Kod przedmiotuPobieranie 1,92 Mb.
Strona40/65
Data24.02.2019
Rozmiar1,92 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   65

Kod przedmiotu……… Pozycja planu: D.2.10


 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

 1. Podstawowe dane

  Nazwa przedmiotu

  LOGISTYKA JAKO INSTRUMENT MARKETINGOWY

  Poziom studiów

  Studia drugiego stopnia (magisterskie – 2–letnie)

  Forma studiów

  Stacjonarne

  Kierunek

  Zarządzanie

  Specjalność

  Zarządzanie logistyką

  Jednostka prowadząca kierunek studiów

  Wydział Zarządzania

  Imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli) i jego stopień lub tytuł naukowy

  dr inż. Małgorzata Gotowska

  Przedmioty wprowadzające

  Podstawy marketingu, logistyka, zarządzanie strategiczne

  Wymagania wstępne

  brak wymagań

 2. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów

 Semestr

Wykłady

Ćwiczenia audytoryjne

Ćwiczenia laboratoryjne

Ćwiczenia projektowe

Seminaria

Zajęcia terenowe

Liczba punktów

(W)

(Ć)

(L)

(P)

(S)

(T)

ECTS

IV

15

-

-

-

-

-

2

 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

  Wiedza

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować i scharakteryzować podstawowe elementy zarządzania marketingowo-logistycznego.

  Umiejętności

  Po zakończeniu przedmiotu student potrafi planować i wdrażać marketingowo-logistyczne koncepcje zarządzania, obsługi klienta i przewagi konkurencyjnej.

  Postawy

  Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy przyczynowo-skutkowego związku pomiędzy zarządzaniem logistycznym w koncepcjach i strategiach marketingowych.

 2. METODY DYDAKTYCZNE

  Wykład multimedialny

 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

  Egzamin ustny

 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA

  Wykład

  Zarządzanie marketingowo-logistyczne (otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa, nowy rynek, koncentracja siły nabywczej, źródło przewagi konkurencyjnej, zarządzanie łańcuchem dostaw).

  Marketingowo-logistyczna koncepcja obsługi klienta przez przedsiębiorstwo (marketingowo-logistyczne zadania w sferze obsługi klienta, elementy obsługi klienta, tworzenie i zwiększanie wartości dla klienta).

  Koncepcja marketingu partnerskiego – relacja jako partnerstwo (budowa relacji z klientem, metoda RAPP).

  Konkurencja oparta na czasie (czas przepływu produktów przez łańcuch logistyczny, czas obsługi klienta, strategia skracania czasu realizacji zamówień). Reengineering procesu logistycznego. Efektywna obsługa klienta (ECR). Procesy globalizacji a poziom obsługi klienta. Obsługa klienta globalnego. 5. LITERATURA

Literatura podstawowa


Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa, PWE, Warszawa 2005.

Harrison A., R. van Hoek: Zarządzanie logistyką: PWE, Warszawa 2009.

Pomykalski A.: Nowoczesne strategie marketingowe, INFOR, Warszawa

2001.


Wojciechowski T.: Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca


Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr.: Zarządzanie logistyczne, PWE Warszawa 2010.

Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, pod red. J. Mazura, Difin, Warszawa 2002.Yip G.S.: Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004.

1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   65


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna