Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona61/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.5


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Informatyka w zarządzaniu

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Hubert Zarzycki

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne, Inżynieria oprogramowania

  Wymagania wstępne

  znajomość podstaw informatyki i algorytmizacji oraz projektowania oprogramowania oraz umiejętności praktycznych w zakresie biegłej obsługi komputera

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

II

30

-

15

-

-

-

4

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student będzie miał zdolność objaśnić podstawowe kwestie związane z analizą i projektowaniem systemów informatycznych.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi przygotować model prostego systemu w oparciu o analizę specyfikacji wymagań. Student posiądzie umiejętność zastosowania analizy systemu w oparciu o odpowiednie diagramy UML 2.0.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy możliwości wykorzystania UML 2.0 przy analizie i projektowaniu systemów informatycznych. Jest zdolny do współpracy z osobami zaangażowanymi przy tworzeniu rozbudowanych systemów tj. programistami, projektantami oraz analitykami.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin w formie testu, projekt

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład


  Projekt wstępny i analiza wykonalności. Metody analizy i projektowania systemów. Wdrażanie systemów informacyjnych. Prototypowanie. Narzędzia CASE. Podejście strukturalne i obiektowe.

  Najważniejsze diagramy statyczne i dynamiczne w UML 2.0., w tym diagramy przypadków użycia, klas, stanów, sekwencji, aktywności, implementacyjne i pakietów.

  Realizacja modeli relacyjnego, dziedziczenia, asocjacji oraz innych wybranych konstrukcji UML w obiektowych językach programowania.

  Dokumentacja projektowa.  Ćwiczenia laboratoryjne


  Analiza wykonalności projektów. Ćwiczenia z analizy statycznej, dynamicznej oraz wybranych konstrukcji obiektowych języków programowania. Realizacja diagramów przypadków użycia, klas, stanów, aktywności i sekwencji. Wykorzystanie dziedziczenia, asocjacji oraz ekstensji klasy w językach obiektowych. Ćwiczenia z zastosowania wielu wybranych konstrukcji UML.

 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Cheesman J., J. Daniels J.: Komponenty w UML, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.

Chmielarz W.: Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 2000.

Shalloway A., Trott J.R.: Projektowanie zorientowane obiektowo, Helion, 2002.


Literatura uzupełniająca


Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych, WNT, Warszawa 1999.

Szyjewski Z.: Zarządzanie projektami informatycznymi. Metodyka tworzenia systemów informatycznych, wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.Wszelkie pozycje związane z analizą, modelowaniem i projektowaniem systemów informatycznych. W szczególności opartych o język UML.

1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna