pierwszorazowym lub objętym stałą opieką przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych (za dzień) wymagające spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

65

99313

Świadczenia związane z dalszą opieką nad chorym pierwszorazowym lub objętym stałą opieką przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych (za dzień) wymagające spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim lub wysokim stopniu złożoności

66

99315

Świadczenia związane z wypisem chorego z oddziału dla przewlekle chorych; 30 minut lub mniej.

67

99316

Świadczenia związane z wypisem chorego z oddziału dla przewlekle chorych; powyżej 30 minut.

68

99321

Wizyta u pacjenta przebywającego w domu opieki obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

69

99322

Wizyta u pacjenta przebywającego w domu opieki obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności.

70

99323

Wizyta u pacjenta przebywającego w domu opieki obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

71

99331

Wizyta u pacjenta przebywającego w domu opieki obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem objętym stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: , wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej oczywistej lub o niskim stopniu złożoności

72

99332

Wizyta u pacjenta przebywającego w domu opieki obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem objętym stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: , rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem ograniczony do zmian od chwili poprzedniej rozmowy, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem ograniczone do zmian od chwili poprzedniego badania, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

73

99333

Wizyta u pacjenta przebywającego w domu opieki obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem objętym stałą opieką - wymagająca spełnienia warunków w obrębie dwóch spośród trzech kluczowych składowych: , wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

74

99341

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

75

99342

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem, badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

76

99343

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny, badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

77

99344

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

78

99345

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pierwszorazowym wymagająca spełnienia warunków w obrębie trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

79

99347

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, wywiad zorientowany na podstawowy problem (pod kątem zmian od ostatniej wizyty), badanie zorientowane na podstawowy problem, podjęcie oczywistej decyzji medycznej

80

99348

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, rozszerzony wywiad zorientowany na podstawowy problem (pod kątem zmian od ostatniej wizyty), badanie rozszerzone zorientowane na podstawowy problem, podjęcie decyzji medycznej o niskim stopniu złożoności

81

99349

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, wywiad dokładny (pod kątem zmian od ostatniej wizyty), badanie dokładne, podjęcie decyzji medycznej o średnim stopniu złożoności

82

99350

Wizyta domowa obejmująca badanie i ustalenie postępowania z pacjentem pozostającym pod stałą opieką wymagająca spełnienia warunków w zakresie dwóch spośród trzech kluczowych składowych:, wywiad szczegółowy, badanie szczegółowe, podjęcie decyzji medycznej o wysokim stopniu złożoności

83

99354

Świadczenie medyczne o charakterze przewlekłym wykonywane przez lekarza wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wykraczające poza zwykłe świadczenia związane zarówno z opieką w warunkach ambulatoryjnych (np. przedłużająca się opieka nad chorym z zaostrzeniem astmy oskrzelowej); pierwsza godzina świadczeń (zgłaszać niezaleznie, w połączeniu z kodami dla świadczeń z zakresu postępowanie/leczenie)

84

99355

Świadczenie medyczne o charakterze przewlekłym wykonywane przez lekarza wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wykraczające poza zwykła świadczenia związane zarówno z opieką w warunkach ambulatoryjnych (np. przedłużająca się opieka nad chorym z zaostrzeniem astmy oskrzelowej); każde następne 30 minut.

85

99356

Świadczenie medyczne o charakterze przewlekłym wykonywane przez lekarza wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wykraczające poza zwykłe świadczenia związane zarówno z opieką w warunkach szpitalnych (np. przedłużająca się opieka nad ciężarną mająca na celu monitorowanie płodu gdy zachodzi ryzyko porodu powikłanego lub inne monitorowanie czynności fizjologicznych, przedłużająca się opieka nad ciężko chorym pacjentem); pierwsza godzina świadczeń (zgłaszać niezaleznie, w połączeniu z kodami dla świadczeń z zakresu postępowanie/leczenie) xxxxxxxxxxxxx

86

99357

Świadczenie medyczne o charakterze przewlekłym wykonywane przez lekarza wymagające bezpośredniego kontaktu z pacjentem, wykraczające poza zwykłe świadczenia związane zarówno z opieką w warunkach szpitalnych (np. przedłużająca się opieka nad ciężarną mająca na celu monitorowanie płodu gdy zachodzi ryzyko porodu powikłanego lub inne monitorowanie czynności fizjologicznych, przedłużająca się opieka nad ciężko chorym pacjentem); pierwsza godzina świadczeń (zgłaszać niezaleznie, w połączeniu z kodami dla świadczeń z zakresu postępowanie/leczenie), każde następne 30 minut. xxxxxxxxxxxxxxxx

87

99358

Przedłużające się świadczenia o charakterze badania i leczenia zapewniane przed i/lub po sprawowaniu opieki wymagającej bezpośredniego kontaktu z pacjentem (np. analiza rozległej dokumentacji medycznej /lub wyników badań, porozumiewanie się z innymi pracownikami służby zdrowia i/lub rodziną chorego) w warunkach ambulatoryjnych lub podczas hospitalizacji) zgłaszane w połączeniu z kodami dla świadczeń z zakresu postępowanie/leczenie; (pierwsze 30-60 minut)

88

99359

Przedłużające się świadczenia o charakterze badania i leczenia zapewniane przed i/lub po sprawowaniu opieki wymagającej bezpośredniego kontaktu z pacjentem (np. analiza rozległej dokumentacji medycznej /lub wyników badań, porozumiewanie się z innymi pracownikami służby zdrowia i/lub rodziną chorego) w warunkach ambulatoryjnych lub podczas hospitalizacji) zgłaszane w połączeniu z kodami dla świadczeń z zakresu postępowanie/leczenie; (każde następne 30 minut).

89

99360

Gotowość do wykonania świadczenia medycznego wymagająca przedłużającej się obecności lekarza (każde 30 min) (np. gotowość do podjęcia działań chirurgicznych, gotowość podczas oczekiwania na preparaty histopatologiczne, podczas oczekiwania na cesarskie cięcie, na monitorowanie EEG itd.)

90

99361

Narady zespołowe lekarza z interdyscyplinarnym zespołem pracowników służby zdrowia lub przedstawicielami innych placówek mające na celu koordynację opieki nad chorym (bez obecności chorego); czas około 30 minut.

91

99362

Narady zespołowe lekarza z interdyscyplinarnym zespołem pracowników służby zdrowia lub przedstawicielami innych placówek mające na celu koordynację opieki nad chorym (bez obecności chorego); czas około 60 minut.

92

99371

Rozmowa telefoniczna z pacjentem lub w celu skonsultowania pacjenta, lub mająca na celu omówienie postępowania z pacjentem z innymi pracownikami służby zdrowia (np. pielęgniarki, terapeuci, pracownicy opieki społecznej, dietetycy, farmaceuci) - prosta lub krótkotrwała (np. przekazanie wyników badań laboratoryjnych, wyjaśnienie bądź zmiana poleceń, włączenie nowych danych zaczerpniętych od innych pracowników służby zdrowia do planu postępowania, dostosowanie postępowania do zmian stanu chorego).

93

99372

Rozmowa telefoniczna z pacjentem lub w celu skonsultowania pacjenta, lub mająca na celu omówienie postępowania z pacjentem z innymi pracownikami służby zdrowia (np. pielęgniarki, terapeuci, pracownicy opieki społecznej, dietetycy, farmaceuci) - bardziej złożona (np. udzielanie choremu porady w związku z pojawieniem się nowego problemu, zalecenie leczenia nie wymagające bezpośredniego kontaktu z chorym, dokładne omówienie wyników badań, koordynacja postępowania medycznego w przypadku pojawienia się nowego problemu u chorego objętego stałą opieką, szczegółowe omówienie nowych danych i/lub nowych informacji, wdrożenie nowego planu postępowania)

94

99373

Rozmowa telefoniczna z pacjentem lub w celu skonsultowania pacjenta, lub mająca na celu omówienie postępowania z pacjentem z innymi pracownikami służby zdrowia (np. pielęgniarki, terapeuci, pracownicy opieki społecznej, dietetycy, farmaceuci) - złożona lub długotrwała (np. długotrwałe udzielanie porady zdenerwowanemu/zalęknionemu choremu, szczegółowa i długa rozmowa z rodziną ciężko chorego, długa rozmowa konieczna w celu skoordynowania złożonych działań wymagających współpracy kilku pracowników służby zdrowia zaangażowanych na różnych etapach realizowania planu postępowania z chorym).

95

99374

Nadzór lekarski nad planem opieki nad chorym przebywającym pod opieką agencji świadczącej opiekę w miejscu zamieszkania, domu opieki lub podobnym otoczeniu (np. ośrodek opieki nad chorymi z chorobą Alzheimera) bez obecności chorego. Plan opieki jest złożony - wymaga działań o charakterze multidyscyplinarnym, ustalania i modyfikowania planu postępowania, analizy kolejnych raportów dotyczących stanu chorego, analizy wyników badań dodatkowych, porozumiewania się (w tym telefonicznego) w celu oceny opieki lub podejmowanych decyzji z pracownikami służby zdrowia, członkami rodziny chorego, opiekunami prawnymi chorego lub osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących chorego i/lub osobami opiekującymi się chorym; uwzględnianie nowych danych w planie postępowania z chorym i/lub dostosowywanie terapii do pozyskanych danych; 15- 29 minut w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego

96

99375

Nadzór lekarski nad planem opieki nad chorym przebywającym pod opieką agencji świadczącej opiekę w miejscu zamieszkania, domu opieki lub podobnym otoczeniu (np. ośrodek opieki nad chorymi z chorobą Alzheimera) bez obecności chorego. Plan opieki jest złożony - wymaga działań o charakterze multidyscyplinarnym, ustalania i modyfikowania planu postępowania, analizy kolejnych raportów dotyczących stanu chorego, analizy wyników badań dodatkowych, porozumiewania się (w tym telefonicznego) w celu oceny opieki lub podejmowanych decyzji z pracownikami służby zdrowia, członkami rodziny chorego, opiekunami prawnymi chorego lub osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących chorego i/lub osobami opiekującymi się chorym; uwzględnianie nowych danych w planie postępowania z chorym i/lub dostosowywanie terapii do pozyskanych danych; 15- 29 minut w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Powyżej 30 minut.

97

99377

Nadzór lekarski nad chorym przebywającym w hospicjum, bez obecności chorego. Plan opieki jest złożony - wymaga działań o charakterze multidyscyplinarnym, ustalania i modyfikowania planu postępowania, analizy kolejnych raportów dotyczących stanu chorego, analizy wyników badań dodatkowych, porozumiewania się (w tym telefonicznego) w celu oceny opieki lub podejmowanych decyzji z pracownikami służby zdrowia, członkami rodziny chorego, opiekunami prawnymi chorego lub osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących chorego i/lub osobami opiekującymi się chorym; uwzględnianie nowych danych w planie postępowania z chorym i/lub dostosowywanie terapii do pozyskanych danych; 15- 29 minut w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego

98

99378

Nadzór lekarski nad chorym przebywającym w hospicjum, bez obecności chorego. Plan opieki jest złożony - wymaga działań o charakterze multidyscyplinarnym, ustalania i modyfikowania planu postępowania, analizy kolejnych raportów dotyczących stanu chorego, analizy wyników badań dodatkowych, porozumiewania się (w tym telefonicznego) w celu oceny opieki lub podejmowanych decyzji z pracownikami służby zdrowia, członkami rodziny chorego, opiekunami prawnymi chorego lub osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących chorego i/lub osobami opiekującymi się chorym; uwzględnianie nowych danych w planie postępowania z chorym i/lub, Powyżej 30 minut.

99

99379

Nadzór lekarski nad chorym przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych, bez obecności chorego. Plan opieki jest złożony - wymaga działań o charakterze multidyscyplinarnym, ustalania i modyfikowania planu postępowania, analizy kolejnych raportów dotyczących stanu chorego, analizy wyników badań dodatkowych, porozumiewania się (w tym telefonicznego) w celu oceny opieki lub podejmowanych decyzji z pracownikami służby zdrowia, członkami rodziny chorego, opiekunami prawnymi chorego lub osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących chorego i/lub osobami opiekującymi się chorym; uwzględnianie nowych danych w planie postępowania z chorym i/lub dostosowywanie terapii do pozyskanych danych; 15- 29 minut w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego

100

99380

Nadzór lekarski nad chorym przebywającym w oddziale dla przewlekle chorych, bez obecności chorego. Plan opieki jest złożony - wymaga działań o charakterze multidyscyplinarnym, ustalania i modyfikowania planu postępowania, analizy kolejnych raportów dotyczących stanu chorego, analizy wyników badań dodatkowych, porozumiewania się (w tym telefonicznego) w celu oceny opieki lub podejmowanych decyzji z pracownikami służby zdrowia, członkami rodziny chorego, opiekunami prawnymi chorego lub osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących chorego i/lub osobami opiekującymi się chorym; uwzględnianie nowych danych w planie postępowania z chorym i/lub dostosowywanie terapii do pozyskanych danych; 15- 29 minut w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Powyżej 30 minut.

101

99381

Świadczenie związane z pierwszą dokładną oceną stanu chorego wynikającą z działań prewencyjnych - ocena i ustalenie postępowania z chorym obejmujące wywiad i badanie przedmiotowe dostosowane do wieku i płci chorego, doradztwo/doradztwo z wyprzedzeniem/ograniczanie narażenia na czynniki ryzyka oraz zalecenie odpowiednich szczepień, badań laboratoryjnych/diagnostycznych; pacjent pierwszorazowy; niemowlę (poniżej 1 roku życia)

102

99382

Okres wczesnodziecięcy (1-4 lata)

103

99383

Okres późnodziecięcy (5-11 lat)

104

99384

Okres nastoletni (12-17 lat)

105

99385

18-39 lat

106

99386

40-64 lata

107

99387

65 lat i więcej

108

99391

Świadczenie związane z okresową dokładną oceną stanu chorego wynikającą z działań prewencyjnych - ocena i ustalenie postępowania z chorym obejmujące wywiad i badanie przedmiotowe dostosowane do wieku i płci chorego, doradztwo/doradztwo z wyprzedzeniem/ograniczanie narażenia na czynniki ryzyka oraz zalecenie odpowiednich szczepień, badań laboratoryjnych/diagnostycznych; pacjent objęty stałą opieką; niemowlę (poniżej 1 roku życia)

109

99392

Okres wczesnodziecięcy (1-4 lata)

110

99393

Okres późnodziecięcy (5-11 lat)

111

99394

Okres nastoletni (12-17 lat)

112

99395

18-39 lat

113

99396

40-64 lata

114

99397

65 lat i więcej

115

99401

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone indywidualnie (procedura niezależna); czas trwania: około 15 minut

116

99402

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone indywidualnie (procedura niezależna); czas trwania: Około 30 minut

117

99403

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone indywidualnie (procedura niezależna); czas trwania: Około 45 minut

118

99404

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone indywidualnie (procedura niezależna); czas trwania: Około 60 minut

119

99411

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone grupowo (procedura niezależna); czas trwania: około 30 minut

120

99412

Poradnictwo w zakresie medycyny prewencyjnej prowadzone grupowo (procedura niezależna); czas trwania: Około 60 minut.

121

99420

Zastosowanie i interpretacja wyników kwestionariuszy oceny narażenia na czynniki ryzyka

122

99421

Inne działania w zakresie medycyny prewencyjnej (nie wymienione powyżej).

123

99431

Badanie podmiotowe i przedmiotowe prawidłowo rozwiniętego noworodka, rozpoczęcie procedur diagnostycznych i ustalenie planu postępowania oraz przygotowanie dokumentacji medycznej. (Ten sam kod powinien być stosowany w celu zgłaszania świadczeń związanych z porodem).

124

99432

Świadczenia związane z opieką nad prawidłowo rozwiniętym noworodkiem wykonywane w innych warunkach niż szpital lub izba porodowa, obejmujące badanie przedmiotowe noworodka oraz rozmowę z rodzicem/rodzicami.

125

99433

Dalsza opieka szpitalna obejmująca badanie i postępowanie z prawidłowo rozwiniętym noworodkiem (za każdy dzień).

126

99435

Badanie podmiotowe i przedmiotowe prawidłowo rozwiniętego noworodka oraz przygotowanie dokumentacji medycznej. (Kodu tego należy używać wyłącznie w przypadku noworodków ocenianych i wypisywanych ze szpitala lub izby porodowej w dniu narodzin).

127

99436

Obecność przy porodzie (na prośbę lekarza odbierającego poród) oraz wstępna opieka nad noworodkiem.

128

99440

Resuscytacja noworodka: zapewnienie wentylacji ciśnieniami dodatnimi i/lub uciśnięć klatki piersiowej w razie wystąpienia niewydolności oddechowej i/lub niewydolności krążenia.

129

99450

Przeprowadzenie podstawowej oceny stanu zdrowia lub oceny stopnia inwalidztwa obejmujące: pomiary wzrostu, masy ciała i wartości ciśnienia tętniczego, założenie dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami polisy ubezpieczeniowej na życie, pobranie krwi lub/i moczu zgodnie z istniejącymi protokołami, wypełnienie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń

130

99455

Przeprowadzenie oceny stanu zdrowia pod kątem badań pracowniczych lub stopnia inwalidztwa wykonane przez lekarza prowadzącego obejmujące:, , założenie dokumentacji medycznej odpowiedniej dla stanu ogólnego pacjenta, przeprowadzenie badania przedmiotowego odpowiedniego dla stanu ogólnego pacjenta, postawienie rozpoznania, ocena ogólnej wydolności i stabilności stanu chorego, ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu, opracowanie planu postępowania medycznego, wypełnienie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń oraz przygotowanie sprawozdania

131

99456

Przeprowadzenie oceny stanu zdrowia pod kątem badań pracowniczych lub stopnia inwalidztwa wykonane przez lekarza innego niż prowadzący obejmujące:, założenie dokumentacji medycznej odpowiedniej dla stanu ogólnego pacjenta, przeprowadzenie badania przedmiotowego odpowiedniego dla stanu ogólnego pacjenta, postawienie rozpoznania, ocena ogólnej wydolności i stabilności stanu chorego, ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu, opracowanie planu postępowania medycznego, wypełnienie odpowiednich dokumentów i zaświadczeń oraz przygotowanie sprawozdania

132

99499

Nie wyszczególnione świadczenia z zakresu badania i postępowania


Załącznik 2
Lista placówek uczestniczących w pilotażu oraz liczba kodowań w poszczególnych placówkach.


Szpital Bielański

Warszawa

133

Przychodnia Nasz Lekarz

Toruń

1076

Szpital im. Rydygiera

Łódź

350

Klinika Ginekologii i Położnictwa AM

Warszawa

1090

Oddział Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Toruń

510

Klinika Chorób Infekcyjnych Wojskowy Instytut Medyczny

Warszawa

800

Przychodnie Medicover

Warszawa

3431

SPZOZ

Głowno

101

Oddział Położniczy SPZOZ

Sucha Beskidzka

308

Instytut Kardiologii

Warszawa

833

Praktyka Lekarza Rodzinnego

Warszawa

250

Przychodnie Luxmed

Warszawa

872


Załącznik 3Ankieta dla osób uczestniczących w testowaniu CPT
Ośrodek:
W pytaniach 1-3 prosimy o udzielenie odpowiedzi w skali:

1(zła), 2(słaba), 3(średnia), 4(dobra), 5(bardzo dobra), brak odpowiedzi = nie mam zdania.

Prosimy zakreślić odpowiednią liczbę.
1. Zrozumiałość definicji procedur/świadczeń CPT - 1 2 3 4 5
2. Zgodność definicji procedur/świadczeń według CPT z realiami praktyki lekarskiej

w Polsce - 1 2 3 4 5


3. Łatwość wyszukiwania (prosimy wziąć poprawkę na roboczy format dostępnych obecnie

materiałów, brak części kodów i kompletnego indeksu) -1 2 3 4 5


4. Czas potrzebny na zakodowanie jednej czynności/procedury (szacunkowo, w minutach)

- w pierwszych 2 tygodniach testowania -

- w ostatnich 2 tygodniach testowania -
5. Przeciętny czas potrzebny na szkolenie kodujących w oddziale/przychodni/praktyce

wyniósłby (szacunkowo w miesiącach) -


6. Porównanie z obecnie obowiązującym systemem kodów używanym przez NFZ (proszę zaznaczyć krzyżykiem we właściwym miejscu tabeli):lista kodów CPT jest:

Tak

Nie

Nie mam zdania

łatwiejsza


bardziej zrozumiała


bardziej jednoznaczna


bardziej kompletna


bardziej odpowiednia do wykazania rzeczywistej pracy lekarza


lepiej opisuje standard wykonania procedury

7. Możliwe jest poprawne kodowanie CPT na podstawie tylko dokumentacji: TAK NIE


8. Sugestie dotyczące wdrażania kodów CPT w codziennej praktyce
9. Inne uwagi

Załącznik 4.

Formularz używany przez kodujących.
Ośrodek:Data

Nr ks/rej

Wiek

Płeć

ICD-10

ICD-9

NFZ

CPT

Uwagi*

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

a b c

* Proszę zaznaczyć odpowiednią literę i wpisać cyfry (można wpisać więcej niż jedną):

a. kodowanie po osobistym wykonaniu procedury/świadczenia

b. kodowanie na podstawie dokumentacji lekarskiej

c. kodowanie na podstawie ustnej relacji wykonującego procedurę/świadczenie
1. pakiet CPT został rozdzielony na części składowe z powodu specyfiki organizacyjnej

2. nieprecyzyjna definicja kodu NFZ

3. warunki organizacyjne praktyki w Polsce nie odpowiadają definicji CPT

4. trudno jest znaleźć odpowiedni kod w tłumaczeniu CPT

5. niewłaściwa terminologia użyta w tłumaczeniu opisu procedury

6. dokumentacja lekarska niejednoznaczna w aspekcie kodowania CPT

7. trudno wybrać spomiędzy podobnych kodów CPT (proszę podać podobne numery kodów)

8. nie można zgłosić wszystkich świadczeń z powodu braku całej CPT
1 Kozierkiewicz A.,Radziwiłł K., Czas wycenić pracę lekarza", "Gazeta Lekarska", nr 4/2004

2 Krajewski R., Amerykański system kodowania procedur, Gazeta Lekarska, nr 10/2004

3 CPR – customary, prevailing and reasonable – Zwyczajowe, Przeważające, Rozsądne – stosowane jako zasady ustalania przez praktyki lekarskie cen do refundacji przez publicznego płatnika.

4 Kirkwood CR, Eggertsen S., The fetal non-stress test, J Fam Pract. 1983 Aug;17(2):311-9.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna