Kodowanie I uklad dokumentacjiPobieranie 453,37 Kb.
Strona3/4
Data15.02.2018
Rozmiar453,37 Kb.
1   2   3   4

Monitorowanie procesów


Celem zapewnienia danych wejściowe do analizy i doskonalenia procesów oraz monitorowania ich skuteczności, przyjęto następujące wskaźniki i mierniki:

   1. Obsługa podatników, płatników i podmiotów uprawnionych


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-OP-01

Wskaźnik interpretacji

Nie więcej niż 85

Miesięcznie

MIER-OP-02

Wskaźnik zaświadczeń

Nie więcej niż 7

Kwartalnie

MIER-OP-03

Wskaźnik wezwań

Brak

Kwartalnie

UWAGI:
   1. Ewidencja podatników i płatników


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-NIP-01

Wskaźnik terminowości wydawania zaświadczeń

100%

Kwartalnie

UWAGI:
   1. Wymiar podatku


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-WP-01

Ilość rozpatrzonych wniosków o stwierdzenie nadpłaty,

których termin załatwienia przypada na dany kwartał

Ilość złożonych wniosków o stwierdzenie nadpłaty,

których termin załatwienia przypada na dany kwartał

Kwartalnie

MIER-WP-02

Liczba decyzji wymiarowych uchylonych

Liczba wszystkich wydanych decyzjiKwartalnie

UWAGI:
   1. Rozliczenia finansowe


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-RF-01

Realizacja zaległości z lat ubiegłych tj. (wpływy na poczet zaległości z lat ubiegłych wg stanu na ostatni dzień danego kwartału/zaległości z lat ubiegłych wg stanu na ostatni dzień kwartału)*100%


Nie mniej niż 40%

Kwartalnie

MIER-RF-01

Zaksięgowanie na karcie kontowej

Nie więcej niż 8
UWAGI:


   1. Kontrola podatkowa


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-KP-01

Ilość przeprowadzonych kontroli

Ilość podatników zarejestrowanych w UrzędziePomiędzy 5%-10%

Kwartalnie

MIER-KP-02

Ilość przeprowadzonych kontroli planowych

Ilości kontroli ujętych w planie kontroliNie mniej niż 90%

Półrocznie

MIER-KP-02

Ilość kontroli pozytywnych

Ilość kontroli ogółemPomiędzy 15%-45%

Kwartalnie

UWAGI:
   1. Postępowania karne skarbowe


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-KS-01

Wskaźnik spraw karnych-skarbowych
Kwartalnie

MIER-KS-02

Wskaźnik spraw karnych-skarbowych
Kwartalnie

MIER-KS-03

Wskaźnik mandatów karnych
Kwartalnie

MIER-KS-04

Wskaźnik odstąpień od ukarania
Kwartalnie

UWAGI:
   1. Egzekucja


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-EG-01

Wskaźnik efektywności zaległości

Min 45% w skali roku

Miesięcznie

MIER-EG-02

Efektywność działań poborców skarbowych

60% ( każdy poborca)

Półrocznie

MIER-EG-03

Monitorowanie dłużników
Miesięcznie

MIER-EG-04

Hipoteka przymusowa
Kwartalnie

MIER-EG-05

Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych
Miesięcznie

UWAGI:
   1. Wprowadzanie danych


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-WD-01

Odsetek deklaracji miesięcznych wprowadzonych do systemu w terminie dłuższym niż 15 dni od momentu wpływu.

Poniżej 10%

kwartalnie

UWAGI:
   1. Rozpatrywanie wniosków o zmianę uregulowania zobowiązań podatkowych


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-MPP-01

Ilość załatwionych spraw o odroczeniu

Ilość spraw o odroczenie


Miesięcznie

MIER-MPP-02

Ilość załatwionych spraw o raty

Ilość spraw o raty


Miesięcznie

MIER-MPP-03

Ilość załatwionych spraw o umorzenie

Ilość spraw o umorzenie


Miesięcznie

UWAGI:


   1. Obsługa administracyjna urzędu


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-OA-01

Realizacja budżetu Urzędu

100% +-10%

Kwartalnie

UWAGI:
   1. Zarządzanie zasobami ludzkimi


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-ZL-01

Czas przeznaczony na szkolenia

nominalny czas pracyPółrocznie

UWAGI:

MIER-ZL-01 -

   1. Obsługa informatyczna


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-OI-01

Łączny czas niedostępności systemu (w godzinach) w stosunku do nominalnego czasu pracy urzędu

5 godzin

Półrocznie

UWAGI:
   1. Nadzorowanie systemu zarządzania


Sposób monitorowania procesu

Oznaczenie

Miernik/ wskaźnik

Wartość akceptowalna

Częstotliwość

pomiaru/ monitoring

MIER-NS-01

Liczba działań korygujących/ zapobiegawczych zakończonych w planowanym terminie w stosunku do wszystkich zakończonych działań korygujących/ zapobiegawczych

> 80 %

Raz na pół roku/

Pełnomocnik ds. SZJMIER-NS-02

Liczba zrealizowanych auditów w stosunku do zaplanowanych w danym okresie

> 70 %

Półrocznie

UWAGI:


1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna