Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona60/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.4.4


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Informatyka w zarządzaniu

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Hubert Zarzycki

  Przedmioty wprowadzające

  Technologie informacyjne

  Wymagania wstępne

  znajomość podstaw informatyki i algorytmizacji oraz projektowania oprogramowania oraz umiejętności praktycznych w zakresie biegłej obsługi komputera

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

I

15E

-

30

-

-

-

5

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po ukończeniu przedmiotu student będzie miał zdolność objaśnić najistotniejsze kwestie związane z technikami obiektowymi języków programowania ze szczególnym uwzględnieniem języka Java.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu uczestnik zajęć pozyska umiejętności programowania obiektowego i zdarzeniowego. Może wykorzystać te umiejętności do analizowania i tworzenia zaawansowanych aplikacji opartych na języku Java. Student potrafi wykonać prace implementacyjne i obszerniejsze zadania projektowe, na podstawie przedstawionej specyfikacji wymagań.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy możliwości wykorzystania technik obiektowych przy tworzeniu i rozwoju systemów informatycznych. Jest zdolny w tej dziedzinie do współpracy z programistami, projektantami oraz analitykami projektów IT.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  egzamin pisemny, średnia ocen z laboratoriów, przygotowanie projektu

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Języki obiektowe. Dziedziczenie, polimorfizm i hermetyzacja. Wprowadzenie do języka Java. Interfejsy. Klasy wewnętrzne. Wprowadzenie do programowania współbieżnego. Strumienie, szeregowanie i potoki. Kolekcje, komparatory, iteratory, algorytmy. Podstawowe komponenty Swingu i ich właściwości. Kontenery. Nasłuch i obsługa zdarzeń. Architektura okien. Listy, tabele i modele dla list.

  Ćwiczenia laboratoryjne

  Wprowadzenie do technik obiektowych języka Java. Budowa interfejsów, zastosowanie adapterów. Tworzenie prostych aplikacji współbieżnych. Wykorzystanie wątków. Operacje I/O na plikach.

  Tworzenie kolekcji, przetwarzanie danych w kolekcji. Użycie algorytmów wyszukiwanie i sortowanie kolekcji.

  Obsługa podstawowych typów zdarzeń. Oddzielenie GUI od głównej części aplikacji. Budowa GUI z wykorzystaniem komponentów Swingu.


 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Horstmann C., Cornell G.: Java 2. Podstawy, Helion 2003.

Eckel B.: Thinking in Java (wersja polska), Helion 2001.

Bloch J.: Java. Efektywne programowanie w języku Java. Helion 2009.


Literatura uzupełniająca


Lafore R.: Java algorytmy i struktury danych. Helion 2003.

Barteczko K.: Java. Wykłady i ćwiczenia, MIKOM 2000.

Lemay L., Cadenhead R.: Java 2 dla każdego. Helion 2001.

Wierzbicki M.: Java programowanie obiektowe. Helion 2006.1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna