Kody cpt, rozpoczynające się od 5Pobieranie 2,22 Mb.
Strona10/11
Data23.10.2017
Rozmiar2,22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Pełna lista kategorii rozdziału FGS. Na żółto zaznaczone kategorie, których w ramach testowania nie użyto ani razu.

l.p.

CPT-4 G/P

Nazwa

1

56405

Nacięcie i drenaż ropnia sromu lub krocza

2

56420

Nacięcie i drenaż ropnia gruczołu Bartholina

3

56440

Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina

4

56441

Uwolnienie zrostów warg sromowych

5

56501

Zniszczenie zmian(y) sromu; proste (np. przy pomocy lasera, elektrokoagulacji, niskich temperatur, czynników chemicznych)

6

56515

Zniszczenie zmian(y) sromu; rozległe (np. przy pomocy lasera, elektrokoagulacji, niskich temperatur, czynników chemicznych)

7

56605

Biopsja sromu lub krocza (oddzielne procedury); jedna zmiana

8

56606+

Biopsja sromu lub krocza (oddzielne procedury); kod dodatkowy dla biopsji każdej dodatkowej zmiany: (wyszczególnić oddzielnie jako dodatek do kodu procedury wyjściowej) (zastosować 56606 wraz z kodem 56605)

9

56620

Proste wycięcie sromu; częściowe

10

56625

Proste wycięcie sromu; całkowite

11

56630

Radykalne wycięcie sromu, częściowe

12

56631

Radykalne wycięcie sromu, częściowe z jednostronnym usunięciem węzłów chłonnych pachwinowo-udowych

13

56632

Radykalne wycięcie sromu, częściowe z obustronnym usunięciem węzłów chłonnych pachwinowo-udowych

14

56633

Radykalne wycięcie sromu, całkowite, z jednostronnym usunięciem węzłów chłonnych pachwinowo-udowych

15

56637

Radykalne wycięcie sromu, całkowite, z obustronnym usunięciem węzłów chłonnych pachwinowo-udowych

16

56640

Radykalne wycięcie sromu, całkowite z usunięciem węzłów chłonnych pachwinowo-udowych, biodrowych oraz węzłów chłonnych miednicy (usunięcie węzłów chłonnych, patrz: 38760-38780)

17

56700

Częściowe wycięcie błony dziewiczej lub rewizja pierścienia błony dziewiczej

18

56720

Przecięcie błony dziewiczej, proste

19

56740

Wycięcie gruczołu lub torbieli gruczołu Bartholina

20

56800

Operacja plastyczna przedsionka pochwy

21

56805

Operacja plastyczna łechtaczki z powodu interseksualizmu

22

56810

Operacja naprawcza krocza, rekonstrukcja krocza z przyczyn niepołożnicznych (osobna procedura)

23

56820

Kolposkopia sromu

24

56821

Kolposkopia sromu z biopsją (z biopsjami)

25

57000

Nacięcie pochwy z eksploracją

26

57010

Nacięcie pochwy z drenażem ropnia miednicy

27

57020

Nakłucie pochwy (jako osobna procedura)

28

57022

Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z powodów położnicznych/poporodowych

29

57023

Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)

30

57061

Zniszczenie zmian(y) pochwy, proste (np. przy pomocy lasera, elektrokoagulacji, niskich temperatur, czynników chemicznych)

31

57065

Zniszczenie zmian(y) pochwy, rozległe (np. przy pomocy lasera, elektrokoagulacji, niskich temperatur, czynników chemicznych)

32

57100

Biopsja błony śluzowej pochwy; prosta (jako oddzielna procedura)

33

57105

Biopsja błony śluzowej pochwy; rozległa, wymagająca szycia (obejmuje usunięcie torbieli)

34

57106

Wycięcie pochwy; częściowe usunięcie ściany pochwy

35

57107

Wycięcie pochwy, częściowe usunięcie ściany pochwy

36

57108

Wycięcie pochwy, z usunięciem tkanek przypochwia (radykalne wycięcie pochwy)

37

57109

Wycięcie pochwy, z usunięciem tkanek przypochwia (radykalne usunięcie pochwy) z obustronnym usunięciem całkowitym węzłów chłonnych miednicy i biopsją (pobraniem do oceny histologicznej) okołoaortalnych węzłów chłonnych

38

57110

Wycięcie pochwy, całkowite usunięcie ściany pochwy

39

57111

Wycięcie pochwy, całkowite usunięcie ściany pochwy; z usunięciem tkanek przypochwia (radykalna waginektomia)

40

57112

Wycięcie pochwy, z obustronnym całkowitym usunięciem węzłów chłonnych miednicy i biopsją (pobraniem do oceny histologicznej) węzłów chłonnych okołoaortalnych

41

57120

Pośrodkowe zeszycie pochwy sposobem Neugebauera - Le Fort’a

42

57130

Wycięcie przegrody pochwy

43

57135

Wycięcie torbieli lub guza pochwy

44

57150

Płukanie pochwy i/lub aplikacja leków celem leczenia stanów infekcyjnych bakteryjnych, pasożytniczych lub grzybiczych

45

57155

Zakładanie aplikatorów domacicznych i/lub owoidów dopochwowych w celu zastosowania brachyterapii

46

57160

Dopasowywanie i zakładanie pessariów, krążków lub innego dopochwowego systemu podporowego

47

57170

Wprowadzenie krążka antykoncepcyjnego lub kapturka naszyjkowego połączone z poradnictwem

48

57180

Wprowadzenie jakiegokolwiek środka hemostatycznego z powodu samoistnego lub pourazowego krwawienia pochwowego z przyczyn niepołożnicznych (jako osobna procedura)

49

57200

Plastyka pochwy, zeszycie pochwy z powodu urazu (z przyczyn niepołożniczych)

50

57210

Plastyka pochwy i krocza, zeszycie pochwy i/lub krocza z powodu urazu (z przyczyn niepołożniczych)

51

57220

Operacja plastyczna zwieracza cewki moczowej z dostępu pochwowego (np. zdwojenie powięzi podcewkowej sposobem Kelly’ego)

52

57230

Operacja plastyczna z powodu uchyłka cewki moczowej.

53

57240

Plastyka przedniej ściany pochwy, operacja naprawcza uchyłka pęcherza moczowego z lub bez operacji naprawczej uchyłka cewki moczowej

54

57250

Plastyka tylnej ściany pochwy, operacja naprawcza uchyłka odbytnicy z lub bez plastyki krocza

55

57260

Jednoczasowa plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy

56

57265

Jednoczasowa plastyka przedniej i tylnej ściany pochwy z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocele)

57

57268

Zaopatrzenie przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele) z dostępu pochwowego (jako osobna procedura)

58

57270

Zaopatrzenie przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele) z dostępu brzusznego (jako osobna procedura)

59

57280

Podwieszenie pochwy z dostępu brzusznego

60

57282

Umocowanie pochwy do więzadła krzyżowo- kolcowego z powodu wypadania pochwy

61

57284

Operacja naprawcza defektu przypochwowego (obejmuje zaopatrzenie przepukliny przedniej ściany pochwy, wysiłkowego nietrzymania moczu i/lub niecałkowitego wypadania pochwy)

62

57287

Usunięcie lub rewizja taśmy założonej z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu (np. z powięzi lub syntetycznej)

63

57288

Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu (z użyciem taśmy powięziowej lub syntetycznej)

64

57289

Operacja Pereyra’y, obejmująca plastykę przedniej ściany pochwy

65

57291

Wytworzenie sztucznej pochwy, bez przeszczepu

66

57292

Wytworzenie sztucznej pochwy z przeszczepem

67

57300

Zamknięcie przetoki odbytniczo - pochwowej z dostępu przezpochwowego lub przezodbytniczego

68

57305

Zamknięcie przetoki odbytniczo - pochwowej z dostępu brzusznego

69

57307

Zamknięcie przetoki odbytniczo - pochwowej z dostępu brzusznego z równoczasowym wyłonieniem kolostomii

70

57308

Zamknięcie przetoki odbytniczo - pochwowej z dostępu przezkroczowego z rekonstrukcją krocza z lub bez plikacji mięśnia dźwigacza odbytu

71

57310

Zamknięcie przetoki cewkowo- pochwowej

72

57311

Zamknięcie przetoki cewkowo- pochwowej z przeszczepem mięśnia opuszkowo- jamistego

73

57320

Zamknięcie przetoki pęcherzowo- pochwowej z dostępu przezpochwowego

74

57330

Zamknięcie przetoki pęcherzowo- pochwowej z dostępu przezpęcherzowego i przezpochwowego

75

57335

Operacja plastyczna pochwy z powodu interseksualizmu.

76

57400

Rozszerzenie pochwy w znieczuleniu ogólnym

77

57410

Badanie miednicy mniejszej w znieczuleniu ogólnym

78

57415

Usunięcie uwięźniętego ciała obcego z pochwy (jako osobna procedura) w znieczuleniu ogólnym

79

57420

Kolposkopia całej pochwy, oraz szyjki macicy, o ile jest obecna

80

57421

Kolposkopia całej pochwy, oraz szyjki macicy, o ile jest obecna, z biopsją

81

57425

Laparoskopia, chirurgiczne umocowanie pochwy (podwieszenie szczytu pochwy)

82

57452

Kolposkopia szyjki macicy obejmująca górną/przylegającą część pochwy

83

57454

Kolposkopia szyjki macicy z pobraniem wycinków z szyjki macicy i wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy

84

57455

Kolposkopia szyjki macicy z pobraniem wycinków z szyjki macicy

85

57456

Kolposkopia szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem kanału szyjki macicy

86

57460

Kolposkopia szyjki macicy z pobraniem wycinka z szyjki macicy przy pomocy pętli elektrycznej

87

57461

Kolposkopia szyjki macicy z konizacją szyjki macicy przy użyciu pętli elektrycznej

88

57500

Biopsja, pojedyncza lub wielokrotna lub miejscowe wycięcie zmiany z lub bez przyżegania (jako osobna procedura)

89

57505

Wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy (jako osobna procedura, a nie część rozszerzenia kanału szyjki i wyłyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy)

90

57510

Kauteryzacja szyjki macicy, elektryczna lub termiczna

91

57511

Kauteryzacja szyjki macicy, kriokauteryzacja, pierwsza lub kolejna

92

57513

Kauteryzacja szyjki macicy, ablacja przy użyciu lasera

93

57520

Konizacja szyjki macicy z lub bez przyżegania, z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania kanału szyjki macicy, z lub bez zabiegu naprawczego, chirurgiczna lub laserowa

94

57522

Konizacja szyjki macicy przy pomocy pętli elektrycznej

95

57530

Trachelektomia (wycięcie szyjki macicy), amputacja szyjki macicy (osobna procedura)

96

57531

Radykalna trachelektomia (wycięcie szyjki macicy) z obustronnym całkowitym usunięciem węzłów chłonnych miednicy oraz biopsją (pobraniem do oceny histologicznej) okołoaortalnych węzłów chłonnych , z usunięciem lub bez usunięcia jajowodu(-ów), z usunięciem lub bez usunięcia jajnika(-ów)

97

57540

Wycięcie kikuta szyjki macicy, z dostępu brzusznego

98

57545

Wycięcie kikuta szyjki macicy, z dostępu brzusznego z rekonstrukcją dna miednicy

99

57550

Wycięcie kikuta szyjki macicy, z dostępu pochwowego

100

57555

Wycięcie kikuta szyjki macicy, z dostępu pochwowego, z operacja plastyczną przedniej lub/i tylnej ściany pochwy

101

57556

Wycięcie kikuta szyjki macicy, z dostępu pochwowego, z plastyką przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele)

102

57700

Szew okrężny szyjki macicy (z przyczyn niepołożniczych)

103

57720

Tracheloraphia (zeszycie szyjki macicy), operacja plastyczna szyjki macicy, dostęp pochwowy

104

57800

Instrumentalne rozszerzenie kanału szyjki macicy (jako oddzielna procedura)

105

57820

Rozszerzenie i wyłyżeczkowanie kikuta szyjki macicy

106

58100

Biopsja endometrium z lub bez pobrania materiału z kanału szyjki macicy (biopsji), bez rozszerzania kanału szyjki macicy, każda metoda (jako osobna procedura)

107

58120

Rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy macicy diagnostyczne i/lub terapeutyczne
(z przyczyn pozapołożnicznych)

108

58140

Myomektomia, wycięcie mięśniaka (-ów) / włókniaka (-ów) macicy, od 1 do 4 mięśniaków śródściennych ważących łącznie do 250 gramów i/lub usunięcie mięśniaków podsurowicówkowych z dostępu brzusznego

109

58145

Myomektomia, z dostępu pochwowego

110

58146

Myomektomia, wycięcie mięśniaka (-ów) / włókniaka (-ów), 5 lub więcej mięśniaków śródściennych i/lub mięśniaków śródściennych o łącznej masie powyżej 250 gramów, z dostępu brzusznego

111

58150

Całkowita brzuszna histerektomia (wycięcie trzonu i szyjki macicy) z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

112

58152

Całkowita brzuszna histerektomia z kolpoureterocystopeksją (podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego) (np. sposobem Marshall- Marchett’ego, Krantza, Burcha)

113

58180

Nadszyjkowe wycięcie macicy z dostępu brzusznego (subtotalne wycięcie macicy), z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

114

58200

Całkowite wycięcie macicy z dostępu brzusznego, obejmujące częściowe wycięcie pochwy z diagnostycznym pobraniem węzłów chłonnych okołoaortalnych i węzłów chłonnych miednicy, z lub bez usunięcia jajowodu (-ów) z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

115

58210

Radykalne wycięcie macicy z dostępu brzusznego, z całkowitym obustronnym usunięciem węzłów chłonnych miednicy, z biopsją węzłów chłonnych okołoaortalnych celem oceny histopatologicznej, z lub bez usunięcia jajowodu (-ów) z lub bez usunięcia jajnika (-ów)

116

58240

Wytrzewienie miednicy małej (egzenteracja) z powodu nowotworu narządów płciowych kobiecych z dostępu brzusznego z całkowitym wycięciem macicy lub szyjki macicy, z lub bez usunięcia jajowodu (-ów) z lub bez usunięcia jajnika (-ów), z usunięciem pęcherza moczowego i wszczepieniem moczowodów i/lub brzuszno-kroczowym odjęciem odbytnicy i okrężnicy z wyłonieniem kolostomii, lub kombinacja ww. procedur

117

58260

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów

118

58262

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z usunięciem jajowodu(-ów) i/lub jajnika (-ów)

119

58263

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z usunięciem jajowodu(-ów) i/lub jajnika (-ów), z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele)

120

58267

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z kolpoureterocytopeksją - z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego - (sposobem Marshall-Marchetti-Krantz, sposobem Pereyra’y) z lub bez kontroli endoskopowej.

121

58270

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele)

122

58275

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z całkowitym lub częściowym wycięciem pochwy

123

58280

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, waga macicy do 250 gramów, z całkowitym lub częściowym wycięciem pochwy, z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele)

124

58285

Radykalne wycięcie macicy drogą przezpochwową (operacja sposobem Schauta)

125

58290

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, masa macicy powyżej 250 gramów

126

58291

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, masa macicy powyżej 250 gramów, z usunięciem jajowodu (-ów) i/lub jajnika (-ów)

127

58292

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, masa macicy powyżej 250 gramów, z usunięciem jajowodu (-ów) i/lub jajnika (-ów) z operacją naprawczą przepukliny miednicy (enterocoele)

128

58293

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, masa macicy powyżej 250 gramów, z kolpo-ureterocytopeksją - podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego - (sposobem Marshall-Marchetti-Krantz, sposobem Pereyra’y) z lub bez kontroli endoskopowej

129

58294

Wycięcie macicy drogą przezpochwową, masa macicy powyżej 250 gramów, z operacją naprawczą przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocoele)

130

58300

Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (IUD - intrauterine device)

131

58301

Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej (IUD - intrauterine device)

132

58321

Sztuczna inseminacja (doszyjkowa)

133

58322

Sztuczna inseminacja domaciczna

134

58323

Płukanie nasienia w celu przygotowania do sztucznej inseminacji

135

58340

Cewnikowanie i wprowadzenie soli fizjologicznej lub kontrastu w trakcie sonohisterografii lub histerosalpingografii (HSG).

136

58345

Przezszyjkowe wprowadzenie cewnika do jajowodu celem diagnostyki i/lub przywrócenia drożności (każda metoda) z lub bez histerosalpingografii (HSG)

137

58346

Wprowadzenie aplikatorów Heymana w celu przeprowadzenia brachyterapii

138

58350

Chromotubacja jajowodów, wraz z materiałami

139

58353

Ablacja endometrium, termiczna, bez użycia histeroskopu

140

58400

Podwieszenie macicy, z lub bez skrócenia więzadeł obłych, z lub bez skrócenia więzadeł krzyżowo- macicznych; (jako osobna procedura)

141

58410

Podwieszenie macicy, z lub bez skrócenia więzadeł obłych, z lub bez skrócenia więzadeł krzyżowo- macicznych; (jako osobna procedura), z sympatektomią przedkrzyżową

142

58520

Zeszycie pęknięcia macicy, operacja naprawcza pęknietej macicy (z przyczyn pozapołożniczych)

143

58540

Operacja plastyczna macicy, operacja naprawcza wady macicy (sposobem Strassmana)

144

58545

Laparoskopia, chirurgiczne wycięcie mięśniaków, 1 do 4 mięśniaków śródściennych o łącznej masie do 250 gramów i/lub wycięcie mięśniaków podsurowicówkowych

145

58546

Laparoskopia, chirurgiczne wycięcie mięśniaków, 5 lub więcej mięśniaków śródściennych i/lub mięśniaków śródściennych o łącznej masie przekraczającej 250 gramów

146

58550

Laparoskopia; jednoczasowe przezpochwowe usunięcie macicy o masie do 250 gramów

147

58552

Laparoskopia; jednoczasowe przezpochwowe usunięcie macicy o masie do 250 gramów, z usunięciem jajowodu (-ów) i/lub jajnika (-ów)

148

58553

Laparoskopia; jednoczasowe przezpochwowe usunięcie macicy o masie przekraczającej 250 gramów

149

58554

Laparoskopia; jednoczasowe przezpochwowe usunięcie macicy o masie przekraczającej 250 gramów, z usunięciem jajowodu (-ów) i/lub jajnika (-ów)

150

58555

Histeroskopia diagnostyczna (jako osobna procedura)

151

58558

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy

152

58559

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z uwolnieniem zrostów wewnątrzmacicznych (każda metoda)

153

58560

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z przecięciem lub wycięciem przegrody wewnątrzmacicznej (każda metoda)

154

58561

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z usunięciem mięśniaków

155

58562

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z usunięciem zakleszczonego ciała obcego

156

58563

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z ablacją endometrium (np. resekcja endometrium, ablacja elektrochirurgiczna, termoablacja)

157

58565

Histeroskopowa biopsja endometrium i/lub polipektomia (wycięcie polipa) z lub bez rozszerzenia i wyłyżeczkowania jamy macicy, z obustronnym cewnikowaniem jajowodów w celu zamoknięcia ich światła dzięki wprowadzeniu trwałych implantów

158

58578

Niewyszczególniony zabieg laparoskopowy dotyczący macicy

159

58579

Niewyszczególniony zabieg histeroskopowy dotyczący macicy

160

58600

Podwiązanie lub przecięcie jajowodu (-ów) z dostępu brzusznego lub przezpochwowego, jednostronne lub obustronne

161

58605

Podwiązanie lub przecięcie jajowodu (-ów) z dostępu brzusznego lub przezpochwowego, poporodowe, jednostronne lub obustronne, w trakcie tej samej hospitalizacji (jako osobna procedura)

162

58611+

Podwiązanie lub przecięcie jajowodu (-ów) wykonywane w trakcie cięcia cesarskiego lub w trakcie operacji z otwarciem jamy brzusznej (należy wyszczególnić osobno wraz z procedurą główną)

163

58615

Zamknięcie jajowodu (-ów) z użyciem różnych materiałów (np. taśmy, zaciski, pierścienie jajowodowe)
z dostępu pochwowego lub nadłonowego.

164

58660

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów (jajowodowych, jajnikowych) (jako osobna procedura)

165

58661

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, z usunięciem przydatków (częściowe lub calkowite usunięcie jajnika i/lub jajowodu

166

58662

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, ze skoagulowaniem lub wycięciem zmian z jajnika, narządów miednicy lub powierzchni otrzewnej dowolną metodą

167

58670

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, ze skoagulowaniem jajowodów (z lub bez przecięcia)

168

58671

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, z zamknięciem jajowodów przy użyciu różnych technik (np. zacisków, klipsów, pierścieni jajowodowych)

169

58672

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, z plastyką strzępków jajowodu (fimbriolpastyką)

170

58673

Laparoskopia operacyjna z uwolnieniem zrostów, z odtworzeniem brzusznego ujścia jajowodu (z wytworzeniem nowego brzusznego ujścia jajowodu)

171

58679

Niewyszczególnione zabiegi laparoskopowe w obrębie jajowodu, jajnika

172

58700

Wycięcie jajowodu, całkowite lub częściowe, jednostronne lub obustronne (jako osobna procedura)

173

58720

Wycięcie jajowodu z jajnikiem, całkowite lub częściowe, jednostronne lub obustronne (jako osobna procedura)

174

58740

Uwolnienie zrostów (okołojajowodowych, okołojajnikowych)

175

58750

Zespolenie jajowodu

176

58752

Wszczepienie jajowodu do macicy

177

58760

Operacja plastyczna jajowodu (plastyka styrzępków jajowodu)

178

58770

Operacja plastyczna jajowodu (plastyka strzępków jajowodu), z odtworzeniem ujścia jajowodu (z wytworzeniem nowego ujścia jajowodu)

179

58800

Drenaż torbieli jajnika (pojedynczej lub mnogich), jednostronny lub obustronny (jako osobna procedura); z dostępu przezpochwowego

180

58805

Drenaż torbieli jajnika (pojedynczej lub mnogich), jednostronny lub obustronny (jako osobna procedura); z dostępu brzusznego

181

58820

Drenaż ropnia jajnika, z dostępu przezpochwowego, otwartego

182

58822

Drenaż ropnia jajnika, z dostępu brzusznego

183

58823

Drenaż ropnia miednicy, z dostępu przezpochwowego, przezodbytniczego lub przezskórnego (np. ropnia jajnika lub okołookrężniczego)

184

58825

Przemieszczenie (transpozycja) jajnika (-ów)

185

58900

Biopsja jajnika, jednostronna lub obustronna (jako osobna procedura)

186

58920

Klinowa resekcja jajnika lub rozcięcie jajnika, (jednostronne lub dwustronne)

187

58925

Wycięcie torbieli jajnika, jednostronne lub obustronne

188

58940

Wycięcie jajników, częściowe lub całkowite, jednostronne lub obustronne

189

58943

Wycięcie jajników, częściowe lub całkowite, jednostronne lub obustronne, z powodu zmiany złośliwej jajnika, jajowodu lub otrzewnej, z biopsją węzłów chłonnych okołoaortalnych i miednicznych, płukaniem otrzewnej, biopsją otrzewnej, oceną przepony, z lub bez usunięcia jajowodu (-ów), z lub bez usunięcia sieci większej

190

58950

Resekcja nowotworu złośliwego jajnika, jajowodu lub pierwotnego nowotworu złośliwego otrzewnej z obustronnym usunięciem jajowodów i jajników i usunięciem sieci większej

191

58951

Resekcja nowotworu złośliwego jajnika, jajowodu lub pierwotnego nowotworu złośliwego otrzewnej z obustronnym usunięciem jajowodów i jajników i usunięciem sieci większej, z całkowitym usunięciem macicy z dostępu brzusznego oraz wycięciem węzłów chłonnych miednicy mniejszej i częściowym usunięciem węzłów chłonnych okołoaortalnych

192

58952

Resekcja nowotworu złośliwego jajnika, jajowodu lub pierwotnego nowotworu złośliwego otrzewnej z obustronnym usunięciem jajowodów i jajników i usunięciem sieci większej, z radykalną resekcją o charakterze cytoredukcyjnym (np. radykalne wycięcie lub zniszczenie guzów wewnątrzbrzusznych lub zaotrzewnowych)

193

58953

Obustronne usunięcie jajowodu i jajnika z usunięciem sieci większej, całkowite usunięcie macicy z dostępu brzusznego i radykalne wycięcie zmian w celu uzyskania cytoredukcji

194

58954

Obustronne usunięcie jajowodu i jajnika z usunięciem sieci większej, całkowite usunięcie macicy z dostępu brzusznego i radykalne wycięcie zmian w celu uzyskania cytoredukcji, z usunięciem węzłów chłonnych miednicy i częściowym usunięciem węzłów chłonnych okołoaortalnych

195

58960

Laparotomia przeprowadzana w celu klasyfikacji klinicznej (staging) lub wtórnej klasyfikacji klinicznej (restaging) zmiany złośliwej jajnika, jajowodu lub otrzewnej (second look) z lub bez wycięcia sieci większej, z płukaniem jamy otrzewnej,

196

58970

Punkcja pęcherzyka w celu pobrania komórki jajowej (każda metoda)

197

58974

Przeniesienie zarodka do jamy macicy

198

58976

Przeniesienie gamety, zygoty lub zarodka do jajowodu (każda metoda)

199

58999

Niewyszczególnione zabiegi w obrębie narządów płciowych kobiecych (wykonywane z przyczyn pozapołożniczych)

200

59000

Amniopunkcja; diagnostyczna

201

59001

Terapeutyczna redukcja objętości płynu owodniowego (obejmuje kontrolę ultrasonograficzną)

202

59012

Punkcja naczynia płodowego, kordocenteza (wewnątrzmaciczna) (każda metoda)

203

59015

Biopsja kosmówki (każda metoda)

204

59020

Test skurczowy

205

59025

Płodowy test niestresowy

206

59030

Pobranie krwi z główki płodu

207

59050

Monitorowanie stanu dziecka podczas porodu, przez lekarza konsultującego (tj. lekarza innego niż lekarz prowadzący) udokumentowane pisemnym raportem, nadzór i interpretacja

208

59051

Monitorowanie stanu dziecka podczas porodu, przez lekarza konsultującego (tj. lekarza innego niż lekarz prowadzący) udokumentowane pisemnym raportem, tylko interpretacja

209

59070

Przezbrzuszna amnioinfuzja, z uwzględnieniem kontroli ultrasonograficznej

210

59072

Zamknięcie naczyń pępowinowych, z uwzględnieniem kontroli ultrasonograficznej

211

59074

Drenaż jam ciała płodu (np. nakłucie pęcherza płodu- wesikocenteza, nakłucie klatki piersiowej - torakocenteza, paracenteza), z uwzględnieniem kontroli ultrasonograficznej

212

59076

Założenie drenażu płodowego, z uwzględnieniem kontroli ultrasonograficznej

213

59100

Nacięcie macicy drogą brzuszną (np. z powodu zaśniadu groniastego, aborcji)

214

59120

Leczenie chirurgiczne ciąży ektopowej; jajowodowej lub jajnikowej, wymagające usunięcia jajowodu i/lub usunięcia jajnika, z dostępu brzusznego lub przezpochwowego.

215

59121

Leczenie chirurgiczne ciąży ektopowej; jajowodowej lub jajnikowej bez usunięcia jajowodu i/lub jajnika

216

59130

Leczenie chirurgiczne ciąży ektopowej; brzusznej

217

59135

Leczenie chirurgiczne ciąży ektopowej; śródściennej, macicznej, wymagającej całkowitego usunięcia macicy

218

59136

Leczenie chirurgiczne ciąży ektopowej; śródściennej, macicznej, z częściowym usunięciem macicy

219

59140

Leczenie chirurgiczne ciąży ektopowej; szyjkowej - z usunięciem ciąży

220

59150

Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej bez usunięcia jajowodu i/lub jajnika

221

59151

Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej z usunięciem jajowodu i/lub jajnika

222

59160

Wyłyżeczkowanie, po porodzie

223

59200

Wprowadzenie środków rozszerzających kanał szyjki macicy (np. laminaria – blaszecznica, prostaglandyny) (jako osobna procedura)

224

59300

Zabiegi naprawcze po nacięciu krocza lub pochwy; wykonywane przez innego lekarza niż lekarz prowadzący poród

225

59320

Założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy w czasie ciąży; dostęp przezpochwowy

226

59325

Założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy w czasie ciąży; dostęp brzuszny

227

59350

Zeszycie pękniętej macicy

228

59400

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) i opieka poporodowa

229

59409

Tylko poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych)

230

59410

Poród drogą pochwową (z lub bez nacięcia krocza i/lub użycia kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

231

59412

Obrót zewnętrzny, z lub bez tokolizy

232

59414

Poród łożyska (jako osobna procedura)

233

59425

Tylko opieka przedporodowa, 4 - 6 wizyt

234

59426

Tylko opieka przedporodowa, 7 lub więcej wizyt

235

59430

Tylko opieka poporodowa (jako osobna procedura)

236

59510

Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, cięcie cesarskie i opieka poporodowa

237

59514

Tylko cięcie cesarskie

238

59515

Cięcie cesarskie, z uwzględnieniem opieki poporodowej

239

59525+

Subtotalne lub całkowite wycięcie macicy po cięciu cesarskim (wyszczególnić osobno dodając kod do pozostałych zgłaszanych kodów dla wykonanych procedur) (wyszczególnić osobno w dodatku do kodu pierwotnej procedury)

240

59610

Rutynowa opieka położnicza, obejmująca opiekę przedporodową, poród drogami natury (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych) i opieka poporodowa po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

241

59612

Tylko poród drogami natury, po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych)

242

59614

Poród drogami natury, po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego (z lub bez nacięcia krocza, z lub bez zastosowania kleszczy położniczych) wraz z opieką poporodową

243

59618

Rutynowa opieka położnicza obejmująca opiekę przedporodową, poród drogą cięcia cesarskiego, opieka poporodowa, następująca po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

244

59620

Tylko poród drogą cięcia cesarskiego, następujący po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego

245

59622

Poród drogą cięcia cesarskiego, następujący po próbie porodu drogami natury po uprzednim porodzie drogą cięcia cesarskiego wraz z opieką poporodową

246

59812

Leczenie poronienia niecałkowitego niezależnie od trymestru zakończone leczeniem chirurgicznym

247

59820

Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w pierwszym trymestrze

248

59821

Leczenie poronienia chybionego zakończone leczeniem chirurgicznym w drugim trymestrze

249

59830

Zabiegowe opróżnienie jamy macicy z powodu poronienia septycznego

250

59840

Poronienie wywołane przy pomocy rozszerzenia kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowania jamy macicy

251

59841

Poronienie wywołane przy pomocy rozszerzenia kanału szyjki macicy i ewakuacji jaja płodowego

252

59850

Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu

253

59851

Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z rozszerzeniem i łyżeczkowaniem i/lub ewakuacją

254

59852

Poronienie wywołane przy pomocy jednej lub więcej iniekcji doowodniowych, obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z nacięciem macicy (niepowodzenie iniekcji doowodniowej)

255

59855

Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu

256

59856

Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z rozszerzeniem i łyżeczkowaniem i/lub ewakuacją jaja płodowego

257

59857

Poronienie wywołane przy pomocy jednego lub kilku środków dopochwowych (np. prostaglandyny) z lub bez rozszerzenia kanału szyjki macicy (np. blaszecznica) obejmuje przyjęcie do szpitala i wizyty, poród płodu i popłodu, z nacięciem macicy (niepowodzenie ewakuacji farmakologicznej)

258

59866

Redukcja ciąży wielopłodowej

259

59870

Ewakuacja zawartości jamy macicy i łyżeczkowanie z powodu zaśniadu groniastego

260

59871

Usuniecie szwu okrężnego szyjki macicy w znieczuleniu (innym niż miejscowe)

261

59897

Niewyszczególniona procedura inwazyjna w obrębie płodu (obejmuje kontrolę ultrasonograficzną)

262

59898

Niewyszczególniona procedura laparoskopowa, opieka nad ciężarną i poród

263

59899

Niewyszczególniona procedura, opieka nad ciężarną i poród

Tabela III1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna